Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Стаття 7 - Набрання чинності

Інформація актуальна на 23.11.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

Ця Угода про фінансування набирає чинності з дати її підписання останньою зі сторін.

Ця Угода укладена у двох примірниках українською та англійською мовами, при цьому один з примірників переданий Партнеру, а інший - Комісії.

Обидва примірники є однаково автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення цієї Угоди, текст англійською мовою має переважну силу.

(підпис)

За Партнера:

Ольга СТЕФАНІШИНА

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дата 13/07/2020

(підпис)

За Комісію:

Катаріна МАТЕРНОВА

Заступник Генерального Директора - В. о. Керівника Групи підтримки України, Генеральний директорат у справах сусідства та переговорів з питань розширення ЄС Дата 18 JUIN 2020

Додаток I до Угоди про фінансування ENI/2020/042-435 EU4BUSINESS: Підтримка малих та середніх підприємств (МСП) в Україні

ТЕХНІЧНІ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Назва / основний акт/ номер у системі CRIS

EU4BUSINESS: Підтримка малих та середніх підприємств (МСП) в УкраїніНомер у системі CRIS: ENI/2020/042-435 фінансується в рамках Європейського інструменту сусідства

2. Регіон - бенефіціар заходу / місце реалізації

Регіон європейського сусідства, УкраїнаМісце реалізації заходу: Україна

3. Програмний документ

Стратегічна Програма допомоги ЄС Україні (2018-2020 рр.)

4. Цілі сталого розвитку (ЦСР)

Основні ЦСР - 1: Подолання бідності; 8: Гідна праця та економічне зростання; Інші важливі ЦСР - 9: Промисловість, інновації та інфраструктура; 10: Скорочення нерівності; 11: Сталі міста та громади.

5. Пріоритетний сектор/ Тематичний напрямок

Економічне зростання та створення робочих місць

Допомога з розвитку: ТАК

6. Відповідні суми

Загальна кошторисна вартість: 20 млн євроЗагальна сума внеску Європейського Союзу (ЄС): 20 млн євро

7.

Методи надання допомоги та механізми реалізації

Проектний методПряме управління через закупівліНепряме управління з уповноваженими організаціями, які буде відібрано відповідно до критеріїв, викладених у розділах 5.3.2 та 5.3.3.

8 a) код(и) DAC

25010 - Бізнес-політика та адміністрування - 25 %25030 - Послуги з розвитку бізнесу - 25 %32130 - Розвиток малих та середніх підприємств (МСП) - 30 %15112 - Децентралізація та підтримка субнаціональних органів державного управління - 15 %33110 - Торгова політика та адміністративне управління - 5 %

b) Основний канал надання допомоги

Установи приватного сектору - 60 000;Установи для непрямого управління будуть визначені на пізнішому етапі.

9. Показники (відповідно до форми DАС у системі CRIS)-1

Загальні стратегічні напрямки

Не є метою

Важлива мета

Основна мета

Розвиток з активною участю громадськості/ належне управління

Допомога у сфері охорони навколишнього середовища

Гендерна рівність та розширення можливостей жінок і дівчат

Розвиток торгівлі

Охорона репродуктивного здоров’я, здоров’я матері, новонароджених та дітей

Показники відповідно до конвенцій Ріо-де-Жанейро

Не є метою

Важлива мета

Основна мета

Біологічне різноманіття

Боротьба з опустелюванням

Пом’якшення наслідків зміни клімату

Адаптація до зміни клімату

10. Глобальні суспільні блага та виклики (GPGC), тематичні програми

Не застосовується

Стислий опис Подальше вдосконалення ділового та інвестиційного клімату, регуляторного й операційного середовища для бізнесу допоможе провести економічні реформи та посилити перехід України до повноцінно функціонуючої ринкової економіки відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, включаючи її поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі (Угода про асоціацію / ПВЗВТ).

Компанії, які експортують, імпортують та входять до світових ланцюгів доданої вартості, є більш конкурентоспроможними, продуктивнішими та швидше впроваджують інновації і здійснюють торгівлю. Тому малі та середні підприємства України мають підвищити свій потенціал та конкурентоспроможність до такого рівня, щоб мати змогу вийти на зовнішні ринки і, зокрема, повністю отримати вигоду від Угоди про асоціацію / ПВЗВТ. Запропонований захід підтримуватиме досягнення цих цілей через два напрямки діяльності:1) зміцнення рамок формування сталої політики та екосистеми підтримки бізнесу на національному та місцевому рівнях, з особливим акцентом на МСП.2) зміцнення сталого підприємництва, конкурентоспроможності та інтернаціоналізації бізнесу шляхом взаємодії з цільовими МСП, а також бізнес-посередницькими організаціями. При виборі МСП, яким надаватиметься підтримка, будуть проаналізовані ознаки сталого розвитку компаній з тим, щоб підтримати позитивні екологічні та/або соціальні впливи, а також допомогти впровадженню принципів циркулярної економіки.

1 ОПИС ЗАХОДУ

1.1 Загальна мета, конкретні цілі, очікувані результати та орієнтовні заходи

Загальна мета заходу - сприяти сталому та рівноправному економічному зростанню в Україні, забезпечуючи тим самим підвищення продуктивності праці, підвищення рівня зайнятості та зменшення бідності.

Конкретні цілі заходу:

1. Зміцнення рамок формування сталої політики та екосистеми підтримки бізнесу на національному та місцевому рівнях, з особливим акцентом на МСП;

2. Зміцнення сталого підприємництва, конкурентоспроможності та інтернаціоналізації бізнесу, особливо МСП.

Очікувані результати заходу:

1.1 Удосконалення розробки і реалізації економічної політики органами державної влади з акцентом на МСП;

1.2 Ефективна участь України у загальноєвропейських програмах підтримки бізнесу (у рамках EU Multiannual Financial Framework 2021-2027);

1.3 Зміцнена нормативна та операційна база для МСП на місцевому рівні;

1.4 Інноваційні заходи підтримки бізнесу на місцевому рівні (розроблені за допомогою вибраних пріоритетних проектів).

2.1 Інноваційні товари / послуги / бізнес-моделі МСП, включаючи використання цифрових інструментів (розроблених за допомогою вибраних пріоритетних проектів);

2.2 Якісне надання консультаційних бізнес-послуг бізнес-посередницькими організаціями;

2.3 Ефективна бізнес-інтеграція та торговельні зв’язки на європейському та світовому ринках;

2.4 Поліпшені практики управління кластерами та стратегічні зв’язки.

Попередні індикатори вимірювання досягнення загальних та конкретних цілей, а також кожного з результатів наведено в Додатку (як частину проекту логічної матриці заходу).

Компонент 1: Зміцнення рамок формування сталої політики та екосистеми підтримки бізнесу на національному та місцевому рівнях, з особливим акцентом на МСП.

Подальше вдосконалення ділового та інвестиційного клімату, регуляторного та операційного середовища сприятиме підтримці економічних реформ, що здійснюються після Революції гідності, та посилить перехід України до повноцінно функціонуючої ринкової економіки, що спирається на МСП.

Обґрунтована економічна політика дасть змогу зміцнити приватний сектор, зокрема МСП, та підтримати його подальшу інтеграцію з ринком ЄС, як це передбачено Угода про асоціацію / ПВЗВТ.

Тому основною метою цього компонента буде підтримка державних органів та установ, відповідальних за формування економічної політики та її реалізацію, а також надання технічної допомоги та грантів, спрямованих на досягнення конкретних результатів у покращенні бізнес-клімату та підвищенні якості ділових послуг на національному та місцевому рівнях.

Діяльність у рамках цього компонента буде зосереджена на такому:

1.1. Підтримка удосконалення процесу розробки і реалізації економічної політики органами державної влади з акцентом на МСП

Допомога передбачатиме подальший аналіз та розробку оптимальних варіантів економічної політики, узгоджених з найкращими практиками ЄС та міжнародною практикою, вдосконалення інструментів оцінки регуляторного впливу та інших заходів, спрямованих на покращення законодавчого, інституційного та операційного середовища для бізнесу, включаючи системні рекомендації, надані Радою бізнес-омбудсмена-2. Здійснюватимуться зусилля для запровадження ширшого використання цифрових інструментів та даних, що сприятиме прозорості, цілісності та передбачуваності бізнес-середовища. У цьому зв’язку буде забезпечено повну сумісність та взаємозв’язок з іншими горизонтальними чи галузевими ініціативами у сфері електронного урядування чи цифровізації.

__________ -2 https://boi.org.ua/en/recomrnendatiions/

1.2. Підтримка участі України у загальноєвропейських програмах підтримки бізнесу

Цей напрямок буде синхронізовано з заходами, передбаченими пунктом 1.1, для легкої та послідовної інтеграції пріоритетів та принципів підтримки малого бізнесу ЄС до національної політики України. Відповідним урядовим органам буде надано допомогу для доступу до нових загальноєвропейських програм, пов’язаних з бізнесом, що будуть затверджені у рамках EU Multiannual Financial Framework 2021-2027 (наступники програм COSME та H2020). Також надаватиметься підтримка відповідним структурам-виконавцям, таким як нові консорціуми Європейської мережі підприємств (EEN) в Україні для більш тісної та стратегічної взаємодії країни з інфраструктурою підтримки бізнесу в ЄС. Докладатимуться зусилля для того, щоб нові консорціуми могли краще представляти діловий/інноваційний потенціал України та забезпечували належне географічне охоплення / точки доступу з огляду на розмір країни.

1.3. Підтримка зміцнення нормативної та операційної бази для МСП на місцевому рівні

Буде розроблено блок заходів із локалізації державних регуляторних рішень та інтеграції пріоритетів малого та середнього бізнесу до порядку денного місцевого економічного розвитку. Особлива увага приділятиметься вивченню передумов для залучення грошових переказів трудових мігрантів у місцеві громади та розробці необхідних стимулів для реалізації ними інвестиційних рішень. Хоча інвестиції є одним з найменш розповсюджених видів економічної діяльності серед мігрантів, вони роблять значний внесок у місцеву економіку та створюють додаткові робочі місця. У більшості випадків такі вкладення формалізовані, роблять свій внесок у податкову систему та можуть створювати стабільний дохід для домогосподарств-мігрантів.-3

__________ -3 https://pubiications.iom.int/system/files/pdf/manual_de_remesas_en_0.pdf

1.4. Пріоритетні проекти з розробки інноваційних заходів підтримки бізнесу на місцевому рівні

Технічна допомога у межах пункту 1.3 підкріплюватиметься низкою конкретних проектів з підтримки бізнесу, визначених як місцеві пріоритети та відібраних на конкурсній основі. Для цього буде створено обсяг грантів, які розподілятимуться на конкурсній основі серед місцевих партнерів, які відповідатимуть критеріям прийнятності (буде визначено на подальшому етапі). Такі місцеві проекти матимуть на меті розробку інноваційних заходів з підтримки бізнесу та покращення якості надання послуг, сприятимуть кращому врахуванню інтересів малого бізнесу під час формування місцевої політики та зміцненню публічно-приватного діалогу на місцевому рівні. Для кращого стимулювання створення нових робочих місць та розвитку бізнесу на рівні місцевих громад, а також для запобігання подальшому відтоку робочої сили, може бути випробувано низку пілотних проектів щодо залучення грошових коштів трудових мігрантів у місцеву економіку кількох найбільш прогресивних та вмотивованих громадах у різних куточках країни. Передумовою для таких пілотів має бути збільшення продуктивності та створення нових робочих місць, а також перспективи масштабування, наприклад, через Асоціацію міст України, яка могла б акумулювати такі практики і рекомендації, і поширити їх серед своїх 500+ муніципалітетів-членів. Крім того, з огляду на пілотний характер такої ініціативи, можуть бути перевірені різні підходи і оцінка ефективності, результативності та потенціалу масштабування кожного з них, включаючи, наприклад, молдавський підхід «PARE 1+1».

Компонент 2: Зміцнення сталого підприємництва, конкурентоспроможності та інтернаціоналізації бізнесу, особливо МСП.

Цей компонент дасть змогу надавати пряму підтримку та консультативні послуги секторам та кластерам малого та середнього бізнесу, а також окремим сегментам МСП з високим потенціалом до створення інноваційних продуктів/послуг / бізнес-моделей. Спираючись на досвід, отриманий у рамках реалізації програми EU4Business: Мережа центрів підтримки бізнесу в Україні у 2016-2020 рр. та подібних ініціатив з підтримки бізнесу, що надавалися іншими донорами та МФУ в Україні, цей компонент посилить розширення можливостей великого спектру бізнес-посередницьких організацій розробляти та надавати високоякісні традиційні, але також інноваційні/спеціалізовані послуги з ділового консалтингу для тих українських МСП та галузей, що мають найвищий потенціал для економічної інтеграції з ЄС. У той час, як Компонент І допоможе державним і місцевим органам влади зміцнити систему державної підтримки, Компонент 2 доповнить її шляхом зміцнення спроможностей та покращення якості послуг бізнес-посередницьких організацій (які є невід’ємною частиною структури підтримки бізнесу), а також зумовить надання послуг для МСП до тих пір, поки система державної підтримки бізнесу на національному та місцевому рівні не зможе забезпечити усі потреби.

Діяльність у рамках цього компонента буде зосереджена на такому:

2.1. Пріоритетні проекти з розробки інноваційних товарів/послуг / бізнес-моделей МСП, включаючи використання цифрових інструментів

Буде створено обсяг грантів (грантових ваучерів), які надаватимуться на конкурсній основі малим та середнім підприємствам (та/або їхнім галузевим асоціаціям, якщо це буде доцільно для досягнення ефекту масштабу). Критерії прийнятності будуть визначені на пізнішому етапі, щоб визначити нові ідеї для зростання продуктивності або застосування цифрових інструментів. Такі проекти дозволять визначити та забезпечити первинну підтримку інноваційних продуктів/послуг / бізнес-моде-лей, що мають потенціал до зростання та масштабування як у країні, так і на міжнародному рівні. Гранти, передбачені пунктом 1.4, спрямовані на допомогу місцевим органам влади у підтримці розвитку МСП на місцевому рівні, а заходи, передбачені пунктом 2.1, спрямовані на підтримку інноваційних МСП та МСП з великим потенціалом безпосередньо або через їхні асоціації.

2.2. Поліпшення якості надання консультаційних бізнес-послуг бізнес-посередницькими організаціями

Досвід, отриманий від попередніх програм, дозволить скласти перелік пріоритетних послуг та пріоритетних галузей на основі їхнього потенціалу до створення доданої вартості, масштабованості, існуючих та потенційних економічних зв’язків з іншими секторами та потенціалу приєднання до глобальних ланцюгів вартості. Після первинної оцінки потреб буде визначено перелік потреб у навчанні, починаючи від загальних/універсальних до більш індивідуальних/галузевих, також враховуючи потреби різних сегментів МСП або тендерні потреби, а також додану вартість підтримки ЄС (потреби МСП, які не задовольняються приватним консалтинговим ринком або які є недосяжними для МСП). Консультативні послуги загального характеру замовлятимуться у бізнес-посередницьких організацій на поворотній основі, забезпечуючи при цьому найкращі стандарти якості та цін. Інноваційні/індивідуальні потреби в підтримці бізнесу з відносно нішевим/регіональним/галузевим попитом задовольнятимуться за допомогою відкритих конкурсів для бізнес-посередницьких організацій / приватних консультантів через грантові ваучери, у тому числі для підтримки інновацій, розроблених згідно з пунктом 2.1 Стимулюватимуться інноваційні економічно ефективні методи надання послуг (наприклад, груповий консалтинг для однорідної за складом групи замість індивідуальних консультацій, електронне навчання. їхні комбінації), а їхня відносна ефективність перевірятиметься для розробки рекомендацій. МСП, які користуються консультаційними послугами, повинні брати участь у розподілі витрат. Непрямим результатом діяльності стане зміцнення бізнес-посередницьких організацій та приватного консалтингового ринку, які пропонуватимуть малим та середнім підприємствам доступні та якісні послуги в усіх регіонах України.

2.3 Підтримка бізнес-інтеграції та торговельних зв’язків на європейському та світовому ринках

Буде розроблено цільові заходи для стимулювання більшої кількості МСП до подолання бар’єрів для доступу до європейського та світового ринків та для підтримки МСП-експортерів. Підтримка участі у ярмарках, організація інформаційних та тренінгових заходів, а також дослідження ринків можуть продовжуватися як доповнення до діяльності Європейської мережі підприємництв (EEN), і також можуть бути запропоновані додаткові послуги для забезпечення відповідності вимогам ПВЗВТ (наприклад, підтримка стандартів якості та/або дотримання прав інтелектуальної власності). Діяльність буде спрямована на МСП, які мають потенціал та бажання розширити свою діяльність на інші ринки шляхом експорту безпосередньо або шляхом інтеграції до міжнародних ланцюгів вартості як (суб) постачальники. Діяльність має бути пов’язана з підтримкою, передбаченою пунктом 2.2, та може бути спрямована на малі та середні підприємства в регіонах, які мають слабкі зв’язки з європейським та світовими ринками, а також може включати сприяння електронній комерції або посиленні ділових зв’язків між Сходом та Заходом України.

2.4 Підтримка практик управління кластерами та стратегічних зв’язків.

Участь МСП в кластерах дає змогу впроваджувати більше інновацій та досягати більшого зрос-тання, і кластерам може бути легше брати участь у міжсекторному та транскордонному співробітництві, допомагаючи МСП в інтернаціоналізації. У рамках цього напрямку буде визначено та надано підтримку наявним/молодим українським кластерам з хорошим потенціалом до зростання задля розширення діяльності на внутрішньому ринку та/або інтернаціоналізації, в тому числі в межах програм ЄС (в разі готовності до експортної діяльності). Ці заходи включатимуть розвиток спроможностей для зміцнення чинних практик управління кластерами та сприяння стратегічному партнерству для вибраних кластерів з метою збільшення їхнього потенціалу до зростання.

1.2 Логіка реалізації

Захід здійснюватиметься в рамках ініціативи EU4Business і включати два основних напрямки діяльності, які безпосередньо сприятимуть сталому та рівноправному економічному зростанню в Україні, що призведе до підвищення продуктивності, підвищення рівня зайнятості та зменшення бідності.

Компонент 1 буде спрямований на зміцнення рамок формування сталої політики та екосистеми підтримки бізнесу на національному та місцевому рівнях, з особливим акцентом на МСП. Поведінкові та інституційні зміни, передбачені в межах діяльності згідно з пунктом 1.1, відбуватимуться паралельно і значною мірою доповнюватимуть результати, передбачені в рамках ініціатив EU4PAR (підтримка реформи державного управління в Україні) та електронного урядування, сприяючи зміцненню спроможностей для економічного стратегічного планування та цифрових тенденцій G2B в Україні. Діяльність, передбачена пунктом 1.2, сприятиме кращій економічній та інституційній інтеграції України до мереж та програм ЄС. Місцеві заходи (пункти 1.3 та 1.4) підтримуватимуть реформу децентралізації з точки зору зміцнення місцевого економічного розвитку та доповнюватимуть проекти U-LEAD та M4EG на підтримку місцевих ініціатив. Для створення більш інноваційних стимулів для зростання рівня місцевої зайнятості та підтримки бізнесу, та для запобігання подальшому відтоку робочої сили в рамках програми плануються певні пілотні проекти з залучення трудових мігрантів та мобілізації їхніх грошових коштів до місцевих ініціатив у рамках виконання пункту 1.4.

Компонент 2 буде орієнтований на приватний сектор й охоплюватиме декілька напрямів діяльності, які безпосередньо сприятимуть сталому підприємництву, конкурентоспроможності та інтернаціоналізації, взаємодіючи з МСП в основному на галузевому рівні та індивідуально (де це обґрунтовано, оскільки це дорожче та менш ефективно для економії від масштабу), а також з бізнес-посередницькими організаціями, які можуть включати різні типи бізнес-асоціацій за умови їх проактивного підходу та дотримання стандартів етичності ведення бізнесу. Дії з підтримки будуть розроблені таким чином, щоб забезпечити високий рівень гнучкості, необхідної для швидкого задоволення потреб приватного сектору у розвитку, особливо для розробки нових продуктів/послуг / бізнес-моде-лей. Таким чином, запропоновані окремі потоки діяльності (пункти 2.1-2.4) охоплюватимуть потреби основних суб’єктів приватного сектору та надаватимуть пакети прямої допомоги для розвитку інновацій, стартапів та скейлапів. а також експорто-орієнтованих компаній/кластерів, залежно від потреб їхнього життєвого циклу і з урахуванням екологічних та тендерних аспектів в їхній діяльності, які можуть забезпечити більш стале та рівноправне економічне зростання. Підтримка буде спрямована на несільськогосподарські МСП, оскільки підтримка для цього конкретного сегмента надаватиметься в рамках іншого заходу ЄС (Підтримка ЄС для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні).

1.3 Наскрізні теми

Цей захід сприятиме недопущенню дискримінації та забезпеченню тендерної рівності шляхом надання рівних можливостей для прийняття рішень, участі та реалізації прав людини та економічних прав чоловіками та жінками, особливо заохочуючи МСП, якими керують жінки.

Екологічні аспекти вирішуватимуться насамперед шляхом сприяння екологічним методам управління та розвитку з цільовими МСП та їхніми об’єднаннями. Консультації з питань формування політики, що надаються державним та місцевим органам, відповідальним за формування політики, також включатимуть аспекти, що стосуються навколишнього середовища, тендерної та соціальної рівності.

Захід сприятиме впровадженню електронних засобів зв’язку та електронних/безпаперових систем, щоб зменшити обсяг використання паперу та принести користь навколишньому середовищу. Там, де це можливо, заохочуватимуться відеоконференції та інші засоби дистанційного зв’язку для здійснення заходів з розвитку спроможностей, щоб мінімізувати обсяг викидів, пов’язаних з автомобільними та повітряними перевезеннями.

Програма сприятиме впровадженню належного управління, антикорупційних принципів та інституційної культури відкритості, підзвітності та прозорості, таким чином зміцнюючи цінності управління, орієнтованого на надання послуг, на основі прозорих операційних процедур та етичних норм і стандартів, а також інклюзивних та заснованих на фактичних даних підходів до формування політики та розробки законодавчих актів.

1.4 Внесок у досягнення ЦСР

Цей захід є актуальним для Порядку денного ООН у сфері сталого розвитку до 2030 року. Він сприяє, передусім, прогресивному досягненню ЦСР 1: Подолання бідності та 8: Гідна праця та економічне зростання, водночас сприяючи досягненню ЦСР 9: Промисловість, інновації та інфраструктура; 10: Скорочення нерівності; 11: Сталі міста та громади.

2 ВПРОВАДЖЕННЯ

2.1 Механізми реалізації

Комісія забезпечуватиме дотримання відповідних правил та процедур ЄС щодо надання фінансування третім сторонам, включаючи процедури перевірки, де це необхідно, та відповідність заходу обмежувальним заходам ЄС.

2.1.1 Закупівлі (пряме управління)

Предмет

Тип (роботи, товари, послуги)

Орієнтовний термін початку процедури

Технічна допомога для надання і підтримки щодо розробки і реалізації економічної політики державних органів влади, з акцентом на МСП, і сприяння ефективній участі України у загальноєвропейських програмах підтримки бізнесу (результати 1.1. та 1.2 у межах Компонента 1)

послуги

1-й триместр 2021 року

2.1.2 Непряме управління з уповноваженими організаціями

Частина цього заходу, спрямована на досягнення результатів 1.3-1.4, може бути реалізована через непряме управління з організацією, яку буде обрано службами Комісії відповідно до таких критеріїв:

• значний досвід надання технічної допомоги та адміністрування грантових механізмів для місцевого розвитку

• наявність потужних локальних мереж, що підтримують процес децентралізації та місцевого економічного розвитку та розвитку підприємництва/МСП на місцевому рівні, що було б важливим для реалізації запропонованих заходів.

Реалізація передбачає надання технічної допомоги місцевим органам влади та іншим відповідним партнерам на місцевому рівні, а також проведення конкурсного розподілу грантів для місцевих органів влади та інших прийнятних партнерів з метою реалізації місцевих пріоритетних проектів, зокрема, залучення інвестицій трудових мігрантів у розвиток мікропідприємництва у місцевих громадах.

2.1.3 Непряме управління з уповноваженими організаціями

Інша частина цього заходу, спрямована на досягнення результатів 2.1-2.4, може бути реалізована через непряме управління з тією самою організацією, що передбачена в пункті 2.1.2, або іншою організацією, яку буде обрано службами Комісії відповідно до таких критеріїв:

• значний досвід розвитку приватного сектору в країнах з перехідною економікою, включаючи управління інноваціями, просування цифрових інструментів та бізнес-моделей, підтримку кластерів та розвиток ланцюгів доданої вартості

• досвід роботи з МСП безпосередньо та через бізнес-посередницькі організації

• глибокі знання та технічна компетентність, пов’язані з виконанням угод про вільну торгівлю та різними аспектами просування торгівлі та сприяння торгівлі, у тому числі з акцентом на стале, екологічне зростання.

Реалізація переважно передбачатиме організацію та управління конкурсними програмами розподілу грантів для малих та середніх підприємств та їхніх об’єднань, а також бізнес-посередницьких організацій з метою сприяння підвищенню конкурентоспроможності та інтернаціоналізації українського бізнесу. Можливо, також потрібно буде надавати цільову технічну допомогу партнерам приватного сектору.

2.1.4 Зміна з непрямого на пряме управління в зв’язку з винятковими обставинами

Якщо переговори з організацією (організаціями), визначеною (визначеними) для впровадження результатів 1.3-1.4 (як описано в розділі 2.1.2 вище), виявляться неуспішними, ця частина цього заходу може бути реалізована в прямому управлінні відповідно до механізму реалізації, передбаченого в розділі 5.3.1, і за умови, що результат 1.4 може бути реалізований партнером з прямого управління без програми розподілу грантів.

2.2. Застосування критеріїв відповідності за географічною ознакою під час проведення закупівель та надання грантів

Застосовуватимуться критерії відповідності за географічною ознакою, тобто за місцем реєстрації заявників для участі у процедурах закупівель та надання грантів, а також стосовно країни походження товарів, закупівля яких здійснюється відповідно до положень основного акта та умов відповідних договірних документів.

Відповідальна уповноважена посадова особа Комісії має право розширити критерії відповідності за географічною ознакою згідно з пунктом (b) частини 2 Статті 9 Регламенту (ЄС) № 236/2014 з огляду на терміновість або через відсутність продуктів та послуг на ринках відповідних країн або в інших випадках, обґрунтованих у належному порядку, у тих випадках, коли дотримання правил відповідності унеможливить або суттєво ускладнить реалізацію цього заходу.

2.2 Орієнтовний бюджет

Внесок ЄС (сума в євро)

Орієнтований внесок третьої сторони

Компонент 1, що включає:

7 500 000

- Закупівлі (пряме управління) - див. розділ 5.3.1

4 000 000

- Непряме управління з партнером (буде визначено пізніше) - див. розділ 5.3.2

3 500 000

Компонент 2, що включає:

12 000 000

- Непряме управління з партнером (буде визначено пізніше) - див. розділ 5.3.3

12 000 000

<< | >>
Законодавчий акт: УГОДА про фінансування заходу «EU4BUSINESS: Підтримка малих та середніх підприємств (МСП) в Україні» (ENI/2020/042-435). Європейський Союз. 2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 7 - Набрання чинності