<<
>>

Стаття 43 - Застереження

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Не допускаються жодні застереження, не сумісні з предметом і ціллю цієї Конвенції.

Учинено 18 листопада 2005 року в Парижі у двох автентичних примірниках, які скріплені підписами Голови 33-ї сесії Генеральної конференції та Генерального директора Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури, і здаються на зберігання до архіву ЮНЕСКО.

Доповнення

1.

Заборонений список - Міжнародний стандарт

2. Стандарти для терапевтичного використання заборонених речовин

Додатки

1. Всесвітній антидопінговий кодекс

2. Міжнародні стандарти для лабораторій

3. Міжнародні стандарти для тестування

ВСЕСВІТНЄ АНТИДОПІНГОВЕ АГЕНТСТВО НАЦІОНАЛЬНИЙ АНТИДОПІНГОВИЙ ЦЕНТР

ЗАБОРОНЕНИЙ СПИСОК 2006 року

МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ

Офіційний текст Забороненого списку зберігається у Всесвітній антидопінговій агенції (ВАДА) та повинен бути опублікованим англійською та французькою мовами. У випадку виникнення розбіжностей між англійським та французьким варіантами, англійський варіант є домінуючим.

Цей список набирає чинності з 1 січня 2006 року

ЗАБОРОНЕНИЙ СПИСОК 2006 року ВСЕСВІТНЬОГО АНТИДОПІНГОВОГО КОДЕКСУ

Набирає чинності з 1 січня 2006 року

Використання будь-яких медичних препаратів повинно бути обмежено та виправдано медичними показаннями.

------------------------------------------------------------------

| СУБСТАНЦІЇ ТА МЕТОДИ, ЗАБОРОНЕНІ В БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС |

| (ПІД ЧАС, ДО ТА ПОЗА ЗМАГАННЯМИ) |

------------------------------------------------------------------

ЗАБОРОНЕНІ РЕЧОВИНИ

S1.

АНАБОЛІЧНІ РЕЧОВИНИ

Анаболічні агенти заборонені.

1. Анаболічні андрогенні стероїди (ААС)

a) Екзогенні (*) ААС включають:

1-андростендіол (1-androstendiol (5a-androst-l-ene-3p,17p-diol)); 1-андростендіон (1-androstendione (5a-androst-l-ene-3,17-dione)); боландіол (bolandiol (19-norandrostenediol)); боластерон (bolasterone); болденон (boldenone); болдіон (boldione (androsta-l,4-diene-3,17-dione)); калустерон (calusterone); клостебол (clostebol); даназол (danazol (17a-ethynyl-17p-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole));

дегідрохлорметилтестостерон (dehydrochlormethyltestosterone (4-chloro-17p-hydroxy-17a-methylandrosta-l,4-dien-3-one)); дезоксіметилтестостерон (desoxymethyltestosterone (17a-methyl-5a-androst-2-en-17p-ol)); дростанолон (drostanolone); етилестренол (ethylestrenol (19-nor-17a-pregn-4-en-17-ol)); флюоксіместерон (fluoxymesterone); формеболон (formebolone); фуразабол (furazabol (17p-hydroxy-17a-methyl-5a-androstano[2,3-c]-furazan)); гестрінон (gestrinone); 4-гідроксітестостерон (4-hydroxytestosterone (4,17p-dihydroxyandrost-4-en-3-one)); местанолон (mestanolone); местеролон (mesterolone); метенолон (metenolone); метандіенон (methandienone (17p-hydroxy-17a-methylandrosta-l,4-dien-3-one)); метандріол (methandriol); метастерон (methasterone (2a, 17a-dimethyl-5a-androstane-3-one-17p-ol)); метилдіенолон (methyldienolone (17p-hydroxy-17a-methylestra-4,9-dien-3-one)); метил-1-тестостерон (methyl-1-testosterone (17p-hydroxy-17a-methyl-5a-androst-l-en-3-one)); метилнортестостерон (methylnortestosterone (17p-hydroxy-17a- methylestr-4-en-3-one)); метилтріенолон (methyltrienolone (17p-hydroxy-17a-methylestra-4,9,ll-trien-3-one); метилтестостерон (methyltestosterone); міболерон (mibolerone); нандролон (nandrolone); 19-норандростенедіон (19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione)); норболетон (norboletone); норклостебол (norclostebol); норетандролон (norethandrolone); оксаболон (oxabolone); оксандролон (oxandrolone); оксіместерон (oxymesterone); оксиметолон (oxymetholone); простанозол (prostanozol) ([3,2-c]pyrazole-5a-etioallocholane-173-tetrahydropyranol); куінболон (quinbolone); станозолол (stanozolol); стенболон (stenbolone); 1-тестостерон (1-testosterone (17p-hydroxy-5a-androst-l-en-3-one)); тетрагідрогестрінон (tetrahydrogestrinone (18a-homo-pregna-4,9,ll-trien-17p-ol-3- one)); тренболон (trenbolone) та інші речовини зі схожою хімічною структурою або схожим біологічним ефектом.

b) Ендогенні (**) ААС:

андростенедіол (androstenediol (androst-5-ene-3p,17p-diol)); андростенедіон (androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione)); дигідротестостерон (dihydrotestosterone (17p-hydroxy-5a-androstan-3-one)); прастерон (prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA)); тестостерон (testosterone) і такі метаболіти та ізомери: 5а-андростан-3а,17а-діол (5a-androstane-3a,17a-diol); 5а-андростан-3а,17р-діол (5a-androstane-3a,17p-diol); 5а-андростан-3р,17а-діол (5a-androstane-3p,17a-diol); 5а-андростан-3р,17р-діол (5a- androstane-3p,17p-diol); андрост-4-ене-3а,17а-діол (androst-4-ene- 3a,17a-diol); андрост-4-ене-3а,17р-діол (androst-4-ene-3a,17p-diol); андрост-4-ене-3р,17а-діол (androst-4-ene-3p,17a-diol); андрост-5-ене-3а,17а-діол (androst-5-ene-3a,17a-diol); андрост-5-ене-3а,17р-діол (androst-5-ene-3a,17p-diol); андрост-5-ене-3р,17а-діол (androst-5- ene-3p,17a-diol); 4-андростенедіол (4-androstenediol (androst-4-ene- 3p,17p-diol)); 5-андростенедіон (5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione)); епі-дегідротестостерон (epi-dihydrotestosterone); 3а-гідроксі-5а-андростан-17-оне (3a-hydroxy-5a-androstan-17-one); 3р-гідроксі-5а-андростан-17-оне (3p-hydroxy-5a-androstan-17-one); 19-норандростерон (19-norandrosterone); 19-норетіохоланолон (19- noretiocholanolone).

Якщо анаболічний андрогенний стероїд може вироблятися ендогенно, біопроба буде вважатися такою, що містить заборонену речовину у випадку, коли концентрація забороненої речовини або її метаболітів чи маркерів та (чи) будь-яке інше відповідне співвідношення у біопробі спортсмена настільки відхиляється від низки фізіологічних для людини показників, що не можуть відповідати звичному ендогенному виробленню організмом.

Проба не буде вважатись такою, що містить заборонену речовину у випадку, якщо спортсмен зможе довести, що концентрація забороненої речовини, її метаболітів чи маркерів та (або) відповідне співвідношення у біопробі спортсмена може бути викликане фізіологічним або патологічним станом.

В будь-яких випадках та в будь-яких концентраціях проба спортсмена буде вважатись такою, що містить заборонену речовину, якщо у звіті лабораторії буде зазначено про несприятливий аналітичний результат, що буде базуватися на будь-якому надійному аналітичному методі (наприклад IRMS), і результати лабораторії будуть указувати на те, що заборонена субстанція є екзогенного походження. В такому випадку немає необхідності у додатковому розслідуванні.

Якщо у звіті лабораторії зазначено, що знайдені метаболіти знаходяться на фізіологічному для людини рівні та надійний аналітичний метод (наприклад IRMS) не виявив екзогенного походження речовини, але є ґрунтовні медичні показники, такі, як, наприклад, порівнювання стероїдних профілів, що говорять про можливість запідозрити використання забороненої речовини, подальше дослідження повинно проводитись відповідною антидопінговою лабораторією більш поглиблено, що означає перегляд результатів попереднього дослідження (нь) або проведення нового дослідження (нь) для того, щоб визначити залежність результату від фізіологічного чи патологічного стану спортсмена, або що показники є наслідком екзогенного походження забороненої речовини.

Якщо у звіті лабораторії зазначено, що співвідношення тестостерону до епітестостерону становить більше ніж 4 до 1, і будь-який надійний додатковий аналітичний метод (наприклад як IMRS) не виявив, що заборонена речовина була екзогенного походження, додаткове дослідження може проводитись шляхом перегляду попередніх результатів проб спортсмена або за допомогою проведення додаткових тестувань для того, щоб визначити, чи викликано це співвідношення фізіологічним чи патологічним станом, чи є наслідком екзогенного походження забороненої речовини.

Якщо у звіті лабораторії, після використання надійного додаткового аналітичного методу (наприклад, IMRS) зазначено, що заборонена субстанція є екзогенного походження, потреба у подальшому дослідженні відпадає і біопроба буде вважатись такою, що містить заборонену речовину.

Якщо надійний додатковий аналітичний метод (наприклад, IMRS) не було застосовано й результати щонайменше трьох попередніх досліджень не доступні, відповідна антидопінгова організація повинна провести тестування спортсмена без попередження не менше трьох разів протягом трьох місяців. Якщо гормональний профіль спортсмена, пробу якого було досліджено додатково, не відповідає фізіологічним нормам, результат оголошується таким, що показує наявність забороненої речовини.

У надзвичайно рідкісних індивідуальних випадках, болденон ендогенного походження може бути знайдено на дуже низькому рівні у співвідношенні нанограму до мілілітра в сечі. Якщо у звіті лабораторії йдеться про дуже низьку концентрацію болденона та будь-який надійний аналітичний метод (наприклад, IMRS) не виявив екзогенного походження речовини, подальше дослідження може проводитись шляхом перегляду попередніх результатів або за допомогою нових тестів. Якщо додаткового надійного аналітичного методу (наприклад, IMRS) не було застосовано, спортсмен підлягає тестуванню без попереднього повідомлення не менше трьох разів протягом трьох місяців. Якщо профіль спортсмена, що підлягає подальшому тестуванню, не відповідає фізіологічним нормам, то результат повинен бути оголошений як такий, що виявив наявність забороненої речовини.

Для 19-норандростерона несприятливий аналітичний результат, про який повідомляє лабораторія, є науковим та дійсним доказом екзогенного походження забороненої субстанції. У такому випадку потреба у додатковому дослідженні відпадає.

У разі відмови спортсмена від співпраці, у додатковому дослідженні проба спортсмена буде вважатись як такою, що містить заборонену речовину.

Інші анаболічні речовини, в тому числі, але не виключно:

Кленбутерол (clenbuterol), тіболон (tibolone), зеранол (zeranol), зілпатерол (zilpaterol).

------------------------------------------------------------------

| Для цілей цього розділу: |

| |

| (*) "екзогенні" - речовини, які не можуть вироблятися|

|організмом людини; |

| |

| (**) "ендогенні" - речовини, які можуть вироблятися|

|організмом людини. |

------------------------------------------------------------------

S2. ГОРМОНИ ТА ПОДІБНІ ЇМ РЕЧОВИНИ

Зазначені нижче речовини, у тому числі інші речовини з подібною хімічною структурою чи подібним біологічним ефектом та їх релізінг-фактори, є забороненими:

1. Еритропоетин;

2. Гормон росту, інсуліноподібний фактор росту; механічні фактори росту;

3. Гонадотропіни заборонені лише для чоловіків;

4. Інсулін;

5. Кортикотропіни.

Якщо в біопробі спортсмена концентрація цих заборонених речовин або їхніх метаболітів та (або) співвідношення маркерів перевищує показники, діапазон коливань яких перевищує значення, які є фізіологічними для людини, та не може мати ендогенне походження, і спортсмен не зможе довести, що концентрація була викликана фізіологічним або патологічним станом організму, буде вважатись,що біопроба містить заборонену речовину із перерахованих вище.

Якщо у повідомленні лабораторії, за умови використання надійного аналітичного методу, зазначено, що заборонена субстанція має екзогенне походження, буде вважатись, що зразок спортсмена містить заборонену речовину, про що лабораторія повинна повідомляти як про несприятливий аналітичний результат.

Присутність інших речовин зі схожою хімічною структурою чи аналогічним біологічним ефектом, діагностичних маркерів, релізінг-факторів, що зазначені вище, або інших показників, що вказують на екзогенне походження знайденої речовини, буде вважатись як використання забороненої речовини, про що лабораторія повинна повідомляти як про несприятливий аналітичний результат.

S3. БЕТА-2 АГОНІСТИ

Всі Бета-2 агоністи, в тому числі їхні D- та L-ізомери, заборонені.

Як виняток: формотерол (formoterol), сальбутамол (salbutamol), сальметерол (salmeterol) і тербуталін (terbutaline), при застосуванні у вигляді інгаляцій потребують дозволу на терапевтичне використання за спрощеною схемою.

Не дивлячись на пред'явлення будь-якої форми дозволу на терапевтичне використання, у випадку, коли концентрація сальбутамолу (вільного плюс глюкороніду) становить більше ніж 1000 нг/мл, біопроба буде розглядатись як несприятливий аналітичний результат, за винятком випадків, коли спортсмен зможе довести, що результат аналітичного дослідження є наслідком терапевтичного використання сальбутамолу шляхом інгаляцій.

S4. РЕЧОВИНИ З АНТИЕСТРОГЕННОЮ АКТИВНІСТЮ

Забороненими є такі класи антиестрогенних субстанцій:

1. Інгібітори ароматази, включаючи, але не обмежуючись: анастрозолом (anastrozole), летрозолом (letrozole), аміноглютетимидом (aminoglutethimide), екземестадом (exemestane), форместадом (formestane), тестолактоном (testolactone).

2. Виборчі модулятори естрогенних рецепторів, включаючи, але не обмежуючись: ралоксіфеном (raloxifene), тамоксіфеном (tamoxifen), тореміфеном (toremifene).

3. Інші антиестрогенні субстанції, включаючи, але не обмежуючись: кломіфеном (clomiphene), циклофенілом (cyclofenil), фулвестрантом (fulvestrant).

S5. ДІУРЕТИКИ ТА ІНШІ МАСКУЮЧІ РЕЧОВИНИ

Маскуючі речовини, включаючи, але не обмежуючись:

Діуретинами (Diuretics(*), епітестостероном(epitestosterone), пробеницидом (probenecid), інгібіторами альфа-редуктази (alpha-reductase inhibitors (напр. фінастерид (finasteride)), дутастеридом (dutasteride), замінювачами плазми (plasma expanders (напр. альбумін (albumin)), декстратаном (dextran), гідроксіетилкрохмалем (hydroxyethyl starch).

Діуретики включають:

Ацетазоламид (acetazolamide), амилорид (amiloride), буметанид (bumetanide), канренон (canrenone), хлорталидон (chlorthalidone), кислоту етакринну (etacrynic acid), фуросемид (furosemide), індапамид (indapamide), метолазон (metolazone), спиронолактон (spironolactone), тіазиди (thiazides) (напр. бендрофлюметиазид (bendroflumethiazide), хлоротіазид (chlorothiazide), гідрохлоротіазид (hydrochlorothiazide), тріамтерен (triamterene)) та інші субстанції зі схожою хімічною структурою та схожим біологічним ефектом, за винятком дросперінону (drosperinone), який не заборонено.

_______________ (*) Дозвіл на терапевтичне використання заборонених речовин не діє, якщо сеча спортсмена містить діуретик разом з пороговим чи з суб-пороговим рівнем забороненої субстанції (-й).

ЗАБОРОНЕНІ МЕТОДИ

M1. ПОСИЛЕННЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ КИСНЮ

Заборонено такі методи:

a) Допінг крові, у тому числі застосування автологічних, гомологічних чи гетерологічних продуктів крові або клітин крові будь-якого походження.

b) Штучне підвищення здатності крові поглинати, транспортувати і постачати кисень, у тому числі, але не винятково за допомогою перфторування або використання ефапроксиралу (RSR13) і модифікованих продуктів на основі гемоглобіну (наприклад, замінників крові на основі гемоглобіну, гемоглобінових продуктів у мікрокапсулах).

M2. ХІМІЧНІ ТА ФІЗИЧНІ МАНІПУЛЯЦІЇ

a) Фальсифікація або спроба фальсифікації з метою порушення цілісності чи справжності проб, узятих під час допінг-контролю, заборонені. Це може включати, наприклад, внутрішньовенні інфузії, катетеризацію та підміну сечі.

b) Внутрішньовенні інфузії заборонені, за винятком випадків необхідності надання медичної допомоги.

M3. ГЕННИЙ ДОПІНГ

Нетерапевтичне використання клітин, генів, генних елементів чи модуляцій генної експресії, які можуть покращити спортивний результат, заборонено.

------------------------------------------------------------------

| РЕЧОВИНИ ТА МЕТОДИ, |

| ЗАБОРОНЕНІ НА ЗМАГАННЯХ |

------------------------------------------------------------------

На додаток до груп, перерахованих у пунктах S1 - S5 та M1 - M3, під час змагань заборонено такі групи:

ЗАБОРОНЕНІ РЕЧОВИНИ

S6. СТИМУЛЯТОРИ

Заборонені такі стимулятори з обома їхніми оптичними ізомерами (D- та L-):

Адрафініл (adrafinil), адреналін (adrenaline(*)), амфепрамон (amfepramone), аміфеназол (amiphenazole), амфетамін (amphetamine), амфетамініл (amphetaminil), бензфетамін (benzphetamine), бромантан (bromantan), карфедон (carphedon), катін (cathine (**)), клобензорекс (clobenzorex), кокаїн (cocaine), кропропамід (cropropamide), кротетамід (crotetamide), циклазодон (cyclazodone), диметилфетамін (dimethylamphetamine), ефедрин (ephedrine (***)), етаміван (etamivan), етіламфетамін (etilamphetamine), етілефрін (etilefrine), фампрофазон (famprofazone), фенбутразат (fenbutrazate), фенкамфамін (fencamfamin), фенкамін (fencamine), фенетілін (fenetylline), фенфлурамін (fenfluramine), фенпропорекс (fenproporex), фурфенорекс (furfenorex), хептамінол (heptaminol), ізометептен (isometheptene), левметамфетамін (levmethamfetamine), меклофенаксат (meclofenoxate), мефенорекс (mefenorex), мефентермін (mephentermine), мезокарб (mesocarb), метамфітамін (D-) (methamphetamine (D-)), метиленедіоксіамфетамін (methylenedioxyamphetamine), метиленедіоксіаметамфетамін (methylenedioxymethamphetamine), р-метиламфітамін (p-methylamphetamine), метилфедрін (methylephedrine (***), метілфенідат (methylphenidate), модафініл (modafinil), нікетамід (nikethamide), норфенефрін (norfenefrine), норфенфлурамін (norfenfluramine), октопамін (octopamine), ортетамін (ortetamine), оксілофрін (oxilofrine), парагідроксіамфетамін (parahydroxyamphetamine), пемолін (pemoline), пентетразол (pentetrazol), фендіметразін (phendimetrazine), фенметразін (phenmetrazine), фенпрометамін (phenpromethamine), фентермін (phentermine), пролінтан (prolintane), пропілгекседрин (propylhexedrine), селегілін (selegiline), сібутрамін (sibutramine), стрихнін (strychnine) та інші речовини зі схожими хімічними структурами чи біологічними ефектами (****).

_______________ (*) Адреналін (Adrenaline) з метою місцевої анестезії або місцевого застосування (наприклад, назальне, офтальмологічне) - не є забороненим.

(**) Катін (Cathine) - заборонений, якщо його місткість у сечі становить більше 5 мікрограмів на мілілітр.

