<<
>>

РІШЕННЯ від 01.02.2019 № 293 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019

Документ актуальний на 27.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

01.02.2019  № 293


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 лютого 2019 р.
за № 201/33172

Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Національному агентстві з питань запобігання корупції

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України «Про запобігання корупції», абзацу четвертого пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1073 «Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року», з метою виявлення проблем у роботі Національного агентства з питань запобігання корупції, пов’язаних із забезпеченням прав осіб з інвалідністю, а також забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю у подальшому Національне агентство з питань запобігання корупції ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Методику оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Національному агентстві з питань запобігання корупції, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів апарату Національного агентства з питань запобігання корупції забезпечити виконання цього рішення.

3. Управлінню персоналом подати в установленому порядку це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Мангула О.А.

5.

Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

О.А. Мангул

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний Секретар Громадської спілки
«Всеукраїнське громадське об’єднання
«Національна Асамблея людей
з інвалідністю України»

Перший заступник
Міністра соціальної політики України

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького
органу об’єднань профспілок


В. Назаренко


О. КрентовськаР. Іллічов


Г.В. ОсовийЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національного
агентства з питань
запобігання корупції
01 лютого 2019 року № 293


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 лютого 2019 р.
за № 201/33172

МЕТОДИКА
оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Національному агентстві з питань запобігання корупції

I. Загальні положення

1. Цю Методику розроблено з метою захисту та забезпечення повного й рівного здійснення прав та основоположних свобод осіб з інвалідністю.

2. Оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю (далі - оцінювання) в Національному агентстві з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) проводиться з метою прийняття управлінських рішень щодо забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності згідно з Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю.

3. Оцінювання організовується і проводиться у структурних підрозділах апарату Національного агентства.

II. Організація та проведення оцінювання

1. Оцінювання здійснюється керівниками підрозділів апарату Національного агентства щороку до 20 грудня шляхом надання письмових відповідей на запитання, які складені у вигляді тестів, з урахуванням вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю та Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

2. Керівник підрозділу апарату Національного агентства обирає одну з відповідей у кожному запитанні, яка відповідає дійсному стану справ із забезпечення прав осіб з інвалідністю в підрозділі апарату Національного агентства, відмічаючи її позначкою «+».

За відповідь «так» надається 1 бал, за відповідь «ні» - 3 бали, за іншу відповідь - 2 бали.

3. Оцінювання складається з 10 загальних запитань відповідно до Переліку запитань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Національному агентстві з питань запобігання корупції, який наведено у додатку до цієї Методики.

4. Керівники підрозділів Національного агентства щороку до 15 січня подають уповноваженій особі, визначеній постійно діючою робочою групою у Національному агентстві, яка опікується питаннями осіб з інвалідністю, що відповідає за проведення оцінювання (далі - відповідальна особа), заповнені відповіді на запитання за результатами оцінювання.

5. Відповідальна особа узагальнює отриману інформацію та проставляє кожному підрозділу Національного агентства за результатами оцінювання загальну оцінку.

6. Якщо за результатами оцінювання загальна оцінка по Національному агентству становить більше ніж 17 балів, вважається, що у Національному агентстві неповною мірою забезпечуються права осіб з інвалідністю.

7. Керівники підрозділів Національного агентства, які подають заповнені відповіді на запитання за результатами оцінювання, персонально відповідають за достовірність викладених у них даних.

8. Відповідальна особа щороку:

1) до 15 березня доповідає керівництву Національного агентства про результати оцінювання підрозділів Національного агентства щодо забезпечення прав й основоположних свобод осіб з інвалідністю;

2) подає узагальнену інформацію до постійно діючої робочої групи у Національному агентстві, яка опікується питаннями осіб з інвалідністю, для подальшого її опрацювання та керівництва в роботі в межах повноважень.

Заступник
керівника управління -
керівник відділу
кадрової роботи
Управління персоналом

О.П. Бойко


Додаток
до Методики оцінювання роботи
із забезпечення прав осіб з інвалідністю
в Національному агентстві з питань
запобігання корупції
(пункт 3 розділу II)

ПЕРЕЛІК
запитань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Національному агентстві з питань запобігання корупції

1. Чи спрямовані положення проектів законів та інших нормативно-правових актів, розроблених Національним агентством з питань запобігання корупції, на дотримання прав осіб з інвалідністю?ТакНі

2. Чи виконується у підрозділах Національного агентства з питань запобігання корупції норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, встановлений частиною першою статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (далі - Закон)?ТакНі

3. Чи виконуються у підрозділах Національного агентства з питань запобігання корупції вимоги частини третьої статті 17 Закону щодо недопущення відмов у призначенні на посаду державної служби або в просуванні по службі, звільнення за ініціативою суб’єкта призначення?ТакНіІнше

4. Чи вживаються у підрозділах Національного агентства з питань запобігання корупції заходи щодо запобігання інвалідності (відповідно до вимог частини першої статті 25 Закону)?ТакНі

5. Чи створено у підрозділах Національного агентства з питань запобігання корупції умови для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю (у тому числі осіб з інвалідністю, які використовують засоби пересування та собак-поводирів) до приміщень Національного агентства з питань запобігання корупції (відповідно до вимог частини першої статті 26 Закону)?ТакНі

6. Чи виділено біля адміністративної будівлі місце для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю, на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках (відповідно до вимог частини сьомої статті 30 Закону)?ТакНіМайданчика немає

7. Чи дотримуються у підрозділах Національного агентства з питань запобігання корупції вимоги Кодексу законів про працю України та Закону України «Про відпустки» в частині надання відпусток особам з інвалідністю та батькам дітей з інвалідністю (за зверненням)?ТакНі

8. Чи виконуються у підрозділах Національного агентства з питань запобігання корупції Технічні вимоги на створення (модернізацію) офіційних веб-сайтів, що стосуються доступу до них користувачів з вадами зору та слуху, визначені пунктом 17 Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року № 3?ТакНі

9. Чи дотримуються у підрозділах Національного агентства з питань запобігання корупції вимоги частини шостої статті 4 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю» про забезпечення права осіб з інвалідністю щодо залучення до суспільного життя нарівні з іншими працівниками?ТакНі

10. Чи дотримуються у підрозділах Національного агентства з питань запобігання корупції вимоги частини першої статті 18 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю» щодо можливості виконувати роботу вдома?ТакНі

Заступник
керівника управління -
керівник відділу
кадрової роботи
Управління персоналом

О.П. Бойко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.03.2019 — 2019 р., № 22, стор. 250, стаття 801, код акта 93736/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Національне агентство з питань запобігання корупції:

 1. НАКАЗ від 30.01.2020 № 20/20 "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 24.02.2020 № 70/20 "Про затвердження Змін до Порядку особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 26.02.2020 № 72/20 "Про внесення змін до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 22 вересня 2016 року № 44". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 13.03.2020 № 96/20 "Про деякі питання подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 20.03.2020 № 109/20 "Про затвердження Положення про відкритий конкурс для призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 15.04.2020 № 144/20 "Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 24.03.2020 № 112/20 "Про встановлення обов'язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 16.03.2020 № 97/20 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 лютого 2017 року № 56". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 02.04.2020 № 127/20 "Про затвердження Вимог до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 17.03.2020 № 100/20 "Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 17.03.2020 № 102/20 "Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 12. РІШЕННЯ від 01.03.2019 № 605 "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 13. РІШЕННЯ від 18.01.2019 № 43 "Про затвердження Регламенту взаємодії Національного агентства з питань запобігання корупції та кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 14. РІШЕННЯ від 01.03.2019 № 609 "Про внесення змін до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 15. РІШЕННЯ від 17.05.2019 № 1382 "Про затвердження Кодексу етичної поведінки працівників Національного агентства з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 16. РІШЕННЯ від 05.07.2019 № 1901 "Про внесення зміни до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 17. РІШЕННЯ від 02.08.2019 № 2305 "Про затвердження Змін до Правил логічного та арифметичного контролю декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, автоматизованої перевірки цих декларацій та їхніх вагових коефіцієнтів". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 18. РІШЕННЯ від 02.08.2019 № 2304 "Про затвердження Змін до Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 13.11.2019 № 144/19 "Про внесення змін до Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 12.11.2019 № 142/19 "Про внесення змін до Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -