Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Стаття 48

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Депозитарій повідомляє Держави - члени Гаазької конференції з міжнародного приватного права, інші Держави, що брали участь в сімнадцятій сесії, та Держави, які приєднались згідно із статтею 44, про таке:

a) про підписання, ратифікацію, прийняття і схвалення, що згадані в статті 43;

b) про приєднання та заперечення у зв'язку з приєднанням, що згадані в статті 44;

c) про дату вступу Конвенції в силу згідно із статтею 46;

d) про заяви і призначення, що згадані в статтях 22, 23, 25 і 45;

e) про угоди, що згадані в статті 39;

f) про денонсації, що згадані в статті 47.

В засвідчення чого нижчепідписані, належним чином уповноважені підписали цю Конвенцію.

Вчинено в Гаазі 29 травня 1993 р.

англійською і французькою мовами, причому обидва тексти є в рівній мірі автентичними, в одному примірнику, який буде передано для зберігання Уряду Королівства Нідерландів. Його засвідчені копії будуть надіслані дипломатичними каналами кожній Державі - члену Гаазької конференції з міжнародного приватного права на дату її сімнадцятої сесії та кожній іншій Державі, яка брала участь в цій сесії.

Конвенция о защите детей и сотрудничестве в области межгосударственного усыновления

(Извлечение) Гаага, 29 мая 1993 года

Государства-участники настоящей Конвенции,

признавая, что ребенок, для полного и гармоничного развития личности, должен расти в семейной обстановке, в атмосфере счастья, любви и понимания,

призывая каждое государство принять в качестве первоочередной задачи надлежащие меры, чтобы дать возможность каждому ребенку оставаться под защитой родной семьи,

признавая, что межгосударственное усыновление может дать преимущества постоянной семьи ребенку, которому невозможно найти подходящую семью в его или ее родной стране,

убежденные в необходимости принятия мер к обеспечению того, чтобы межгосударственное усыновление производилось в интересах ребенка и с полным уважением его или ее основных прав, и чтобы предотвратить похищение, продажу и незаконный вывоз детей,

желая с этой целью установить общие положения, с учетом принципов, изложенных в международных документах, в частности, в Конвенции ООН о правах ребенка ( 995_021 ) от 20 ноября 1989 г., и Декларации ООН о социальных и правовых принципах, относящихся к защите и благосостоянию детей, особенно в том, что касается передачи на воспитание, а также усыновления внутри страны и межгосударственного (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 41/85 от 3 декабря 1986 г.) ( 995_131 ),

согласились о следующем:

<< | >>
Законодавчий акт: Конвенція про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення (укр/рос) "Статус Конвенції див. ( 998_199 )" Держави, що підписали цю Конвенцію,. ООН. 1993

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 48

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -