Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<

Стаття 21

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Мови

Цю Конвенцію складено в одному оригінальному примірнику англійською, арабською, іспанською, китайською, російською та французькою мовами, причому всі тексти є рівноавтентичними.

На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином на те вповноважені своїми відповідними урядами, підписали цю Конвенцію.

Додаток

Посвідка про страхування або інше фінансове забезпечення відповідальності за видалення затонулих суден

Видано відповідно до положень статті 12 Найробійської міжнародної конвенції про видалення затонулих суден 2007 року

------------------------------------------------------------------

|Назва| Валова |Позивний|Розпізнаваль-| Порт | Найменування |

|судна|місткість| сигнал | ний номер |реєстрації| та повна |

| | | | судна, | | адреса |

| | | | присвоєний | | основного |

| | | | Міжнародною | | комерційного |

| | | | морською | | підприємства |

| | | | організацією| |зареєстровано-|

| | | | | | го власника |

|-----+---------+--------+-------------+----------+--------------|

| | | | | | |

------------------------------------------------------------------

Цим посвідчується, що назване вище судно має страховий поліс або інше фінансове забезпечення, яке задовольняє вимоги статті 12 Найробійської міжнародної конвенції про видалення затонулих суден 2007 року.

Тип забезпечення

_________________________________________________________________

Строк дії забезпечення __________________________________________

Найменування та адреса страховика (страховиків) та (або) гаранта (гарантів)

Найменування ___________________________________________________

Адреса __________________________________________________________

_________________________________________________________________

Ця посвідка є дійсною до ________________________________________

Видав або засвідчив Уряд ________________________________________

_________________________________________________________________ (Повна назва держави)

АБО

Якщо держава-учасниця захоче скористатися положеннями пункту 3 статті 12, повинен використовуватися такий текст:

Цю посвідку видано за вповноваженням Уряду __________________ (повна назва держави) ___________________ (повна назва установи чи організації)

в ______________________ ____________________________ (місце) (дата)

____________________________ (Підпис та посада офіційної особи, яка видала або засвідчила посвідку)

Примітки:

1. Зазначаючи назву держави, за бажанням можна називати компетентний орган державної влади країни, в якій видається посвідка.

2.

Якщо загальна сума забезпечення складається із забезпечень, наданих з кількох джерел, слід зазначати суму кожного з них.

3.

Якщо надані забезпечення неоднорідні, вони повинні бути перераховані.

4. Запис "Строк дії забезпечення" повинен містити дату, станом на яку таке забезпечення набирає чинності.

5. Запис "Адреса" страховика (страховиків) та (або) гаранта (гарантів) повинен зазначати місцезнаходження основного комерційного підприємства страховика (страховиків) та (або) гаранта (гарантів). У відповідних випадках повинно бути зазначено місцезнаходження підприємства, яке здійснило страхування або надало інше забезпечення.

<< |
Законодавчий акт: Найробійська міжнародна конвенція про видалення затонулих суден 2007 року " Офіційний переклад"Держави - учасниці цієї Конвенції,. Міжнародна морська організація. 2007

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 21

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -