>>

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР " П О С Т А Н О В А від 27 грудня 1990 р. N 389 Київ"( Постанова втратила чинність у частині, що стосується споживчої кооперації на підставі Постанови КМ N 412 ( 412-92-п ) від 21.07.92 ). Рада Міністрів УРСР. 1990

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

П О С Т А Н О В А

від 27 грудня 1990 р. N 389

Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 260 ( 260-2019-п ) від 06.03.2019 }

( Постанова втратила чинність у частині, що стосується

споживчої кооперації на підставі Постанови КМ

N 412 ( 412-92-п ) від 21.07.92 )

Про застосування в народному господарстві Української РСР

нових оптових цін і тарифів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 336 ( 336-91-п ) від 26.11.91

N 337 ( 337-91-п ) від 26.11.91 )

З метою розширення економічної самостійності і посилення

заінтересованості підприємств у збільшенні випуску продукції та

підвищення ефективності виробництва, стримування інфляційних

процесів і створення умов для переходу до ринкових відносин

Кабінет Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити перелік сировини, матеріалів та іншої

промислової продукції (робіт, послуг), які з 1 січня 1991 р.

реалізовуватимуться за фіксованими оптовими цінами і тарифами,

згідно з додатком N 1.

Ввести з 1 січня 1991 р. на вказану продукцію (роботи,

послуги) оптові ціни і тарифи, розроблені відповідно до постанови

Ради Міністрів УРСР від 15 липня 1988 р. N 179 ( 179-88-п ).

Комітетові цін при Раді Міністрів УРСР виходячи із

затвердженого переліку в двотижневий строк конкретизувати

номенклатуру продукції (робіт, послуг) і довести її до міністерств

і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського та Севастопольського

міськвиконкомів, міжгалузевих державних об'єднань, державних

концернів і асоціацій.

Реалізація продукції (робіт, послуг) за цінами нижче

фіксованих оптових цін може провадитися усіма підприємствами й

організаціями самостійно або за домовленістю сторін.

На решту промислової продукції (робіт, послуг) застосовуються

договірні оптові ціни і тарифи.

Підприємствам і організаціям при укладанні договорів на 1991

рік визначати вказані ціни і тарифи на основі оптових цін (з

урахуванням коефіцієнтів), розроблених відповідно до постанови

Ради Міністрів УРСР від 15 липня 1988 р. N 179.

2.

З метою запобігання необгрунтованому зростанню договірних

оптових цін і тарифів на продукцію (роботи, послуги) виходити при

застосуванні таких цін з граничних рівнів рентабельності згідно з

додатком N 2.

Якщо договірні ціни відповідають або нижчі за рівень оптових

цін, затверджених відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від

15 липня 1988 р. N 179, то граничний рівень рентабельності до

таких договірних цін не застосовується. Граничний рівень

рентабельності не застосовується також до договірних цін на всю

продукцію і товари, які поставляються на експорт, і продукцію, що

виробляється підприємствами Українського товариства сліпих і

Українського товариства глухих та на нову високоефективну

продукцію виробничо-технічного призначення. ( Абзац другий пункту

2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 337 ( 337-91-п )

від 26.11.91 )

У випадках завищення договірних цін, у результаті чого

фактична рентабельність реалізованої за цими цінами продукції

перевищує граничний рівень, встановлений у додатку N 2 до цієї

постанови, прибуток, одержаний понад цей рівень, зараховується до

республіканського бюджету.

3. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському

та Севастопольському міськвиконкомам, міжгалузевим державним

об'єднанням, державним концернам і асоціаціям, підприємствам та

організаціям переглянути обсяги прибутку, податку з обороту й

зведені кошториси бюджетних установ на 1991 рік виходячи із

застосування в народному господарстві договірних оптових цін і

тарифів внесків на державне соціальне страхування у розмірі 26

процентів. Уточнені розрахунки цих показників на 1991 рік подати

до 15 січня 1991 р. Державному комітетові УРСР по економіці і

Міністерству фінансів УРСР. Облвиконкомам, Київському і

Севастопольському міськвиконкомам, крім того, подати в ті ж строки

розрахунки обсягів прибутку і податку з обороту по підприємствах

союзного підпорядкування.

Державному комітетові УРСР по економіці та Міністерству

фінансів УРСР внести необхідні уточнення до Державного плану

економічного і соціального розвитку УРСР та бюджету республіки на

1991 рік.

4. Державному комітетові УРСР по статистиці організувати

починаючи з 1 січня 1991 р. систематичне статистичне спостереження

за динамікою цін і тарифів у республіці, а також за індексами і

паритетом цін на продукцію сільського господарства і оптових цін

на промислову продукцію, що поставляється для потреб села. Разом з

Міністерством фінансів УРСР, Комітетом цін при Раді Міністрів УРСР

і Держбудом УРСР внести до Ради Міністрів УРСР пропозиції щодо

організації цієї роботи.

5. Комітетові цін при Раді Міністрів УРСР, Державному

комітетові УРСР по економіці і Державному комітетові УРСР по

статистиці за підсумками роботи за перше півріччя 1991 р.

доповісти Раді Міністрів УРСР про результати переходу на нову

систему оптових цін і тарифів, у тому числі про вплив договірних

цін на економіку промисловості та інших галузей народного

господарства.

6. Комітетові цін при Раді Міністрів УРСР, Міністерству

фінансів УРСР і Державному комітетові УРСР по економіці разом з

міністерствами і відомствами УРСР, державними концернами і

асоціаціями у двомісячний строк внести до Ради Міністрів

пропозиції щодо зміни рівня роздрібних цін і тарифів.

7. Комітетові цін при Раді Міністрів УРСР залежно від умов

виробництва та реалізації продукції, стану фінансів і грошового

обігу подавати Раді Міністрів УРСР пропозиції про сферу

застосування фіксованих, регульованих і договірних цін.

Голова

Ради Міністрів УРСР В.ФОКІН

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР В.ПЄХОТА

Інд. 18

Додаток N 1

до постанови Ради Міністрів УРСР

від 27 грудня 1990 р. N 389

( Додаток 1 втратив чинність в частині реалізації нафтопродуктів

за фіксованими оптовими цінами промисловості на підставі

Постанови КМ N 336 ( 336-91-п ) від 26.11.91 )

ПЕРЕЛІК

продукції (робіт, послуг), що реалізовуватиметься

з 1 січня 1991 р. за фіксованими оптовими цінами

і тарифами

Вугілля кам'яне, торф і брикети буровугільні, торф'яні та

паливні. Кокс і термоантрацит. Нафта, газ природний і зріджений.

Котельне і моторне паливо, бензин, керосин, парафіни для

білково-вітамінних концентратів. Електрична і теплова енергія

виробництва підприємств Міненерго УРСР і Мінатоменергопрому СРСР.

Гірничо-хімічна сировина. Мінеральні добрива, кормові засоби.

Основна продукція органічної і неорганічної хімії.

Вибухові речовини. Каучуки і латекси. Штучні та синтетичні

волокна і нитки. Кордні тканини. Основні види гумотехнічних

виробів. Шини для вантажних і сільськогосподарських машин. Основна

продукція лісохімічної і гідролізної промисловості, вуглець

технічний і сировина для нього.

Деревина на пні, лісоматеріали круглі, пиломатеріали основних

лісових порід, шпалопродукція, рудниковий стояк, основні види

фанери, деревних плит, папір і картон електротехнічні.

Сировина чорної та кольорової металургії (за винятком флюсів

вольфрамових і молібденових концентратів, напівфабрикатів для

твердосплавної і тугоплавкої продукції). Брухт і відходи (за

винятком ділових). Кварцити. Напівпровідникові матеріали. Основні

види феросплавів і лігатури.

Кольорові метали, сплави і прокат з них (за винятком

рідкоземельних). Дорогоцінні метали і сплави, алмазна сировина,

алмази технічні, дорогоцінне, напівдорогоцінне, синтетичне і

штучне каміння.

Чавун, сталь, основні види прокату, труб і метизів. Слюда і

вироби з неї. П'єзооптична мінеральна сировина. Заготовки з

оптичного скла.

Медичне обладнання.

Основні види продукції машинобудування для агропромислового

комплексу, легкої промисловості, добувних галузей промисловості,

паливно-енергетичного комплексу, транспорту та окремі види

металообробного і деревообробного устаткування. Основні види

устаткування вантажопідйомного.

Навчально-наочні посібники, приладдя і лабораторне обладнання

для шкіл.

Електронні елементи і радіокомпоненти.

Серійна продукція оборонного призначення.

Перевезення вантажів залізничним (за винятком перевезень в

місцевому сполученні), морським, річковим, авіаційним,

автомобільним транспортом.

Послуги зв'язку.

Легкові автомобілі.

Основні, масові види радіо- і електротоварів. Плити газові і

електричні. Машини швейні прямострочні. Синтетичні миючі засоби.

Зошити шкільні. Товари для дітей. Протезно-ортопедичні вироби.

Меблі спеціальні для дитячих дошкільних закладів, шкільні та

медичні.

Основні види сантехнічного обладнання*.

Будівельні деталі та конструкції з дерева*.

Нерудні будівельні матеріали (пісок будівельний, щебінь,

камінь бутовий, гравій, глини керамічні)*.

Місцеві будівельні матеріали (цегла, вапно, гіпс будівельний,

пористі заповнювачі)*.

Залізобетонні вироби, цемент, бетони, розчини і вироби з

бетону*.

Товарна арматура для залізобетону*.

Водопостачання, каналізація і теплозабезпечення.

Основні види сировини, напівфабрикатів і матеріалів для

легкої промисловості. Товари легкої промисловості масового попиту,

спеціального замовлення і призначення, товари для дітей.

Зерно, соняшник, чай, тютюн.

Окремі види продукції харчової промисловості.

Основні види медикаментів.

Примітки:

1. По новій продукції, що входить в даний перелік, і

продукції, що виготовляється за одиничними і разовими замовленнями

виробничо-технічного призначення, застосовуються договірні ціни.

2. У таких випадках, коли по товарах народного споживання

оптові ціни визначаються виходячи з рівня роздрібних цін,

застосовуються розрахункові ціни. _________________

* Фіксовані оптові ціни діють до 1 січня 1992 року.

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР В.ПЄХОТА

Додаток N 2

до постанови Ради Міністрів УРСР

від 27 грудня 1990 р. N 389

Граничні рівні

рентабельності по продукції (роботах, послугах) галузей

народного господарства на 1991 рік при застосуванні договірних

оптових цін і тарифів

(у процентах до

собівартості)

Промисловість:

деревообробна, целюлозно-паперова,

нафтохімічна і хімічна промисловість,

промисловість будівельних матеріалів,

видобуток рудної і нерудної сировини,

рибальство, медична промисловість 30

поліграфія 40

машинобудування, металургія та решта

галузей промисловості 25

Транспорт 35

Зв'язок, видавнича діяльність 40

Інші галузі народного господарства

(крім будівництва, сільського господарства,

науки і наукового обслуговування, державних

спеціалізованих банків, комерційних банків,

у тому числі кооперативних, страхових

організацій) 30

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР В.ПЄХОТА

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Законодавство Української РСР:

  1. ПОСТАНОВА "Про службові жилі приміщення" від 4 лютого 1988 р. N 37. РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР. 1988 рікк
  2. РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР " П О С Т А Н О В А від 24 червня 1986 р. N 235" Про заходи щодо посилення боротьби з нетрудовими доходами. Рада Міністрів УРСР. 1986 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -