>>

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР " П О С Т А Н О В А від 27 грудня 1990 р. N 389 Київ"( Постанова втратила чинність у частині, що стосується споживчої кооперації на підставі Постанови КМ N 412 ( 412-92-п ) від 21.07.92 ). Рада Міністрів УРСР. 1990

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 27 грудня 1990 р. N 389
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 260 ( 260-2019-п ) від 06.03.2019 }
( Постанова втратила чинність у частині, що стосується
споживчої кооперації на підставі Постанови КМ
N 412 ( 412-92-п ) від 21.07.92 )
Про застосування в народному господарстві Української РСР
нових оптових цін і тарифів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 336 ( 336-91-п ) від 26.11.91
N 337 ( 337-91-п ) від 26.11.91 )

З метою розширення економічної самостійності і посилення
заінтересованості підприємств у збільшенні випуску продукції та
підвищення ефективності виробництва, стримування інфляційних
процесів і створення умов для переходу до ринкових відносин
Кабінет Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити перелік сировини, матеріалів та іншої
промислової продукції (робіт, послуг), які з 1 січня 1991 р.
реалізовуватимуться за фіксованими оптовими цінами і тарифами,
згідно з додатком N 1.
Ввести з 1 січня 1991 р. на вказану продукцію (роботи,
послуги) оптові ціни і тарифи, розроблені відповідно до постанови
Ради Міністрів УРСР від 15 липня 1988 р. N 179 ( 179-88-п ).
Комітетові цін при Раді Міністрів УРСР виходячи із
затвердженого переліку в двотижневий строк конкретизувати
номенклатуру продукції (робіт, послуг) і довести її до міністерств
і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського та Севастопольського
міськвиконкомів, міжгалузевих державних об'єднань, державних
концернів і асоціацій.
Реалізація продукції (робіт, послуг) за цінами нижче
фіксованих оптових цін може провадитися усіма підприємствами й
організаціями самостійно або за домовленістю сторін.
На решту промислової продукції (робіт, послуг) застосовуються
договірні оптові ціни і тарифи.
Підприємствам і організаціям при укладанні договорів на 1991
рік визначати вказані ціни і тарифи на основі оптових цін (з
урахуванням коефіцієнтів), розроблених відповідно до постанови
Ради Міністрів УРСР від 15 липня 1988 р. N 179.
2.
З метою запобігання необгрунтованому зростанню договірних
оптових цін і тарифів на продукцію (роботи, послуги) виходити при
застосуванні таких цін з граничних рівнів рентабельності згідно з
додатком N 2.
Якщо договірні ціни відповідають або нижчі за рівень оптових
цін, затверджених відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від
15 липня 1988 р. N 179, то граничний рівень рентабельності до
таких договірних цін не застосовується. Граничний рівень
рентабельності не застосовується також до договірних цін на всю
продукцію і товари, які поставляються на експорт, і продукцію, що
виробляється підприємствами Українського товариства сліпих і
Українського товариства глухих та на нову високоефективну
продукцію виробничо-технічного призначення. ( Абзац другий пункту
2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 337 ( 337-91-п )
від 26.11.91 )
У випадках завищення договірних цін, у результаті чого
фактична рентабельність реалізованої за цими цінами продукції
перевищує граничний рівень, встановлений у додатку N 2 до цієї
постанови, прибуток, одержаний понад цей рівень, зараховується до
республіканського бюджету.
3. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському
та Севастопольському міськвиконкомам, міжгалузевим державним
об'єднанням, державним концернам і асоціаціям, підприємствам та
організаціям переглянути обсяги прибутку, податку з обороту й
зведені кошториси бюджетних установ на 1991 рік виходячи із
застосування в народному господарстві договірних оптових цін і
тарифів внесків на державне соціальне страхування у розмірі 26
процентів. Уточнені розрахунки цих показників на 1991 рік подати
до 15 січня 1991 р. Державному комітетові УРСР по економіці і
Міністерству фінансів УРСР. Облвиконкомам, Київському і
Севастопольському міськвиконкомам, крім того, подати в ті ж строки
розрахунки обсягів прибутку і податку з обороту по підприємствах
союзного підпорядкування.
Державному комітетові УРСР по економіці та Міністерству
фінансів УРСР внести необхідні уточнення до Державного плану
економічного і соціального розвитку УРСР та бюджету республіки на
1991 рік.
4. Державному комітетові УРСР по статистиці організувати
починаючи з 1 січня 1991 р. систематичне статистичне спостереження
за динамікою цін і тарифів у республіці, а також за індексами і
паритетом цін на продукцію сільського господарства і оптових цін
на промислову продукцію, що поставляється для потреб села. Разом з
Міністерством фінансів УРСР, Комітетом цін при Раді Міністрів УРСР
і Держбудом УРСР внести до Ради Міністрів УРСР пропозиції щодо
організації цієї роботи.
5. Комітетові цін при Раді Міністрів УРСР, Державному
комітетові УРСР по економіці і Державному комітетові УРСР по
статистиці за підсумками роботи за перше півріччя 1991 р.
доповісти Раді Міністрів УРСР про результати переходу на нову
систему оптових цін і тарифів, у тому числі про вплив договірних
цін на економіку промисловості та інших галузей народного
господарства.
6. Комітетові цін при Раді Міністрів УРСР, Міністерству
фінансів УРСР і Державному комітетові УРСР по економіці разом з
міністерствами і відомствами УРСР, державними концернами і
асоціаціями у двомісячний строк внести до Ради Міністрів
пропозиції щодо зміни рівня роздрібних цін і тарифів.
7. Комітетові цін при Раді Міністрів УРСР залежно від умов
виробництва та реалізації продукції, стану фінансів і грошового
обігу подавати Раді Міністрів УРСР пропозиції про сферу
застосування фіксованих, регульованих і договірних цін.

Голова
Ради Міністрів УРСР В.ФОКІН
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР В.ПЄХОТА
Інд. 18

Додаток N 1
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 27 грудня 1990 р. N 389
( Додаток 1 втратив чинність в частині реалізації нафтопродуктів
за фіксованими оптовими цінами промисловості на підставі
Постанови КМ N 336 ( 336-91-п ) від 26.11.91 )

ПЕРЕЛІК
продукції (робіт, послуг), що реалізовуватиметься
з 1 січня 1991 р. за фіксованими оптовими цінами
і тарифами

Вугілля кам'яне, торф і брикети буровугільні, торф'яні та
паливні. Кокс і термоантрацит. Нафта, газ природний і зріджений.
Котельне і моторне паливо, бензин, керосин, парафіни для
білково-вітамінних концентратів. Електрична і теплова енергія
виробництва підприємств Міненерго УРСР і Мінатоменергопрому СРСР.
Гірничо-хімічна сировина. Мінеральні добрива, кормові засоби.
Основна продукція органічної і неорганічної хімії.
Вибухові речовини. Каучуки і латекси. Штучні та синтетичні
волокна і нитки. Кордні тканини. Основні види гумотехнічних
виробів. Шини для вантажних і сільськогосподарських машин. Основна
продукція лісохімічної і гідролізної промисловості, вуглець
технічний і сировина для нього.
Деревина на пні, лісоматеріали круглі, пиломатеріали основних
лісових порід, шпалопродукція, рудниковий стояк, основні види
фанери, деревних плит, папір і картон електротехнічні.
Сировина чорної та кольорової металургії (за винятком флюсів
вольфрамових і молібденових концентратів, напівфабрикатів для
твердосплавної і тугоплавкої продукції). Брухт і відходи (за
винятком ділових). Кварцити. Напівпровідникові матеріали. Основні
види феросплавів і лігатури.
Кольорові метали, сплави і прокат з них (за винятком
рідкоземельних). Дорогоцінні метали і сплави, алмазна сировина,
алмази технічні, дорогоцінне, напівдорогоцінне, синтетичне і
штучне каміння.
Чавун, сталь, основні види прокату, труб і метизів. Слюда і
вироби з неї. П'єзооптична мінеральна сировина. Заготовки з
оптичного скла.
Медичне обладнання.
Основні види продукції машинобудування для агропромислового
комплексу, легкої промисловості, добувних галузей промисловості,
паливно-енергетичного комплексу, транспорту та окремі види
металообробного і деревообробного устаткування. Основні види
устаткування вантажопідйомного.
Навчально-наочні посібники, приладдя і лабораторне обладнання
для шкіл.
Електронні елементи і радіокомпоненти.
Серійна продукція оборонного призначення.
Перевезення вантажів залізничним (за винятком перевезень в
місцевому сполученні), морським, річковим, авіаційним,
автомобільним транспортом.
Послуги зв'язку.
Легкові автомобілі.
Основні, масові види радіо- і електротоварів. Плити газові і
електричні. Машини швейні прямострочні. Синтетичні миючі засоби.
Зошити шкільні. Товари для дітей. Протезно-ортопедичні вироби.
Меблі спеціальні для дитячих дошкільних закладів, шкільні та
медичні.
Основні види сантехнічного обладнання*.
Будівельні деталі та конструкції з дерева*.
Нерудні будівельні матеріали (пісок будівельний, щебінь,
камінь бутовий, гравій, глини керамічні)*.
Місцеві будівельні матеріали (цегла, вапно, гіпс будівельний,
пористі заповнювачі)*.
Залізобетонні вироби, цемент, бетони, розчини і вироби з
бетону*.
Товарна арматура для залізобетону*.
Водопостачання, каналізація і теплозабезпечення.
Основні види сировини, напівфабрикатів і матеріалів для
легкої промисловості. Товари легкої промисловості масового попиту,
спеціального замовлення і призначення, товари для дітей.
Зерно, соняшник, чай, тютюн.
Окремі види продукції харчової промисловості.
Основні види медикаментів.
Примітки:
1. По новій продукції, що входить в даний перелік, і
продукції, що виготовляється за одиничними і разовими замовленнями
виробничо-технічного призначення, застосовуються договірні ціни.
2. У таких випадках, коли по товарах народного споживання
оптові ціни визначаються виходячи з рівня роздрібних цін,
застосовуються розрахункові ціни. _________________
* Фіксовані оптові ціни діють до 1 січня 1992 року.

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР В.ПЄХОТА

Додаток N 2
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 27 грудня 1990 р. N 389
Граничні рівні
рентабельності по продукції (роботах, послугах) галузей
народного господарства на 1991 рік при застосуванні договірних
оптових цін і тарифів

(у процентах до
собівартості)
Промисловість:
деревообробна, целюлозно-паперова,
нафтохімічна і хімічна промисловість,
промисловість будівельних матеріалів,
видобуток рудної і нерудної сировини,
рибальство, медична промисловість 30
поліграфія 40
машинобудування, металургія та решта
галузей промисловості 25
Транспорт 35
Зв'язок, видавнича діяльність 40
Інші галузі народного господарства
(крім будівництва, сільського господарства,
науки і наукового обслуговування, державних
спеціалізованих банків, комерційних банків,
у тому числі кооперативних, страхових
організацій) 30

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР В.ПЄХОТА

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Законодавство Української РСР:

  1. ПОСТАНОВА "Про службові жилі приміщення" від 4 лютого 1988 р. N 37. РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР. 1988 рікк
  2. РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР " П О С Т А Н О В А від 24 червня 1986 р. N 235" Про заходи щодо посилення боротьби з нетрудовими доходами. Рада Міністрів УРСР. 1986 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -