<<
>>

НАКАЗ від 28.09.2022 № 1788-ВС "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань й аварій у Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2022

Документ актуальний на 11.11.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.09.2022  № 1788-ВС

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 жовтня 2022 р.

за № 1221/38557

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань й аварій у Службі зовнішньої розвідки України

Відповідно до законів України «Про розвідку», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», з метою вдосконалення порядку проведення та обліку нещасних випадків, що сталися з військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань й аварій у Службі зовнішньої розвідки України, затвердженої наказом Служби зовнішньої розвідки України від 16 червня 2010 року № 129, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 липня 2010 року за № 502/17797, що додаються.

2. Юридичному управлінню та Апарату Голови Служби зовнішньої розвідки України подати цей наказ у встановленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

О. Литвиненко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Служби зовнішньої

розвідки України

28 вересня 2022 року № 1788-ВС

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 жовтня 2022 р.

за № 1221/38557

ЗМІНИ

до Інструкції про порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань й аварій у Службі зовнішньої розвідки України

1.

У розділі I:

1) пункти 1.2, 1.3 викласти в такій редакції:

«1.2. Дія цієї Інструкції поширюється на нещасні випадки, що сталися з військовослужбовцями в особливий період або в період надзвичайного стану під час їх участі в бойових діях, антитерористичних операціях, операції Об’єднаних сил, здійснення заходів із національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії, відбиття збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільнення цих об’єктів у разі захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою, виконання обов’язків військової служби в місцевостях, де введено воєнний стан.

1.3. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань, що сталися з державними службовцями та працівниками, з якими укладено трудовий договір (контракт) (далі - працівники), під час виконання ними трудових обов’язків, проводяться згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 337»;

2) доповнити двома новими пунктами такого змісту:

«1.4. Якщо в ході розслідування нещасного випадку обстежити місце, де стався нещасний випадок, неможливо внаслідок певних обставин (місце, де стався нещасний випадок, знаходиться на захопленій противником території, в зоні постійних обстрілів або на мінних полях, знищене внаслідок обстрілу тощо), а наявні документи не містять достатньої інформації щодо характеристики цього місця (відсутні опис, ескіз, схема тощо), комісія з розслідування проводить таке обстеження за можливості на відстані за допомогою оптичних приладів та здійснює його фото- або відеофіксацію (в тому числі за допомогою безпілотних літальних апаратів), складає карту-схему місця, де стався нещасний випадок, із зазначенням його стислої характеристики та координат (довготи й широти), яку додає до матеріалів розслідування.

1.5. Строк давності для розслідування нещасних випадків становить три роки з дня їх настання.

У разі встановлення факту нещасного випадку рішенням суду розслідування проводиться незалежно від дати його настання».

2. У розділі II:

1) абзац перший пункту 2.1 після слів «стану здоров’я» доповнити словами «поранення, контузії, каліцтва,»;

2) абзац перший пункту 2.6 викласти в такій редакції:

«2.6. Головою комісії з розслідування призначається начальник (спеціаліст) підрозділу охорони праці, у 7 та 8 службах 2 управління 2 департаменту - співробітник групи охорони праці та протипожежної безпеки цих підрозділів відповідно»;

3) у пункті 2.7:

в абзаці першому слово «трьох» замінити словом «п’яти»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«На підставі мотивованого рапорту голови комісії з розслідування наказом Голови Служби зовнішньої розвідки України або особи, яка тимчасово виконує його обов’язки, строк розслідування може бути продовжено, але не більше ніж на 10 днів або на строк, необхідний для отримання матеріалів відповідних лабораторних досліджень, експертиз, випробувань, висновків, рішень, постанов, пояснень тощо».

3. У пункті 3.3 розділу III:

в абзаці першому цифри «10» замінити цифрами «15»;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«На підставі мотивованого рапорту голови комісії з розслідування наказом Голови Служби зовнішньої розвідки України або особи, яка тимчасово виконує його обов’язки, строк спеціального розслідування може бути продовжено, але не більше ніж на 45 днів або на строк, необхідний для отримання матеріалів відповідних лабораторних досліджень, експертиз, випробувань, висновків, рішень, постанов, пояснень тощо».

Начальник

Апарату Голови СЗРУ

М. Андрущенко

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань й аварій у Службі зовнішньої розвідки України

Наказ; Служба зовнішньої розвідки від 28.09.2022 № 1788-ВС

Прийняття від 28.09.2022

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/z1221-22

Законодавство України

станом на 29.04.2023

чинний


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 21.10.2022 — 2022 р., № 82, стор. 486, стаття 5089, код акта 114253/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Служба зовнішньої розвідки:

 1. НАКАЗ від 31.01.2023 № 231-ВС "Про затвердження Порядку виплат додаткової винагороди військовослужбовцям та одноразової грошової допомоги в Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2023 рікк
 2. про порядок видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання ветеранами війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Службі зовнішньої розвідки України. Служба зовнішньої розвідки. 2023 рікк
 3. НАКАЗ від 31.01.2023 № 236-ВС "Про затвердження Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Службі зовнішньої розвідки України та Інструкції про порядок видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання ветеранами війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2023 рікк
 4. НАКАЗ від 09.03.2023 № 556-ВС "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію надання стоматологічної допомоги в Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2023 рікк
 5. НАКАЗ від 08.08.2022 № 1334-ВС/479 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України". Служба зовнішньої розвідки. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 15.01.2021 № 11 "Про внесення зміни до Положення про заохочувальну відзнаку Служби зовнішньої розвідки України «Вогнепальна зброя»". Служба зовнішньої розвідки. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 07.05.2021 № 215/893 "Про затвердження Переліку захворювань, що перешкоджають проходженню служби (роботі) в Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2021 рікк
 8. носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України. Служба зовнішньої розвідки. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 12.08.2021 № 370 "Про затвердження Зразків знаків розрізнення військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України та Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 16.09.2020 № 356 "Про затвердження Інструкції про організацію фізичної підготовки підрозділу спеціального призначення Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 17.12.2020 № 502 "Про внесення зміни до Положення про заохочувальну відзнаку Служби зовнішньої розвідки України «Вогнепальна зброя»". Служба зовнішньої розвідки. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 14.02.2019 № 69 "Про затвердження Змін до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 13. до. Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 29.03.2019 № 154 "Про затвердження змін до деяких актів Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 25.03.2019 № 145 "Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 29.03.2019 № 155 "Про затвердження Порядку та умов виплати надбавки за особливий характер роботи працівникам (крім державних службовців) Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 29.03.2019 № 156 "Про затвердження Порядку та умов виплати винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 03.07.2019 № 265 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок забезпечення і надання співробітникам Служби зовнішньої розвідки України та членам їх сімей житлових приміщень". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 26.09.2019 № 364 "Про затвердження Змін до Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 02.12.2019 № 455 "Про результати атестації робочих місць за умовами праці". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -