Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

Меморандум про наміри між Державною авіаційною адміністрацією Міністерства транспорту та зв'язку України та Міжнародною Асоціацією Повітряного Транспорту "Державна авіаційна адміністрація Міністерства транспорту та зв'язку України (надалі - Державіаадміністрація) та Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (надалі - IATA), які надалі іменуються Сторони,"бажаючи поширити стратегічне партнерство та довгострокове взаємовигідне співробітництво;. Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA). 2010

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

              Меморандум 

про наміри між Державною авіаційною адміністрацією

Міністерства транспорту та зв'язку України

та Міжнародною Асоціацією Повітряного

Транспорту

Державна авіаційна адміністрація Міністерства транспорту та

зв'язку України (надалі - Державіаадміністрація) та Міжнародна

Асоціація Повітряного Транспорту (надалі - IATA), які надалі

іменуються Сторони,

бажаючи поширити стратегічне партнерство та довгострокове

взаємовигідне співробітництво;

визнаючи, що таке співробітництво у значній мірі сприятиме

зростанню безпеки польотів, впровадженню сучасних технологій

перевезень, а також ефективному та сталому розвитку цивільної

авіації;

домовляються про наступне:

Стаття 1

Метою цього Меморандуму є співробітництво Сторін у наступних

сферах:

- Безпека польотів;

- Авіаційна безпека;

- Технології перевезень;

- Аеропортова інфраструктура;

- Аеронавігаційне обслуговування;

- Наземне обслуговування;

- Навчання авіаційних спеціалістів.

Стаття 2

Сторони будуть співпрацювати і забезпечувати функціональну та

технічну взаємодію за такими напрямками:

a) нові технології, що застосовуються у міжнародній

авіаційній галузі;

b) покращення безпеки польотів та авіаційної безпеки,

посібники з даними та дослідженнями;

c) розвиток аеропортів;

d) дані про повітряні перевезення та їх прогнози (пасажирські

та вантажні);

e) охорона навколишнього середовища від впливу авіації.

Стаття 3

З метою координації спільної діяльності в межах цього

Меморандуму, кожна Сторона призначить представника, повідомивши

про це іншу Сторону.

Стаття 4

Реалізація цього Меморандуму здійснюється з дотриманням норм

міжнародного права та чинного законодавства України.

Стаття 5

Цей Меморандум може бути доповнено Додатками, які

складатимуть його невід'ємну частину.

До цього Меморандуму можуть бути внесені зміни та доповнення

за взаємною згодою Сторін.

Стаття 6

Будь-який спір, що може виникнути між Сторонами стосовно

тлумачення чи застосування цього Меморандуму, буде вирішуватись

шляхом консультацій між Сторонами і не буде передаватися на

розгляд до міжнародного арбітражу чи для вирішення третіми

особами.

Стаття 7

Кожна Сторона може в будь-який час письмово повідомити іншу

Сторону про своє рішення припинити дію цього Меморандуму. В такому

випадку, цей Меморандум та будь-які Додатки до нього припиняють

свою дію через 30 днів з дати отримання іншою Стороною

повідомлення про припинення дії, якщо таке повідомлення не буде

відкликано за взаємною домовленістю Сторін до закінчення цього

терміну.

Стаття 8

Цей Меморандум не є міжнародним договором та не створює для

його Сторін юридичних прав та зобов'язань.

Цей Меморандум про наміри вступає у дію з дати його

підписання.

Укладено в Києві 11 червня 2010 р. у двох примірниках

українською та англійською мовами, обидва тексти мають однакову

силу.

ЗА ДЕРЖАВНУ АВІАЦІЙНУ ЗА МІЖНАРОДНУ АСОЦІАЦІЄЮ

АДМІНІСТРАЦІЮ МІНІСТЕРСТВА ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ

ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ

УКРАЇНИ

Підпис: _________________ Підпис: ________________

Ім'я: Анатолій Колісник Ім'я: Джованні Бісін'яні

Посада: Заступник Посада: Генеральний

Міністра Директор

транспорту та

зв'язку України -

голова Державної

авіаційної

адміністрації

Підпис: _________________ Підпис: ________________

Ім'я: Дмитро Бабейчук Ім'я: Томас С.Віндмюллер

Посада: Заступник голови Посада: Старший

Державної Віце-Президент

авіаційної і Корпоративний

адміністрації Секретар


Публікації документа

 • Відомості Міністерства транспорту та зв'язку України від 2010 — 2010 р., № 15, стор. 6

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
|

Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA):

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -