<<
>>

Міжнародна конвенція про боротьбу з допінгом у спорті "{ Конвенцію ратифіковано Законом N 68-V ( 68-16 ) від 03.08.2006 }" Офіційний переклад. Європейський Союз. 2005

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Міжнародна конвенція про боротьбу з допінгом у спорті { Конвенцію ратифіковано Законом N 68-V ( 68-16 ) від 03.08.2006 } Офіційний переклад Преамбула Генеральна конференція Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури, далі - "ЮНЕСКО", на своїй 33-й сесії, яка відбулася 18 листопада 2005 року в місті Париж, враховуючи, що мета ЮНЕСКО полягає у сприянні зміцненню миру й безпеки шляхом розширення співробітництва народів у галузі освіти, науки та культури, посилаючись на існуючі міжнародні документи, які стосуються прав людини, враховуючи резолюцію 58/5, прийняту Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 3 листопада 2003 року, яка стосується спорту як засобу сприяння вихованню, здоров'ю, розвитку та миру, зокрема, її пункт 7, усвідомлюючи, що спорт повинен відігравати важливу роль в охороні здоров'я, в моральному, культурному та фізичному вихованні, а також у сприянні зміцненню міжнародного взаєморозуміння й миру, відзначаючи необхідність заохочення та координації міжнародного співробітництва, спрямованого на викорінення допінгу в спорті, висловлюючи занепокоєння стосовно використання спортсменами допінгу в спорті і наслідками цього для їхнього здоров'я, принципу чесної гри, викорінення шахрайства та майбутнього спорту, пам'ятаючи, що допінг ставить під загрозу етичні принципи й виховні цінності, які закріплені в Міжнародній хартії фізичного виховання і спорту ЮНЕСКО ( 995_350 ) та Олімпійській хартії, відзначаючи, що Конвенція проти використання допінгу ( 994_228 ) і Додатковий протокол до неї ( 994_519 ), прийняті в рамках Ради Європи, є інструментами публічного міжнародного права, на яких базуються політика країн і міжурядове співробітництво у сфері боротьби з допінгом, пам'ятаючи про рекомендації з питань допінгу, які були прийняті на другій, третій та четвертій міжнародних конференціях міністрів і керівників, відповідальних за фізичне виховання та спорт, які були організовані ЮНЕСКО у Москві (1988 р.), Пунта-дель-Есте (1999 р.) й Афінах (2004 р.), а також про резолюцію 32 С/9, прийняту Генеральною конференцією ЮНЕСКО на її 32-ій сесії (2003 р.), беручи до уваги Всесвітній антидопінговий кодекс, прийнятий Всесвітнім антидопінговим агентством 5 березня 2003 року в Копенгагені на Всесвітній конференції з питань допінгу в спорті, а також Копенгагенську декларацію про боротьбу з допінгом у спорті, беручи також до уваги вплив, який провідні спортсмени мають на молодь, усвідомлюючи постійну необхідність проведення і сприяння на постійній основі дослідженням для удосконалення методів виявлення допінгу й більш глибокого вивчення факторів, які впливають на його використання, з метою забезпечення максимальної ефективності стратегій попередження використання допінгу, усвідомлюючи також важливість освіти на постійній основі спортсменів, допоміжного персоналу спортсменів і суспільства в цілому з питань попередження застосування допінгу, беручи до уваги необхідність нарощення потенціалу держав-учасниць стосовно здійснення програм боротьби з допінгом, усвідомлюючи, що державні органи та організації, відповідальні за спорт, виконують взаємодоповнюючі функції стосовно попередження застосування допінгу в спорті та боротьби з ним, а саме для забезпечення належного проведення спортивних заходів на основі принципу чесної гри і охорони здоров'я їх учасників, визнаючи, що ці органи та організації повинні співпрацювати у досягненні цієї мети, забезпечуючи максимальну незалежність і прозорість на всіх відповідних рівнях, сповнена рішучості вживати подальших та більш активних спільних дій стосовно викорінення допінгу в спорті, визнаючи, що викорінення допінгу в спорті частково залежить від послідовного погодження антидопінгових стандартів і практики у спорті та від співробітництва на національному і світовому рівнях, приймає цю Конвенцію 18 листопада 2005 р. Частина I. Сфера застосування... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фундаментальне законодавство ЄС:

 1. Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп'ютерні системи ( укр/рос ) "Статус Протоколу див. ( 994_790 )" Протокол ратифіковано із застереженням Законом N 23-V ( 23-16 ) від 21.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.328 }. Європейський Союз. 2010 рікк
 2. Європейська угода про правила, що регулюють пересування осіб між державами-членами Ради Європи (ETS N 25 ) (укр/рос) "Статус Угоди див.( 994_833 )" ( Угоду ратифіковано із заявами Законом N 2936-IV ( 2936-15 ) від 05.10.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.13 ). Європейський Союз. 2010 рікк
 3. Угода щодо взаємного прийняття сертифікатів сертифікації персоналу між сторонами, що підписали Багатосторонню Угоду, та Національним агентством з акредитації України " 25 листопада 2009 року" Неофіційний переклад. Європейська асоціація вільної торгівлі (EFTA). 2009 рікк
 4. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173) "( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 47-48 )" Статус Конвенції див. ( 994_391 ). Європейський Союз. 2007 рікк
 5. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією "( Конвенцію ратифіковано Законом N 2476-IV ( 2476-15 ) від 16.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.266 )" Дата підписання: 04.11.1999. Європейський Союз. 2006 рікк
 6. Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом (ETS N 90) "Статус Конвенції див. ( 994_423 )" ( Конвенцію ратифіковано Законом N 2990-III ( 2990-14 ) від 17.01.2002 ). Європейський Союз. 2006 рікк
 7. Європейська ландшафтна конвенція (укр/рос) "( Конвенцію ратифіковано Законом N 2831-IV ( 2831-15 ) від 07.09.2005, ВВР, 2005, N 51, ст.547 )" Дата підписання: 20.10.2000. Європейський Союз. 2006 рікк
 8. Договір про заснування Європейської Спільноти "(консолідована версія станом на 1 січня 2005 року)" . Європейський Союз. 2005 рікк
 9. Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму "Статус Конвенції див.( 994_838 )" { Конвенцію ратифіковано з заявами і застереженнями Законом N 54-V ( 54-16 ) від 31.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.340 }. Європейський Союз. 2005 рікк
 10. Угода між Урядом України та Європейською Організацією Ядерних Досліджень про подальший розвиток наукового і технічного співробітництва в галузі фізики високих енергій "Дата підписання: 02.04.1993"Дата набуття чинності: 02.04.1993. Європейська асоціація вільної торгівлі (EFTA). 2005 рікк
 11. Протокол N 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ETS N 177) (укр/рос) "Статус Протоколу див. ( 994_552 )" { Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 }. Європейський Союз. 2004 рікк
 12. Протокол N 14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який змінює контрольну систему Конвенції "{ Текст зі змінами до офіційного перекладу Протоколу, внесеними Листом МЗС ( v1291321-06 ) від 27.04.2006 }" ( Протокол ратифіковано Законом N 3435-IV ( 3435-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 27, ст.229 ). Європейський Союз. 2004 рікк
 13. Договор (Афины, 16 апреля 2003 года). Європейський Союз. 2003 рікк
 14. Конвенція про контакт з дітьми (ETS N 192) (укр/рос) "Статус Конвенції див. ( 994_815)" { Конвенцію ратифіковано з заявою Законом N 166-V ( 166-16 ) від 20.09.2006 }. Європейський Союз. 2003 рікк
 15. Руководящие принципы в области прав человека и борьбы с терроризмом "Утверждены на 804-м заседании Комитета Министров 11 июля 2002 года" Предисловие. Європейський Союз. 2002 рікк
 16. Протокол N 13 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари за всіх обставин "Статус Протоколу див. ( 994_797 )" { Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 }. Європейський Союз. 2002 рікк
 17. Додатковий протокол до Антидопінгової Конвенції "м. Варшава, 12 вересня 2002 року" Статус Протоколу див.( 994_784 ). Європейський Союз. 2002 рікк
 18. Ніццький договір про внесення змін та доповнень до Договору про Європейський Союз, Договорів про заснування Європейських Співтовариств та деяких пов'язаних з ними актів (2001/C80/01) "Статус Договору див. ( 994_532 )" { Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010 див. в ( 994_b06 ) }. Європейський Союз. 2001 рікк
 19. Протокол N 1 до Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (укр/рос) "{ Протокол ратифіковано Законом N 2689-III ( 2689-14 ) від 13.09.2001 }" Дата підписання: 04.11.1993. Європейський Союз. 1998 рікк
 20. Додатковий протокол до Європейської Конвенції про передачу засуджених осіб "Статус Протоколу див. ( 994_794 )" ( Протокол ратифіковано Законом N 718-IV ( 718-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.228 ). Європейський Союз. 1997 рікк