<<
>>

НАКАЗ від 29.03.2019 № 154 "Про затвердження змін до деяких актів Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019

Документ актуальний на 22.05.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.03.2019  № 154

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 квітня 2019 р.

за № 383/33354

Про затвердження змін до деяких актів Служби зовнішньої розвідки України

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1160 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1081 і від 26 червня 2013 р. № 450» та від 13 лютого 2008 року № 45 «Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393», з метою врегулювання механізму виплати компенсації за піднайом (найом) житлових приміщень військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України та приведення у відповідність до чинного законодавства положень щодо визначення грошового забезпечення для перерахунку пенсій НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміну до Інструкції про компенсаційні виплати військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, особам, звільненим зі служби у Службі зовнішньої розвідки України, та членам їх сімей, затвердженої наказом Служби зовнішньої розвідки України від 06 грудня 2017 року № 419, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 січня 2018 року за № 9/31461 (із змінами), що додається.

2. Затвердити Зміни до Порядку визначення розміру грошового забезпечення для перерахунку раніше призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» пенсій особам, які проходили службу в Службі зовнішньої розвідки України, розвідувальних підрозділах органів державної безпеки колишнього Союзу РСР та Служби безпеки України, і членам їх сімей, яким призначена пенсія в разі втрати годувальника, затвердженого наказом Служби зовнішньої розвідки України від 11 березня 2008 року № 55, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2008 року за № 260/14951, що додаються.

3.

Фінансово-економічному управлінню Служби зовнішньої розвідки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. З наказом ознайомити співробітників Служби зовнішньої розвідки України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Т.в.о. Голови Служби

А. Алєксєєнко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Керівник Секретаріату Спільного

представницького органу сторони

роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови Спільного

представницького органу об’єднань профспілок

А. Рева

Р. Іллічов

О.О. Шубін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Служби зовнішньої

розвідки України

29 березня 2019 року № 154

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 квітня 2019 р.

за № 383/33354

ЗМІНА

до Інструкції про компенсаційні виплати військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, особам, звільненим зі служби у Службі зовнішньої розвідки України, та членам їх сімей

Розділ II Інструкції викласти в такій редакції:

«II. Грошова компенсація за піднайом (найом) житлових приміщень

1. Цей розділ визначає розмір та механізм виплати грошової компенсації за піднайом (найом) житлових приміщень військовослужбовцям СЗРУ, у тому числі особам офіцерського, сержантського і старшинського складу (далі - військовослужбовці).

Розміри грошової компенсації за піднайом (найом) житлових приміщень, що виплачується СЗРУ, відповідно до законодавства.

2. Грошова компенсація за піднайом (найом) житлових приміщень виплачується на підставі наказу Голови СЗРУ, начальників 7 та 8 служб 1 управління 2 департаменту 55 Центру чи ректора Інституту СЗРУ, починаючи з дня реєстрації поданого в установленому порядку рапорту військовослужбовця.

Для отримання грошової компенсації за піднайом (найом) житлових приміщень військовослужбовці складають рапорт на ім’я керівника структурного підрозділу (особи, яка виконує його обов’язки, посаду), начальників 7 та 8 служб 1 управління 2 департаменту 55 Центру, ректора Інституту СЗРУ (осіб, що виконують їх обов’язки чи посади) щодо призначення грошової компенсації. Рапорт попередньо погоджується юридичними та фінансовими підрозділами.

Військовослужбовці разом з рапортом подають:

копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України військовослужбовця та членів його сім’ї;

копії документів, що засвідчують реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), військовослужбовця та членів його сім’ї;

інформацію (витяг, інформаційну довідку) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та бюро технічної інвентаризації про нерухоме майно, яке належить військовослужбовцю та членам його сім’ї;

копії довідок про реєстрацію місця проживання (перебування), виданих органом реєстрації, на військовослужбовця та кожного члена його сім’ї, який проживає разом з ним (військовослужбовці військових частин, які дислокувалися в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, і які переміщені з місць попередньої дислокації, подають довідку про склад сім’ї, видану командиром (начальником) цієї військової частини (підрозділу));

копії свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану (про шлюб, розірвання шлюбу, про народження тощо), інших документів, що підтверджують родинні стосунки;

належно завірену копію довідки про забезпечення житлом з попереднього місця проходження військової служби, виданої квартирно-експлуатаційним органом (службою) Міністерства оборони України, Національної гвардії, відповідним підрозділом Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної спеціальної служби транспорту, Міністерства освіти і науки України, Державного космічного агентства України, Управління державної охорони (крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження).

3. Оплата житлово-комунальних послуг, що надаються військовослужбовцям та членам їх сімей під час проживання в орендованому ними житлі, здійснюється військовослужбовцем.

У разі якщо розмір плати військовослужбовця за піднайом (найом) житлового приміщення є вищим, ніж максимальний розмір грошової компенсації, встановлений відповідно до законодавства України за піднайом (найом) житлового приміщення, військовослужбовцю здійснюється компенсація у максимальному розмірі.

У разі якщо розмір плати військовослужбовця за піднайом (найом) житлового приміщення є нижчим, ніж максимальний розмір грошової компенсації, встановлений відповідно до законодавства України за піднайом (найом) житлового приміщення, військовослужбовцю здійснюється компенсація у фактичному розмірі витрат, здійснених за піднайом (найом) житлового приміщення.

4. Військовослужбовці, які отримують компенсацію за піднайом (найом) житлових приміщень, протягом трьох робочих днів письмово інформують відповідний фінансовий підрозділ про:

зміни у складі сім’ї;

зміну місця проживання (реєстрації) військовослужбовців та членів їх сімей;

зарахування військовослужбовців до Інституту СЗРУ або переведення до 7 або 8 служби 1 управління 2 департаменту 55 Центру СЗРУ;

вибуття у довготермінове закордонне відрядження;

направлення для подальшого проходження військової служби до іншого населеного пункту;

закриття карткового рахунку (у разі отримання компенсації на картковий рахунок);

набуття ними, їхніми дружинами (чоловіками) або їхніми неповнолітніми дітьми, що проживають разом із ними, права власності на житло, а також про отримання службового, постійного житла або місця чи кімнати в гуртожитку.

5. Грошова компенсація не виплачується у разі:

1) наявності у військовослужбовця або членів його сім’ї житлового приміщення, яке відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам, площа якого відповідає мінімальним нормам, визначеним житловим законодавством, або забезпечення службовим житлом, житловим приміщенням для постійного проживання (грошовою компенсацією за належне йому для отримання житлове приміщення), або проживання військовослужбовця у спеціально пристосованій казармі чи гуртожитку в населених пунктах за місцем проходження військової служби та/або в безпосередній близькості від місця проходження військової служби, що дає змогу щодня своєчасно прибувати до місця її проходження. До переліку таких населених пунктів належать міста обласного підпорядкування, що межують з обласними центрами і м. Києвом, та населені пункти в адміністративних межах районів, що межують з обласними центрами та м. Києвом;

2) нездачі службового жилого приміщення (у тому числі в гуртожитку) за попереднім місцем проходження військової служби, крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження;

3) штучного погіршення військовослужбовцем житлових умов шляхом обміну займаного житлового приміщення, його псування або руйнування, відчуження придатного і достатнього за розміром для проживання житлового будинку (частини будинку), а також внаслідок вилучення житлового приміщення, використовуваного для провадження господарської діяльності промислового характеру, в населених пунктах, зазначених у підпункті 2 цього пункту,- протягом п’яти років з моменту вчинення таких дій;

4) у разі піднайму (найму) житлового приміщення військовослужбовцем у близької йому особи або у члена сім’ї, що визначені у статті 1 Закону України «Про запобігання корупції».

6. Виплата грошової компенсації припиняється з дня, наступного за днем:

отримання (придбання) військовослужбовцем жилого приміщення;

виключення із списків особового складу СЗРУ (за винятком військовослужбовців, направлених у складі підрозділів для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки);

вибуття військовослужбовця в закордонне відрядження разом із сім’єю;

встановлення факту подання військовослужбовцем недостовірної інформації, яка стала підставою для виплати грошової компенсації.».

Перший

заступник начальника

Фінансово-економічного

управління Служби зовнішньої

розвідки України

полковник

Д. Томко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 03.05.2019 — 2019 р., № 34, стор. 452, стаття 1232, код акта 94248/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Служба зовнішньої розвідки:

 1. НАКАЗ від 15.01.2021 № 11 "Про внесення зміни до Положення про заохочувальну відзнаку Служби зовнішньої розвідки України «Вогнепальна зброя»". Служба зовнішньої розвідки. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 07.05.2021 № 215/893 "Про затвердження Переліку захворювань, що перешкоджають проходженню служби (роботі) в Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 16.09.2020 № 356 "Про затвердження Інструкції про організацію фізичної підготовки підрозділу спеціального призначення Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 17.12.2020 № 502 "Про внесення зміни до Положення про заохочувальну відзнаку Служби зовнішньої розвідки України «Вогнепальна зброя»". Служба зовнішньої розвідки. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 14.02.2019 № 69 "Про затвердження Змін до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 6. до. Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 25.03.2019 № 145 "Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 29.03.2019 № 155 "Про затвердження Порядку та умов виплати надбавки за особливий характер роботи працівникам (крім державних службовців) Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 29.03.2019 № 156 "Про затвердження Порядку та умов виплати винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 03.07.2019 № 265 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок забезпечення і надання співробітникам Служби зовнішньої розвідки України та членам їх сімей житлових приміщень". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 26.09.2019 № 364 "Про затвердження Змін до Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 02.12.2019 № 455 "Про результати атестації робочих місць за умовами праці". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 29.11.2019 № 457 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 14.03.2018 № 78 "Про внесення змін до деяких актів Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 15. НАКАЗ від 27.04.2018 № 142 "Про внесення зміни до Інструкції про компенсаційні виплати військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, особам, звільненим зі служби у Службі зовнішньої розвідки України, та членам їх сімей". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 31.05.2018 № 183 "Про затвердження Порядку виплати винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 02.05.2018 № 149/358 "Про затвердження Інструкції з придбання в Службі зовнішньої розвідки України вогнепальної зброї невійськового призначення, бойових припасів до неї, холодної і пневматичної зброї та деяких інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 18. НАКАЗ від 13.08.2018 № 298 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 19. НАКАЗ від 18.09.2018 № 349 "Про затвердження Інструкції про організацію надання стоматологічної допомоги в Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 20. НАКАЗ від 17.10.2018 № 387 "Про внесення змін до наказу Служби зовнішньої розвідки України від 26 квітня 2014 року № 123". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -