Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) "Дата підписання: 05.09.2008"Дата набрання чинності для України: 05.09.2008. Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО). 2008

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

              Меморандум 

про взаєморозуміння між Міністерством

з питань житлово-комунального господарства

України та Північною Екологічною Фінансовою

Корпорацією (НЕФКО)

Дата підписання: 05.09.2008 Дата набрання чинності для України: 05.09.2008

"____" __________2008

Меморандум про взаєморозуміння (далі - Меморандум) підписаний

Міністерством з питань житлово-комунального господарства України

(далі - "Міністерство") в особі Міністра - Кучеренка О.Ю.

та

Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (далі - НЕФКО) в

особі Виконуючого Директора Магнуса Ристедт та Головного Менеджера

з Інвестицій Ульфа Бойє, які надалі іменуються "Сторони":

Оскільки, питання ефективного та раціонального управління

централізованим теплопостачанням, впровадження реформи

житлово-комунального господарства пов'язані із Національною

стратегією реформування житлово-комунального господарства та

представляють інтерес організацій та компаній у сфері

теплозабезпечення та комбінованого виробництва тепла та енергії, у

відповідності з Законом України "Про Загальнодержавну програму

реформування та розвитку житлово-комунального господарства на

2004-2010 роки" від 24.06.2004 N 1869-IV ( 1869-15 ).

Сторони домовились про таке:

Стаття 1

Мета

Метою цього Меморандуму є спільний інтерес у поглиблені

двосторонньої співпраці у сфері теплопостачання, сприяючи

принципам ефективного та раціонального менеджменту систем

центрального теплопостачання, впроваджуючи передові технології та

покращуючи якість комунальних послуг, що надаються споживачам.

Стаття 2

Пріоритетні сфери співробітництва

Сторони розвиватимуть співробітництво в таких сферах:

(1) Ефективне та раціональне управління і регулювання

суб'єктів у сфері централізованого теплопостачання, надання

населенню якісних житлово-комунальних послуг.

Сторони у своїй співпраці та спільних діях приділятимуть

увагу та віддаватимуть пріоритет наступному:

- Розробка спільних проектів, направлених на пошук та

впровадження сучасних ефективних технологій у сфері комунальної

теплоенергетики;

- Спільне проведення енергоаудиту теплових мереж в областях

України з залученням іноземних аудиторів, експертів, профільних

фірм та компаній;

- Впровадження систем моніторингу та інформаційного

забезпечення виробництва та постачання теплоенергії в містах та

регіонах;

- Залучення інвестиційного ресурсу для розвитку сфери

теплопостачання в галузі житлово-комунального господарства

України;

(2) Навколишнє середовище та енергоефективність

Зусилля Сторін поєднуватимуться задля покращення клімату та

зменшення негативного впливу на навколишнє середовище в Україні

шляхом розвитку практики енергоефективності, відновлюваної енергії

та покращення довкілля.

Співпраця реалізовуватиметься, зокрема,

шляхом включення екологічної політики в спільні проекти,

спрямовані на розвиток і реформування житлово-комунального

господарства України стосовно:

- Ефективності використання альтернативних видів енергії в

житлово-комунальному господарстві.

- Впровадження проектів з використанням альтернативних видів

енергії у сфері теплопостачання населення України.

- Утилізації скидного потенціалу теплопостачання,

впровадження новітніх технологій з метою зменшення витрат

енергетичних ресурсів (газу, мазуту, вугілля) в котельних.

- Впровадження системи зниження викидів парникових газів,

зменшення викидів CO , залучення карбонових кредитів для

2

реалізації взаємоузгоджених програм.

Напрями та план заходів щодо об'єднання спільних зусиль

Сторін не обмежується вище зазначеним та може бути розширеним за

згодою Сторін.

(3) Житлово-комунальне господарство

Сторони у своїй співпраці та спільних діях приділятимуть

увагу та віддаватимуть пріоритет наступному:

- Покращення інвестиційного клімату в галузі;

- Запровадження незалежного професійного регулювання цін і

тарифів на монопольних ринках комунальних послуг;

- Демонополізація ринку житлово-комунальних послуг;

- Збір інформації щодо найкращих практик та досвіду у сфері

теплопостачання в галузі житлово-комунальної господарства та

надання рекомендації щодо їх впровадження на місцевому рівні.

Напрями та план заходів щодо об'єднання спільних зусиль

Сторін не обмежується вище зазначеним та може бути розширеним за

згодою Сторін.

Стаття 3

Консультування та обмін інформацією

(а) Сторони інформуватимуть і, де необхідно,

консультуватимуть одна одну з питань спільних інтересів, які,

можливо, сприятимуть тісному співробітництву, включаючи нові

ініціативи та розвиток стратегічного співробітництва.

(б) Сторони обмінюватимуться відповідною інформацією та

даними щодо спільних інтересів і забезпечуватимуть збір, аналіз, а

також розповсюдження такої інформації та даних.

(в) Сторони можуть скликати зустрічі у відповідні строки для

перегляду заходів, які мають бути здійснені відповідно до

Меморандуму.

(г) Кожна Сторона погоджується тримати у таємниці будь-яку

усну або письмову інформацію, що позначена як конфіденційна,

та/або інформація, яка має бути сприйнята як конфіденційна по

своєму типу ("Конфіденційна інформація"), стосовно іншої Сторони.

Кожна Сторона погоджується зробити всі необхідні кроки для

збереження секретності Конфіденційної інформації та для

попередження оприлюднення Конфіденційної інформації або володіння

нею не уповноваженими особами. Кожна Сторона використовуватиме

Конфіденційну інформацію тільки з метою виконання положень цього

Меморандуму.

Стаття 4

Представництво

Сторони надають спільні погодження учасників, речників та

спостережників у зустрічах або/та конференціях, які будуть

скликатися ними або проводитимуться під їх егідою, а також тих,

чия участь цікавить одну із Сторін.

Стаття 5

Шляхи реалізації

(а) На виконання конкретних заходів, викладених у

Меморандумі, Сторони домовилися підготувати та надалі керуватись

Планом дій та, при потребі, приймати відповідні необхідні

конкретні рішення. Заходи, передбачені Меморандумом,

виконуватимуться кожною Стороною згідно до її внутрішніх норм,

правил та порядків. Кожна Сторона самостійно покриває власні

витрати пов'язані зі співпрацею та цим Меморандумом.

(б) Заходи, які будуть здійснюватись на виконання

Меморандуму, будуть предметом майбутньої оцінки Сторонами або

іншим чином за умови узгодження Сторін.

(в) Сторони надаватимуть своїм структурним підрозділам,

регіональним управлінням з питань житлово-комунального

господарства та обласним державним адміністраціям рекомендації з

метою координації їх діяльності та для реалізації цілей

Меморандуму в рамках узгоджених Сторонами дій.

(г) Віце-Президент НЕФКО та заступник Міністра з відповідними

функціональними обов'язками є ключовими контактами у виконанні

положень цього Меморандуму.

Стаття 6

Внесення змін до Меморандуму

Сторони цього Меморандуму можуть вносити зміни до положень

Меморандуму або заключати додаткові угоди в разі взаємної згоди,

що мають бути надані в письмовому вигляді шляхом простого обміну

листами.

Стаття 7

Набрання чинності та термін дії

(а) Заради уникнення сумнівів, цей Меморандум окреслює наміри

Сторін здійснювати співробітництво, що не є єдиним та винятковим,

та не накладає будь-яких обов'язкових зобов'язань крім тих, що

вказані у Статті 3 (г).

(б) Меморандум вступає в силу з моменту його підписання

Сторонами і є чинним упродовж одного (1) року з дня набуття ним

чинності. Після закінчення терміну одного (1) року дія Меморандуму

буде автоматично подовжується ще на один (1) рік доти, поки

Сторони не приймуть інше рішення. Сторони в праві в будь-який час

зупинити дію Меморандуму за умови попередження іншої Сторони за

два (2) місяці.

Стаття 8

Контакти

З метою виконання положень Меморандуму контактною інформацією

Сторін вважається наступна:

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України вул. Димитрова, буд. 24 Київ 03150 Україна

Тел.: +380 (44) 287-13-72 Факс: +380 (44) 289-01-66

Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) P.O.Box 249, Fabianinkatu 24 00171 Helsinki Finland

Tel.: +358 10 618 003 Fax: +358 9 630 976

Цей Меморандум підписано у двох примірниках українською та

англійською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

Від імені Міністерства Від імені Північної

з питань житлово-комунального Екологічної Фінансової

господарства України Корпорації


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.04.2009 — 2009 р., № 23, стор. 122, стаття 770, код акта 46179/2009

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
|

Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО):

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -