<<
>>

Стаття 3

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Визначення та процедури

1. Для адміністративного та фінансового управління SEEBRIG та постійного штабу SEEBRIG будуть використовуватися такі визначення та процедури:

a.

Фінансовій рік. Фінансовий рік розпочинається з 1 січня та закінчується 31 грудня.

b. Валюта. Долар США буде валютою, що використовується для бюджетного планування, бухгалтерського обліку та здійснення піврічних внесків Сторін. Усі суми у звітах та доповідях, що подаються на розгляд політично-військовому керівному комітетові зазначатимуться в доларах США. Усі платежі на внутрішньому ринку здійснюватимуться валютою держави, що приймає. Обмінний курс долара США до валюти держави, що приймає, періодично визначається Центральним банком держави, що приймає (або банком, що визначить уряд) (періодичність підлягає обговоренню).

c. Джерела фінансування. Для фінансування SEEBRIG використовуватимуться такі джерела фінансування:

1) Загальний бюджет (загальне фінансування): Сторони погоджуються фінансувати штаб SEEBRIG та постійний штаб на умовах розподілу витрат відповідно до положень цього додатка, а також формувати загальний бюджет, ураховуючи витрати на проведення операцій, навчань та невідкладної допомоги. У загальному бюджеті буде враховано такі витрати:

a) витрати на операції та підтримку: витрати на операції та підтримку, необхідні для забезпечення діяльності штабу SEEBRIG, а також витрати, що не пов'язані з інвестуванням, визначеним в підпункті "f", у тому числі витрати, що пов'язані з розгортанням штабу багатонаціональних миротворчих сил Південно-Східної Європи за межами його постійної дислокації;

b) витрати, пов'язані з проведенням операцій, як-от: зв'язком, плануванням, підготовкою, навчанням та розгортанням штабу SEEBRIG;

c) витрати на транспортування, пов'язані з дозволеним тимчасовим чергуванням за межами штабу SEEBRIG, якщо чергування стосується багатонаціональної ролі штабу SEEBRIG, у межах річного бюджету та плану відряджень;

d) витрати на командування, контроль, комунікаційний зв'язок та інформаційні системні вимоги (що не належать до кола обов'язків держави, що приймає) для забезпечення роботи штабу SEEBRIG у мирний час і під час розгортання та проведення операцій;

e) витрати, пов'язані з відшкодуванням збитків (договірних та недоговірних), нанесених штабом SEEBRIG.

f) витрати на інвестування: витрати на інвестування - це витрати, пов'язані з придбанням.

Витрати на інвестування після початкових витрат для постійного штабу, а також витрат на операції та підтримку покриватимуться за рахунок загального бюджету. Витрати на інвестування охоплюватимуть витрати на:

- польове обладнання;

- засоби зв'язку;

- обладнання для обробки інформації;

- придбання транспорту (у разі необхідності);

- офісне обладнання;

- покриття всіх витрат, визначених політично-військовим керівним комітетом;

g) витрати на навчання: витрати на проведення навчань, розроблених штабом SEEBRIG, із застосуванням військ за розпорядженням командира SEEBRIG, покриватимуться за рахунок загального бюджету відповідно до домовленостей про фінансування організації та проведення навчань багатонаціональних миротворчих сил.

2) Витрати держави, що приймає: держава, що приймає покриватиме початкові витрати, а також забезпечуватиме матеріально-технічними засобами відповідно до положень додатка D.

3) Національне фінансування: кожна Сторона покриватиме витрати на безпосереднє забезпечення своїх сил:

a) витрати на бойову підготовку та навчання, на підготовку до участі в миротворчих операціях, у тому числі на придбання новітнього обладнання, відповідно до погоджених стандартів;

b) витрати на грошове забезпечення особового складу;

c) утримання, зокрема харчування, проживання, що виплачуються щодня відповідно до чинних національних норм;

d) витрати на транспортування особового персоналу до (від) штабу (у тому числі добровільного національного внеску), призначеного для штабу бригади Південно-Східної Європи SEEBRIG, а також будь-якого національного елемента підтримки або національного представництва, що є додатковим до того, визначеного структурою SEEBRIG;

e) витрати на обладнання або будь-який особовий склад для штабу SEEBRIG на додаток до того, що забезпечує держава, що приймає;

f) витрати на користування засобами зв'язку національними представниками;

g) додаткові витрати для окремого обладнання або устаткування, що є необхідним для національних потреб, якщо їх окремо визначено державою, що приймає;

h) витрати, пов'язані з відшкодуванням збитків (договірних та недоговірних), нанесених національними підрозділами SEEBRIG.;

i) будь-які інші витрати, визначені (погоджені) Сторонами.

d. Розподіл коштів:

1) Розподіл коштів кожної зі Сторін до загального бюджету підраховуватиметься відповідно до кількості посад у штатній структурі постійного штабу багатонаціональних миротворчих сил Південно-Східної Європи, відведених кожній Стороні.

Кількість вакантних, змінних або тимчасових посад не впливає на розподіл коштів. Як правило, розподіл коштів проводиться на повний фіскальний рік. Будь-які зміни в розподілі посад протягом фіскального року набиратимуть чинності з наступного фіскального року.

2) Відсоткове відношення розподілу коштів, яке підраховується відповідно до положень підпункту "d" пункту 3, затверджуватиметься політично-військовим керівним комітетом та видаватиметься окремим документом. Ця процедура повторюватиметься зі зміною штатної структури.

3) Для розрахунку суми внеску кожної Сторони використовуватиметься така формула:

N* / S** х 100, де

* N - кількість посад у штатній структурі, призначену відповідній Стороні,

** S - загальна кількість посад у штатній структурі.

e. У разі приєднання нової сторони до багатонаціональних миротворчих сил Південно-Східної Європи, вона зробить свій внесок до загального бюджету, як це визначено вище, а також до існуючих інвестиційних активів, визначених політично-військовим керівним комітетом.

f. Спільна власність:

Устаткування, придбане з використанням спільних фондів, є спільною власністю Сторін. Статус спільної власності та національного устаткування, які надає держава, що приймає, для тимчасового користування, записуватиметься в окремих інвентарних відомостях, і такі придбання буде враховано в річних звітах як повна відомість.

Майно, яке перебуває в спільній власності та придбане за рахунок загального бюджету, зазначатиметься в інвентарній книзі (Інвентарна реєстраційна книга), фінансовий контролер відповідатиме за оновлення цієї книги. Штабне ядро відповідатиме за підготовку детального постійного порядку дій для придбання загальної власності відповідно до затвердження політично-військового керівного комітету.

g.

Ліміт витрат фінансового контролера та командира багатонаціональних миротворчих сил буде визначено у фінансових процедурах для багатонаціонального фінансування;

h. Повноваження стосовно списання майна:

1) Відповідальний офіцер за облік майна - це офіцер, що займає одночасно дві посади служби G-8, який відповідає за акти перевірки для виявлення в разі існування обґрунтованих підстав необхідності списання майна. Командир SEEBRIG розроблятиме детальні процедури для списання майна відповідно до затвердження політично-військового керівного комітету.

2) Акти перевірки містять усі необхідні подробиці стосовно предмету (предметів) для списання та основні обставини, що стали причиною запиту для списання.

3) Спільне майно, що підлягає списанню, утилізується відповідно до інструкцій організації, що затвердила таке списання.

4) Спільне майно списується та утилізується, якщо воно вийшло з ладу, втрачено або пошкоджено відповідно до рішення ради старших національних представників постійного штабу багатонаціональних миротворчих сил Південно-Східної Європи.

5) Фінансовий контролер розроблятиме детальні процедури для повідомлення втрачених грошових коштів і їхнє списання відповідно до затвердження політично-військового керівного комітету.

<< | >>
Законодавчий акт: Угода про багатонаціональні миротворчі сили Південно-Східної Європи " Офіційний переклад"Держави - учасниці цієї Угоди (далі - Сторони),. Рада Міністрів Оборони Південно-Східної Європи (РМО ПСЄ). 1998

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 3