<<

Статья 21

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Переходные положения

(1) До вступления в должность первого Генерального Директора ссылки в настоящей Конвенции на Международное бюро или на Генерального Директора считаются ссылками на Объединенные Международные бюро по охране промышленной, литературной и художественной собственности (называемые также Объединенными международными бюро по охране интеллектуальной собственности (БИРПИ)), или на их Директора, соответственно.

(2) (a) Государства, которые являются членами какого-либо из Союзов, но не стали сторонами настоящей Конвенции, могут в течение пяти лет с даты вступления в силу настоящей Конвенции, если они этого пожелают, пользоваться такими же правами, как если бы они были сторонами настоящей Конвенции.

Любое государство, желающее пользоваться такими правами, уведомляет об этом Генерального Директора в письменном виде; такое уведомление действует с даты его получения. Такие государства считаются членами Генеральной Ассамблеи и Конференции до истечения упомянутого периода.

(b) По истечении этого пятилетнего периода такие государства утрачивают право голоса в Генеральной Ассамблее, Конференции и Координационном комитете.

(c) Став сторонами настоящей Конвенции, такие государства вновь получают право голоса.

(3) (a) До тех пор, пока имеются государства - члены Парижского или Бернского союзов, которые еще не стали сторонами настоящей Конвенции, Международное бюро и Генеральный Директор функционируют также в качестве Объединенных международных бюро по охране промышленной, литературной и художественной собственности и их Директора, соответственно.

(b) Персонал, занятый в указанных Бюро на дату вступления в силу настоящей Конвенции, во время переходного периода, упомянутого в подпараграфе (a), считается также занятым в Международном бюро.

(4) (a) Как только все государства - члены Парижского союза становятся членами Организации, права, обязанности и имущество Бюро этого Союза переходят к Международному бюро Организации.

(b) Как только все государства - члены Бернского союза становятся членами Организации, права, обязанности и имущество Бюро этого Союза переходят к Международному бюро Организации.

<< |
Законодавчий акт: Конвенция учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности " (подписанная в Стокгольме 14 июля 1967 года и измененная 2 октября 1979 года)" Статус Конвенции см. ( 995_a88 ). Всесвітня організація інтелектуальної власності. 1967

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Статья 21

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -