<<
>>

Стаття 3 Визначення

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Для цілей цієї Угоди наведені нижче терміни мають такі значення:

1. "Автобуси" означає транспортні засоби, що завдяки своїй конструкції й обладнанню пристосовані для перевезення більше дев'яти осіб, у тому числі водія, та призначені для таких цілей.

2.

"Міжнародні нерегулярні перевезення" означає перевезення через територію принаймні двох Договірних Сторін, що не підпадають ні під визначення регулярних перевезень чи спеціальних регулярних перевезень, ні під визначення маятникових перевезень. Такі перевезення можуть здійснюватися з певною регулярністю, не перестаючи при цьому бути нерегулярними перевезеннями.

3. "Регулярні перевезення" означає перевезення, що передбачають транспортування пасажирів з визначеною частотою й за визначеними маршрутами, завдяки чому пасажири можуть здійснювати посадку чи висадку на попередньо визначених зупинках. Регулярні перевезення можуть здійснюватися відповідно до зобов'язань дотримуватися попередньо встановлених розкладів і тарифів.

4. "Спеціальні регулярні перевезення" означає перевезення, незалежно від того, ким вони організовані, які передбачають перевезення визначених категорій пасажирів, за винятком інших пасажирів, настільки, наскільки такі перевезення здійснюються за умов, визначених у пункті 3. Спеціальні регулярні перевезення охоплюють:

- перевезення робочих між домівкою й роботою;

- перевезення школярів і студентів з і до навчального закладу.

Той факт, що спеціальні регулярні перевезення можуть відрізнятися відповідно до потреб користувачів, не впливає на їхню класифікацію як регулярних перевезень.

5.1. "Маятникові перевезення" означає надання таких послуг, коли шляхом здійснення повторюваних прямих і зворотних поїздок від єдиного місця відправлення до єдиного місця призначення перевозяться попередньо сформовані групи пасажирів. Кожна група, що складається з пасажирів, які здійснили пряму поїздку, перевозиться назад до місця відправлення пізнішим рейсом, що здійснює той самий транспортний оператор.

Місце відправлення та місце призначення означає відповідно місце, де поїздка розпочинається, і місце, де вона закінчується, зокрема, у кожному випадку - навколишню місцевість у радіусі 50 км.

2. Під час маятникових перевезень не можна здійснювати посадку або висадку пасажирів протягом поїздки.

3.

Перша зворотна поїздка й остання пряма поїздка в серії маятникових перевезень повинні здійснюватися без пасажирів.

4. Однак на класифікацію транспортної операції як маятникового перевезення не впливає той факт, що за домовленістю компетентних органів відповідної Договірної Сторони або Сторін:

- пасажири, незважаючи на положення підпункту 1, здійснюють зворотну поїздку з іншою групою або іншим транспортним оператором;

- пасажири, незважаючи на положення підпункту 2, здійснюють посадку або висадку під час поїздки;

- перша пряма й остання зворотна поїздки серії маятникових перевезень, незважаючи на положення підпункту 3, здійснюються без пасажирів.

6. "Договірні Сторони" означає такі сторони, що підписали цю Угоду, які висловили свою згоду на обов'язковість для них цієї Угоди, та для яких ця Угода є чинною.

Ця Угода застосовується до тих територій, де застосовується Договір про створення Європейського Співтовариства, і за умов, викладених у такому Договорі, та до Боснії й Герцеговини, Болгарії, Хорватії, Чеської Республіки, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини, Словенії й Туреччини, оскільки вони уклали цю Угоду.

7. "Компетентні органи" означає такі органи, що призначені Державами - членами Співтовариства й іншими Договірними Сторонами виконувати завдання, визначені в розділах V, VI, VII, VIII та IX цієї Угоди.

8. "Транзит" означає частину транспортної операції, що здійснюється через територію Договірної Сторони без висадки або посадки пасажирів.

<< | >>
Законодавчий акт: "УГОДА про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами (Угода INTERBUS)". Європейське співтовариство. 2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 3 Визначення