Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 29.11.2019 № 457 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019

Документ актуальний на 13.02.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.11.2019  № 457

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 січня 2020 р.

за № 80/34363

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України

Відповідно до Законів України «Про розвідувальні органи України», «Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та прирівняних до них осіб за шкоду, завдану державі» та з метою вдосконалення порядку проведення службових розслідувань щодо військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України, затвердженої наказом Служби зовнішньої розвідки України від 06 лютого 2013 року № 35, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2013 року за № 326/22858, що додаються.

2. Юридичному управлінню подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

В. Євдокимов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Служби

зовнішньої розвідки України

29 листопада 2019 року № 457

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 січня 2020 р.

за № 80/34363

ЗМІНИ

до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України

1.

У розділі І:

пункт 1.3 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Посадові (службові) особи зобов’язані письмово доповісти командиру (начальнику) про всі факти завдання шкоди протягом доби з моменту виявлення таких фактів.

У разі виявлення факту завдання шкоди командир (начальник) протягом трьох діб після отримання відповідної письмової доповіді посадових (службових) осіб письмовим наказом призначає розслідування для встановлення причин завдання шкоди, її розміру та винних осіб.

Розслідування може не призначатися, якщо причини завдання шкоди, її розмір та винна особа встановлені за результатами аудиту (перевірки), інвентаризації, досудового розслідування або судом.»;

у пункті 1.4 слова «, заподіяння державі матеріальної шкоди» виключити.

2. У пункті 2.1 розділу II:

в абзаці шостому слова «, магнітної картки доступу на об’єкти СЗРУ» виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«шкоду, завдану державному майну (далі - шкода).».

3. Розділ V після пункту 5.1 доповнити новим пунктом 5.2 такого змісту:

«5.2. Під час службового розслідування за фактами завдання шкоди встановлюються:

наявність шкоди;

протиправна поведінка особи у зв’язку з невиконанням чи неналежним виконанням нею обов’язків військової служби або службових обов’язків;

причинний зв’язок між протиправною поведінкою особи і завданою шкодою;

вина особи в завданні шкоди.».

У зв’язку з цим пункти 5.2-5.10 вважати відповідно пунктами 5.3-5.11.

4. У розділі VI:

у пункті 6.1:

абзац десятий після слова «дисциплінарної» доповнити словами «та/або матеріальної»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«До акта (висновку), складеного за результатами розслідування, проведеного за фактами завдання шкоди державному майну, додаються довідка про вартісну оцінку завданої шкоди за підписом начальника відповідної служби забезпечення й фінансового органу (головного бухгалтера) та/або акт оцінки збитків, що складається суб’єктами оціночної діяльності.»;

в абзаці першому пункту 6.3 слова «Перед поданням» замінити словами «За три робочі дні до подання»;

пункти 6.4, 6.5 викласти в такій редакції:

«6.4. Посадова особа, яка призначила службове розслідування, протягом десяти робочих днів розглядає висновок за результатами службового розслідування та матеріали службового розслідування, приймає рішення про притягнення військовослужбовця, щодо якого воно проводилося, до дисциплінарної відповідальності (якщо вину військовослужбовця повністю доведено), визначає вид дисциплінарного стягнення та затверджує висновок за результатами службового розслідування. Вид дисциплінарного стягнення зазначається у висновку за результатами службового розслідування посадовою особою, яка призначила службове розслідування, власноруч.

6.5. Після прийняття рішення про притягнення військовослужбовця, щодо якого проводилося службове розслідування, до дисциплінарної та/або матеріальної відповідальності й затвердження висновку за його результатами особа (особи), якій (яким) доручено проведення службового розслідування, протягом трьох робочих днів ознайомлює (ознайомлюють) такого військовослужбовця з висновком під підпис. Про відмову військовослужбовця, щодо якого проводилося службове розслідування, ознайомлюватися або підписувати висновок за результатами службового розслідування особа, яка надавала його для ознайомлення, зазначає у висновку.».

Начальник

Юридичного управління

Служби зовнішньої розвідки

України

І. Сандул


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.02.2020 — 2020 р., № 10, стор. 329, стаття 426, код акта 97839/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Служба зовнішньої розвідки:

 1. НАКАЗ від 15.01.2021 № 11 "Про внесення зміни до Положення про заохочувальну відзнаку Служби зовнішньої розвідки України «Вогнепальна зброя»". Служба зовнішньої розвідки. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 07.05.2021 № 215/893 "Про затвердження Переліку захворювань, що перешкоджають проходженню служби (роботі) в Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 16.09.2020 № 356 "Про затвердження Інструкції про організацію фізичної підготовки підрозділу спеціального призначення Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 17.12.2020 № 502 "Про внесення зміни до Положення про заохочувальну відзнаку Служби зовнішньої розвідки України «Вогнепальна зброя»". Служба зовнішньої розвідки. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 14.02.2019 № 69 "Про затвердження Змін до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 6. до. Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 29.03.2019 № 154 "Про затвердження змін до деяких актів Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 25.03.2019 № 145 "Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 29.03.2019 № 155 "Про затвердження Порядку та умов виплати надбавки за особливий характер роботи працівникам (крім державних службовців) Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 29.03.2019 № 156 "Про затвердження Порядку та умов виплати винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 03.07.2019 № 265 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок забезпечення і надання співробітникам Служби зовнішньої розвідки України та членам їх сімей житлових приміщень". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 26.09.2019 № 364 "Про затвердження Змін до Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 02.12.2019 № 455 "Про результати атестації робочих місць за умовами праці". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 14.03.2018 № 78 "Про внесення змін до деяких актів Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 15. НАКАЗ від 27.04.2018 № 142 "Про внесення зміни до Інструкції про компенсаційні виплати військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, особам, звільненим зі служби у Службі зовнішньої розвідки України, та членам їх сімей". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 31.05.2018 № 183 "Про затвердження Порядку виплати винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 02.05.2018 № 149/358 "Про затвердження Інструкції з придбання в Службі зовнішньої розвідки України вогнепальної зброї невійськового призначення, бойових припасів до неї, холодної і пневматичної зброї та деяких інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 18. НАКАЗ від 13.08.2018 № 298 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 19. НАКАЗ від 18.09.2018 № 349 "Про затвердження Інструкції про організацію надання стоматологічної допомоги в Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 20. НАКАЗ від 17.10.2018 № 387 "Про внесення змін до наказу Служби зовнішньої розвідки України від 26 квітня 2014 року № 123". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -