Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

Соглашение между Организацией Объединенных Наций и Всемирной туристской организацией " { Утверждено Резолюцией 58/232 ( 995_f33 ) от 23.12.2003 }"Ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 2529 (XXIV) от 5 декабря 1969 года и 32/156 от 19 декабря 1977 года,. Всесвітня туристична організація. 2003

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Соглашение между Организацией Объединенных Наций и Всемирной туристской организацией { Утверждено Резолюцией 58/232 ( 995_f33 ) от 23.12.2003 } Ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 2529 (XXIV) от 5 декабря 1969 года и 32/156 от 19 декабря 1977 года, принимая во внимание Устав Организации Объединенных Наций ( 995_010 ) и Устав Всемирной туристской организации, принимая далее во внимание положения статьи 57 Устава Организации Объединенных Наций ( 995_010 ) и пункта 3 статьи 3 и статьи 31 Устава Всемирной туристской организации, Организация Объединенных Наций и Всемирная туристская организация договариваются о нижеследующем:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Всесвітня туристична організація:

  1. Глобальный этический кодекс туризма " (Сантьяго, 1 октября 1999 года)" Вступление. Всесвітня туристична організація. 1999 рікк
  2. Хартия туризма " Статья I"1. Право каждого человека на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск, а также право свободно передвигаться без ограничений, кроме тех, которые предусмотрены законом, признается во всем мире.. Всесвітня туристична організація. 1985 рікк
  3. Международная гостиничная конвенция касательно заключения контрактов владельцами гостиниц и турагентами " (1975 год)" (Извлечение). Всесвітня туристична організація. 1975 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -