<<
>>

Статья 5. Отношения, регулируемые рыбохозяйственным законодательством

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Рыбохозяйственным законодательством регулируются отношения, возникающие в области рыболовства, аквакультуры и сохранения водных биоресурсов, в том числе:

1) отношения по использованию, охране, защите и воспроизводству рыб, других водных животных и растений (гидробионтов), являющихся объектами рыболовства (промысла) и объектами аквакультуры;

2) отношения по переработке, транспортировке и хранению добытых водных биоресурсов;

3) отношения по охране водных объектов рыбохозяйственного значения.

2.

Договорные обязательства и иные отношения, связанные с оборотом водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, регулируются гражданским законодательством государства-участника, если иное не установлено настоящим Кодексом.

3. Отношения в области использования и охраны водных объектов регулируются национальным водным законодательством.

4. Отношения в области использования и охраны животного мира, охраны редких и исчезающих видов рыб, других водных животных и растений регулируются природоохранным законодательством и законодательством о животном мире в той мере, в какой это необходимо для рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства водных биоресурсов.

5. Отношения в области обеспечения безопасности мореплавания и аварийно-спасательных работ в районах промысла регулируются законодательством о водном транспорте.

6. Имущественные отношения, связанные с оборотом продукции аквакультуры, регулируются гражданским законодательством государства-участника, если иное не установлено настоящим Кодексом.

<< | >>
Законодавчий акт: "МОДЕЛЬНЫЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОДЕКС для государств-участников СНГ". Співдружність незалежних держав (СНД). 2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Статья 5. Отношения, регулируемые рыбохозяйственным законодательством

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -