<<
>>

НАКАЗ від 14.03.2018 № 78 "Про внесення змін до деяких актів Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2018

Документ актуальний на 13.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.03.2018  № 78

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 березня 2018 р.

за № 384/31836

Про внесення змін до деяких актів Служби зовнішньої розвідки України

Відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" НАКАЗУЮ:

1. Унести до Інструкції про компенсаційні виплати військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, особам, звільненим зі служби у Службі зовнішньої розвідки України, та членам їх сімей, затвердженої наказом Служби зовнішньої розвідки України від 06 грудня 2017 року № 419, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 січня 2018 року за № 9/31461, такі зміни:

1) абзац другий пункту 2 розділу II викласти у такій редакції:

"Для отримання грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень військовослужбовці складають рапорт на ім’я керівника структурного підрозділу (особи, яка виконує його обов’язки, посаду), начальників 7 та 8 служб 1 управління 2 департаменту 55 Центру, ректора Інституту СЗРУ щодо призначення грошової компенсації. Рапорт попередньо погоджується юридичними та фінансовими підрозділами.";

2) у розділі IV:

в абзаці сьомому підпункту 2 пункту 3 слова "та перевезенням особистого майна, передбачених цим пунктом" виключити;

у пункті 4:

в абзаці другому слова "Голові СЗРУ" замінити словами "керівникам структурних підрозділів";

в абзаці третьому слово "заява" замінити словом "рапорт";

пункт 9 виключити;

3) у тексті Інструкції слова "керівник відповідного підрозділу" у всіх відмінках замінити словами "керівник структурного підрозділу" у відповідних відмінках.

2. Унести до розділу ІІІ Інструкції про службові відрядження співробітників Служби зовнішньої розвідки України в межах України та за кордон, затвердженої наказом Служби зовнішньої розвідки України від 11 жовтня 2012 року № 277/ДСК, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2012 року за № 1815/22127, (із змінами), такі зміни:

1) пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Відрядження за кордон здійснюється відповідно до наказу (розпорядження) Голови СЗРУ, першого заступника та заступників Голови СЗРУ відповідно до розподілу функціональних обов’язків (далі - уповноважені керівники) після затвердження завдання, в якому визначаються мета виїзду, завдання та очікувані результати відрядження, строк, умови перебування за кордоном (у разі поїздки за запрошенням подається його копія з перекладом), і кошторису витрат.

Накази (розпорядження) видаються:

Головою СЗРУ - щодо Голови СЗРУ, першого заступника, заступників Голови СЗРУ та керівників структурних підрозділів і їх заступників;

першим заступником та заступниками Голови СЗРУ - щодо інших співробітників СЗРУ.

Уповноважені керівники можуть встановлювати обмеження щодо сум та цілей використання коштів, наданих на відрядження (витрат на найм житлового приміщення, на побутові послуги, транспортні та інші витрати), про що зазначається у наказі (розпорядженні) про відрядження.

Строк відрядження визначається уповноваженими керівниками, але не може перевищувати 60 календарних днів.";

2) у пунктах 3.2 - 3.27 слова "Голова СЗРУ" у всіх відмінках замінити словами "уповноважені керівники" у відповідних відмінках.

3. Юридичному управлінню спільно з Фінансово-економічним управлінням Служби зовнішньої розвідки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. З наказом ознайомити співробітників Служби зовнішньої розвідки України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

Є. Божок

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

об'єднань профспілок

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Заступник Міністра фінансів України

Міністр соціальної політики України

О.О. Шубін

Р. Іллічов

А. Граділь

А. Рева


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 20.04.2018 — 2018 р., № 31, стор. 336, стаття 1108, код акта 89813/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Служба зовнішньої розвідки:

 1. НАКАЗ від 15.01.2021 № 11 "Про внесення зміни до Положення про заохочувальну відзнаку Служби зовнішньої розвідки України «Вогнепальна зброя»". Служба зовнішньої розвідки. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 07.05.2021 № 215/893 "Про затвердження Переліку захворювань, що перешкоджають проходженню служби (роботі) в Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 16.09.2020 № 356 "Про затвердження Інструкції про організацію фізичної підготовки підрозділу спеціального призначення Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 17.12.2020 № 502 "Про внесення зміни до Положення про заохочувальну відзнаку Служби зовнішньої розвідки України «Вогнепальна зброя»". Служба зовнішньої розвідки. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 14.02.2019 № 69 "Про затвердження Змін до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 6. до. Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 29.03.2019 № 154 "Про затвердження змін до деяких актів Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 25.03.2019 № 145 "Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 29.03.2019 № 155 "Про затвердження Порядку та умов виплати надбавки за особливий характер роботи працівникам (крім державних службовців) Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 29.03.2019 № 156 "Про затвердження Порядку та умов виплати винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 03.07.2019 № 265 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок забезпечення і надання співробітникам Служби зовнішньої розвідки України та членам їх сімей житлових приміщень". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 26.09.2019 № 364 "Про затвердження Змін до Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 02.12.2019 № 455 "Про результати атестації робочих місць за умовами праці". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 29.11.2019 № 457 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 27.04.2018 № 142 "Про внесення зміни до Інструкції про компенсаційні виплати військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, особам, звільненим зі служби у Службі зовнішньої розвідки України, та членам їх сімей". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 31.05.2018 № 183 "Про затвердження Порядку виплати винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 02.05.2018 № 149/358 "Про затвердження Інструкції з придбання в Службі зовнішньої розвідки України вогнепальної зброї невійськового призначення, бойових припасів до неї, холодної і пневматичної зброї та деяких інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 18. НАКАЗ від 13.08.2018 № 298 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 19. НАКАЗ від 18.09.2018 № 349 "Про затвердження Інструкції про організацію надання стоматологічної допомоги в Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 20. НАКАЗ від 17.10.2018 № 387 "Про внесення змін до наказу Служби зовнішньої розвідки України від 26 квітня 2014 року № 123". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -