Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Глава 2 - ОСОБЛИВІ ВИМОГИ

Інформація актуальна на 13.09.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

Підглава 1 - Вимоги до авіаційних метеорологічних станцій

МЕТ.OR.200 Метеорологічні зведення та інша інформація

(a) Авіаційна метеорологічна станція розповсюджує:

(1) місцеві регулярні зведення через фіксовані проміжки часу - лише для розповсюдження на аеродромі, по якому складені зведення;

(2) місцеві спеціальні зведення - лише для розповсюдження на аеродромі, по якому складені зведення;

(3) зведення METAR з півгодинним або годинним інтервалом для розповсюдження поза межами аеродрому, по якому складені зведення;

(4) зведення SPECI, для розповсюдження поза межами аеродрому, по якому складені зведення.

(b) Авіаційна метеорологічна станція інформує орган ATS та експлуатанта аеродрому про зміни технічного стану автоматизованої системи метеорологічних спостережень або їх компонентів: датчиків для вимірювання напрямку та швидкості вітру, висоти нижньої межі хмар, видимості або відповідних автономних метеорологічних приладів.

(c) Авіаційна метеорологічна станція повідомляє відповідний орган ATS, провайдера AIS та орган метеорологічного стеження про вулканічну діяльність, що передує виверженню, виверження вулканів та хмари вулканічного попелу.

(d) Авіаційна метеорологічна станція встановлює критерії для проведення спеціальних спостережень за погодженням з відповідним органом ATS, експлуатантами та іншими зацікавленими сторонами.

МЕТ.OR.205 Повідомлення про метеорологічні елементи

Повідомлення про метеорологічні елементи в зведеннях надаються відповідно до нормативно-правових актів, що встановлюють вимоги до надання МЕТ.

МЕТ.OR.210 Спостереження за метеорологічними елементами

Спостереження за метеорологічними елементами здійснюються відповідно до нормативно-правових актів, що встановлюють вимоги до надання МЕТ.

Підглава 2 - Вимоги до аеродромних метеорологічних органів

МET.OR.215 Прогнози та інша інформація

Аеродромний метеорологічний орган:

(a) складає та/або одержує прогнози та іншу відповідну метеорологічну інформацію, необхідну для виконання своїх функцій як нормативно-правовими актами, що встановлюють вимоги до надання МЕТ;

(b) надає прогнози та/або попередження щодо умов погоди на аеродромах, за які він відповідає;

(c) постійно контролює прогнози та попередження, та за необхідності випускає корективи до них, анулює попередні прогнози (частини прогнозів), випущені для району відповідальності або прогнози (частини прогнозів) із аналогічним терміном дії;

(d) проводить інструктажі, надає консультації та польотну документацію членам льотного екіпажу та/або іншому персоналу, пов’язаному з виконанням польотів;

(e) надає кліматологічну інформацію;

(f) забезпечує відповідний орган ATS, провайдера AIS та орган метеорологічного стеження отриманою інформацією про вулканічну діяльність, що передує виверженню, про вулканічне виверження або хмари вулканічного попелу;

(g) за необхідності забезпечує метеорологічною інформацією органи пошуково-рятувальних служб та здійснює координацію із органами пошуково-рятувальних служб під час проведення пошуково-рятувальних операцій;

(h) за необхідності, надає метеорологічну інформацію провайдерам AIS;

(i) складає та/або отримує прогнози та іншу відповідну метеорологічну інформацію, необхідну для виконання відповідним органом ATS своїх функцій, відповідно до параграфу МЕТ.OR.242 цього додатка;

(j) забезпечує відповідний орган ATS, провайдера AIS та орган метеорологічного стеження отриманою інформацією про викиди радіоактивних матеріалів у атмосферу.

МЕТ.OR.220 Прогнози погоди по аеродрому

(a) Аеродромний метеорологічний орган випускає прогнози по аеродрому в кодовій формі TAF на визначений період дії.

(b) Аеродромний метеорологічний орган забезпечує наявність у будь-який час не більше одного діючого TAF по відповідному аеродрому.

МЕТ.OR.225 Прогнози на посадку

(a) Аеродромний метеорологічний орган випускає прогнози на посадку, як визначено нормативно-правовими актами, що встановлюють вимоги до надання МЕТ.

(b) Прогнози на посадку випускаються у форматі TREND.

(c) Період дії прогнозу TREND становить 2 години від часу випуску зведення, який є частиною прогнозу на посадку.

МЕТ.OR.230 Прогнози для зльоту

(a) Аеродромний метеорологічний орган випускає прогнози для зльоту, як визначено нормативно-правовими актами, що встановлюють вимоги до надання МЕТ.

(b) Аеродромний метеорологічний орган надає прогнози для зльоту експлуатантам та членам льотного екіпажу на запит протягом 3 годин до очікуваного часу вильоту.

МЕТ.OR.235 Попередження по аеродрому та попередження і оповіщення про зсув вітру

Аеродромний метеорологічний орган надає попередження по аеродрому та попередження і оповіщення про зсув вітру відповідно до нормативно-правових актів, що встановлюють вимоги до надання МЕТ.

МЕТ.OR.240 Інформація, призначена для експлуатантів та членів льотного екіпажу

Аеродромний метеорологічний орган надає метеорологічну інформацію експлуатантам та членам льотного екіпажу відповідно до нормативно-правових актів, що встановлюють вимоги до надання МЕТ.

МЕТ.OR.242 Інформація, що підлягає наданню органам обслуговування повітряного руху

(a) Аеродромний метеорологічний орган надає, при потребі, органу аеродромного диспетчерського обслуговування:

(1) місцеві регулярні та спеціальні зведення, зведення METAR та SPECI, прогнози TAF, прогнози на посадку TREND по відповідному аеродрому з корективами до них;

(2) інформацію SIGMET та AIRMET, попередження і оповіщення про зсув вітру та попередження по аеродрому;

(3) будь-яку додаткову метеорологічну інформацію, погоджену на місцевому рівні, наприклад, прогноз приземного вітру для визначення можливих змін (робочої) злітно-посадкової смуги;

(4) за домовленістю отриману інформацію про хмари вулканічного попелу, стосовно якої повідомлення SIGMET ще не було випущено;

(5) за домовленістю отриману інформацію про вулканічну діяльність, що передує виверженню, та/або про вулканічні виверження.

(b) Аеродромний метеорологічний орган забезпечує, при потребі, орган ОПР, який надає диспетчерське обслуговування підходу:

(1) місцевими регулярними та спеціальними зведеннями, зведеннями METAR та SPECI, прогнозами TAF, прогнозами на посадку TREND та корективами до них;

(2) інформацією SIGMET та AIRMET, попередженнями і оповіщеннями про зсув вітру, відповідними спеціальними донесеннями з борту, та попередженнями по аеродрому;

(3) за домовленістю будь-якою додатковою метеорологічною інформацією;

(4) за домовленістю отриманою інформацією про хмару вулканічного попелу, стосовно якої повідомлення SIGMET ще не було випущено;

(5) за домовленістю отриманою інформацією про вулканічну діяльність, що передує виверженню, та/або про вулканічне виверження.

Підглава 3 - Вимоги до органів метеорологічного стеження

МЕТ.OR.245 Метеорологічне стеження та інша інформація

У межах свого району відповідальності орган метеорологічного стеження:

(a) постійно стежить за метеорологічними умовами, що впливають на виконання польотів;

(b) складає та розповсюджує інформацію SIGMET (у відповідному випадку - спеціальне повідомлення з борту ПС), інформацію AIRMET, зональні прогнози для польотів на низьких рівнях та корективи до них;

(c) здійснює координацію з органом, відповідальним за видання NOTAM та/або ASHTAM з метою забезпечення узгодженості метеорологічної інформації про вулканічний попіл, що включається в повідомлення SIGMET та NOTAM та/або ASHTAM;

(d) здійснює координацію з визначеними вулканічними обсерваторіями з метою забезпечення ефективної та своєчасної інформації про вулканічну діяльність;

(e) НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ;

(f) забезпечує провайдера AIS отриманою інформацією про викид радіоактивних речовин в атмосферу в районі, в межах якого проводиться стеження, або в суміжних районах, стосовно якого ще не було видано SIGMET;

(g) забезпечує відповідний РДЦ/ЦПІ, при потребі, наступними даними:

(1) зведеннями METAR та SPECI, включаючи поточні дані щодо тиску для аеродромів та інших географічних пунктів, TAF, TREND та корективами до них;

(2) прогнозами вітру та температури повітря на висотах, прогнозами особливих явищ погоди за маршрутом, а також корективами до них, повідомленнями SIGMET та AIRMET та відповідними спеціальними повідомленнями з борту ПС;

(3) будь-якою іншою метеорологічною інформацією, необхідною РДЦ/ЦПІ для задоволення запитів від екіпажів повітряних суден під час польоту (у випадку, якщо орган метеорологічного стеження не має метеорологічної інформації, необхідної РДЦ/ЦПІ, він запитує зазначену інформацію в іншого метеорологічного органа);

(4) отриманою інформацією про хмари вулканічного попелу, стосовно яких ще не було видано SIGMET, за домовленістю між органом метеорологічного стеження та РДЦ/ЦПІ;

(5) отриманою інформацією про викид радіоактивних речовин в атмосферу за домовленістю між органом метеорологічного стеження та РДЦ/ЦПІ;

(6) НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ;

(7) консультативною інформацією про вулканічний попіл, наданою VAAC у своєму районі відповідальності;

(8) отриманою інформацією про вулканічне виверження за домовленістю між органом метеорологічного стеження та РДЦ/ЦПІ.

(h) забезпечує відповідний орган ОПР, при потребі інформацією SIGMET, інформацією AIRMET, відповідними спеціальними донесеннями з борту ПС, зональними прогнозами для польотів на низьких рівнях та будь-якою додатковою метеорологічною інформацією за домовленістю.

МЕТ.OR.250 Повідомлення SIGMET

Орган метеорологічного стеження:

(a) складає та розповсюджує повідомлення SIGMET;

(b) забезпечує скасування повідомлень SIGMET, коли особливе явище погоди більше не спостерігається або не очікується його виникнення в тому районі, на який поширюється повідомлення SIGMET;

(c) забезпечує, щоб термін дії повідомлення SIGMET не перевищував 4 години, а в особливих випадках, для хмар вулканічного попелу та тропічних циклонів, забезпечує, щоб термін дії повідомлень SIGMET був продовжений до 6 годин;

(d) повідомлення SIGMET випускається не раніше ніж за 4 години до початку періоду дії. Спеціальне повідомлення SIGMET щодо хмари вулканічного попелу випускається як тільки це стане практично можливим, але не раніше ніж за 12 годин до початку періоду дії, і уточнюється принаймні кожні 6 годин.

МЕТ.OR.255 Повідомлення AIRMET

Орган метеорологічного стеження:

(a) складає та розповсюджує повідомлення AIRMET;

(b) забезпечує скасування повідомлення AIRMET, коли особливе явище погоди більше не спостерігається або не очікується його виникнення в тому районі, на який поширюється повідомлення AIRMET;

(c) забезпечує, щоб строк дії повідомлення AIRMET не перевищував 4 години.

МЕТ.OR.260 Зональні прогнози для польотів на низьких рівнях

Орган метеорологічного стеження:

(a) забезпечує складання зональних прогнозів для польотів на низьких рівнях;

(b) забезпечує, щоб частота випуску, формат, фіксований строк або період дії зональних прогнозів для польотів на низьких рівнях та критерії випуску корективів до них відповідали вимогам нормативно-правових актів, що встановлюють вимоги до надання МЕТ;

(c) забезпечує, щоб зональні прогнози для польотів на низьких рівнях, підготовлені в підтримку випуску повідомлення AIRMET, складалися кожні 6 годин на період дії 6 годин і випускалися відповідним органом метеорологічного стеження не пізніше ніж за 1 годину до початку строку їх дії.

<< | >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 30.04.2021 № 700 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до провайдерів аеронавігаційного обслуговування, провайдерів послуг дизайну процедур польотів, провайдерів аеронавігаційних даних та до системи сертифікації та нагляду за ними» та Змін до Авіаційних правил України «Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів»". Державіаслужба України. 2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Глава 2 - ОСОБЛИВІ ВИМОГИ

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -