Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

Стаття 1

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Визначення

Для цілей цієї Конвенції:

1. "Район дії Конвенції" означає виключну економічну зону держави-учасниці, яку встановлено відповідно до міжнародного права, або, якщо держава-учасниця не встановила такої зони, - район, визначений цією державою відповідно до міжнародного права, який знаходиться за межами територіального моря цієї держави, є прилеглим до неї та простягається не більше, ніж на 200 морських миль, від вихідних ліній, від яких відмірюється ширина її територіального моря.

2.

"Судно" означає морське судно будь-якого типу та охоплює судна на підводних крилах, судна на повітряній подушці, підводні апарати, плавучі засоби та плавучі платформи, за винятком випадків, коли такі платформи в місцях їхнього розташування використовуються для розвідування, розробки чи виробництва мінеральних ресурсів морського дна.

3. "Морська аварія" означає зіткнення суден, посадку на мілину, інший навігаційний інцидент або іншу подію на борту судна чи за бортом, які стали причиною матеріальної шкоди чи неминучої загрози матеріальної школи для судна або його вантажу.

4. "Затонуле судно", що є результатом морської аварії, означає:

a) судно, яке затонуло чи сіло на мілину, або

b) будь-яку частину судна, яке затонуло або сіло на мілину, зокрема будь-який об'єкт, який є чи був на борту такого судна, або

c) будь-який об'єкт, який загублено із судна в морі та який знаходиться на мілині, затонув чи дрейфує в морі, або

d) судно, яке майже затонуло чи сіло на мілину або, як можна обґрунтовано вважати, затоне чи сяде на мілину, якщо заходів з надання допомоги судну або будь-якій власності, що знаходиться в небезпеці, уже не вживають.

5. "Небезпека" означає будь-яке становище чи загрозу, які:

a) створюють небезпеку чи перешкоду судноплавству або

b) як можна обґрунтовано вважати, спричинять серйозні шкідливі наслідки для морського середовища або заподіють шкоди узбережжю чи пов'язаним з ним інтересам однієї чи більше держав.

6. "Пов'язані з ним інтереси" означає інтереси прибережної держави, які безпосередньо зачіпає затонуле судно або яким воно загрожує, зокрема:

a) діяльність на морському узбережжі, у портах або естуаріях, у тому числі рибальство, яка є істотним джерелом засобів до існування зайнятих у ній людей;

b) привабливість для туризму та інші економічні інтереси цього району;

c) здоров'я прибережного населення та благополуччя цього району, у тому числі збереження живих ресурсів моря, флори та фауни, а також

d) прибережну та підводну інфраструктуру.

7.

"Видалення" означає будь-яку форму недопущення, зменшення чи усунення небезпеки, яку створює затонуле судно. Слово "видалити" тлумачиться відповідно.

8. "Зареєстрований власник" означає особу чи осіб, зареєстрованих як власники судна, а в разі відсутності реєстрації - особу чи осіб, власністю якої є судно на момент морської аварії. Однак якщо судно належить державі та експлуатується компанією, яку в цій державі зареєстровано як оператора судна, "зареєстрований власник" означає таку компанію.

9. "Оператор судна" означає власника судна чи будь-яку іншу організацію або особу, наприклад керуючого чи фрахтувальника за бербоут-чартером, які взяли на себе відповідальність за експлуатацію судна від власника судна та які при цьому погодилися взяти на себе всі обов'язки й усю відповідальність, установлені Міжнародним кодексом з управління безпекою з поправками ( 995_304 ).

10. "Причетна держава" означає державу, у чиєму районі дії Конвенцій знаходиться затонуле судно.

11. "Держава реєстрації судна" означає стосовно зареєстрованого судна державу, в якій зареєстровано судно, а стосовно незареєстрованого судна - державу, під прапором якої судно має право плавати.

12. "Організація" означає Міжнародну морську організацію.

13. "Генеральний секретар" означає Генерального секретаря Організації.

| >>
Законодавчий акт: Найробійська міжнародна конвенція про видалення затонулих суден 2007 року " Офіційний переклад"Держави - учасниці цієї Конвенції,. Міжнародна морська організація. 2007

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 1

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -