<<
>>

Стаття 20

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Копіювання

1. Кількість повних чи часткових копій КІЄ, зроблених у будь-якій формі чи будь-якими методами, жорстко обмежена невідкладними і важливими вимогами.

2.

Репродукування (наприклад, передрук, копії, тези, переклади і т.д.) КІЄ категорії Eura - Цілком Таємно, у випадку передачі КІЄ відповідно до статті 24 Договору ( 994_027 ), провадиться тільки за згодою Служби Безпеки та, у випадку передачі КІЄ відповідно до статті 25 Договору, за згодою держави-члена, яка є першоджерелом КІЄ.

3. До репродукування КІЄ категорії Eura - Таємно повинний бути поінформований Співробітник Служби Безпеки підприємства чи органа, що володіє КІЄ.

4. Всі індексні референції, що ідентифікують КІЄ на момент репродукування, повинні зберігатися на зробленій репродукції чи репродукціях.

5. Особа чи орган, з чиєї ініціативи виготовляють репродукції, ставить свою власну виразну референцію на кожну таку репродукцію, додаючи, у випадку з КІЄ категорії Eura - Цілком Таємно чи Eura - Таємно, надання загальної кількості зроблених репродукцій і індивідуальний номер кожної копії.

<< | >>
Законодавчий акт: Регламент (ЄВРАТОМ) N 3, забезпечуючий виконання статті 24 Договору, "що засновує Європейське Співтовариство з Атомної Енергії"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ,. Європейське співтовариство з атомної енергії. 1958

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 20