<<
>>

НАКАЗ від 06.12.2019 № 159/19 "Про затвердження Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019

Документ актуальний на 28.01.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

НАКАЗ

06.12.2019  № 159/19


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 січня 2020 р.
за № 14/34297

Про затвердження Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення Національним агентством з питань запобігання корупції

Відповідно до пунктів 5, 12-1 частини першої статті 12 Закону України "Про запобігання корупції", статей 18, 20 Закону України "Про політичні партії в Україні", статей 172-4-172-9, 188-46, 212-15, 212-21, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 02 жовтня 2019 року № 140-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції" НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Порядок оформлення протоколів про адміністративні правопорушення Національним агентством з питань запобігання корупції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 09 червня 2016 року № 5 "Про затвердження Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення та внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25 липня 2016 року за № 1019/29149 (зі змінами).

3. Управлінню правового забезпечення подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Т.в.о. Голови
Національного агентства


Н. НовакЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства
з питань запобігання корупції
06 грудня 2019 року № 159/19


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 січня 2020 р.
за № 14/34297

ПОРЯДОК
оформлення протоколів про адміністративні правопорушення Національним агентством з питань запобігання корупції

I. Загальні положення

Цей Порядок встановлює процедуру оформлення уповноваженими особами Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство), визначеними відповідно до статті 13 Закону України "Про запобігання корупції" (далі - Закон), протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 1).

II. Оформлення протоколів про адміністративні правопорушення

1. Підставами для складання протоколу про адміністративне правопорушення є:

1) вчинення службовою особою, яка займає відповідальне або особливо відповідальне становище, зазначеною у примітці до статті 50 Закону, адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією:

порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП));

порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (стаття 172-5 КУпАП);

порушення вимог фінансового контролю (стаття 172-6 КУпАП);

порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 172-7 КУпАП);

незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень (стаття 172-8 КУпАП);

невжиття заходів щодо протидії корупції (стаття 172-9 КУпАП);

2) невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства щодо усунення порушень законодавства про запобігання і протидію корупції, ненадання інформації, документів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання, надання завідомо недостовірної інформації або не у повному обсязі (стаття 188-46 КУпАП);

3) порушення встановленого законом порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, порушення встановленого порядку надання або отримання державного фінансування статутної діяльності політичної партії, а так само порушення встановленого законом порядку надання або отримання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму (стаття 212-15 КУпАП);

4) порушення встановленого порядку або строків подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру або подання фінансового звіту, оформленого з порушенням встановлених вимог (стаття 212-21 КУпАП).

2. У разі вчинення особою кількох адміністративних правопорушень протоколи про адміністративні правопорушення складаються окремо щодо кожного із вчинених правопорушень.

Якщо правопорушення вчинено кількома особами, протокол про адміністративні правопорушення складається на кожну особу окремо.

3. Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією (статті 172-4-172-9 КУпАП), а також правопорушень, передбачених статтями 212-15, 212-21 КУпАП, накладається протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення.

Адміністративне стягнення за правопорушення, передбачене статтею 188-46 КУпАП, накладається не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення.

4. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються:

дата і місце його складення;

посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи Національного агентства, яка склала протокол;

відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності;

місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення;

нормативний акт, який передбачає відповідальність за таке правопорушення;

прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є;

пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі їх надання);

інші відомості, потрібні для вирішення справи.

5. Під час складення протоколу про адміністративне правопорушення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються її права й обов'язки, передбачені статтею 63 Конституції України, статтями 256, 268 КУпАП, повідомляється, що справу про адміністративне правопорушення буде розглянуто судом у строки, визначені статтею 277 КУпАП, про що робиться відмітка та ставиться підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від проставлення підпису про ознайомлення з правами й обов'язками у протоколі про адміністративне правопорушення робиться запис про це.

6. Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, пропонується надати по суті вчиненого адміністративного правопорушення письмове пояснення за її підписом. Пояснення може додаватися до протоколу про адміністративне правопорушення окремо, про що робиться запис у протоколі про адміністративне правопорушення.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, згідно зі статтею 63 Конституції України не несе відповідальності за відмову давати пояснення щодо себе, членів своєї сім'ї чи близьких родичів.

7. Протокол про адміністративне правопорушення підписується особою, яка його склала, та особою, яка притягається до адміністративної відповідальності. За наявності свідків і потерпілих протокол про адміністративне правопорушення може бути підписано також і цими особами.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу про адміністративне правопорушення в ньому робиться запис про це.

8. Протокол про адміністративне правопорушення складається на бланку Національного агентства.

9. Не допускаються закреслення, виправлення відомостей, що вносяться до протоколу про адміністративне правопорушення, а також унесення додаткових записів після того, як протокол про адміністративне правопорушення підписано особою, яка притягається до адміністративної відповідальності.

10. Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох примірниках, один з яких під підпис вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від отримання примірника протоколу про адміністративне правопорушення в ньому робиться відповідний запис.

III. Порядок оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення та надсилання їх до суду

1. Протокол про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4-172-9 КУпАП, разом з іншими матеріалами, які підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, у триденний строк з моменту його складення надсилається листом Національного агентства до місцевого загального суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

У разі вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, службовою особою, яка працює в апараті суду, протокол про адміністративне правопорушення разом з іншими матеріалами надсилається листом Національного агентства до суду вищої інстанції для визначення підсудності.

У супровідному листі до протоколу про адміністративне правопорушення висловлюється клопотання про направлення до Національного агентства копії судового рішення у справі.

2. Уповноважена особа Національного агентства, яка склала протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, одночасно з направленням його до суду надсилає до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, де працює особа, яка притягається до відповідальності, повідомлення про складення протоколу про адміністративне правопорушення для розгляду питання щодо можливого відсторонення такої особи від виконання службових повноважень із зазначенням характеру вчиненого правопорушення та норми закону, яку порушено.

3. У справі про адміністративне правопорушення (додаток 2) оформлюється титульний аркуш, на зворотному боці якого заповнюється опис документів, що містяться у ній.

Копія протоколу про адміністративне правопорушення та копії інших матеріалів, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються уповноваженою особою Національного агентства в електронну справу про адміністративне правопорушення, яка зберігається у Національному агентстві протягом трьох років.

До електронної справи надалі додаються копії судових рішень у справі про адміністративне правопорушення, а також інші документи та матеріали, пов'язані з розглядом цієї справи в суді та виконанням судового рішення.

4. Для здійснення моніторингу за дотриманням законодавства з питань запобігання корупції Національне агентство веде облік виявлених адміністративних правопорушень, передбачених статтями 172-4-172-9, 188-46, 212-15, 212-21 КУпАП.

5. Облік адміністративних правопорушень здійснюється шляхом заповнення інформаційної картки про адміністративне правопорушення (додаток 3), що заповнюється в електронному вигляді.

Забезпечення ведення обліку адміністративних правопорушень покладається на керівників самостійних структурних підрозділів Національного агентства, працівники яких є уповноваженими особами Національного агентства.

6. Показники інформаційної картки мають відповідати наявним матеріалам справи про адміністративне правопорушення, об'єктивно і достовірно відображати суть адміністративного правопорушення.

7. Відомості про прийняті судами рішення у справі про адміністративне правопорушення вносяться до інформаційної картки протягом одного робочого дня з дня отримання копії судового рішення у такій справі.

Керівник Управління
правового забезпечення


О. Перова


Додаток 1
до Порядку оформлення протоколів
про адміністративні правопорушення
Національним агентством з питань
запобігання корупції
(пункт 1 розділу I)

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення


Додаток 2
до Порядку оформлення протоколів
про адміністративні правопорушення
Національним агентством з питань
запобігання корупції
(пункт 3 розділу III)

СПРАВА
про адміністративне правопорушення


Додаток 3
до Порядку оформлення протоколів
про адміністративні правопорушення
Національним агентством з питань
запобігання корупції
(пункт 5 розділу III)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
про адміністративне правопорушення


Документи та файли

Сигнальний документ — f492122n74.doc
Сигнальний документ — f492122n75.doc
Сигнальний документ — f492122n77.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 17.01.2020 — 2020 р., № 4, том 2, стор. 500, стаття 233, код акта 97613/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Національне агентство з питань запобігання корупції:

 1. НАКАЗ від 30.01.2020 № 20/20 "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 24.02.2020 № 70/20 "Про затвердження Змін до Порядку особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 26.02.2020 № 72/20 "Про внесення змін до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 22 вересня 2016 року № 44". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 13.03.2020 № 96/20 "Про деякі питання подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 20.03.2020 № 109/20 "Про затвердження Положення про відкритий конкурс для призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 15.04.2020 № 144/20 "Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 24.03.2020 № 112/20 "Про встановлення обов'язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 16.03.2020 № 97/20 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 лютого 2017 року № 56". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 02.04.2020 № 127/20 "Про затвердження Вимог до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 17.03.2020 № 100/20 "Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 17.03.2020 № 102/20 "Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 12. РІШЕННЯ від 01.02.2019 № 293 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 13. РІШЕННЯ від 01.03.2019 № 605 "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 14. РІШЕННЯ від 18.01.2019 № 43 "Про затвердження Регламенту взаємодії Національного агентства з питань запобігання корупції та кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 15. РІШЕННЯ від 01.03.2019 № 609 "Про внесення змін до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 16. РІШЕННЯ від 17.05.2019 № 1382 "Про затвердження Кодексу етичної поведінки працівників Національного агентства з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 17. РІШЕННЯ від 05.07.2019 № 1901 "Про внесення зміни до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 18. РІШЕННЯ від 02.08.2019 № 2305 "Про затвердження Змін до Правил логічного та арифметичного контролю декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, автоматизованої перевірки цих декларацій та їхніх вагових коефіцієнтів". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 19. РІШЕННЯ від 02.08.2019 № 2304 "Про затвердження Змін до Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 13.11.2019 № 144/19 "Про внесення змін до Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -