Завантажити Конвенция об установлении материнства внебрачных детей " (Брюссель, 12 сентября 1962 года)" (неофициальный перевод)(*)

Для того, що б завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час, будь ласка, перейдіть по посиланню нижче:

Завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАКОНОДАВЧОГО АКТУ:

Статья 1
Статья 2
Статья 3
Статья 4
Статья 5
Статья 6
Статья 7
Статья 8
Статья 9
Статья 10

Завантажити інші законодавчі акти Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС):

 1. Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС). Конвенция о праве, применимом к фамилиям и именам " (Мюнхен, 5 сентября 1980 года)" (неофициальный перевод)(*) - 1980 год
 2. Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС). Конвенция о выдаче свидетельства о праве на вступление в брак " (Мюнхен, 5 сентября 1980 года)" неофициальный перевод(*) - 1980 год
 3. Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС). Конвенция об освобождении от легализации некоторых актов и документов " (Афины, 15 сентября 1977 года)" неофициальный перевод(*) - 1977 год
 4. Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС). Конвенция о сокращении числа случаев безгражданства " (Берн, 13 сентября 1973 года)" неофициальный перевод(*) - 1973 год
 5. Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС). Конвенция об узаконении браком " (Рим, 10 сентября 1970 года)" неофициальный перевод(*) - 1970 год
 6. Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС). Конвенция о признании решений относительно супружеской связи " (Люксембург, 8 сентября 1967 года)" неофициальный перевод(*) - 1967 год
 7. Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС). Конвенция о констатации достоверных смертей " (Афины, 14 сентября 1966 года)" (неофициальный перевод)(*) - 1966 год
 8. Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС). Конвенция об обмене информацией по вопросам приобретения гражданства " (Париж, 10 сентября 1964 года)" неофициальный перевод(*) - 1964 год
 9. Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС). Конвенция о расширении компетенции органов, полномочных получать признания внебрачных детей " (Рим, 14 сентября 1961 года)" (неофициальный перевод)(*) - 1961 год
 10. Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС). Конвенция о переменах фамилий и имен " (Стамбул, 4 сентября 1958 года)" (неофициальный перевод)(*) - 1958 год
 11. Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС). Конвенция о бесплатной выдаче и освобождении от легализации заверенных копий актов гражданского состояния " (Люксембург, 26 сентября 1957 года)" (неофициальный перевод)(*) - 1957 год
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -