>>

"УГОДА про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами (Угода INTERBUS)". Європейське співтовариство. 2012

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Дата підписання:30.06.2001Дата приєднання України:16.10.2012Офіційний переклад.Договірні Сторони,зважаючи на бажання підтримувати розвиток міжнародного транспорту в Європі й особливо сприяти його організації та функціонуванню;зважаючи на бажання сприяти туризмові та культурному обмінові між Договірними Сторонами;беручи до уваги, що Угода про міжнародне автоперевезення пасажирів шляхом здійснення нерегулярного автобусного сполучення (ASOR), підписана в м. Дублін 26 травня 1982 року, не передбачає можливості приєднання нових сторін;беручи до уваги, що досвід і лібералізація, досягнуті цією останньою Угодою, повинні зберігатися;беручи до уваги, що бажано передбачити гармонізовану лібералізацію певних міжнародних нерегулярних перевезень автобусами та їхніх транзитних операцій;беручи до уваги, що бажано передбачити певні гармонізовані правила процедур для нелібералізованих міжнародних нерегулярних перевезень, для яких все ще необхідно отримувати дозвіл;беручи до уваги, що необхідно передбачити високий рівень гармонізації технічних умов, що застосовуються до автобусів, які здійснюють міжнародні нерегулярні перевезення між Договірними Сторонами, для поліпшення безпеки на автошляхах і захисту довкілля;беручи до уваги, що Договірні Сторони повинні вживати єдиних заходів стосовно роботи екіпажів автобусів, які виконують міжнародні автоперевезення;беручи до уваги, що бажано передбачити гармонізацію умов допуску до здійснення діяльності транспортного оператора з автомобільного перевезення пасажирів;беручи до уваги, що принцип недискримінації на підставі громадянства або місця реєстрації транспортного оператора, місця походження чи призначення автобусу повинен розглядатись як основна умова, яка застосовується стосовно надання міжнародних транспортних послуг;беручи до уваги, що необхідно передбачити єдині зразки транспортних документів, як-от: контрольного документа для лібералізованих нерегулярних перевезень, а також дозволу й форми заяви для нелібералізованих перевезень для сприяння процедурам перевірки та спрощення їх;беручи до уваги, що необхідно передбачити певні гармонізовані заходи для забезпечення виконання Угоди, особливо що стосується процедур контролю, штрафів та взаємної допомоги;беручи до уваги, що доцільно встановити певні процедури для контролю за виконанням цієї Угоди для забезпечення належного запровадження та дозволити деяку технічну адаптацію додатків;беручи до уваги, що Угода повинна бути відкритою для приєднання майбутніх членів Європейської Конференції Міністрів транспорту й деяких інших європейських країн,вирішили встановити єдині правила міжнародних нерегулярних перевезень пасажирів автобусами,домовилися про таке:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>
РОЗДІЛ I Сфера застосування та визначення
РОЗДІЛ II Умови, що стосуються операторів автомобільного пасажирського транспорту
РОЗДІЛ III Технічні умови, що стосуються транспортних засобів
РОЗДІЛ IV Доступ до ринку
РОЗДІЛ V Соціальні положення
РОЗДІЛ VI Митні й фіскальні положення
РОЗДІЛ VII Контрольні документи для нерегулярних перевезень, що звільняються від дозволів
РОЗДІЛ VIII Дозволи для нелібералізованих нерегулярних перевезень
РОЗДІЛ IX Контроль, штрафи та взаємна допомога
РОЗДІЛ X Спільний комітет
РОЗДІЛ XI Загальні та прикінцеві положення

Європейське співтовариство:

 1. "ИМПЛЕМЕНТАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1207/2011 Европейской комиссии, устанавливающий требования относительно осуществления и совместимости наблюдений в рамках системы единого европейского неба**". Європейське співтовариство. 2011 рікк
 2. Резолюція щодо поточної ситуації в Україні " Неофіційний переклад"від імені групи ЄНП. Європейське співтовариство. 2011 рікк
 3. "УГОДА ПРО ФІНАНСУВАННЯ програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні"". Європейське співтовариство. 2011 рікк
 4. Документ спільної робочої групи Реалізація Європейської політики сусідства у 2010 році Звіт про хід реалізації проекту в Україні " на додаток до Спільного повідомлення Комісії Європейському Парламенту, Раді Європи, Комітету з економічних та соціальних питань та Комітету регіонів" Новий відгук на Сусідство, що змінюється COM(2011)303. Європейське співтовариство. 2011 рікк
 5. Резолюція Європейського Парламенту щодо України " 25 листопада 2010 року"Європейський Парламент,. Європейське співтовариство. 2010 рікк
 6. "ДИРЕКТИВА № 2010/45/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС о стандартах качества и безопасности человеческих органов, предназначенных для трансплантации**". Європейське співтовариство. 2010 рікк
 7. Регламент Комісії (ЄС) N 1063/2010 про внесення змін та доповнень в Регламент (ЄЕС) N 2454/93, що визначає правила застосування Регламенту Ради (ЄЕС) N 2913/92 про створення Митного кодексу Співтовариства " 18 листопада 2010 року"ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ. Європейське співтовариство. 2010 рікк
 8. Спільна заява за підсумками тринадцятого саміту Україна - ЄС "Дата прийняття: 4 грудня 2009 р."Лідери Європейського Союзу та України зустрілися у Києві сьогодні, під час щорічного Саміту Україна - ЄС - першого Саміту від моменту набуття чинності Лісабонського договору 1 грудня. Господарем Саміту був Президент України Віктор Ющенко, якого супроводжував Міністр закордонних справ України Петро Порошенко. ЄС був представлений Прем'єр-Міністром Швеції Фредріком Райнфельдтом, як Президент Європейської Ради, та Президентом Європейської Комісії Жозе Баррозу. Президента Європейської Ради супроводжував Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт. Президента Європейської Комісії супроводжувала Комісар ЄС з питань торгівлі та Європейської політики сусідства Беніта Ферреро-Вальднер.. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 9. Директива 2009/40/ЄС Європейського Парламенту і Ради "Про перевірку технічного стану моторних транспортних засобів та їхніх причепів на придатність до експлуатування"" від 6 травня 2009 року" (Перероблене видання). Європейське співтовариство. 2009 рікк
 10. "РЕШЕНИЕ № 2009/371/ПВД** Совета о создании Европейского полицейского ведомства (Европол)***". Європейське співтовариство. 2009 рікк
 11. Спільна заява " Спільна ЄС - Україна міжнародна конференція щодо модернізації газотранзитної системи України"Дата підписання: 23 березня 2009 р.. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 12. "РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1073/2009 Европейского парламента и Совета ЕС об общих правилах для доступа к международному рынку автобусного транспортного сообщения и о внесении изменений в Регламент (ЕС) 561/2006** (новая редакция)". Європейське співтовариство. 2009 рікк
 13. "РЕГЛАМЕНТ № 924/2009 Европейского парламента и Совета ЕС о трансграничных платежах в сообществе и об отмене Регламента (ЕС) 2560/2001**". Європейське співтовариство. 2009 рікк
 14. Директива 2009/110/ЕС Європейського Парламенту та Ради щодо започаткування та здійснення діяльності установами - емітентами електронних грошей та пруденційний нагляд за ними, що вносить зміни до Директиви 2005/60/ЕС та 2006/48/ЕС, та скасовує Директиву 2000/46/ЕС " 16 вересня 2009 року" (Текст стосується ЄЕП). Європейське співтовариство. 2009 рікк
 15. Спільна заява Саміту Східного партнерства у Празі " м. Прага"Дата прийняття: 7 травня 2009 р.. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 16. "РЕГЛАМЕНТ ЕС № 81/2009 Европейского парламента и Совета ЕС о внесении изменений в Регламент ЕС 562/2006 в отношении использования визовой информационной системы (вис) в рамках Шенгенского кодекса о границах**". Європейське співтовариство. 2009 рікк
 17. Порядок денний асоціації Україна - ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію "Дата набрання чинності: 23 листопада 2009 р." I. Стратегічна частина. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 18. Меморандум про взаєморозуміння для започаткування Діалогу про регіональну політику та розвиток регіонального співробітництва між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України і Європейською Комісією " (Діалог Україна - ЄС про регіональну політику)"1. Принципи. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 19. "ДИРЕКТИВА № 2009/142/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС об установках, работающих на сжигаемом газообразном топливе** (Кодифицированный текст)". Європейське співтовариство. 2009 рікк
 20. Регламент Ради (ЄС) N 1225/2009 "Про захист від демпінгового імпорту з країн, які не є членами Європейського Співтовариства" від 30 листопада 2009 року " (кодифікована версія)"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,. Європейське співтовариство. 2009 рікк