Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством закордонних справ України та Генеральним Секретаріатом Ліги арабських держав "Дата підписання: 26.09.2009"Дата набрання чинності для України: 26.09.2009. Ліга арабських держав. 2009

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

              Меморандум 

про взаєморозуміння

між Міністерством закордонних справ України

та Генеральним Секретаріатом Ліги

арабських держав

Дата підписання: 26.09.2009 Дата набрання чинності для України: 26.09.2009

Преамбула:

Міністерство закордонних справ України та Генеральний

Секретаріат Ліги арабських держав, далі - Сторони,

- прагнучи розвивати політичний діалог та співробітництво,

- враховуючи традиційні дружні відносини, які існують між

Сторонами, та вважаючи що розвиток двостороннього співробітництва

в політичній, економічній та культурній сферах зміцнюватиме

регіональну та міжнародну безпеку і стабільність,

- підтверджуючи спільне прагнення розвивати відносини та

співробітництво, в рамках Статуту ООН ( 995_010 ) та Статуту Ліги

арабських держав, на основі міжнародного законодавства, проводити

регулярні консультації на всіх рівнях з питань, що становлять

обопільній інтерес,

Домовились про таке:

I. Політичне співробітництво

1. Сторони розвиватимуть політичний діалог, порозуміння та

проводитимуть консультації для зміцнення та поглиблення їхніх

зв'язків дружби та співробітництва в усіх сферах, зазначених у

преамбулі Меморандуму.

2. Політичний діалог між Сторонами матиме такі цілі:

Обговорення питань співробітництва в ООН, її спеціальних

агентствах та інших міжнародних організаціях;

Співробітництво в рамках ООН, її спеціалізованих інституціях,

агенціях та інших міжнародних організаціях;

Обмін інформацією в політичній, економічній, соціальній,

науковій та культурній сферах.

3. З метою виконання вищевказаних цілей Сторони:

Обмінюватимуться інформацією про позиції щодо міжнародних та

регіональних питань, сучасних тенденцій розвитку міжнародних

відносин, регіональної та міжнародної стабільності, працюватимуть

над вирішенням проблем шляхом мирних переговорів;

Сприятимуть організації політичних, економічних та

академічних зустрічей та семінарів, що проводитимуться відповідно

до окремих угод між двома Сторонами;

Проводитимуть регулярні зустрічі між Генеральним

Секретаріатом Ліги арабських держав та Міністерством закордонних

справ України в Єгипті або в Україні або під час роботи

Генеральної Асамблеї ООН;

Обмінюватимуться візитами між офіційними представниками

Генерального Секретаріату Ліги арабських держав та Міністерства

закордонних справ України з метою обговорення шляхів досягнення

зазначених цілей, так само як формулювання пропозицій щодо їх

реалізації, які направлятимуться на розгляд Генерального

Секретаріату Ліги арабських держав та Міністерства закордонних

справ України для відпрацювання необхідних інструкцій.

II. Економічне співробітництво

Для досягнення спільних економічних цілей та інтересів,

Сторони проводитимуть зустрічі для їх ділових кіл та торгових

палат з метою прийняття необхідних ініціатив для стимулювання

торгівлі, інвестицій та туризму, а також організації торгових

виставок в Україні та арабських країнах.

III. Культурне співробітництво

Сторони надаватимуть сприяння здійсненню ініціатив у сфері

культури, а також підтримувати існуючі ініціативи, особливо діалог

між цивілізаціями, культурами та віросповідуваннями, через

співпрацю, розуміння, консультації та координацію між ними, так

само як з іншими міжнародними та регіональними організаціями.

IV. Набрання чинності Меморандумом про взаєморозуміння

Цей Меморандум про взаєморозуміння набирає чинності з дати

підписання.

V. Внесення змін до Меморандуму про взаєморозуміння

Внесення змін до цього меморандуму відбуватиметься за згодою

двох Сторін.

VI. Припинення дії

Кожна Сторона може припинити дію цього Меморандуму про

взаєморозуміння письмовим повідомленням.

Припинення дії Меморандуму наступатиме через 90 днів від дати

отримання відповідного повідомлення.

Підписано в м. Нью-Йорк 26 вересня 2009 року в трьох

примірниках арабською, українською та англійською мовами, всі

тексти э автентичними.

За Міністерство закордонних За Генеральний Секретаріат

справ України Ліги арабських держав

(підпис) (підпис)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 01.02.2010 — 2010 р., № 4, стор. 85, стаття 179, код акта 49216/2010

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Ліга арабських держав:

 1. Пакт Лиги арабских государств " (Каир, 22 марта 1945 года)" (Извлечение). Ліга арабських держав. 1945 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -