<<
>>

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 08.08.2019 № 14-рп "Про затвердження Порядку погодження Правил професійної етики у конкуренції". Антимонопольний комітет. 2019

Документ актуальний на 10.10.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.08.2019  № 14-рп


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2019 р.
за № 1019/33990

Про затвердження Порядку погодження Правил професійної етики у конкуренції

Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7, статті 13 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», частини першої статті 33 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» Антимонопольний комітет України ПОСТАНОВИВ:

1. Затвердити Порядок погодження Правил професійної етики у конкуренції, що додається.

2. Юридичному департаменту забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова Комітету

Ю. ТерентьєвЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Антимонопольного комітету
України
08 серпня 2019 року № 14-рп


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2019 р.
за № 1019/33990

ПОРЯДОК
погодження Правил професійної етики у конкуренції

I.

Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України «Про Антимонопольний комітет України», «Про захист економічної конкуренції», «Про захист від недобросовісної конкуренції».

2. Цей Порядок встановлює процедуру погодження Антимонопольним комітетом України (далі - Комітет) проєктів Правил професійної етики у конкуренції, розроблених суб’єктами господарювання для відповідних сфер господарської діяльності, а також для певних галузей економіки (далі - проєкт Правил, Правила). Правила можуть використовуватися під час укладання договорів, розробки установчих та інших документів суб’єктів господарювання.

II. Порядок подання документів та їх зміст

1. Суб’єкти господарювання подають на погодження до Комітету проєкт Правил.

2. Для погодження проєкту Правил до Комітету подаються:

супровідний лист про погодження проєкту Правил, зокрема з інформацією про сприяння в розробці таких Правил Торгово-промислової палати України та/або інших заінтересованих організацій;

обґрунтування необхідності прийняття проєкту Правил;

проєкт Правил;

документи щодо погодження проєкту Правил із заінтересованими організаціями (у разі здійснення такого погодження);

3. Проєкт Правил подається до Комітету у двох примірниках, має бути засвідчений підписами керівника (керівників) або уповноваженої особи (уповноважених осіб), а ті документи, які містять більше ніж один аркуш, мають бути додатково прошиті, пронумеровані та скріплені підписом керівника (керівників) або уповноваженої особи (уповноважених осіб). У супровідному листі зазначається прізвище та номер телефону контактної особи.

4. Проєкт Правил не має містити положень, які можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення економічної конкуренції та/або добросовісної конкуренції.

5. Проєкт Правил має містити норми щодо добровільного приєднання до них будь-яких суб’єктів господарювання - учасників відповідної галузі економіки (сфери господарської діяльності), способи такого приєднання та порядок припинення їх дії для будь-якого з учасників.

6. У разі невідповідності поданих документів вимогам цього Порядку (якщо це перешкоджає їх розгляду) орган Комітету протягом 15 робочих днів із дати прийняття таких документів на погодження повертає їх заявникові з викладенням підстав такого повернення. Після усунення зазначених недоліків документи подаються повторно до Комітету на погодження.

7. Органи Комітету можуть запитувати в суб’єкта господарювання, який звернувся з відповідним листом до Комітету, та в суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб додаткову інформацію, якщо її відсутність перешкоджає розгляду поданих документів. Період часу від дати направлення такого запиту до дати отримання відповіді на нього не зараховується до строку, визначеного в пункті 1 розділу III цього Порядку.

У разі надання інформації з обмеженим доступом (у тому числі конфіденційної) суб’єкт господарювання зобов’язаний зазначити, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі, які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом.

III. Погодження проєкту Правил

1. За наслідками розгляду проєкту Правил Комітет приймає розпорядження про:

погодження проєкту Правил;

відмову в погодженні проєкту Правил.

Розпорядження приймається у строк, що не перевищує 30 робочих днів із дати одержання Комітетом проєкту Правил.

2. Суб’єкти господарювання - заявники та інші заінтересовані особи мають право брати участь у засіданні Комітету під час розгляду питання про погодження проєкту Правил.

Комітет зобов’язаний повідомити суб’єктів господарювання, які подали проєкт Правил на погодження, про дату і час розгляду проєкту Правил не пізніше ніж за 5 календарних днів до дати безпосереднього розгляду проєкту Правил Комітетом.

3. У разі прийняття Комітетом розпорядження про погодження проєкту Правил на обох примірниках відповідного проєкту Правил, один з яких залишається в Комітеті, а інший повертається заявникові, ставиться відмітка Комітету про погодження із зазначенням дати і номера відповідного розпорядження Комітету.

4. Підставою для відмови в погодженні проєкту Правил є невідповідність змісту проєкту Правил вимогам законодавства про захист економічної конкуренції.

У розпорядженні про відмову в погодженні проєкту Правил має бути обґрунтовано підстави відмови.

IV. Повідомлення про погодження

1. Про прийняте розпорядження Комітету щодо погодження або відмови в погодженні проєкту Правил Комітет надсилає суб’єкту господарювання повідомлення в письмовій формі, до якого додається один примірник відповідного проєкту Правил та розпорядження Комітету, протягом 10 робочих днів від дати його прийняття.

2. Інформація про прийняття розпорядження щодо погодження або відмови в погодженні Правил підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

Директор Юридичного
департаменту


Д. Федорчук


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 01.10.2019 — 2019 р., № 75, стор. 36, стаття 2610, код акта 96133/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Антимонопольний комітет:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.03.2020 № 3-рп "Про відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями". Антимонопольний комітет. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13.06.2019 № 10-рп "Про затвердження Типових вимог до узгоджених дій малих та середніх підприємців щодо спільного придбання товарів". Антимонопольний комітет. 2019 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13.06.2019 № 9-рп "Про внесення змін до Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб’єктів господарювання". Антимонопольний комітет. 2019 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12.12.2019 № 25-рп "Про затвердження Змін до Положення про концентрацію". Антимонопольний комітет. 2019 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 16.03.2018 № 7-рп "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті Антимонопольного комітету України". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 16.03.2018 № 6-рп "Про внесення змін до Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в Антимонопольному комітеті України". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 31.05.2018 № 10-рп "Про внесення змін до Типових вимог до вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання стосовно постачання та використання товарів". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 8. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21.06.2018 № 11-рп "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.07.2018 № 15-рп "Про затвердження Змін до Порядку, форм та вимог щодо подання Антимонопольному комітету України інформації про чинну державну допомогу суб’єктам господарювання". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 10. МЕМОРАНДУМ від ДОМОВИЛИСЬ про таке: "про співробітництво у сфері конкурентної політики між Антимонопольним комітетом України та Агенцією з конкуренції Грузії". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13.09.2018 № 18-рп "Про затвердження Змін до Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21.03.2017 № 3-рп "Про затвердження Змін до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств". Антимонопольний комітет. 2017 рікк
 13. ЗМІНИ до Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб’єктів господарювання. Антимонопольний комітет. 2017 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ N 27-р від 12.02.2002 "Про затвердження Типових вимог до узгоджених дій суб'єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб'єктів господарювання". Антимонопольний комітет. 2017 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12.10.2017 № 10-рп "Про затвердження Типових вимог до вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання та внесення змін до Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України". Антимонопольний комітет. 2017 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 04.10.2016 № 22-рп "Про внесення змін до додатка 1 до Положення про продаж єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об’єктів приватизації віднесені до груп В, Г". Антимонопольний комітет. 2016 рікк
 17. ПОЛОЖЕННЯ про продаж єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесені до груп В, Г. Антимонопольний комітет. 2002 рікк
 18. НАКАЗ від 16.11.1998 № 2141/297/9 "Про затвердження Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств". Антимонопольний комітет. 1999 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -