<<
>>

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 16.03.2018 № 7-рп "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті Антимонопольного комітету України". Антимонопольний комітет. 2018

Документ актуальний на 19.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16.03.2018  № 7-рп


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 квітня 2018 р.
за № 418/31870

Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті Антимонопольного комітету України

Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та частини дев’ятої статті 48 Закону України "Про державну службу" Антимонопольний комітет України ПОСТАНОВИВ:

1. Затвердити Порядок стажування громадян з числа молоді в апараті Антимонопольного комітету України, що додається.

2. Юридичному департаменту забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова Комітету

Ю. ТерентьєвЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Антимонопольного комітету
України
16.03.2018  № 7-рп


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 квітня 2018 р.
за № 418/31870

ПОРЯДОК
стажування громадян з числа молоді в апараті Антимонопольного комітету України

1.

Цей Порядок визначає загальні положення щодо організації та проходження стажування громадян з числа молоді в апараті Антимонопольного комітету України (далі - Комітет) відповідно до частини дев'ятої статті 48 Закону України "Про державну службу".

2. Термін "молодь", що використовується в цьому Порядку, означає громадян України віком до 35 років, які є студентами третього і вище курсів вищих навчальних закладів або отримали вищу освіту та не перебувають на посадах державної служби (далі - стажист).

3. Стажування молоді в апараті Комітету здійснюється строком до шести місяців з метою ознайомлення з функціонуванням у Комітеті державної служби.

Стажування молоді проводиться у вільний від навчання (роботи) час у межах робочого часу працівників апарату Комітету.

4. Допуск до стажування та визначення строку його проходження здійснюються на підставі письмової заяви особи, яка має намір пройти стажування в апараті Комітету, та оформлюються наказом керівника апарату Комітету. До заяви стажист може додати мотиваційний лист у довільній формі.

База стажування (структурний підрозділ або структурні підрозділи апарату Комітету) визначається наказом керівника апарату Комітету з урахуванням побажань стажиста та згоди керівника відповідного структурного підрозділу. При цьому враховується організаційна можливість прийняття особи на стажування.

Стажування молоді в апараті Комітету може здійснюватися з ініціативи Голови Комітету, державних уповноважених Комітету, керівника апарату Комітету, керівників вищих навчальних закладів, молодіжних громадських формувань.

5. На період стажування в апараті Комітету за стажистом закріплюється керівник стажування з числа керівників структурних підрозділів апарату Комітету, в яких проводитиметься стажування.

6. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування згідно з додатком до цього Порядку, що затверджується керівником стажування.

7. Керівник стажування:

1) складає та затверджує індивідуальний план стажування;

2) забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;

3) забезпечує стажисту можливість ознайомлення з організацією роботи структурного підрозділу - бази стажування;

4) залучає стажиста до діяльності структурного підрозділу, підготовки проектів службових документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом);

5) ініціює дострокове припинення стажування у разі порушення стажистом вимог цього Порядку.

8. Стажист:

1) зобов'язаний у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування;

2) зобов'язаний додержуватись етики та культури поведінки;

3) може брати участь у роботі структурного підрозділу - бази стажування та бути присутнім на нарадах такого структурного підрозділу, готувати проекти документів.

9. Керівник стажування після закінчення стажування на прохання стажиста складає, підписує та видає йому довідку або характеристику, яка містить стислу інформацію про результати стажування.

10. Стажист після закінчення стажування складає стислий звіт про стажування, засвідчує його своїм підписом та подає керівнику стажування.

11. Документи про проходження стажування (у повному обсязі) передаються керівником стажування на зберігання до Управління персоналу Комітету.

12. Комітет не несе зобов'язань щодо відшкодування молоді, яка проходить стажування в апараті Комітету, витрат на проїзд до місця стажування і назад, добових за час перебування в дорозі та найм житла тощо.

Начальник
Управління персоналом


О. Гладський


Додаток
до Порядку стажування громадян
з числа молоді в апараті
Антимонопольного комітету України
(пункт 6)


ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник стажування
______  ______________
(підпис)     (ініціали, прізвище)
__ __________ 20__ року

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ
______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
в _______________________________________
(назва структурного підрозділу)

з __ ______ по __ ______ 20____ року

№ з/п

Завдання

Строк виконання

Результати виконання

1

2

3

4

Особа, яка
проходить стажування


_________
(підпис)


___________________________
(ініціали, прізвище)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 24.04.2018 — 2018 р., № 32, стор. 177, стаття 1138, код акта 89843/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Антимонопольний комітет:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.03.2020 № 3-рп "Про відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями". Антимонопольний комітет. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13.06.2019 № 10-рп "Про затвердження Типових вимог до узгоджених дій малих та середніх підприємців щодо спільного придбання товарів". Антимонопольний комітет. 2019 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13.06.2019 № 9-рп "Про внесення змін до Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб’єктів господарювання". Антимонопольний комітет. 2019 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 08.08.2019 № 14-рп "Про затвердження Порядку погодження Правил професійної етики у конкуренції". Антимонопольний комітет. 2019 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12.12.2019 № 25-рп "Про затвердження Змін до Положення про концентрацію". Антимонопольний комітет. 2019 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 16.03.2018 № 6-рп "Про внесення змін до Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в Антимонопольному комітеті України". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 31.05.2018 № 10-рп "Про внесення змін до Типових вимог до вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання стосовно постачання та використання товарів". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 8. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21.06.2018 № 11-рп "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.07.2018 № 15-рп "Про затвердження Змін до Порядку, форм та вимог щодо подання Антимонопольному комітету України інформації про чинну державну допомогу суб’єктам господарювання". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 10. МЕМОРАНДУМ від ДОМОВИЛИСЬ про таке: "про співробітництво у сфері конкурентної політики між Антимонопольним комітетом України та Агенцією з конкуренції Грузії". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13.09.2018 № 18-рп "Про затвердження Змін до Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21.03.2017 № 3-рп "Про затвердження Змін до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств". Антимонопольний комітет. 2017 рікк
 13. ЗМІНИ до Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб’єктів господарювання. Антимонопольний комітет. 2017 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ N 27-р від 12.02.2002 "Про затвердження Типових вимог до узгоджених дій суб'єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб'єктів господарювання". Антимонопольний комітет. 2017 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12.10.2017 № 10-рп "Про затвердження Типових вимог до вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання та внесення змін до Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України". Антимонопольний комітет. 2017 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 04.10.2016 № 22-рп "Про внесення змін до додатка 1 до Положення про продаж єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об’єктів приватизації віднесені до груп В, Г". Антимонопольний комітет. 2016 рікк
 17. ПОЛОЖЕННЯ про продаж єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесені до груп В, Г. Антимонопольний комітет. 2002 рікк
 18. НАКАЗ від 16.11.1998 № 2141/297/9 "Про затвердження Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств". Антимонопольний комітет. 1999 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -