Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Стаття 15

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Вирішення спорів

1. Якщо між двома чи більше державами-учасницями виникає спір стосовно тлумачення або застосування цієї Конвенції, вони прагнуть вирішити цей спір насамперед шляхом переговорів, запитів, посередництва, погоджувальної процедури, арбітражу, судового врегулювання, звернення до регіональних органів або домовленостей чи іншими мирними засобами на їхній вибір.

2.

Якщо протягом обґрунтованого періоду часу, що не перевищує дванадцяти місяців після того, як одна держава-учасниця повідомила іншій державі-учасниці про існування між ними спору, вирішити спір виявилося неможливим, mutatis mutandis застосовуються положення, які стосуються вирішення спорів, наведені в частині XV Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 р. ( 995_057 ), незалежно від того, чи є держави - сторони в спорі також державами - учасницями Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 р.

3. Будь-яка процедура, яку вибирає держава - учасниця цієї Конвенції та Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 р. ( 995_057 ) відповідно до статті 287 останньої, застосовується для вирішення спорів відповідно до цієї статті, якщо держава-учасниця під час ратифікації, прийняття, затвердження цієї Конвенції або під час приєднання до неї чи будь-коли після цього не вибере іншої процедури відповідно до статті 287 для вирішення спорів, які виникають із цієї Конвенції.

4. Держава - учасниця цієї Конвенції, яка не є учасницею Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 р. ( 995_057 ), під час ратифікації, прийняття, затвердження цієї Конвенції або під час приєднання до неї будь-коли після цього може вибрати шляхом письмової заяви один чи більше засобів, зазначених у пункті 1 статті 287 Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 р., для вирішення спорів згідно із цією статтею. Стаття 287 застосовується до такої заяви, а також до не охоплюваного чинною заявою спору, в якому така держава є стороною. Для погоджувальної процедури та арбітражу відповідно до додатків V та VII Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 р. така держава має право призначити посередників й арбітрів для занесення до списків, згаданих у статті 2 додатка V й статті 2 додатка VII, для вирішення спорів, які виникають із цієї Конвенції.

5. Заява, яку зроблено відповідно до пунктів 3 й 4, здається на зберігання Генеральному секретарю, який надає її копії державам-учасницям.

<< | >>
Законодавчий акт: Найробійська міжнародна конвенція про видалення затонулих суден 2007 року " Офіційний переклад"Держави - учасниці цієї Конвенції,. Міжнародна морська організація. 2007

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 15

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -