<<
>>

РОЗДІЛ 2 МЕДИЧНІ ВИМОГИ ДО МЕДИЧНИХ СЕРТИФІКАТІВ 1-ГО ТА 2-ГО КЛАСІВ

Інформація актуальна на 22.09.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

MED.B.005 Загальне

(a) Заявники на отримання медичного сертифіката не повинні мати:

(1) аномалій, вроджених або набутих;

(2) активних, прихованих, гострих чи хронічних захворювань або порушень;

(3) ран, травм або ускладнень від операцій;

(4) наслідків або побічних наслідків терапевтичних, діагностичних або профілактичних ліків, призначених або таких, що не були призначені лікарем, які могли б спричинити функціональні обмеження працездатності, через ймовірність впливу на безпечне використання прав, наданих відповідним свідоцтвом, або можуть раптово зашкодити здатності заявника безпечно використовувати права свідоцтва.

(b) У випадках, коли повноваження щодо прийняття рішення про придатність за станом здоров’я заявника на отримання медичного сертифіката 1-го класу покладається на уповноважений орган, такий орган може делегувати право на прийняття такого рішення АеМС, окрім випадків, коли вимагається OML.

(c) У випадках, коли повноваження щодо прийняття рішення про придатність за станом здоров’я заявника на отримання медичного сертифіката 2-го класу покладається на уповноважений орган, такий орган може делегувати право на прийняття такого рішення АеМС або АМЕ, окрім випадків, коли вимагається OSL або OPL.

MED.B.010 Серцево-судинна система

(a) Огляд:

(1) Виконується стандартна 12-електродна електрокардіограма (ЕКГ), складається звіт за наявності клінічних показань та:

(i) для медичного сертифіката 1-го класу: під час огляду для першої видачі медичного сертифіката, після чого кожні 5 років до досягнення 30-річного віку, кожні 2 роки до досягнення 40-річного віку та щороку до досягнення 50-річного віку, а також під час кожного подальшого продовження або поновлення дії свідоцтва;

(ii) для медичного сертифіката 2-го класу: під час першого огляду після досягнення 40-річного віку, після чого кожні 2 роки після досягнення 50-річного віку.

(2) За наявності клінічних показань виконується розширене дослідження серцево-судинної системи.

(3) Для медичного сертифіката 1-го класу дослідження серцево-судинної системи виконується під час огляду в рамках першого продовження або поновлення дії сертифіката після досягнення заявником 65-річного віку та кожні 4 роки після цього.

(4) Для медичного сертифіката 1-го класу оцінка кількості ліпідів сироватки крові, у тому числі холестерину, вимагається під час огляду для першого отримання сертифіката та під час першого огляду після досягнення ним 40-річног віку.

(b) Серцево-судинна система

(1) Заявники не повинні мати розладів серцево-судинної системи, які можуть зашкодити безпечному використанню прав відповідного свідоцтва (свідоцтв).

(2) Заявники на отримання сертифіката 1-го класу визнаються непридатними, якщо мають будь-який із таких станів:

(i) аневризма грудної та надниркової черевної аорти перед або після хірургічної операції;

(ii) серйозна функціональна аномалія будь-якого із серцевих клапанів;

(iii) трансплантація серця або комплексу "серце-легені".

(3) Документи заявника на отримання медичного сертифіката 1-го класу з встановленою історією хвороби або діагнозом таких станів передаються до уповноваженого органу:

(i) аневризма черевної аорти перед або після хірургічної операції;

(ii) функціонально несуттєві аномалії серцевого клапана;

(iii) після операції на серцевому клапані;

(iv) аномалії перикарда, міокарда та ендокарда;

(v) вроджені аномалії серця, перед або після пластичної хірургії;

(vi) парасимпатична судинна непритомність;

(vii) артеріальний або венозний тромбоз;

(viii) емболія легеневої артерії;

(ix) стан серцево-судинної системи, що потребує системної антикоагуляційної терапії.

(4) Заявники на отримання сертифіката 2-го класу, які мають підтверджений діагноз одного зі станів, зазначених у пунктах (2) та (3), проходять огляд у кардіолога перед наданням висновку про їх придатність за умови консультації з уповноваженим органом.

(c) Кров’яний тиск

(1) Кров’яний тиск вимірюється під час кожного огляду.

(2) Кров’яний тиск заявника повинен бути у межах норми.

(3) Заявники на отримання сертифіката 1-го класу визнаються непридатними:

(i) з клінічними симптомами гіпотензії; або

(ii) чий кров’яний тиск під час огляду постійно перевищує 160 мм.рт.ст.

для систолічного тиску та/або 95 мм.рт.ст.
для діастолічного тиску, які отримують або не отримують лікування.

(4) Початок прийому медикаментів для регулювання кров’яного тиску вимагає тимчасового призупинення дії медичного сертифіката для встановлення відсутності суттєвих побічних ефектів.

(d) Ішемічна хвороба серця:

(1) Заявники на отримання медичного сертифіката 1-го класу, які мають:

(i) підозру на ішемію міокарда;

(ii) асимптомні незначні хвороби коронарної артерії, які не вимагають антиангінального лікування;

проходять кардіологічне обстеження для виключення діагнозу ішемії міокарда. Результати обстежень АМЕ подає до уповноваженого органу для вирішення питання про придатність відповідно до цих Авіаційних правил.

(2) Заявники на отримання медичного сертифіката 2-го класу, які мають будь-який стан із зазначених у пункті (1) проходять кардіологічне обстеження перед наданням висновку про придатність.

(3) Заявники визнаються непридатними, якщо мають будь-який із таких станів:

(i) ішемія міокарда;

(ii) симптоматична хвороба коронарних артерій;

(iii) клінічні прояви ішемічної хвороби серця, що регулюються медикаментами.

(4) Заявники, що вперше звертаються за медичним сертифікатом 1-го класу визнаються непридатними, якщо мають установлену історію хвороби або діагноз будь-якого з таких станів:

(i) ішемія міокарда;

(ii) інфаркт міокарда;

(iii) реваскуляризація через ішемічну хворобу серця.

(5) Заявники на отримання медичного сертифіката 2-го класу, в яких відсутні симптоми після інфаркту міокарда або хірургічної операції через ішемічну хворобу серця, проходять належне кардіологічне обстеження перед наданням висновку про придатність після консультації з уповноваженим органом. Результати медичних обстежень заявника 1-го класу АМЕ подає до уповноваженого органу для вирішення питання щодо продовження дії медичного сертифіката відповідно до вимог цих Авіаційних правил.

(e) Порушення ритму/проведення імпульсів

(1) АМЕ подає медичні документи заявників на отримання медичного сертифіката 1-го класу до уповноваженого органу для вирішення питання відповідно до цих Авіаційних правил щодо їх придатності, якщо вони мають будь-яке суттєве порушення серцевої провідності або ритму, у тому числі такі стани:

(i) порушення надшлуночкового ритму, зокрема тимчасову або постійну синоатріальну дисфункцію, атріальну фібриляцію та/або тріпотіння або асимптомні синусні паузи;

(ii) повна блокада лівої ніжки пучка Гіса;

(iii) атріовентрикулярна блокада ІІ ступеня Мобіц 2;

(iv) тахікардія з широким та/або вузьким комплексом;

(v) передчасне збудження шлуночків;

(vi) асимптомне подовження інтервалу QT;

(vii) синдром Бругада на кардіограмі.

(2) Заявники на отримання медичного сертифіката 2-го класу, які мають будь-який зі станів, зазначених у пункті 1, проходять належне кардіологічне обстеження перед наданням висновку про придатність після консультації з уповноваженим органом.

(3) Заявники, що мають будь-який із таких станів:

(i) неповна блокада пучка Гіса;

(ii) повна блокада правої ніжки пучка Гіса;

(iii) стабільне лівостороннє відхилення електричної осі серця;

(iv) асимптомна синусна брадікардія;

(v) асимптомна синусна тахікардія;

(vi) асимптомні ізольовані однорідні надшлуночкові або шлуночкові ектопії;

(vii) атріовентрикулярна блокада першого ступеня;

(viii) атріовентрикулярна блокада ІІ ступеня Мобіца 1;

можуть визнаватись придатними за відсутності будь-яких інших аномалій та після проведення належного кардіологічного обстеження.

(4) Заявники, які мають в анамнезі:

(i) абляцію серця;

(ii) імплантацію кардіостимулятора;

проходять належне обстеження серцево-судинної системи перед наданням висновку про придатність.

Результати медичних обстежень заявників на отримання сертифіката 1-го класу подаються до уповноваженого органу для вирішення питання щодо придатності відповідно до цих Авіаційних правил. Заявники на отримання медичного сертифіката 2-го класу проходять обстеження після консультації з уповноваженим органом.

(5) Заявники визнаються непридатними, якщо мають будь-який із таких станів:

(i) симптоматична синоатріальна хвороба;

(ii) повна атріовентрикулярна блокада;

(iii) симптоматичне продовження інтервалу QT;

(iv) імплантована автоматична дефібриляційна система;

(i) антиаритмічний вентрикулярний кардіостимулятор.

MED.B.015 Респіраторна система

(a) Заявники із значним порушенням функції легень визнаються непридатними. Висновок про придатність може бути надано у разі поновлення та задовільної функції легень.

(b) Заявники на отримання медичного сертифіката 1-го класу повинні пройти обстеження функції легень під час першого огляду та за наявності клінічних показань.

(c) Заявники на отримання медичного сертифіката 2-го класу повинні проходити обстеження функції легень за наявності клінічних показань.

(d) Заявники, що перенесли або в яких наразі діагностується:

(1) астма, що вимагає медикаментозного лікування;

(2) гостре запалення дихальної системи;

(3) активний саркоїдоз;

(4) пневмоторакс;

(5) синдром апное під час сну;

(6) значні операції на грудній клітці;

(7) пульмонектомія;

проходять обстеження дихальної системи з позитивним результатом перед наданням висновку про придатність. Заявники, у яких діагностуються стани, описані у пунктах (3) та (5), проходять належне кардіологічне дослідження перед наданням висновку про придатність.

(e) Авіаційно-медичне оцінювання:

(1) результати медичних обстежень заявників на отримання сертифіката 1-го классу, що мають будь-який зі станів, описаних у підпункті (d) цього пункту, АМЕ подає до уповноваженого органу для вирішення питання щодо придатності відповідно до цих Авіаційних правил;

(1) заявники на отримання медичного сертифіката 2-го класу, що мають будь-який зі станів, описаних у підпункті (d) цього пункту, проходять оцінювання після консультації з уповноваженим органом.

(b) Заявники на отримання медичного сертифіката 1-го класу, що перенесли повну пульмонектомію, визнаються непридатними.

MED.B.020 Система травлення

(a) Заявники не повинні мати жодних функціональних або структурних порушень шлунково-кишкового тракту або його придатків, що можуть зашкодити безпечному використанню прав відповідного свідоцтва (свідоцтв).

(b) Заявники, що мають наслідки перенесеної хвороби або хірургічного втручання у будь-якій частині травного тракту або його придатків, які можуть спричинити втрату працездатності в польоті, зокрема непрохідність тракту через звуження або здавлення, визнаються непридатними.

(c) Заявники не повинні мати гриж, які можуть призвести до симптомів, які обмежують працездатність.

(d) Заявники з порушеннями системи травлення, зокрема:

(1) з рекурентним диспепсичним розладом, що потребує лікування;

(2) з панкреатитом;

(3) з камінням у жовчному міхурі, що проявляється симптоматично;

(4) з діагностованим або перенесеним хронічним запаленням кишківника;

(5) після операції на травному тракті або його придатках, у тому числі операції, що передбачають повне або часткове видалення або відведення будь-якого з таких органів;

визнаються непридатними.

Висновок про придатність може бути надано після успішного лікування або повного поновлення після операції та за умови проведення належного гастроентерологічного обстеження.

(e) Авіаційно-медичне оцінювання:

(1) результати медичних обстежень заявників на отримання сертифіката 1-го класу з діагностованими станами, зазначеними в підпунктах 2, 4 та 5 пункту (d), АМЕ подає до уповноваженого органу для вирішення питання щодо придатності відповідно до цих Авіаційних правил;

(2) придатність заявників на отримання сертифіката 2-го класу, що мають панкреатит, оцінюється після консультації з уповноваженим органом.

MED.B.025 Метаболічна та ендокринна системи

(a) Заявники не повинні мати жодних функціональних або структурних порушень метаболізму, обміну речовин або внутрішньої секреції, які можуть зашкодити безпечному використанню прав відповідного свідоцтва (свідоцтв).

(b) Заявники з порушеннями метаболізму, обміну речовин або внутрішньої секреції можуть бути визначені придатними, якщо буде підтверджено стабільність їхнього стану та за умови належного авіаційно-медичного обстеження.

(c) Цукровий діабет

(1) Заявники, хворі на цукровий діабет, що потребують прийому інсуліну, визнаються непридатними.

(2) Заявники, хворі на цукровий діабет, що не потребують прийому інсуліну, визнаються непридатними, якщо потребують контролю за рівнем цукру в крові.

(d) Авіаційно-медичне оцінювання:

(1) результати медичних обстежень заявників на отримання сертифіката 1-го класу, що потребують медикаментозного лікування, окрім інсуліну для контролю рівня цукру в крові, АМЕ подає до уповноваженого органу для вирішення питання щодо придатності відповідно до цих Авіаційних правил;

(1) придатність заявників на отримання медичного сертифіката 2-го класу, що потребують медикаментозного лікування, окрім інсуліну для контролю рівня цукру в крові, визначається після консультації з уповноваженим органом.

MED.B.030 Гематологія

(a) Заявники не повинні мати жодних гематологічних захворювань, що можуть вплинути на безпечне використання прав відповідного свідоцтва (свідоцтв).

(b) Рівень гемоглобіну у власників сертифіката 1-го класу перевіряється під час кожного огляду для видачі медичного сертифіката.

(c) Заявники з такими гематологічними станами, як:

(1) порушення коагуляції, геморагічні хвороби та тромбози;

(2) хронічна лейкемія;

можуть визнаватись придатними за умови проведення належного авіаційного медичного обстеження.

(d) Авіаційно-медичне оцінювання:

(1) результати медичних обстежень заявників на отримання сертифіката 1-го класу, що мають один із станів, зазначених у пункті (с), АМЕ подає до уповноваженого органу для вирішення питання щодо придатності відповідно до цих Авіаційних правил;

(1) придатність заявників на отримання сертифіката 2-го класу, що мають один із станів, зазначених у пункті (с), визначається після консультації з уповноваженим органом.

(b) Результати медичних обстежень заявників на отримання сертифіката 1-го класу, що мають один із наведених у цьому пункті гематологічних станів, подаються до уповноваженого органу для вирішення питання щодо придатності відповідно до цих Авіаційних правил:

(1) аномальний гемоглобін, у тому числі анемії при поліцитемії та гемоглобінопатії;

(2) суттєве збільшення лімфатичних вузлів;

(3) збільшення селезінки.

MED.B.035 Сечостатева система

(a) Заявники не повинні мати функціональних або структурних захворювань ниркової або сечостатевої системи або її придатків, що можуть зашкодити безпечному використанню прав відповідного свідоцтва (свідоцтв).

(b) Аналіз сечі повинен проводитися щоразу під час авіаційно-медичного обстеження. Сеча не повинна містити аномальних елементів, що вважаються ознакою патологій.

(c) Заявники, що мають будь-які наслідки захворювання або хірургічних операцій на нирках або сечовидільних шляхах, які можуть спричинити втрату працездатності, зокрема непрохідність у результаті стриктури або стискання, визнаються непридатними.

(d) Заявники з такими розладами сечостатевої системи, як:

(1) ниркова хвороба;

(2) один або більше сечових конкрементів або перенесена ниркова коліка;

можуть визнаватись придатними за умови проведення належного нефрологічно/урологічного обстеження.

(е) Заявники, що перенесли значну хірургічну операцію на органах сечової системи, яка передбачала повне або часткове видалення або відведення її органів, визнаються непридатними або проходять повторне оцінювання після повного поновлення перед наданням висновку про придатність. Результати медичних обстежень заявників на отримання сертифіката 1-го класу подаються до уповноваженого органу для вирішення питання щодо придатності відповідно до цих Авіаційних правил.

MED.B.040 Інфекційні хвороби

(a) Заявники не повинні мати встановлених історією хвороби або клінічного діагнозу інфекційних хвороб, що можуть зашкодити безпечному використанню прав відповідного свідоцтва (свідоцтв).

(b) ВІЛ-позитивні заявники можуть визнаватись придатними за умови проведення належного авіаційного медичного обстеження. Результати медичних обстежень заявників на отримання сертифіката 1-го класу АМЕ подає до уповноваженого органу для вирішення питання щодо придатності відповідно до цих Авіаційних правил.

MED.B.045 Акушерство та гінекологія

(a) Заявники не повинні мати функціональних та структурних акушерських або гінекологічних станів, що можуть зашкодити безпечному використанню прав відповідного свідоцтва (свідоцтв).

(b) Заявники, що перенесли серйозну гінекологічну операцію, визнаються непридатними до повного відновлення.

(c) Вагітність

(1) У випадку вагітності, якщо АеМС або АМЕ вважає, що власник сертифіката придатний для використання своїх прав, строк дії сертифіката власника обмежується 26-м тижнем вагітності. Після цього часу дія сертифіката призупиняється. Сертифікат знову стає чинним після повного відновлення власника сертифіката після вагітності.

(2) Власники сертифіката 1-го класу використовують права своїх свідоцтв до 26-го тижня вагітності з обмеженням OML. Незважаючи на вимогу MED.B.001, у такому випадку ОML може накладатись та зніматись АеМС або АМЕ.

MED.B.050 Опорно-рухова система

(a) Заявники не повинні мати вроджених або набутих аномалій кісток, суглобів, м’язів або сухожиль, що можуть зашкодити безпечному використанню прав відповідного свідоцтва (свідоцтв).

(b) Заявник повинен мати достатню висоту тіла в сидячому положенні, довжину рук та ніг, силу м’язів для безпечного використання прав відповідного свідоцтва (свідоцтв).

(c) Заявник повинен мати достатню функціональність опорно-рухової системи для гарантування безпечного використання прав відповідного свідоцтва (свідоцтв). Придатність заявників оцінюється після консультації з уповноваженим органом.

MED.B.055 Психіатрія

(a) Заявники не повинні мати в анамнезі або клінічного діагнозу психіатричних захворювань або відхилень, станів або порушень, вроджених або набутих, що можуть зашкодити безпечному використанню прав відповідного свідоцтва (свідоцтв).

(b) Заявники з порушенням психіки або поведінки через вживання алкоголю або зловживання психотропними речовинами визнаються непридатними до відновлення та звільнення від залежності, за умови проведення належного психіатричного обстеження після успішного лікування. Результати медичних обстежень заявників на отримання сертифіката 1-го класу АМЕ подає до уповноваженого органу для вирішення питання щодо придатності відповідно до цих Авіаційних правил. Придатність заявників на отримання сертифіката 2-го класу визначається після консультації з уповноваженим органом.

(c) Заявники з такими психіатричними станами, як:

(1) афективний розлад;

(2) невротичний розлад;

(3) розлад особистості;

(4) розлад психіки або поведінки;

проходять належне психіатричне обстеження перед наданням висновку про придатність.

(d) Заявники, у яких спостерігалися одноразові або повторювані спроби заподіяння собі шкоди, визнаються непридатними. Заявники проходять належне психіатричне обстеження перед наданням висновку про придатність.

(e) Авіаційно-медичне оцінювання:

(1) Результати медичних обстежень заявників на отримання сертифіката 1-го класу, що мають один із станів, зазначених у пунктах (b), (с) або (d), АМЕ подає до уповноваженого органу для вирішення питання щодо придатності відповідно до цих Авіаційних правил;

(2) придатність заявників на отримання сертифіката 2-го класу, що мають один із станів, зазначених у пунктах (b), (с) або (d), визначається після консультації з уповноваженим органом.

(f) Заявники, що хворіли або в яких встановлено клінічний діагноз шизофренії, шизотипічного розладу або маячного розладу, визнаються непридатними.

MED.B.060 Психологія

(a) Заявники не повинні мати виражених психологічних відхилень, що можуть зашкодити безпечному використанню прав відповідного свідоцтва (свідоцтв).

(b) Психологічне обстеження може вимагатись як частина або доповнення до огляду психіатра або невролога.

MED.B.065 Неврологія

(a) Заявники не повинні мати в анамнезі або клінічного діагнозу неврологічного стану, що може зашкодити безпечному використанню прав відповідного свідоцтва (свідоцтв).

(b) Заявники, що мають встановлене історією хвороби захворювання або клінічний діагноз:

(1) епілепсії;

(2) повторювані випадки помутніння свідомості через нез’ясовані причини;

визнаються непридатними.

(c) Заявники, що мають встановлене історією хвороби захворювання або клінічний діагноз:

(1) епілепсії, що не проявлялась після 5-річного віку;

(2) епілепсії, що не проявлялась протягом 10 років без будь-якого лікування;

(3) епілептоформних аномалій ЕЕГ та осередкових повільних хвиль;

(4) захворювання нервової системи, що прогресує або не прогресує;

(5) одноразового помутніння свідомості через нез’ясовані причини;

(6) втрати свідомості після черепно-мозкової травми;

(7) проникної травми головного мозку;

(8) травми спинного або периферійного нерва

проходять подальше обстеження перед наданням висновку про придатність. Результати медичних обстежень заявників на отримання сертифіката 1-го класу подаються до уповноваженого органу для вирішення питання щодо придатності відповідно до цих Авіаційних правил.

MED.B.070 Зорова система

(a) Заявники не повинні мати аномалій функції очей або їх придатків, або будь-якого активного патологічного стану, вродженого або набутого, гострого або хронічного, або будь-яких наслідків хірургії або травми ока, що може вплинути на безпечне використання прав відповідного свідоцтва (свідоцтв).

(b) Обстеження

(1) Для отримання медичного сертифіката 1-го класу:

(i) розширене офтальмологічне обстеження здійснюється під час першого обстеження та періодично, залежно від рефракційних та функціональних характеристик очей; та

(ii) звичайне офтальмологічне обстеження здійснюється під час продовження або поновлення дії свідоцтва.

(2) Для отримання медичного сертифіката 2-го класу:

(i) звичайне офтальмологічне обстеження здійснюється під час першого обстеження, продовження або поновлення дії свідоцтва; та

(ii) розширене офтальмологічне обстеження проводиться за наявності клінічних показань.

(c) Гострота зору, з корекцією або без корекції, повинна становити:

(1) для отримання медичного сертифіката 1-го класу - 6/9 (0,7) або вище для кожного окремого ока та 6/6 (1,0) або вище для обох очей;

(2) для отримання медичного сертифіката 2-го класу - 6/12 (0,5) або вище для кожного окремого ока та 6/9 (0,7) для обох очей. Заявник, одне око якого має недостатню гостроту зору, може визнаватись придатним після консультації з уповноваженим органом та проходження належного офтальмологічного обстеження.

(1) результати медичних обстежень заявників на отримання сертифіката 1-го классу, в яких одне око має недостатню гостроту зору, але ймовірність впливу на безпечне використання прав свідоцтва є низькою, подаються до уповноваженого органу для вирішення питання щодо придатності відповідно до цих Авіаційних правил.

(b) Заявник повинен читати шрифт № 5 (або еквівалент) на відстані 30-50 см та шрифт № 14 (еквівалент) на відстані 100 см з корекцією, якщо призначено.

(c) Заявники для отримання медичного сертифіката 1-го класу повинні мати нормальні поля зору та бінокулярний зір.

(d) Заявники, що перенесли операцію на оці, можуть бути визнані придатними за умови проходження належного офтальмологічного обстеження.

(e) Заявники з клінічним діагнозом кератоконуса можуть бути визнані придатними за умови проходження належного обстеження в офтальмолога. Результати медичних обстежень заявників на отримання сертифіката 1-го класу АМЕ подає до уповноваженого органу для вирішення питання щодо придатності відповідно до цих Авіаційних правил.

(f) Заявники, що мають:

(1) астигматизм;

(2) анізометропію

можуть бути визнані придатними за умови проведення належного офтальмологічного обстеження.

(g) Заявники з диплопією визнаються непридатними.

(h) Окуляри та контактні лінзи. У разі якщо задовільна функція зору забезпечується лише з використанням корекції:

(1) (і) для дальнього зору - окуляри або контактні лінзи одягаються для використання прав відповідного свідоцтва (свідоцтв);

(іі) для ближнього зору - забезпечується наявність пари окуляр для ближнього бачення під час використання прав відповідного свідоцтва (свідоцтв);

(2) забезпечується наявність запасної пари аналогічних окуляр для безпосереднього використання під час використання прав відповідного свідоцтва (свідоцтв);

(3) корекція забезпечує оптимальну функцію зору, хорошу переносимість та придатність для потреб авіації;

(4) контактні лінзи у разі їх використання, повинні бути призначені для дальнього зору, монофокальними, безбарвними та забезпечувати хорошу переносимість;

(5) заявники зі значною аномалією рефракції використовують контактні лінзи або окуляри з високим коефіцієнтом заломлення;

(6) відповідність вимогам щодо зору забезпечується не більше ніж однією парою окулярів;

(7) не допускається використання ортокератологічних лінз.

MED.B.075 Розрізнення кольорів

(a) Заявники повинні продемонструвати здатність відразу сприймати кольори, необхідні для безпечного виконання обов’язків.

(b) Огляд

(1) Заявники проходять тест для визначення спийняття кольорів під час першого отримання медичного сертифіката.

(2) Заявники, що не пройшли тест для визначення спийняття кольорів, проходять подальшу перевірку сприйняття кольорів для встановлення здатності їх розрізняти.

(3) Заявники на отримання медичного сертифіката 1-го класу повинні нормально сприймати або розрізняти кольори. Заявники, що не пройшли подальшу перевірку сприйняття кольорів, визнаються непридатними. Результати медичних обстежень заявників на отримання сертифіката 1-го класу АМЕ подає до уповноваженого органу для вирішення питання щодо придатності відповідно до цих Авіаційних правил.

(4) Права заявника на отримання медичного сертифіката 2-го класу, якщо він не може сприймати кольори належним чином, обмежуються лише польотами в денний час.

MED.B.080 Оториноларингологія

(a) Заявники не повинні мати аномалій функції вух, носа, синусних пазух або горла, у тому числі ротової порожнини, зубів або гортані, активних патологічних станів, вроджених або набутих, гострих або хронічних або будь-яких наслідків хірургії чи травм, що можуть зашкодити безпечному використанню прав відповідного свідоцтва (свідоцтв).

(b) Гострота слуху повинна бути достатньою для безпечного використання прав відповідного свідоцтва (свідоцтв).

(c) Огляд

(1) Слух перевіряється під час кожного огляду.

(i) Перевірка слуху заявників 1-го та 2-го класів, які мають допуск до виконання польотів за приладами, у процесі медичної сертифікації здійснюється за допомогою аудіометрії чистих тонів під час першого огляду та подальших оглядів для продовження або поновлення дії медичного сертифіката кожні 5 років до досягнення 40-річного віку та кожні 2 роки після цього.

(ii) Під час перевірки на аудіометрі чистих тонів заявники, що вперше проходять медичну сертифікацію, не повинні мати похибок слуху більше 35 дБ на частотах 500, 1000 або 2000 Гц або більше 50 дБ на частоті 3000 Гц для кожного вуха окремо. Заявники на продовження або поновлення медичного сертифіката, що мають більші похибки слуху, підтверджують наявність належної функціональної гостроти слуху.

(iii) Заявники, що мають гіпакузію, підтверджують наявність належної функціональної гостроти слуху.

(2) Комплексне обстеження вуха, носа та горла проводиться під час першого отримання медичного сертифіката 1-го класу та періодично за наявності клінічних показань.

(d) Заявники на отримання медичного сертифіката 1-го класу, що мають:

(1) активний патологічний процес, гострий або хронічний, внутрішнього або середнього вуха;

(2) невиліковані перфорації або порушення функції барабанної перетинки (перетинок);

(3) порушення вестибулярної функції;

(4) суттєве обмеження прохідності носових шляхів;

(5) порушення функції пазух;

(6) суттєвий дефект або інфекцію, гостру або хронічну, ротової порожнини або верхніх дихальних шляхів;

(7) суттєве порушення мовлення або голосу,

проходять подальший медичний огляд та оцінювання для підтвердження того, що стан заявника не зашкоджує безпечному використанню прав свідоцтва.

(e) Авіаційно-медичне оцінювання:

(1) Результати медичних обстежень заявників на отримання сертифіката 1-го класу з порушеннями вестибулярної функції подаються до уповноваженого органу для вирішення питання щодо придатності відповідно до цих Авіаційних правил;

(2) придатність заявників на отримання сертифіката 2-го класу з порушенням вестибулярної функції оцінюється після консультації з уповноваженим органом.

MED.B.085 Дерматологія

Дерматологічний стан заявників не повинен шкодити безпечному використанню прав відповідного свідоцтва (свідоцтв).

MED.B.090 Онкологія

(a) Заявники не повинні мати первинних або вторинних злоякісних новоутворень, що можуть зашкодити безпечному використанню прав відповідного свідоцтва (свідоцтв).

(b) Після лікування злоякісного новоутворення заявники проходять належне онкологічне обстеження перед наданням висновку про придатність. Результати медичних обстежень заявників на отримання сертифіката 1-го класу подаються до уповноваженого органу для вирішення питання щодо придатності відповідно до цих Авіаційних правил. Придатність заявників на отримання сертифіката 2-го класу визначається після консультації з уповноваженим органом.

(c) Заявники, що мають клінічний діагноз інтрацеребральної злоякісної пухлини або його документальне підтвердження в анамнезі, визнаються непридатними.

<< | >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 20.07.2017 № 565 "Про затвердження Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації""Набрання чинності відбудеться 01.01.2018. Державіаслужба України. 2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

РОЗДІЛ 2 МЕДИЧНІ ВИМОГИ ДО МЕДИЧНИХ СЕРТИФІКАТІВ 1-ГО ТА 2-ГО КЛАСІВ

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -