>>

Принципи делегування та адміністрування доменів верхнього рівня кодів країн " (Урядовий консультативний комітет)" 23 лютого 2000 року. Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) . 2000

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

               Принципи 

делегування та адміністрування доменів

верхнього рівня кодів країн

(Урядовий консультативний комітет)

23 лютого 2000 року

Офіційний переклад

1. Преамбула

За п'ять років із часу випуску RFC 1591 Інтернет перетворився

з інструменту, призначеного для комп'ютерних та мережних

досліджень, на світовий засіб для торгівлі, освіти й зв'язку. Нові

реалії Інтернету, у тому числі його зростаюче значення як засобу

розвитку національної економіки, розширення та більше різноманіття

Інтернет-товариства, вимагали розвитку традиційних методів

управління та адміністрування технічних функцій Інтернету.

Як наслідок, функції системи доменних імен, у тому числі

адміністрування системи кореневих серверів системи доменних імен,

розробка правил реєстрації та розподілу доменних імен,

координування протоколів Інтернету й делегування номерів

протоколів Інтернету, стають чіткіше окресленими та

формалізованими завдяки діяльності ICANN. Так само процедури й

структура звітності для делегування та адміністрування доменів

верхнього рівня кодів країн також повинні перетворюватися на

стійкішу, точнішу та надійнішу систему.

Незважаючи на необхідність розвитку, принципи RFC 1591

залишаються сталими: менеджер домену верхнього рівня коду країни

надає послуги громадського характеру від імені відповідного

місцевого товариства та, як такий призначений менеджер,

зобов'язаний обслуговувати це товариство. Призначений менеджер

також є відповідальним перед глобальним Інтернет-товариством. Під

терміном "глобальне Інтернет-товариство" ми не маємо на увазі

який-небудь юридичний або міжнародний суб'єкт, а швидше тлумачимо

цей термін як такий, що стосується всіх тих, на кого впливає зараз

чи впливатиме в майбутньому функціонування відповідного домену

верхнього рівня, оскільки таке функціонування може порушувати

більше ніж одну юрисдикцію та стосуватися інтересів окремих осіб

та суб'єктів як у межах відповідної країни чи території, так і за

її межами. Це наше розуміння терміна "глобальне

Інтернет-товариство", що використовується в RFC 1591.

2. Мета цього документа

Метою цього документа є запропонування принципів, які

допоможуть у розвиткові ліпшої практики для делегування та

адміністрування доменів верхнього рівня кодів країн. Ці принципи

призначені для сприяння розвиткові моделей:

- взаємодії між відповідним урядом або органом державної

влади та ICANN;

- взаємодії між ICANN й уповноваженою адміністрацією, а також

- взаємодії між відповідним урядом або органом державної

влади та уповноваженою адміністрацією.

3. Визначення

Для цілей цього документа наведені нижче терміни мають такі

значення:

3.1. "Альтернативне вирішення спору" означає будь-яку систему

вирішення спору, іншу, ніж судовий розгляд, та охоплює арбітраж,

посередництво, примирення та процес адміністративного вирішення

спору.

3.2. "Взаємодія" повинна охоплювати нормативно-правовий акт,

угоду, документ, договір, меморандум про взаєморозуміння чи

будь-який інший письмовий документ, де це доцільно.

3.3. "Домен верхнього рівня коду країни" означає домен

верхнього рівня глобальної системи доменних імен, призначений

відповідно до дволітерних кодів стандарту ISO 3166-1 "Коди для

представлення назв країн та їхніх підрозділів".

3.4. "Делегування" означає делегування ICANN (IANA)

відповідальності за адміністрування доменів верхнього рівня в

кореневій системі доменних імен (DNS).

3.5 "Уповноважена адміністрація" означає організацію,

підприємство або особу, призначену відповідним урядом або органом

державної влади для виконання громадської довірчої функції

стосовно домену верхнього рівня коду країни та в результаті

визнану шляхом взаємодії між ICANN і призначеним суб'єктом для

цієї мети. Уповноваженою адміністрацією для домену верхнього рівня

коду країни може бути безпосередньо відповідний уряд або орган

державної влади або наглядовий орган, призначений відповідним

урядом або органом державної влади, оскільки функції

адміністрування та управління домену верхнього рівня коду країни

можуть бути передані уповноваженою адміністрацією іншій стороні і,

отже, не будуть виконуватися безпосередньо уповноваженою

адміністрацією.

3.6. "Призначення" означає призначення уповноваженої

адміністрації відповідним урядом або органом державної влади.

3.7. "DNS" означає систему доменних імен.

3.8. "ICANN" означає Інтернет-корпорацію з призначення

доменних імен та номерів.

3.9. "Відповідний уряд або орган державної влади" означає

відповідний національний уряд або орган державної влади окремої

структури, визнані на міжнародних форумах, ці терміни вживаються в

Регламенті ICANN та "Принципах роботи" Урядового консультативного

комітету.

3.10. "Відповідне місцеве товариство" означає місцеве

товариство в контексті коду ISO 3166-1. Це визначення є

характерним для цілей цього документа й не більше.

3.11. "Домен верхнього рівня" означає домен верхнього рівня

глобальної системи доменних імен.

4. Роль уповноваженої адміністрації

4.1. Уповноважена адміністрація домену верхнього рівня коду

країни є довіреною особою для делегованого домену, яка зобов'язана

обслуговувати резидентів відповідної країни або території в

контексті міжнародного стандарту ISO 3166-1 та глобальне

Інтернет-товариство (цей термін пояснено в преамбулі цього

документа). Її функції слід відрізняти від управління,

адміністрування та маркетингу домену верхнього рівня коду країни.

Ці функції можуть виконуватися тим самим або різними суб'єктами.

Однак делегування безпосередньо не може здійснюватися за

субконтрактом, субліцензією або іншим чином обмінюватися без згоди

відповідного уряду або органу державної влади та ICANN.

4.2. Безпосередньо доменові верхнього рівня коду країни не

належать жодних приватних інтелектуальних прав або прав власності,

уповноважена адміністрація в результаті делегування чи будь-який

суб'єкт у результаті управління, адміністрування або маркетингу

домену верхнього рівня коду країни також не отримують цих прав.

4.3. Ринкові товари та послуги можуть виникати під час

виконання інших функцій домену верхнього рівня коду країни,

пов'язаних з управлінням та адмініструванням.

4.4. Уповноважена адміністрація повинна визнавати, що найвища

влада державної політики стосовно відповідного домену верхнього

рівня коду країни належить відповідному урядові або органові

державної влади.

4.5. Уповноважена адміністрація повинна співробітничати з

відповідним урядом або органом державної влади країни або

території, для якої було встановлено домен верхнього рівня коду

країни, у межах структури та цілей державної політики такого

відповідного уряду або органу державної влади.

4.6. Уповноважена адміністрація та адміністративна контактна

особа уповноваженої адміністрації повинні бути резидентами

території чи бути зареєстрованими на ній та (або) перебувати під

юрисдикцією відповідного уряду або органу державної влади. Якщо

уповноважена адміністрація, адміністративна або технічна контактні

особи не є резидентами території чи не є зареєстрованими на ній та

(або) не перебувають під юрисдикцією відповідного уряду або органу

державної влади, вони повинні працювати згідно із законами та

державною політикою цього відповідного уряду або органу державної

влади.

5. Роль уряду або органу державної влади

5.1. Відповідний уряд або орган державної влади зрештою

представляють інтереси народу тієї країни або території, для якої

було делеговано домен верхнього рівня коду країни. Таким чином

роллю відповідного уряду або органу державної влади є

гарантування, що адміністрування домену верхнього рівня коду

країни здійснюється в громадських інтересах з урахуванням питань

державної політики та відповідних нормативно-правових актів.

5.2. Уряди або органи державної влади несуть відповідальність

за виконання цілей державної політики, як-от: прозорі та

недискримінаційні дії; ширший вибір, нижчі ціни та ліпші послуги

для всіх категорій користувачів; повагу до недоторканності

приватного життя, питання захисту споживачів. Беручи до уваги їхню

відповідальність за захист цих інтересів, уряди або органи

державної влади підтримують найвищу владу державної політики

стосовно їхніх відповідних доменів верхнього рівня кодів країн та

повинні гарантувати, що управління ними здійснюється згідно із

цілями внутрішньої державної політики, нормативно-правових актів,

міжнародного права та застосовуваних міжнародних конвенцій.

5.3. Слід нагадати, що Урядовий консультативний комітет ICANN

раніше прийняв загальний принцип, згідно з яким система

найменувань в Інтернеті є громадським ресурсом у тому сенсі, що

адміністрування функцій системи повинно здійснюватися в

громадських або загальних інтересах.

5.4. Відповідний уряд або орган державної влади повинні

гарантувати, що DNS-реєстрація в домені верхнього рівня коду

країни отримує користь від ефективних та справедливих умов

конкуренції на відповідних рівнях та у відповідних масштабах

активності.

5.5. Для отримання ефекту в інтересах державної політики

уряди або органи державної влади повинні гарантувати, що

положення, викладені в пункті 9, будуть частиною взаємодії з

уповноваженими адміністраціями.

5.6. Під час призначення уповноваженої адміністрації уряд або

орган державної влади повинні враховувати важливість

довгострокової стабільності в процесі адміністрування та

управління домену верхнього рівня коду країни та в системі

доменних імен. У більшості випадків таку стабільність можна ліпше

забезпечити шляхом призначення організації або підприємства, а не

окремої особи.

6. Роль ICANN

6.1. Основною функцією ICANN є встановлення й поширення

технічних стандартів і дій, що стосуються керування глобальною

системою доменних імен, а також спостереження за їхнім виконанням.

У цій якості ICANN адмініструє низку функцій технічного управління

в Інтернеті, у тому числі:

- введення правил розподілу блоків IP-адрес;

- адміністрування авторитетної системи кореневих серверів;

- створення правил для визначення обставин, за яких до

кореневої системи додавалися б нові домени верхнього рівня;

- координування призначення інших технічних параметрів

Інтернету, які є необхідними для підтримки універсальної

зв'язності в Інтернеті, а також

- інші дії, необхідні для координування визначених функцій

адміністрування системи доменних імен.

6.2. Особливо що стосується адміністрування доменів верхнього

рівня кодів країн та управління ними, роль ICANN полягає в

розробці та впровадженні правил, що забезпечують виконання

положень зазначеного нижче пункту 10.

7. Принципи, що стосуються делегування

7.1. Якщо існує взаємодія між відповідним урядом або органом

державної влади та уповноваженою адміністрацією, то відповідний

уряд або орган державної влади інформує ICANN про те, що

уповноважена адміністрація порушила умови взаємодії або термін

призначення закінчився, ICANN повинна діяти якнайшвидше, щоб

перепризначити делегування в координуванні з відповідним урядом

або органом державної влади.

7.2. Незважаючи на термінову необхідність режиму взаємодії

для призначення, делегування та адміністрування домену верхнього

рівня коду країни, у разі відсутності такої взаємодії між

відповідним урядом або органом державної влади та адміністратором

домену верхнього рівня коду країни, ICANN повинна після одержання

від такого уряду або органу державної влади доказів того, що

адміністратор не має підтримки відповідного місцевого товариства й

відповідного уряду або органу державної влади та що він порушив і

не зміг усунути порушення суттєвих положень RFC 1591, діяти

якнайшвидше, щоб перепризначити делегування в координуванні з

відповідним урядом або органом державної влади.

7.3. Якщо ICANN повідомляє відповідному урядові або органові

державної влади про те, що адміністратор здійснює управління

доменом верхнього рівня коду країни в спосіб, який загрожує

стабільності системи доменних імен або Інтернету або коли

адміністратор порушив і не зміг усунути порушення інших суттєвих

положень взаємодії між ICANN та уповноваженою адміністрацією,

визначених у пункті 10, то відповідний уряд або орган державної

влади повинні співробітничати з ICANN для виправлення цієї

ситуації або здійснення перепризначення делегування для домену

верхнього рівня коду країни.

7.4. Що стосується майбутніх делегувань або перепризначень

делегування, ICANN повинна делегувати адміністрування домену

верхнього рівня коду країни лише організації, підприємству або

особі, призначеним відповідним урядом або органом державної влади.

7.5. Під час виконання своїх обов'язків уповноважені

адміністрації повинні мати відповідні права згідно із

застосовуваним законодавством і не повинні піддаватися

дискримінації та свавіллю, принципам чи процедурам з боку ICANN

або відповідного уряду або органу державної влади. У разі

перепризначення делегування реєстраторам повинна бути надана

можливість продовження перетворення імені або прийнятний період

для переведення до іншого домену верхнього рівня.

8. Принципи, що стосуються взаємодії між відповідним

урядом або органом державної влади та ICANN

8.1. Взаємодія між відповідним урядом або органом державної

влади та ICANN, як визначено в пункті 2, повинна охоплювати

призначення контактної особи в межах відповідного уряду або органу

державної влади, а також подробиці про ім'я визнаної уповноваженої

адміністрації, контактну інформацію про неї й тривалість такого

визнання. Як частина цієї взаємодії або шляхом налагодження

подальшої взаємодії відповідний уряд або орган державної влади

повинні повідомляти ICANN про будь-яку взаємодію між ними та

уповноваженою адміністрацією, визначаючи умови призначення та

(або) виконання уповноваженою адміністрацією її ролі та управління

делегуванням.

8.2. Відповідний уряд або орган державної влади повинні

повідомляти ICANN про те, як вони вимагатимуть від уповноваженої

адміністрації виконання умов, визначених нижче в пункті 9.

8.3. Визнаючи зобов'язання ICANN досягти згоди під час

створення будь-яких нових родових доменів верхнього рівня, ICANN

повинна уникати під час створення нових родових доменів верхнього

рівня назв добре відомих країн, територій або місцевостей;

позначень добре відомих країн, територій, регіональних мов та

народів; або кодів ISO 639 для позначення мов, якщо при цьому не

досягнуто згоди з відповідним урядом або органом державної влади.

9. Принципи, що стосуються взаємодії

між відповідним урядом чи органом державної влади

та уповноваженою адміністрацією

9.1. Взаємодія між відповідним урядом або органом державної

влади та уповноваженою адміністрацією повинна охоплювати наведені

нижче положення, копію або стислий виклад яких потрібно надіслати

ICANN:

9.1.1. Термін, умови виконання, можливість перегляду та

порядок анулювання.

9.1.2. Зобов'язання уповноваженої адміністрації управляти

доменом верхнього рівня коду країни в інтересах відповідного

місцевого товариства й глобального Інтернет-товариства.

9.1.3. Визнання уповноваженою адміністрацією, що управління

доменом верхнього рівня коду країни та його адміністрування

підпорядковано найвищий владі відповідного уряду або органу

державної влади й повинні погоджуватися з відповідними

національними нормативно-правовими актами, міжнародним

законодавством та міжнародними конвенціями.

9.1.4. Підтвердження того, що управління доменом верхнього

рівня коду країни здійснюється в громадських інтересах і що

уповноважена адміністрація не отримує безпосередньо жодних прав

власності на домен верхнього рівня коду країни.

9.1.5. Умови гарантування передачі всіх відповідних даних

системи доменних імен призначеній новій адміністрації, якщо з

будь-якої причини необхідне перепризначення уповноваженої

адміністрації.

9.1.6. Умови для дієвого та ефективного вирішення спорів, що

виникають під час реєстрації доменних імен. Якщо правила

реєстрації домену верхнього рівня коду країни дозволяють або

заохочують реєстрацію від суб'єктів чи осіб, що не є резидентами

відповідної території, то відповідна уповноважена адміністрація

повинна застосовувати правила вирішення спорів, які гарантують

урахування інтересів усіх реєстраторів і третіх осіб, у тому числі

тих, які знаходяться поза її територією та юрисдикцією. Правила

вирішення спорів настільки, наскільки це можливо, повинні

відповідати загальним принципам, у тому числі визнанню міжнародної

інтелектуальної власності, захистові споживачів та іншому

відповідному законодавству, усі уповноважені адміністрації повинні

їх виконувати. Уповноважена адміністрація настільки, наскільки це

можливо, повинна застосовувати альтернативні процедури вирішення

спорів, що використовуються в режимі онлайн, не перешкоджаючи

можливості розгляду спорів у суді.

9.1.7. Зобов'язання уповноваженої адміністрації дотримуватися

розроблених правил ICANN, зазначених у пункті 10.

9.1.8. Якщо правила реєстрації домену верхнього рівня коду

країни дозволяють або заохочують реєстрацію від суб'єктів чи осіб,

що не є резидентами відповідної території, то уповноважена

адміністрація зобов'язується дотримуватись усіх правил ICANN, які

застосовуються до таких доменів верхнього рівня кодів країн, якщо

інше не передбачено в пункті 10, крім випадків, коли уповноваженій

адміністрації це заборонено законом або відповідний уряд або орган

державної влади письмово повідомляють про вимогу утриматися від

застосування таких інших правил ICANN.

9.1.9. Зазначені вище умови застосовуються до уповноважених

адміністрацій, у тому числі уповноважених адміністрацій, які є

резидентами та (або) є зареєстрованими поза межами території

відповідного місцевого товариства.

9.2. Уповноважена адміністрація не повинна укладати договір

субпідряду на виконання частини або всіх технічних функцій реєстру

домену верхнього рівня коду країни без гарантування того, що

субпідрядник має технічну кваліфікацію, необхідну для ICANN, та

без інформування ICANN.

9.3. У будь-якому випадку субпідряду на виконання технічних

функцій реєстру домену верхнього рівня коду країни або функцій

адміністрування функцій домену верхнього рівня коду країни та

управління ними в положеннях договору субпідряду повинно бути

зазначено, що делегування безпосередньо є здійсненням громадського

права, а не об'єктом власності, й не може бути передано новій

уповноваженій адміністрації, крім випадків відповідно до положень

пункту 7.

10. Принципи, що стосуються взаємодії між ICANN

та уповноваженою адміністрацією

10.1. Взаємодія між ICANN та уповноваженою адміністрацією

повинна охоплювати такі зобов'язання ICANN:

10.1.1 підтримку або забезпечення підтримки стабільної,

захищеної, авторитетної та загальнодоступної бази даних з

відповідною інформацією для кожного домену верхнього рівня коду

країни (див. нижче);

10.1.2 гарантування, що авторитетна й точна інформація

кореневої зони створюється такою базою даних, та гарантування, що

управління кореневими серверами здійснюється стабільним і

безпечним чином;

10.1.3 підтримку або забезпечення підтримки авторитетних

записів і документації операції стосовно делегувань домену

верхнього рівня коду країни й записів, пов'язаних з цими

делегуваннями, а також

10.1.4 своєчасне інформування уповноваженої адміністрації про

будь-які зміни в контактній інформації ICANN.

10.2. Взаємодія між ICANN та уповноваженою адміністрацією

повинна охоплювати такі зобов'язання уповноваженої адміністрації:

10.2.1 забезпечення здійснення й підтримки стійкого й

безпечного управління авторитетними первинними та вторинними

серверами доменних імен для домену верхнього рівня коду країни,

адекватного конвертування імен у домені верхнього рівня коду

країни для користувачів усього Інтернету або в будь-яких

субдоменах, над якими вони зберігають адміністративну владу, і

гарантувати, що файл зони й точні та актуальні реєстраційні дані

безперервно доступні ICANN винятково для перевірки та гарантування

оперативної стабільності домену верхнього рівня коду країни;

10.2.2 своєчасне інформування ICANN про будь-які зміни в

контактній інформації домену верхнього рівня коду країни, яку

зберігає ICANN;

10.2.3 гарантування безпеки та цілісності реєстраційної бази

даних, у тому числі впровадження депонування даних або правил

дзеркального дублювання даних для системного реєстру, яким керує

уповноважена адміністрація. Агент-депозитарій або сайт

дзеркального дублювання повинні бути взаємно схвалені відповідним

урядом або органом державної влади та уповноваженою адміністрацією

й не повинні бути під контролем уповноваженої адміністрації;

10.2.4 гарантування передачі всіх відповідних даних системи

доменних імен призначеній новій адміністрації, якщо з будь-якої

причини необхідне перепризначення нової уповноваженої

адміністрації;

10.2.5 дотримання розроблених ICANN правил стосовно:

взаємодії домену верхнього рівня коду країни з іншими частинами

системи доменних імен та Інтернетом; працездатності й

результативності роботи оператора домену верхнього рівня коду

країни; отримання та зберігання точної й актуальної контактної

інформації для реєстраторів доменних імен і забезпечення доступу

до неї, а також

10.2.6 гарантування сплати свого внеску в ICANN за

експлуатаційні витрати в справедливих розмірах, що ґрунтуються на

вимогах загального фонду ICANN (з урахуванням резервних фондів),

розроблених ICANN на основі згоди.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) :

 1. Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів " Призначено для зберігання центральних координуючих функцій глобальної мережі Інтернет для громадського блага" (Урядовий консультативний комітет). Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) . 1999 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -