<<
>>

Статья 34. Решение о предоставлении водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в пользование

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Решение о предоставлении водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в пользование принимается для осуществления рыболовства:

1) в научно-исследовательских и контрольных целях;

2) в учебных и культурно-просветительских целях;

3) в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов;

4) в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности населения, проживающего в приморских районах.

2.

В решении о предоставлении водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в пользование содержатся сведения о лице, у которого возникает право на добычу (вылов) водных биоресурсов, о виде рыболовства, сроке и условиях использования водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, и другие сведения.

3. Порядок подготовки и принятия решения о предоставлении водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в пользование устанавливается национальным законодательством государства-участника.

4. Предоставление водных биоресурсов в пользование для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях, рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов производится на основании решения, принимаемого органом исполнительной власти государства-участника в области рыбного хозяйства.

5. Предоставление водных биоресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности населения, проживающего в приморских районах, производится в соответствии с национальным законодательством.

<< | >>
Законодавчий акт: "МОДЕЛЬНЫЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОДЕКС для государств-участников СНГ". Співдружність незалежних держав (СНД). 2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Статья 34. Решение о предоставлении водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в пользование

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -