<<
>>

Стаття IV

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Політично-військове консультування та прийняття рішень

1. Політично-військове консультування та прийняття рішень здійснюватимуться шляхом проведення зустрічей міністрів закордонних справ, міністрів оборони, командувачів збройних сил (генеральних штабів) та політично-військового керівного комітету.

2.

Зустрічі міністрів закордонних справ призначені для обговорення політичних питань та політичних аспектів військових операцій, як-от: нового членства, участі в SEEBRIG, залучення до мирних ініціатив та (або) операцій з підтримки миру, надзвичайних ситуацій, зв'язків з міжнародними організаціями, перегляду цієї Угоди й внесення змін до неї та документів, пов'язаних з нею, а також загального політичного керівництва.

3. Зустрічі міністрів оборони повинні мати на меті перегляд військових питань та прийняття рішень (рекомендацій), де це доцільно, зокрема стосовно участі в операціях, загальних принципів застосування сили, правил застосування зброї, затвердження планів операцій у надзвичайній ситуації й типових планів операцій. Зустрічі міністрів оборони матимуть на меті прийняття рішень про надання статусу держав-спостерігачів.

4. Зустрічі командувачів збройних сил (генеральних штабів) є дорадчими форумами для військового консультування найвищого рівня, які передбачають обговорення будь-яких технічних питань військового характеру та прийняття в разі необхідності відповідних рекомендацій.

5. Зустрічі міністрів та зустрічі командувачів збройних сил (генеральних штабів) стосовно багатонаціональних миротворчих сил Південно-Східної Європи повинні відбуватися щонайменше один раз протягом року або у відповідь на запрошення однієї зі Сторін. Необхідність, частота, конкретний час та місце проведення зустрічей визначаються шляхом проведення консультацій між Сторонами.

6.

Політично-військовий керівний комітет засновуватиметься як спільний виконавчий орган для контролю над основними керівними вказівками та для їхнього забезпечення стосовно розгортання, застосування та іншої діяльності бригади Південно-Східної Європи SEEBRIG.

7. До складу політично-військового керівного комітету кожна Сторона призначатиме делегацію, яку очолюватиме старший представник, кандидатуру якого можуть запропонувати експерти.

8. З моменту набрання цією Угодою чинності Сторони здійснюють головування в політично-військовому керівному комітеті за принципом щорічної ротації. Ротація здійснюватиметься в алфавітному порядкові, якщо Сторони не вирішать іншого.

9. Політично-військовий керівний комітет визначатиме свою організацію та, якщо це вважається за необхідне, внутрішні правила, керуючись такими загальними принципами:

a) він збиратиметься регулярно та з інтервалами, які необхідні для виконання своїх обов'язків, та якнайшвидше у відповідь на особливий запит будь-якої зі Сторін або на запрошення голови;

b) регулярні зустрічі проводитимуться двічі на рік, навесні та восени, та організовуватимуться Стороною, яка головує. Ця Сторона також відповідатиме за діяльність секретаріату;

c) усі рішення прийматимуться за згодою учасників.

10. У разі необхідності політично-військовий керівний комітет може створювати підпорядковані йому спеціальні робочі групи для детального вивчення особливих питань.

11. Головна роль політично-військового керівного комітету полягає у гарантуванні контролю над забезпеченням відповідності цілям та принципам, викладеним у цій Угоді.

12. Політично-військовий керівний комітет розроблятиме для затвердження міністрами принципи та правила, необхідні для забезпечення ефективного функціонування та застосування SEEBRIG та іншої діяльності багатонаціональних миротворчих сил Південно-Східної Європи, у таких сферах:

a) річної програми, у тому числі тренування та навчання, що ґрунтуються на пропозиції командира SEEBRIG;

b) адміністрування та координування національних даних про надання сил, придатних для багатонаціональних миротворчих сил Південно-Східної Європи;

c) пропозицій стосовно можливих розгортань;

d) політики застосування, у тому числі правил застосування сили та правил застосування зброї;

e) тилового забезпечення, вимог та можливостей стосовно пересування й транспортування;

f) спільного бюджету, який охоплює бюджети штабу SEEBRIG, штабного ядра та бюджет на навчання;

g) у разі необхідності структурної перебудови сил та командування (організації контролю);

h) зв'язків з подібними утвореннями в рамках ООН, НАТО, ОБСЄ та ЗЄС;

i) політики інформування громадськості;

j) перегляду цієї Угоди та документів, пов'язаних з нею, для виконання у разі необхідності подальших дій;

k) питань сумісності й стандартизації.

13.

Політично-військовий керівний комітет здійснюватиме перегляд нових заяв, у тому числі про перерозподіл елементів штатної структури, про участь у багатонаціональних миротворчих силах Південно-Східної Європи та вноситиме рекомендації для затвердження міністрами.

14. Крім того, політично-військовий керівний комітет матиме повноваження:

a) затверджувати типові плани операцій та плани операцій у надзвичайній ситуації, підготовлені штабним ядром та схвалені міністрами багатонаціональних миротворчих силах Південно-Східної Європи;

b) здійснювати нагляд за підготовкою дійсних оперативних планів та рекомендувати їх для затвердження міністрами;

c) встановлювати стандарти для підготовки в складі підрозділу;

d) затверджувати доктринальні документи для багатонаціональних миротворчих сил Південно-Східної Європи;

e) затверджувати в разі необхідності документи про підготовку, підготовлені штабом SEEBRIG;

f) затверджувати директиву про захист інформації багатонаціональних миротворчих сил Південно-Східної Європи;

g) засновувати спільні групи для здійснення оцінки рівня готовності підрозділів відповідно до встановлених стандартів і правил.

15. Політично-військовий керівний комітет нестиме відповідальність за:

a) здійснення нагляду за діяльністю, фінансуванням, комплектуванням (у тому числі за схваленням добровільного національного внеску стосовно комплектування) та забезпечення штабного ядра, зокрема схвалення бюджету штабу SEEBRIG;

b) перегляд у разі необхідності кола обов'язків командувача, заступника командувача та начальника штабу.

16. Політично-військовий керівний комітет надаватиме доповіді для розгляду на міністерських зустрічах або на зустрічах командувачів збройних сил (генеральних штабів), які проводяться щорічно та (або) у разі необхідності.

17. Витрати на проведення конференцій та інші адміністративні витрати, що стосуються зустрічей політично-військового керівного комітету, за винятком витрат на дорогу, проживання, як правило, нестиме держава, що приймає.

<< | >>
Законодавчий акт: Угода про багатонаціональні миротворчі сили Південно-Східної Європи " Офіційний переклад"Держави - учасниці цієї Угоди (далі - Сторони),. Рада Міністрів Оборони Південно-Східної Європи (РМО ПСЄ). 1998

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття IV