<<
>>

Стаття 22

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Нова інфраструктура

1. Головні нові газові інфраструктури, тобто з'єднувальні трубопроводи між державами-членами, об'єкти ЗПГ та зберігання газу, можуть, на вимогу, бути звільненими від виконання положень Статей 18, 19, 20 та 25(2), (3) та (4) за наступних умов:

a) інвестиції повинні підвищувати конкурентну боротьбу у галузі газопостачання та підвищувати надійність газопостачання;

b) рівень ризику, пов'язаного із даною інвестицією, є такий, що інвестиція може бути здійснена, тільки за умови надання згаданого виключення;

c) інфраструктура має належати фізичній або юридичній особі, що відокремлена, принаймні в термінах юридичної форми, від системних операторів, в системах яких планується побудова даної інфраструктури;

d) на користувачів такої інфраструктури накладається плата;

e) згадане звільнення не зашкодить конкуренції або ефективному функціонуванню внутрішнього газового ринку або ефективному функціонуванню регульованої системи, до якої підключена дана інфраструктура.

2.

Пункт 1 застосовується також до суттєвих збільшень потужності існуючих інфраструктур та змін подібних інфраструктур, що робить можливим розвиток нових джерел постачання газу.

3. a) Регулюючий орган, про який йдеться у Статті 25, може в кожному конкретному випадку прийняти рішення щодо звільнення, згадуваного у пунктах 1 та 2. Однак, держави-члени можуть передбачити, що регулюючі органи мають подавати свою точку зору стосовно вимоги про звільнення до відповідного органу у державі-члені для отримання формального рішення з цього питання. Ця точка зору має бути опублікована разом із прийнятим рішенням.

b) (1) звільнення може охоплювати всю або частини, відповідно, нової інфраструктури, існуючої інфраструктури із значно підвищеною потужністю або модифікації існуючої інфраструктури;

(2) при прийнятті рішення про згоду на звільнення, слід брати до уваги для кожного конкретного випадку необхідність накладання умов стосовно тривалості терміну звільнення та недискримінаційного доступу до з'єднувального трубопроводу;

(3) при прийнятті рішення стосовно умов в даному підпункті, необхідно, зокрема, брати до уваги термін дії контрактів, додаткові потужності, що мають бути побудовані, або зміну існуючих потужностей, крайню дату проекту та національні умови;

c) При наданні згоди на звільнення, відповідний орган влади може приймати рішення стосовно правил та механізмів управління та розподілу потужностей за умови, що це не перешкоджатиме реалізації довгострокових контрактів.

d) Рішення про звільнення, в тому числі будь-які умови, згадані в підпункті b), мають бути належним чином обгрунтовані та опубліковані.

e) У випадку з'єднувального трубопроводу, будь-яке рішення про звільнення повинно прийматися після консультацій з іншими державами-членами або відповідними регулюючими органами.

4) Рішення про звільнення має бути доведено компетентним органом до відома Комісії без затримки разом із важливою інформацією, що відноситься до прийнятого рішення. Ця інформація може бути представлена Комісії у зведеній формі, що дозволить Комісії прийняти добре обгрунтоване рішення.

Зокрема, ця інформація включає:

a) детальні причини, на основі яких регулятивний орган влади або держава-член прийняли рішення про звільнення, в тому числі фінансова інформація, яка виправдовує необхідність звільнення;

b) проведений аналіз впливу прийнятого рішення про звільнення на конкуренцію та ефективність роботи внутрішнього газового ринку;

c) причини, з яких було прийнято рішення про звільнення саме на зазначений період часу та саме певної частини повної потужності газової інфраструктури;

d) якщо звільнення відноситься до з'єднувального трубопроводу, результати консультацій із відповідними державами-членами або регулюючими органами;

e) внесок даної інфраструктури до диверсифікації постачання газу.

Протягом двох місяців після отримання повідомлення, Комісія може попросити, щоб відповідний регулюючий орган або держава-член внесли зміни або відмінили рішення про звільнення.

Двомісячний період може бути продовжений ще на один місяць, якщо Комісія потребуватиме додаткову інформацію.

Якщо регулюючий орган або держава-член не виконають такої вимоги протягом чотирьох тижнів, кінцеве рішення приймається відповідно до процедури, про яку йдеться у Статті 30(2).

Комісія зберігає конфіденційність комерційно важливої інформації.

<< | >>
Законодавчий акт: Директива 2003/55/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу, яка скасовує Директиву 98/30/ЄС " Брюссель, 26 червня 2003 року"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,. Європейський Союз. 2003

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 22