(***) Ефедрін (ephedrine) та метилефедрін (methylephedrine) заборонені, якщо концентрація у сечі перевищує 10 мікрограмів на мілілітр.

(****) Речовини, включені до програми моніторингу 2006 (бупропіон (bupropion), кофеїн (caffeine), фенілефрін (phenylephrine), фенілпропаноламін (phenylpropanolamine), піпрадол (pipradol), псевдоефедрін (pseudoephedrine), сінефрін (synephrine)), не вважаються забороненими речовинами.

S7. НАРКОТИКИ

Зазначені нижче наркотичні речовини заборонені:

Бупренорфін (buprenorphine), декстроморамід (dextromoramide), діаморфін (героїн) (diamorphine (heroin)), фентаніл (fentanyl) та його похідні, гідроморфон (hydromorphone), метадон (methadone), морфін (morphine), оксікодон (oxycodone), оксіморфон (oxymorphone), пентазоцин (pentazocine), петідін (pethidine).

S8. КАНАБІНОЇДИ

Канабіноїди (наприклад, гашиш (hashish), маріхуана (marijuana)) заборонені.

S9. ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОЇДИ

Заборонено використання глюкокортикостероїдів: оральне, ректальне, внутрішньовенне чи внутрішньом'язове. Їхнє застосування потребує дозволу на терапевтичне використання.

Крім способів застосування, які зазначенні нижче, потрібен дозвіл на терапевтичне використання препарату за спрощеною схемою.

Місцеве використання глюкокортикостероїдів (дерматологічно, назального, у слуховий прохід та слизову очей) не заборонено та не потребує спеціального дозволу на терапевтичне використання.

------------------------------------------------------------------

| |

| РЕЧОВИНИ, ЗАБОРОНЕНІ В ОКРЕМИХ ВИДАХ СПОРТУ |

------------------------------------------------------------------

P1. АЛКОГОЛЬ

Спирт (етанол) заборонено лише на змаганнях у зазначених нижче видах спорту.

Виявляється шляхом проведення аналізу повітря, що видихається, й (або) крові. Рівень допінгового порушення для кожної федерації зазначено у дужках.

Аеронавтиці (FAI) (0,20 грамів/літр)

Стрільбі з лука (FITA, IPC) (0,10 грамів/літр)

Автомобільному спорті (FIA) (0,10 грамів/літр)

Більярдному спорті (WCBS) (0,20 грамів/літр)

Петанку (CMSB, IPC bovls) (0,10 грамів/літр)

Карате (WKF) (0,10 грамів/літр)

Сучасному п'ятиборстві (UIPM) (0,10 грамів/літр)

та для дисциплін, що включають стрільбу

Мотоспорті (FIM) (0,10 грамів/літр)

Катери (UIM) (0,30 грамів/літр)

P2. БЕТА-БЛОКАТОРИ

Якщо не визначено інакше, то застосування бета-блокаторів під час проведення змагань заборонено у таких видах спорту:

Аеронавтиці (FAI)

Стрільбі з лука (FITA, IPC) (також заборонено й поза змаганнями)

Автомобільному спорті (FIA)

Більярдному спорті (WCBS)

Бобслеї (FIBT)

Петанку (CMSB, IPC bowls)

Бриджі (FMB)

Шахах (FIDE)

Керлінгу (WCF)

Гімнастиці (FIG)

Мотоспорті (FIM)

Сучасному п'ятиборстві (UIMP) та для дисциплін, що включають стрільбу

Боулінгу (FIQ)

Вітрильному спорті (ISAF) (тільки у матчевих гонках)

Стрільбі (ISSF, IPC) (також заборонено й поза змаганнями)

Лижному спорті (сноубордінг (FIS) (стрибки на лижах з трампліну, фрістайл у сноуборді)

Боротьбі (FILA)

До бета-блокаторів відносяться, включаючи але не обмежуючись:

Ацебутололом (acebutolol), альпренололом (alprenolol), атенололом (atenolol), бетаксололом (betaxolol), бісопрололом (bisoprolol), бунололом (bunolol), картеололом (carteolol), карведілолом (carvedilol), целипрололом (celiprolol), єсмололом (esmolol), лабеталолом (labetalol), левобунололом (levobunolol), метипропанолом (metipropanol), метопрололом (metoprolol), надололом (nadolol), окспренололом (oxprenolol), пиндололом (pindolol), пропанололом (propranolol), соталолом (sotalol), тимололом (timolol).

СПЕЦИФІЧНІ СУБСТАНЦІЇ (*)

До "специфічних субстанцій" (*) належать:

Усі Бета-2 Агоністи у вигляді інгаляцій, за винятком кленбутеролу;

Пробенецид (probenecid);

Катін (cathine), кропропамід (cropropamide), кротетамід (crotetamide), ефедрін (ephedrine), етаміван (etamivan), фампрофазон (famprofazone), хептамінол (heptaminol), ізометептен (isometheptene), левметамфетамін (levmethamfetamine), меклофеноксат (meclofenoxate), р-метиламфетамін (p-methylamphetamine), метилфедрин (methylephedrine), нікетамід (nikethamide), норфенефрін (norfenefrine), октопамін (octopamine), ортетамін (ortetamine), оксілофрін (oxilofrine), фенпрометамін (phenpromethamine), пропілгекседрин (propylhexedrine), селегілін (selegiline), сібутрамін (sibutramine);

Канабіноїди;

Усі глюкокортикостероїди;

Алкоголь;

Усі бета-блокатори.

_______________ (*) "У Забороненому списку можуть бути виокремлені особливі речовини, що можуть призвести до ненавмисного порушення антидопінгових правил у силу своєї загальнодоступності, чи які малоймовірно будуть застосовані для поліпшення результату". Порушення цього правила може призвести до нежорстких санкцій, якщо, як зазначено у Кодексі, "спортсмен може довести, що використання такого роду речовини не було спрямоване на поліпшення спортивного результату".

СТАНДАРТИ ВИДАЧІ ДОЗВОЛІВ НА ТЕРАПЕВТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Витяг з документа

"МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАБОРОНЕНИХ РЕЧОВИН"

Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) (чинні з 1 січня 2005 року)

4.0. Критерії видачі дозволів на терапевтичне використання

Спортсмену може бути наданий дозвіл на терапевтичне використання (ТВ) забороненої речовини або забороненого методу, внесених до Забороненого списку. Заявка на дозвіл ТВ розглядається Комітетом з видачі дозволів на терапевтичне використання (КТВ). КТВ буде призначатися антидопінговою організацією. Дозвіл буде видаватися лише за суворого дотримання зазначених нижче критеріїв:

(Коментар. Цей стандарт стосується всіх спортсменів, як це визначено Кодексом та відповідно до нього, наприклад, фізично здорових спортсменів і спортсменів з обмеженими фізичними можливостями. Цей стандарт буде застосовуватися згідно з індивідуальними обставинами. Наприклад, дозвіл, виданий будь-якому спортсмену з обмеженими фізичними можливостями, може бути не виданий іншим).

4.1. Заявка на дозвіл на ТВ подається спортсменом не пізніше ніж за 21 день до його участі в спортивному заході.

4.2. Спортсмен буде відчувати значне погіршення стану здоров'я, якщо в процесі лікування будь-якого гострого або хронічного захворювання він не зможе використати заборонену речовину або метод.

4.3. Терапевтичне використання забороненої речовини або методу не спричинило б додаткового поліпшення спортивних результатів, крім очікуваного поліпшення, пов'язаного з поверненням до нормального стану здоров'я під впливом терапевтичного ефекту від застосування цієї речовини. Використання будь-якої забороненої речовини або методу для підвищення "зниженого" рівня ендогенних гормонів не може вважатися прийнятним терапевтичним втручанням.

4.4. Обґрунтованої терапевтичної альтернативи використанню забороненої речовини або методу немає.

4.5. Необхідність застосування забороненої речовини або методу не може бути цілком або частково наслідком попереднього нетерапевтичного використання речовин із Забороненого списку.

4.6. Дозвіл на ТВ буде скасований органом, що видав його, якщо:

a) спортсмен не виконує вчасно будь-яких вимог антидопінгової організації, що видала дозвіл на ТВ;

b) термін, протягом якого діє дозвіл на ТВ, закінчився;

c) спортсмену повідомляють, що дозвіл на ТВ скасовано антидопінговою організацією.

(Коментар. Кожний дозвіл на ТВ буде мати чітко визначений термін дії, що встановлюється відповідним КТВ. Можуть мати місце випадки, коли термін дії дозволу на ТВ закінчився або дозвіл було відкликано, а заборонена речовина, застосування якої було дозволено в цілях ТВ, все ще присутня в організмі спортсмена. У цих випадках антидопінгова організація, що здійснює початкове вивчення несприятливого результату аналізу, буде розглядати питання про те, чи узгоджується такий результат із закінченням терміну дії дозволу або відкликанням дозволу на ТВ).

4.7. Заявка на дозвіл на ТВ не буде розглядатися на предмет її схвалення ретроактивно за винятком таких випадків:

a) необхідності надання термінової медичної допомоги або лікування у випадку різкого погіршення стану здоров'я;

b) відсутності у заявника через виняткові обставини достатнього періоду часу або можливості для того, щоб подати заявку, а КТВ - розглянути заявку до проведення допінг-контролю.

(Коментар. Необхідність термінової медичної допомоги з використанням заборонених речовин або методів або необхідність лікування у випадку різкого погіршення стану здоров'я до того, як може бути отриманий дозвіл на ТВ, виникає рідко. Також обставини, що вимагають спрощеної процедури подачі заявки на дозвіл на ТВ, також виникають не часто. Проте антидопінгові організації, відповідальні за видачу дозволів на ТВ, повинні розробити внутрішні процедури, що дозволяють розв'язання таких ситуацій).

5.0. Конфіденційність інформації

5.1 Заявник повинен дати письмову згоду на передачу всієї необхідної інформації, що стосується заявки, членам КТВ і, якщо потрібно, іншим незалежним медичним або науковим експертам, або всім співробітникам, задіяним у роботі із заявкою на дозвіл на ТВ, її розгляді або розгляді прохання про відкликання рішення про відмову в дозволі на ТВ.

Якщо потрібне залучення незалежних експертів, усі подробиці заявки будуть розсилатися без зазначення прізвища та імені спортсмена і його лікаря. Також заявник відповідно до положень Кодексу повинен дати письмову згоду на передачу рішення КТВ, прийнятого за його заявкою, іншим відповідним антидопінговим організаціям.

5.2. Члени КТВ та адміністрація антидопінгової організації, що веде справу, будуть суворо дотримуватися принципів конфіденційності в усій своїй діяльності. Всі члени КТВ, а також усі співробітники, які мають до цього стосунок, підпишуть документ про збереження конфіденційності. Зокрема, вони повинні зберігати конфіденційність стосовно такої інформації:

a) будь-якої інформації й даних медичного характеру, що надаються спортсменом і його лікарем/лікарями;

b) будь-яких подробиць заяви, в тому числі прізвища та ім'я лікаря/лікарів, залученого (-их) до цього процесу.

6.0. Комітети з видачі дозволів на терапевтичне використання (КТВ)

Комітети з видачі дозволів на ТВ засновуються й діють відповідно до таких принципів:

6.1. КТВ повинен мати у своєму складі принаймні трьох лікарів, які мають досвід роботи у спорті й лікуванні спортсменів та глибокі знання у галузі клінічної, спортивної медицини й медичного контролю за тренувальними навантаженнями. Для забезпечення певного рівня незалежності під час ухвалення рішень, члени КТВ не повинні бути мати будь-яких офіційних зобов'язань в рамках антидопінгової організації. Всі члени КТВ підпишуть угоди про уникнення конфлікту інтересів. Для розгляду заяв спортсменів з обмеженими фізичними можливостями принаймні один член КТВ повинен мати досвід лікування й медичного догляду за спортсменами з обмеженими фізичними можливостями.

6.2. КТВ можуть звертатись із запитом до зовнішніх джерел про проведення будь-якої медичної або наукової експертизи, яку вони визнають необхідною, для розгляду обставин, що стосуються кожної конкретної заяви на дозвіл на ТВ.

6.3. Склад КТВ ВАДА визначається відповідно до критеріїв, вказаних у пункті 6.1. КТВ ВАДА засновується для розгляду за своєю власною ініціативою рішень, що стосуються надання антидопінговими організаціями дозволів на ТВ. Відповідно до положення 4.4 Кодексу КТВ ВАДА за запитом будь-якого спортсмена, якому було відмовлено у видачі дозволу на терапевтичне використання, може розглядати такі рішення, маючи повноваження на їх перегляд.

7.0. Процедура подання заявки на дозвіл на терапевтичне використання

7.1. Заявка на дозвіл на ТВ розглядається тільки після отримання заповненого формуляра заявки, до якої повинні додаватися всі відповідні документи (див. Доповнення 1 - Формуляр заявки на дозвіл на ТВ). Процедура розгляду заявки повинна здійснюватися відповідно до принципів суворої медичної конфіденційності.

7.2. До формуляру (-ів) заявки на дозвіл на ТВ, як визначено в Доповненні 1, антидопінговими організаціями можуть вноситися зміни, в тому числі додаткові вимоги про інформацію, проте з них не можуть вилучатися жодні розділи або пункти.

7.3. Формуляр (-и) заявки на дозвіл на ТВ може (можуть) перекладатися антидопінговою організацією на інші мови, проте формуляр (-и) заявки повинні містити англійський або французький тексти.

7.4. Спортсмен не може звертатись із заявкою на дозвіл на ТВ до більш ніж однієї антидопінгової організації. У заявці повинен бути вказаний вид спорту і, у відповідних випадках, спортивна дисципліна й конкретна позиція або роль спортсмена.

7.5. У заявці повинні перераховуватися будь-які діючі й (або) попередні заявки на дозвіл на використання забороненої речовини або забороненого методу, називатися орган, до якого вони подавалися, і рішення цього органу стосовно них.

7.6. Заявка повинна містити повну медичну карту (історію хвороби) спортсмена й результати всіх обстежень і лабораторних аналізів, а також медичних зображень, що мають стосунок до цієї заявки.

7.7. Будь-які відповідні додаткові обстеження, аналізи й медичні зображення, стосовно яких робить запит антидопінгова організація, проводяться за рахунок особи, яка подає заявку, або його керівної національної спортивної організації.

7.8. Заявка повинна містити висновок лікаря, що має відповідну кваліфікацію, який підтверджує необхідність використання забороненої речовини або забороненого методу для лікування спортсмена; у ній також повинно бути вказано, чому для лікування спортсмена не можуть або не могли бути використані альтернативні, незаборонені медичні засоби.

7.9. У заявці повинні бути вказані дозування, частота й тривалість застосування забороненої речовини або методу, стосовно яких робиться запит.

7.10. Рішення КТВ ухвалюються протягом 30 днів з дати отримання всієї відповідної документації та повідомляються спортсмену в письмовій формі через відповідну антидопінгову організацію. Якщо дозвіл на ТВ надається спортсмену через зареєстрований пул тестування антидопінгової організації, то про затвердження заявки негайно сповіщаються спортсмен і ВАДА з одночасним наданням їм інформації, що стосується терміну дії цього дозволу й будь-яких умов, пов'язаних з дозволом на ТВ.

7.11. a) Відповідно до статті 4.4 Кодексу з отримання від спортсмена прохання про перегляд ухваленого рішення КТВ ВАДА буде мати нагоду переглянути рішення про дозвіл на ТВ, прийняте будь-якою антидопінговою організацією. Спортсмен надає КТВ ВАДА всю інформацію стосовно дозволу на ТВ, яка була спочатку надана антидопінговій організації, разом зі сплатою послуг з розгляду заявки. До завершення процесу розгляду, початкове рішення залишається чинним. Процес розгляду зазначеного прохання не повинен перевищувати терміну, що становить 30 днів з дати отримання ВАДА відповідної інформації.

b) ВАДА може здійснити перегляд будь-коли. КТВ ВАДА завершує свій розгляд протягом 30 днів.

7.12. Якщо рішення про видачу дозволу на ТВ підлягає перегляду за результатами розгляду вказаного прохання, то таке рішення про перегляд не має зворотної сили, і результати, показані спортсменом у період дії дозволу на ТВ, не підлягають анулюванню, а рішення про такий перегляд набуває чинності не пізніше 14 днів з моменту повідомлення про нього спортсмена.

8.0. Спрощена процедура (СП) подання заявки на дозвіл на ТВ

8.1. Відомо, що деякі речовини, внесені до Забороненого списку, використовуються для лікування захворювань, які часто зустрічаються у спортсменів. У подібних випадках немає необхідності проходити повну процедуру подачі заявки на дозвіл на ТВ відповідно до розділів 4 і 7. Для цього вводиться спрощена процедура подачі заявки на дозвіл на ТВ.

8.2. Зазначена спрощена процедура може застосовуватися лише стосовно ТВ таких заборонених речовин і методів: бета-2 агоністів (формотерол, сальбутамол, сальметерол, тербуталін) у вигляді інгаляцій, а також глюкокортикостероїдів під час несистемного використання.

8.3. Для використання однієї з перерахованих вище речовин спортсмен надає антидопінговій організації медичну довідку, яка підтверджує необхідність терапевтичного використання такої речовини. У медичній довідці, зазначеній в Доповненні 2, зазначається діагноз, найменування ліків, дозування, спосіб і тривалість їх застосування.

8.4. Спрощена процедура включає:

a) за умови забезпечення ефективності спрощеної процедури, санкцію антидопінгової організації на використання забороненої речовини після отримання довідки, що містить всю потрібну інформацію. Довідка, що не містить всієї необхідної інформації, повертається заявнику;

b) повідомлення антидопінговою організацією спортсмена а також, відповідно, міжнародної федерації, національної федерації та національної антидопінгової організації про отримання довідки, яка містить всю необхідну інформацію, Антидопінгова організація доводить це до відома ВАДА у випадках, що стосуються спортсменів міжнародного рівня;

c) довідка, надана спортсменом в рамках спрощеної процедури, не розглядається ретроактивно за винятком таких випадків:

- необхідності надання термінової медичної допомоги або лікування у випадку різкого погіршення стану здоров'я;

- відсутності через виняткові обставини у заявника достатнього часу або можливості для подання заявки, а у КТВ - отримання заявки до проведення допінг-контролю.

8.5.1. a) КТВ або КТВ ВАДА можуть будь-коли переглянути рішення, прийняте в рамках спрощеної процедури;

b) якщо спортсмен звертається до КТВ ВАДА з проханням переглянути відмову у видачі дозволу на ТВ в рамках прискореної процедури, КТВ ВАДА може вимагати у спортсмена додаткову медичну інформацію, яку він вважатиме необхідною. Усі пов'язані з цим витрати покладаються на спортсмена.

8.6. КТВ і КТВ ВАДА можуть будь-коли відмінити дію дозволу на ТВ у рамках спрощеної процедури. Про це негайно інформують спортсмена, його міжнародну федерацію та всі відповідні антидопінгові організації.

8.7. Відміна дозволу на ТВ, виданого в рамках СП, набуває чинності одразу після повідомлення спортсмену про таке рішення. Проте спортсмен буде мати право звертатися за дозволом на ТВ відповідно до розділу 7.

9.0. Інформаційний центр ВАДА

9.1. Антидопінговим організаціям пропонується надавати в розпорядження ВАДА всі ухвалені ними рішення про дозволи на ТВ, а також будь-яку допоміжну інформацію, видану відповідно до розділу 7.

9.2. Стосовно дозволів на ТВ, виданих в рамках СП, антидопінгові організації надають в розпорядження ВАДА всю необхідну медичну інформацію стосовно спортсменів міжнародного рівня відповідно до розділу 8.4.

9.3. Інформаційний центр гарантує сувору конфіденційність усієї медичної інформації.

<< | >>
Законодавчий акт: Міжнародна конвенція про боротьбу з допінгом у спорті "{ Конвенцію ратифіковано Законом N 68-V ( 68-16 ) від 03.08.2006 }" Офіційний переклад. Європейський Союз. 2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 43 - Застереження