Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ 28.12.2007 N 949 "Про затвердження Змін та доповнень до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2007

Документ актуальний на 22.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

28.12.2007 N 949

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 січня 2008 р.

за N 17/14708

Про затвердження Змін та доповнень

до Зводу відомостей, що становлять

державну таємницю

Відповідно до статей 10, 11, 12, 13 Закону України "Про

державну таємницю" ( 3855-12 ), Порядку організації та

забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах

місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і

організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

від 02.10.2003 N 1561-12, на підставі висновків державних

експертів з питань таємниць про скасування рішень про віднесення

інформації до державної таємниці та рішень державних експертів з

питань таємниць про віднесення інформації до державної таємниці,

зареєстрованих 09.11.2007 за N 513, 22.11.2007 за N 514-515,

03.12.2007 за N 516-527, 10.12.2007 за N 528-537, 12.12.2007 за

N 538-567, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Зміни та доповнення до Зводу відомостей, що

становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки

України від 12.08.2005 N 440 ( z0902-05 ), зареєстрованого в

Міністерстві юстиції України 17.08.2005 за N 902/11182, що

додаються.

2. Начальнику Управління охорони державної таємниці Служби

безпеки України забезпечити подання в установленому порядку цього

наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. З наказом ознайомити керівний та особовий склад Служби

безпеки України.

4. Керівникам органів державної влади, органів місцевого

самоврядування, підприємств, установ, організацій, у яких

здійснювалося засекречування матеріальних носіїв інформації, або

керівникам органів державної влади, органів місцевого

самоврядування, підприємств, установ, організацій, які є їх

правонаступниками, чи керівникам вищого рівня протягом шести

місяців забезпечити зміну грифа секретності або розсекречування

цих матеріальних носіїв інформації відповідно до внесених змін та

доповнень до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

( z0902-05 ), та письмово повідомити про це керівників органів

державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,

установ, організацій, яким були передані такі матеріальні носії

секретної інформації.

Т.в.о. Голови Служби В.Наливайченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Служби безпеки України

28.12.2007 N 949

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 січня 2008 р.

за N 17/14708

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

до Зводу відомостей, що становлять державну

таємницю, затвердженого наказом Служби

безпеки України від 12.08.2005 N 440

( z0902-05 ),

зареєстрованого в Міністерстві юстиції

України 17.08.2005 за N 902/11182

1. Пункт 7 Загальних положень Зводу відомостей, що становлять

державну таємницю ( z0902-05 ) (далі - ЗВДТ), доповнити абзацом

двадцять шостим такого змісту: "Забезпечення життєдіяльності населення - комплекс

організаційних, економічних, соціальних та інших заходів, які

здійснюються центральними та місцевими органами виконавчої влади,

іншими державними органами, органами місцевого самоврядування з

метою планування і підготовки до нормованого (у разі необхідності)

забезпечення населення продовольчими та непродовольчими товарами,

медичним обслуговуванням, послугами зв'язку, транспорту,

комунальними та побутовими послугами в особливий період".

1.1. У зв'язку з цим абзаци двадцять шостий - сто третій

вважати абзацами двадцять сьомим - сто четвертим.

1.2. Після абзацу п'ятдесят першого доповнити абзацом

п'ятдесят другим такого змісту: "Обсяги утримання в непорушних запасах - кількість озброєння,

військової техніки, ракет, боєприпасів та інших матеріальних

засобів, які накопичуються у мирний час і призначені для

забезпечення мобілізаційного та оперативного розгортання військ

(сил) і ведення ними бойових дій (перших операцій) на початку

війни".

1.3. У зв'язку з цим абзаци п'ятдесят другий - сто четвертий

вважати абзацами п'ятдесят третім - сто п'ятим.

1.4. Після абзацу шістдесят третього доповнити абзацом

шістдесят четвертим такого змісту: "Підрозділ об'єднаних сил швидкого реагування - орган

військового управління, з'єднання, військова частина та підрозділи

Збройних Сил України, родів військ, спеціальних військ, які

призначені для запобігання та своєчасного реагування на загрози і

збройні конфлікти, їх воєнно-силового стримування та ліквідації на

ранній стадії виникнення".

1.5. У зв'язку з цим абзаци шістдесят четвертий - сто п'ятий

вважати абзацами шістдесят п'ятим - сто шостим.

2. У п'ятій колонці ЗВДТ ( z0902-05 ) абревіатуру "ГШ"

замінити абревіатурою "ЗС".

3. Статтю 1.1.1 викласти в такій редакції:

"-------------------------------------------------------------------- |1.1.1 |Відомості про стратегічне розгортання | | | ЗС | | |(переведення з мирного на воєнний стан, | | | | | |оперативне розгортання, перегрупування, | | | | | |створення стратегічних резервів військ | | | | | |/сил/) | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за сукупністю всіх складових показників |ОВ |30 | | | |у цілому щодо: виду, роду, спеціальних | | | | | |військ, оперативного командування ЗС; | | | | | |ДПС, ДССЗЗІ | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за окремими складовими показниками в |ЦТ |10 | | | |цілому щодо: | | | | | |виду, роду, спеціальних військ, | | | | | |оперативного командування ЗС; ДПС; | | | | | |за сукупністю всіх складових показників | | | | | |у цілому щодо: | | | | | |корпусу, територіального управління, | | | | | |повітряного командування, ескадри, | | | | | |військово-морської бази ЗС; | | | | | |регіонального управління, морської | | | | | |охорони, розвідувального органу ДПС; | | | | | |внутрішніх військ МВС; | | | | | |Адміністрації, регіонального органу, | | | | | |територіального підрозділу ДССЗЗІ | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за окремими складовими показниками |Т |5 | | | |в цілому щодо: | | | | | |корпусу, територіального управління, | | | | | |повітряного командування, ескадри, | | | | | |військово-морської бази, тактичної | | | | | |групи, бригади, полку, окремого | | | | | |батальйону (до них прирівняних) ЗС; | | | | | |регіонального управління, морської | | | | | |охорони, розвідувального органу, | | | | | |органу охорони державного кордону, | | | | | |загону морської охорони, органу | | | | | |забезпечення ДПС; УДО; | | | | | |територіального командування | | | | | |внутрішніх військ МВС; | | | | | |регіонального органу, територіального | | | | | |підрозділу, закладу, установи ДССЗЗІ; | | | | | |за сукупністю всіх складових | | | | | |показників у цілому щодо: | | | | | |бригади, полку, окремого батальйону | | | | | |(до них прирівняних) внутрішніх | | | | | |військ МВС | | | | --------------------------------------------------------------------".

4. Статтю 1.1.2 викласти в такій редакції:

"-------------------------------------------------------------------- |1.1.2 |Відомості про зміст оперативних планів | | | ЗС | | |застосування військ (сил) | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за сукупністю всіх складових показників |ОВ |30 | | | |у цілому щодо: | | | | | |виду, роду, спеціальних військ, | | | | | |оперативного командування ЗС; | | | | | |ДПС; ДССЗЗІ | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за окремими складовими показниками |ЦТ |10 | | | |в цілому щодо: | | | | | |виду, роду, спеціальних військ, | | | | | |оперативного командування ЗС; ДПС; | | | | | |за сукупністю всіх складових | | | | | |показників у цілому щодо: | | | | | |корпусу, територіального управління, | | | | | |повітряного командування, | | | | | |військово-морської бази, ескадри ЗС; | | | | | |адміністрації, розвідувального органу, | | | | | |регіонального управління, морської | | | | | |охорони ДПС; | | | | | |внутрішніх військ МВС; УДО; | | | | | |Державної спеціальної служби | | | | | |транспорту МТЗ; | | | | | |регіонального органу, | | | | | |територіального підрозділу ДССЗЗІ | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за окремими складовими показниками |Т |5 | | | |в цілому щодо: | | | | | |корпусу, територіального управління, | | | | | |повітряного командування, | | | | | |військово-морської бази, ескадри, | | | | | |тактичної групи, бригади, полку, | | | | | |окремого батальйону (до них | | | | | |прирівняних) ЗС; | | | | | |адміністрації, розвідувального органу, | | | | | |регіонального управління, морської | | | | | |охорони ДПС; УДО; | | | | | |зони, району територіальної оборони; | | | | | |органу охорони державного кордону, | | | | | |загону морської охорони, органу | | | | | |забезпечення ДПС; | | | | | |територіального командування | | | | | |внутрішніх військ МВС; | | | | | |частини Державної спеціальної | | | | | |служби транспорту МТЗ; | | | | | |регіонального органу, | | | | | |територіального підрозділу ДССЗЗІ; | | | | | |за сукупністю всіх складових показників | | | | | |у цілому щодо: | | | | | |бригади, полку, окремого батальйону | | | | | |(до них прирівняних) внутрішніх | | | | | |військ МВС | | | | --------------------------------------------------------------------".

5. Статтю 1.1.3 викласти в такій редакції:

"-------------------------------------------------------------------- |1.1.3 |Відомості про зміст документів бойового | | | ЗС | | |управління, які розкривають за окремими | | | | | |показниками організацію, підготовку, | | | | | |ведення бойових дій, переміщення, | | | | | |перегрупування, розташування військ, | | | | | |у цілому щодо: | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |виду, оперативного командування ЗС; ДПС;|ОВ |30 | | | |ДССЗЗІ | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |роду, спеціальних військ, корпусу, |ЦТ |10 | | | |територіального управління, | | | | | |повітряного командування, ескадри, | | | | | |військово-морської бази ЗС; | | | | | |адміністрації, розвідувального | | | | | |органу, регіонального управління, | | | | | |морської охорони ДПС; | | | | | |внутрішніх військ МВС; | | | | | |територіального підрозділу ДССЗЗІ | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |тактичної групи, бригади, полку, |Т | 5 | | | |окремого батальйону (до них | | | | | |прирівняних) ЗС; | | | | | |зони (району) територіальної оборони; | | | | | |органу охорони державного кордону, | | | | | |загону морської охорони, органу | | | | | |забезпечення ДПС; | | | | | |територіального командування, | | | | | |бригади, полку, окремого батальйону | | | | | |(до них прирівняних) внутрішніх | | | | | |військ МВС | | | | --------------------------------------------------------------------".

6. Статтю 1.1.4 викласти в такій редакції:

"-------------------------------------------------------------------- |1.1.4 |Відомості про організацію або | | |ЗС | | |здійснення оперативно-бойової | | | | | |взаємодії військ (сил) у цілому щодо: | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |ЗС |ОВ |30 | | | |----------------------------------------+----+----| | | |виду, роду, спеціальних військ, |ЦТ |10 | | | |оперативного командування, корпусу, | | | | | |територіального управління, | | | | | |повітряного командування, ескадри, | | | | | |військово-морської бази ЗС; | | | | | |адміністрації, розвідувального органу, | | | | | |регіонального управління, морської | | | | | |охорони ДПС; | | | | | |внутрішніх військ, територіального | | | | | |командування внутрішніх військ МВС; | | | | | |ДССЗЗІ | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |тактичної групи, бригади, полку, |Т |5 | | | |окремого батальйону (до них | | | | | |прирівняних) ЗС; | | | | | |зони (району) територіальної оборони; | | | | | |органу охорони державного кордону, | | | | | |загону морської охорони, органу | | | | | |забезпечення ДПС; | | | | | |бригади, полку, окремого батальйону | | | | | |(до них прирівняних) внутрішніх | | | | | |військ МВС; | | | | | |Державної спеціальної | | | | | |служби транспорту МТЗ; | | | | | |територіального підрозділу ДССЗЗІ | | | | --------------------------------------------------------------------".

7. Статтю 1.1.5 викласти в такій редакції:

"-------------------------------------------------------------------- |1.1.5 |Відомості про систему, нормативи, заходи| | | ЗС | | |приведення військ (сил) у готовність, | | | | | |підготовку їх до виконання оперативних | | | | | |(бойових) завдань | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за сукупністю всіх показників |ЦТ |10 | | | |у цілому щодо: | | | | | |виду, оперативного командування, | | | | | |корпусу, ескадри, військово-морської | | | | | |бази ЗС; | | | | | |адміністрації, регіонального | | | | | |управління, морської охорони, | | | | | |розвідувального органу ДПС; | | | | | |внутрішніх військ, територіального | | | | | |командування внутрішніх військ МВС; | | | | | |Центрального управління СБ; СЗР; ДССЗЗІ | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за окремими показниками в цілому щодо: |Т |5 | | | |виду, оперативного командування, | | | | | |корпусу, ескадри, військово-морської | | | | | |бази, тактичної групи, бригади, полку, | | | | | |окремого батальйону (до них | | | | | |прирівняних), установи, організації, | | | | | |підприємства, арсеналу, бази ЗС; | | | | | |адміністрації, регіонального | | | | | |управління, морської охорони, | | | | | |розвідувального органу, органу охорони | | | | | |державного кордону, загону морської | | | | | |охорони, органу забезпечення ДПС; | | | | | |УДО; | | | | | |територіального командування, бригади, | | | | | |полку, окремого батальйону (до них | | | | | |прирівняних) внутрішніх військ МВС; | | | | | |підрозділу, навчального закладу, | | | | | |військової частини СБ; | | | | | |підрозділу, навчального закладу, | | | | | |військової частини СЗР; | | | | | |загону Державної спеціальної служби | | | | | |транспорту МТЗ; | | | | | |регіонального органу, територіального | | | | | |підрозділу ДССЗЗІ | | | | --------------------------------------------------------------------".

8. Статтю 1.1.6 викласти в такій редакції:

"-------------------------------------------------------------------- |1.1.6 |Відомості за сукупністю всіх | | |ЗС | | |показників про бойові комплекти, | | | | | |бойовий та чисельний склад | | | | | |військ (сил) у цілому щодо: | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |виду, роду, спеціальних військ, |ЦТ |10 | | | |оперативного командування, корпусу, | | | | | |територіального командування, | | | | | |повітряного командування, ескадри, | | | | | |військово-морської бази ЗС; | | | | | |адміністрації, регіонального | | | | | |управління, морської охорони, | | | | | |розвідувального органу | | | | | |ДПС; внутрішніх військ МВС; | | | | | |СБ; СЗР; ДССЗЗІ | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |тактичної групи, бригади, полку, |Т |5 | | | |окремого батальйону (до них | | | | | |прирівняних), установи, організації, | | | | | |підприємства, арсеналу, бази | | | | | |ЗС; органу охорони державного | | | | | |кордону, загону морської охорони, | | | | | |органу забезпечення ДПС; УДО; | | | | | |територіального командування, | | | | | |бригади, полку, окремого батальйону | | | | | |(до них прирівняних) внутрішніх | | | | | |військ МВС; | | | | | |підрозділу, навчального закладу, | | | | | |військової частини СБ; | | | | | |підрозділу, навчального закладу | | | | | |СЗР; | | | | | |територіального підрозділу ДССЗЗІ | | | | --------------------------------------------------------------------".

9. Статтю 1.1.11 викласти в такій редакції:

"-------------------------------------------------------------------- |1.1.11 |Відомості про плани територіальної | | | ЗС | | |оборони, заходи, стан підготовки | | | | | |до виконання завдань територіальної | | | | | |оборони | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за сукупністю всіх показників у цілому |ЦТ |10 | | | |щодо: | | | | | |виду, роду, спеціальних військ, | | | | | |оперативного командування | | | | | |(територіального управління) | | | | | |ЗС; ДПС; СБ; СЗР; внутрішніх | | | | | |військ МВС; МНС; УДО; | | | | | |Державної спеціальної служби | | | | | |транспорту МТЗ; ДССЗЗІ | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за окремими показниками в цілому щодо: |Т |5 | | | |виду, роду, спеціальних військ, | | | | | |оперативного командування | | | | | |(територіального управління) | | | | | |ЗС; ДПС; СБ; СЗР; | | | | | |територіального командування | | | | | |внутрішніх військ МВС; МНС; УДО; | | | | | |Державної спеціальної служби | | | | | |транспорту МТЗ; зони, району | | | | | |територіальної оборони; | | | | | |за сукупністю всіх показників в цілому | | | | | |щодо: | | | | | |бригади, полку, окремого батальйону | | | | | |(до них прирівняних) внутрішніх | | | | | |військ МВС; | | | | | |регіонального органу, територіального | | | | | |підрозділу ДССЗЗІ | | | | --------------------------------------------------------------------".

10. Статтю 1.2.1 викласти в такій редакції:

"-------------------------------------------------------------------- |1.2.1 |Відомості про морально-психологічний | | |ЗС | | |стан особового складу військових | | | | | |формувань або ефективність | | | | | |морально-психологічного забезпечення | | | | | |підготовки чи застосування військ | | | | | |(сил), які дають змогу встановити їх | | | | | |боєздатність у цілому щодо: | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |ЗС |ЦТ |10 | | | |----------------------------------------+----+----| | | |виду, роду, спеціальних військ, |Т |5 | | | |оперативного командування, корпусу, | | | | | |територіального управління, | | | | | |повітряного командування, | | | | | |військово-морської бази, ескадри ЗС; | | | | | |ДПС; МВС; СБ; УДО; СЗР; | | | | | |Державної спеціальної служби | | | | | |транспорту МТЗ; ДССЗЗІ | | | | --------------------------------------------------------------------".

11. Статтю 1.3.1 викласти в такій редакції:

"-------------------------------------------------------------------- |1.3.1 |Відомості про призначення, дислокацію | | |ЗС | | |(координати), технічний стан, | | | | | |характеристики, систему охорони | | | | | |(захисту) окремого стаціонарного | | | | | |пункту управління (діючого, запасного) | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за окремими показниками в цілому щодо ЗС|ОВ |30 | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за окремими показниками в цілому щодо: |ЦТ |10 | | | |виду, оперативного командування, | | | | | |територіального управління; | | | | | |за сукупністю всіх показників | | | | | |у цілому щодо: | | | | | |корпусу, повітряного командування, | | | | | |військово-морської бази, ескадри ЗС; | | | | | |СБ; СЗР; ДПС; МВС; внутрішніх | | | | | |військ МВС; | | | | | |Державної спеціальної служби | | | | | |транспорту МТЗ; МНС; ДССЗЗІ | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за окремими показниками щодо: |Т |5 | | | |стаціонарного пункту управління ЗС, | | | | | |виду, оперативного командування, | | | | | |територіального управління, корпусу, | | | | | |повітряного командування, | | | | | |військово-морської бази, ескадри ЗС; | | | | | |СБ; СЗР; ДПС; МВС; | | | | | |внутрішніх військ МВС; | | | | | |Державної спеціальної служби | | | | | |транспорту МТЗ; МНС; ДССЗЗІ; | | | | | |за сукупністю всіх показників | | | | | |у цілому щодо: | | | | | |дивізії, тактичної групи, бригади, | | | | | |авіаційного крила, полку, окремого | | | | | |батальйону ЗС; | | | | | |регіонального управління, морської | | | | | |охорони ДПС; УДО; | | | | | |головного управління, управління МВС; | | | | | |управління територіального | | | | | |командування, бригади, полку, окремого | | | | | |батальйону внутрішніх військ МВС; | | | | | |підрозділу СЗР; | | | | | |органу, військової частини СБ; | | | | | |військової частини Державної | | | | | |спеціальної служби транспорту МТЗ; | | | | | |головного управління МНС; | | | | | |регіонального органу, територіального | | | | | |підрозділу ДССЗЗІ | | | | --------------------------------------------------------------------".

12. Статтю 1.4.1 викласти в такій редакції:

"-------------------------------------------------------------------- |1.4.1 |Відомості про організацію оповіщення, | | |ЗС | | |управління мобілізацією, переведення з | | | | | |мирного на воєнний стан | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за сукупністю всіх показників у цілому |ЦТ |10 | | | |щодо: | | | | | |виду, роду, спеціальних військ, | | | | | |оперативного командування ЗС; | | | | | |МВС, внутрішніх військ МВС; | | | | | |СБ; СЗР; ДПС; ДДВП; ДССЗЗІ | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за окремими показниками в цілому щодо: |Т |5 | | | |виду, роду, спеціальних військ, | | | | | |оперативного командування ЗС; | | | | | |МВС, внутрішніх військ МВС; СБ; СЗР; | | | | | |ДПС; ДДВП; ДССЗЗІ; | | | | | |за сукупністю всіх показників у цілому | | | | | |щодо: | | | | | |територіального управління, корпусу, | | | | | |повітряного командування, військово- | | | | | |морської бази, ескадри, тактичної | | | | | |групи ЗС; | | | | | |розвідувального органу, регіонального | | | | | |управління, органу охорони державного | | | | | |кордону, загону морської охорони, | | | | | |органу забезпечення ДПС; УДО; | | | | | |головного управління, управління МВС, | | | | | |управління територіального | | | | | |командування, бригади, полку, окремого | | | | | |батальйону внутрішніх військ МВС; | | | | | |органу й установи кримінально- | | | | | |виконавчої системи; | | | | | |частини Державної спеціальної служби | | | | | |транспорту МТЗ, Адміністрації, | | | | | |регіонального органу, | | | | | |територіального підрозділу ДССЗЗІ | | | | --------------------------------------------------------------------".

13. Статтю 1.4.2 викласти в такій редакції:

"-------------------------------------------------------------------- |1.4.2 |Відомості про зміст мобілізаційного | | |ЗС | | |плану, схеми мобілізаційного | | | | | |розгортання, оперативно-мобілізаційних | | | | | |заходів щодо військових формувань, які | | | | | |відмобілізовуються, | | | | | |доукомплектовуються, передаються | | | | | |до складу ЗС, заново формуються, | | | | | |що розкривають: | | | | | |порядок їх розгортання, дислокацію, | | | | | |райони відмобілізування, терміни, стан | | | | | |готовності, чисельність особового | | | | | |складу воєнного часу, результати роботи | | | | | |з мобілізації військ у державі | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за сукупністю всіх показників |ОВ |30 | | | |у цілому щодо: | | | | | |виду військ, оперативного | | | | | |командування ЗС; СБ; СЗР | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за окремими показниками в цілому щодо: |ЦТ |10 | | | |виду військ, оперативного командування | | | | | |ЗС; СБ; СЗР; | | | | | |за сукупністю всіх показників | | | | | |у цілому щодо: | | | | | |ДАЗТ; ДДВП; ДПС; | | | | | |роду військ, територіального | | | | | |управління, корпусу, повітряного | | | | | |командування, військово-морської бази, | | | | | |ескадри ЗС; МВС; внутрішніх військ МВС; | | | | | |МНС; Державної спеціальної служби | | | | | |транспорту МТЗ; органу, військової | | | | | |частини СБ; частини, установи СЗР; | | | | | |УДО; ДССЗЗІ | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за окремими показниками в цілому щодо: |Т |5 | | | |ДАЗТ, залізниці; органу й установи | | | | | |кримінально-виконавчої системи, ДДВП; | | | | | |ДПС; роду військ, територіального | | | | | |управління, корпусу, повітряного | | | | | |командування, військово-морської бази, | | | | | |ескадри, тактичної групи, бригади, | | | | | |авіаційного крила, полку, окремого | | | | | |батальйону (до них прирівняних), | | | | | |установи, організації ЗС; | | | | | |МВС, головного управління, управління, | | | | | |військового формування, управління | | | | | |територіального командування, | | | | | |бригади, полку, окремого батальйону | | | | | |внутрішніх військ МВС; | | | | | |територіальних органів управління і | | | | | |підрозділів оперативно-рятувальної | | | | | |служби цивільного захисту МНС; | | | | | |частини, установи, підрозділу Державної | | | | | |спеціальної служби транспорту МТЗ; | | | | | |органу, військової частини СБ; | | | | | |частини, установи СЗР; УДО; | | | | | |Адміністрації, регіонального | | | | | |органу, територіального | | | | | |підрозділу ДССЗЗІ | | | | --------------------------------------------------------------------".

14. Статтю 1.4.3 викласти в такій редакції:

"-------------------------------------------------------------------- |1.4.3 |Відомості за сукупністю всіх показників | | |ЗС | | |про дислокацію, систему охорони, | | | | | |оборони, організаційно-штатну структуру,| | | | | |чисельність особового складу військових | | | | | |частин (установ) на воєнний | | | | | |час у цілому щодо: | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |ЗС |ОВ |30 | | | |----------------------------------------+----+----| | | |виду ЗС |ЦТ |10 | | | |----------------------------------------+----+----| | | |оперативного командування, роду, |Т |5 | | | |спеціальних військ, корпусу, | | | | | |територіального управління, повітряного | | | | | |командування, військово-морської бази, | | | | | |ескадри, тактичної групи, бригади, | | | | | |авіаційного крила, полку, окремого | | | | | |батальйону (до них прирівняних), | | | | | |установи, організації ЗС | | | | --------------------------------------------------------------------".

15. Статтю 1.4.4 викласти в такій редакції:

"-------------------------------------------------------------------- |1.4.4 |Відомості про дислокацію, систему | | |ЗС | | |охорони, оборони, організаційно-штатну | | | | | |структуру, чисельність особового складу | | | | | |військових частин (установ) | | | | | |на мирний час | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за сукупністю всіх показників у цілому |ЦТ |10 | | | |щодо ЗС | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за окремими показниками в цілому щодо: |Т |5 | | | |виду, оперативного командування, | | | | | |корпусу, територіального управління, | | | | | |повітряного командування, | | | | | |військово-морської бази, ескадри, | | | | | |об'єднаних сил швидкого реагування, | | | | | |які залучаються до бойового чергування | | | | | |з протиповітряної оборони, | | | | | |розвідувальних та спеціальних | | | | | |військ ЗС; | | | | | |за сукупністю всіх показників у цілому | | | | | |щодо підрозділу об'єднаних сил швидкого | | | | | |реагування | | | | --------------------------------------------------------------------".

16. Статтю 1.4.6 викласти в такій редакції:

"-------------------------------------------------------------------- |1.4.6 |Відомості про потребу, наявність, | | |ЗС | | |обсяги утримання в непорушних запасах, | | | | | |місця зберігання основних видів | | | | | |озброєння, військової техніки та | | | | | |матеріальних засобів, що необхідні | | | | | |для забезпечення мобілізаційного | | | | | |розгортання військ (спеціальних | | | | | |формувань, призначених для передачі ЗС) | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за сукупністю всіх показників у цілому |ОВ |30 | | | |щодо ЗС | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за окремими показниками |ЦТ |10 | | | |в цілому щодо ЗС; | | | | | |за сукупністю всіх показників | | | | | |у цілому щодо: | | | | | |виду, роду, спеціальних військ, | | | | | |оперативного командування ЗС; | | | | | |ДПС; МВС; внутрішніх військ МВС; | | | | | |ДДВП; ДССЗЗІ | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за окремими показниками в цілому щодо: |Т |5 | | | |виду, роду, спеціальних військ, | | | | | |оперативного командування, корпусу, | | | | | |тактичної групи, бригади, авіаційного | | | | | |крила, полку, окремого батальйону | | | | | |(до них прирівняних), установи, закладу | | | | | |ЗС; МВС, управління територіального | | | | | |командування, бригади, полку, окремого | | | | | |батальйону (до них прирівняних), | | | | | |внутрішніх військ МВС; | | | | | |ДДВП, органу й установи | | | | | |кримінально-виконавчої системи; | | | | | |регіонального управління, органу | | | | | |охорони державного кордону, загону | | | | | |морської охорони, органу забезпечення | | | | | |ДПС; УДО; | | | | | |частини Державної спеціальної служби | | | | | |транспорту МТЗ; | | | | | |Адміністрації, регіонального органу, | | | | | |територіального підрозділу, закладу, | | | | | |установи ДССЗЗІ; місцевої державної | | | | | |адміністрації, органу місцевого | | | | | |самоврядування, адміністративної | | | | | |території (до району в місті з | | | | | |населенням понад 1 млн. жителів) | | | | --------------------------------------------------------------------".

17. Статтю 1.4.7 викласти в такій редакції:

"-------------------------------------------------------------------- |1.4.7 |Відомості про кількість, вартість, | | |ЗС | | |строки постачання озброєння (військової | | | | | |техніки, спеціальних комплектувальних | | | | | |виробів до них) для потреб військових | | | | | |формувань | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за сукупністю всіх показників у цілому |ЦТ |10 | | | |щодо: ЗС; ДПС | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за окремими показниками в цілому щодо: |Т |5 | | | |виду, роду, спеціальних військ, | | | | | |оперативного командування ЗС; | | | | | |ДПС; СБ; МВС, внутрішніх військ МВС; | | | | | |ДДВП; УДО; | | | | | |за сукупністю всіх показників у цілому | | | | | |щодо: | | | | | |органу СБ; головного управління МВС; | | | | | |регіонального управління ДПС; | | | | | |органу і установи | | | | | |кримінально-виконавчої системи; | | | | | |підприємства (установи, організації), | | | | | |які є виробниками (постачальниками) | | | | | |озброєння (військової техніки, | | | | | |спеціальних комплектуючих | | | | | |виробів до них) | | | | --------------------------------------------------------------------".

18. Статтю 1.4.8 викласти в такій редакції:

"-------------------------------------------------------------------- |1.4.8 |Відомості про кількість, строки | | |ЗС | | |поставки військовим формуванням для | | | | | |забезпечення їх боєздатності основних | | | | | |видів пального (мастильних матеріалів, | | | | | |речового, медичного майна, | | | | | |продовольства, видів матеріально- | | | | | |технічних засобів) | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за умов воєнного стану за окремими |ЦТ |10 | | | |показниками в цілому щодо ЗС | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |у мирний час за окремими показниками в |Т |5 | | | |цілому щодо ЗС; | | | | | |за умов воєнного стану за окремими | | | | | |показниками в цілому щодо: виду, роду, | | | | | |спеціальних військ, оперативного | | | | | |командування, корпусу, повітряного | | | | | |командування, військово-морської бази, | | | | | |ескадри ЗС; СБ; МВС, внутрішніх військ | | | | | |МВС; ДДВП; ДПС; УДО | | | | --------------------------------------------------------------------".

19. Статтю 1.4.9 викласти в такій редакції:

"-------------------------------------------------------------------- |1.4.9 |Відомості за сукупністю всіх показників | | |ЗС | | |про баланс електричної потужності, | | | | | |електроенергії систем живлення | | | | | |військових об'єктів за умов воєнного | | | | | |стану в цілому щодо: | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |виду, роду, спеціальних військ, |ЦТ |10 | | | |оперативного командування, корпусу, | | | | | |територіального управління, повітряного | | | | | |командування, військово-морської бази, | | | | | |ескадри ЗС; адміністрації, | | | | | |регіонального управління, морської | | | | | |охорони, розвідувального органу ДПС; | | | | | |внутрішніх військ МВС; Центрального | | | | | |управління СБ; СЗР; ДССЗЗІ | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |тактичної групи, бригади, авіаційного |Т |5 | | | |крила, полку, окремого батальйону | | | | | |(до них прирівняних), установи, | | | | | |організації ЗС, підприємства, | | | | | |арсеналу, бази; | | | | | |органу охорони державного кордону, | | | | | |загону морської охорони, органу | | | | | |забезпечення ДПС; УДО; | | | | | |управління територіального | | | | | |командування, бригади, полку, | | | | | |окремого батальйону (до них | | | | | |прирівняних) внутрішніх військ МВС; | | | | | |підрозділу, навчального закладу, | | | | | |військової частини СБ; | | | | | |підрозділу, навчального закладу, | | | | | |військової частини СЗР; | | | | | |частини Державної спеціальної | | | | | |служби транспорту МТЗ; | | | | | |Адміністрації, регіонального органу, | | | | | |територіального підрозділу, закладу, | | | | | |установи ДССЗЗІ | | | | --------------------------------------------------------------------".

20. Статтю 1.5.2 викласти в такій редакції:

"-------------------------------------------------------------------- |1.5.2 |Відомості про кількісні показники, які |ЦТ |10 |МПП | | |розкривають нормовані або виміряні | | | | | |параметри рівнів фізичних полів корабля | | | | | |(за кожним полем окремо) | | | | --------------------------------------------------------------------".

21. Доповнити ЗВДТ ( z0902-05 ) статтею 1.5.7 такого змісту:

"-------------------------------------------------------------------- |1.5.7 |Відомості про зміст заходів маскування | | |МПП | | |(керування) дійсних параметрів рівнів | | | | | |фізичних полів корабля, які: | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |розкривають кількісні показники |ЦТ |10 | | | |----------------------------------------+----+----| | | |не розкривають кількісних показників |Т |5 | | --------------------------------------------------------------------".

22. Доповнити ЗВДТ ( z0902-05 ) статтею 1.5.8 такого змісту:

"-------------------------------------------------------------------- |1.5.8 |Відомості про фізико-технічні показники |Т |5 |ЗС | | |стендів або полігонів контролю фізичних | | | | | |полів кораблів | | | | --------------------------------------------------------------------".

23. Доповнити ЗВДТ ( z0902-05 ) статтею 1.5.9 такого змісту:

"-------------------------------------------------------------------- |1.5.9 |Відомості за сукупністю всіх складових |Т |5 |ЗС | | |показників про організаційно-технічні | | | | | |заходи, які є необхідними для контролю | | | | | |або компенсації рівнів фізичних | | | | | |полів кораблів | | | | --------------------------------------------------------------------".

24. Статтю 1.6.4 викласти в такій редакції:

"-------------------------------------------------------------------- |1.6.4 |Відомості про рівні розвіддоступності | | |ЗС | | |засобам технічних розвідок військових | | | | | |об'єктів (зразків озброєння чи | | | | | |військової техніки) | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |у цілому щодо: виду, роду, спеціальних |ЦТ |10 | | | |військ, оперативного командування, | | | | | |корпусу, територіального управління, | | | | | |повітряного командування, | | | | | |військово-морської бази, ескадри ЗС; | | | | | |адміністрації ДПС, її розвідувального | | | | | |органу, регіонального управління, | | | | | |морської охорони ДПС; ДССЗЗІ | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |у цілому щодо: тактичної групи, |Т |5 | | | |бригади, авіаційного крила, полку, | | | | | |окремого батальйону (до них | | | | | |прирівняних) ЗС; органу охорони | | | | | |державного кордону, загону морської | | | | | |охорони, органу забезпечення, | | | | | |підрозділу розвідувального органу | | | | | |ДПС; регіонального органу, | | | | | |територіального підрозділу ДССЗЗІ; | | | | | |щодо окремого військового об'єкта | | | | | |(зразка озброєння чи військової | | | | | |техніки) | | | | --------------------------------------------------------------------".

25. Статтю 1.9.9 викласти в такій редакції:

"-------------------------------------------------------------------- |1.9.9 |Відомості про бойові можливості, | | |МО | | |основні тактико-технічні | | | | | |характеристики, результати випробувань | | | | | |зразків (систем, комплексів або | | | | | |складових цих зразків) озброєння чи | | | | | |військової техніки або боєприпасів, | | | | | |які перебувають (плануються) | | | | | |в експлуатації (зберіганні) у військах. | | | | | |При засекречуванні ступінь секретності | | | | | |встановлюється і змінюється за рішенням | | | | | |державного експерта з питань таємниць | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за сукупністю всіх показників щодо |ЦТ |10 | | | |окремого зразка (системи, комплексу |Т |5 | | | |або складових цих зразків) озброєння | | | | | |чи військової техніки, або боєприпасу | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за окремими показниками щодо окремого |Т |5 | | | |зразка (системи, комплексу або | | | | | |складових цих зразків) озброєння чи | | | | | |військової техніки, або боєприпасу | | | | --------------------------------------------------------------------".

26. Статтю 1.12.2 викласти в такій редакції:

"-------------------------------------------------------------------- |1.12.2 |Відомості щодо цивільного захисту |ЦТ |10 |МНС | | |(Цивільної оборони України) про | | | | | |дислокацію або характеристики | | | | | |запасних пунктів управління, | | | | | |перелік утримувачів яких | | | | | |визначається Кабінетом Міністрів | | | | | |України; запасних пунктів | | | | | |управління ДАЗТ; територіальних | | | | | |органів управління, підрозділів | | | | | |Оперативно-рятувальної служби | | | | | |цивільного захисту МНС | | | | |-------+----------------------------------------+----+----+-------| | |у цілому щодо конкретного утримувача, |ЦТ |10 | | | |якщо в нього є не менше двох запасних | | | | | |пунктів управління | | | | |-------+----------------------------------------+----+----+-------| | |щодо окремого запасного пункту |Т |5 | | | |управління | | | | --------------------------------------------------------------------".

27. Статтю 1.12.3 викласти в такій редакції:

"-------------------------------------------------------------------- |1.12.3 |Відомості про організацію системи |Т |5 |МНС | | |зв'язку або оповіщення цивільного | | | | | |захисту (Цивільної оборони України) | | | | | |на особливий період чи при загрозі | | | | | |проведення терористичних актів | | | | --------------------------------------------------------------------".

28. Статтю 1.12.4 викласти в такій редакції:

"-------------------------------------------------------------------- |1.12.4 |Відомості про систему, нормативи, | | |МНС | | |заходи приведення цивільного захисту | | | | | |(Цивільної оборони України) | | | | | |у готовність до виконання завдань | | | | | |в особливий період: | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за окремими показниками в цілому |ЦТ |10 | | | |щодо України; за сукупністю всіх | | | | | |показників у цілому щодо: | | | | | |центрального органу виконавчої влади, | | | | | |іншого державного органу; | | | | | |Ради міністрів АР Крим, обласної, | | | | | |Київської або Севастопольської міської | | | | | |державних адміністрацій; підприємства, | | | | | |установи, організації, що залучаються | | | | | |до виконання заходів з цивільного | | | | | |захисту (Цивільної оборони України) | | | | | |в особливий період згідно рішення | | | | | |Кабінету Міністрів України | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за окремими показниками в цілому щодо: |Т |5 | | | |центрального органу виконавчої влади, | | | | | |іншого державного органу; Ради міністрів| | | | | |АР Крим, обласної, Київської або | | | | | |Севастопольської міської державних | | | | | |адміністрацій; підприємства, установи, | | | | | |організації, територіального органу | | | | | |управління МНС, що залучаються до | | | | | |виконання заходів з цивільного захисту | | | | | |(Цивільної оборони України) в особливий | | | | | |період згідно рішення Кабінету | | | | | |Міністрів України | | | | --------------------------------------------------------------------".

29. Доповнити ЗВДТ ( z0902-05 ) статтею 1.12.5 такого змісту:

"-------------------------------------------------------------------- |1.12.5 |Відомості щодо цивільного захисту | | |МНС | | |(Цивільної оборони України) про | | | | | |номенклатуру, обсяг мобілізаційних | | | | | |запасів матеріально-технічних засобів | | | | | |(продовольства), дислокацію складів | | | | | |(баз) їх зберігання | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за окремими показниками в цілому щодо |ЦТ |10 | | | |України; | | | | | |за сукупністю всіх показників у цілому | | | | | |щодо: центрального органу виконавчої | | | | | |влади; ДАЗТ | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за окремими показниками в цілому щодо: |Т |5 | | | |центрального органу виконавчої влади, | | | | | |іншого державного органу, Ради | | | | | |міністрів АР Крим, обласної, Київської | | | | | |або Севастопольської міської державних | | | | | |адміністрацій, залізниці; | | | | | |територіального органу управління МНС; | | | | | |за сукупністю всіх показників в цілому | | | | | |щодо окремого складу (бази): | | | | | |центрального органу виконавчої влади, | | | | | |іншого державного органу, Ради | | | | | |міністрів АР Крим, обласної, | | | | | |Київської або Севастопольської міської | | | | | |державних адміністрацій, залізниці; | | | | | |територіального органу управління МНС | | | | --------------------------------------------------------------------".

30. Статтю 2.1.2 викласти в такій редакції:

"-------------------------------------------------------------------- |2.1.2 |Відомості за сукупністю всіх показників |Т |5 |МЕ | | |про організацію оповіщення, зв'язку, | | | | | |управління мобілізацією, порядку, | | | | | |термінів виконання заходів з метою | | | | | |своєчасного переведення на роботу за | | | | | |умови проведення мобілізації в зв'язку | | | | | |з введенням в державі воєнного стану в | | | | | |цілому щодо: центрального органу | | | | | |виконавчої влади, іншого державного | | | | | |органу, Ради міністрів АР Крим, | | | | | |обласної, Київської або | | | | | |Севастопольської міської державних | | | | | |адміністрацій; Концерну радіомовлення, | | | | | |радіозв'язку та телебачення України, | | | | | |його структурних підрозділів; | | | | | |відкритого акціонерного товариства | | | | | |"Укртелеком", його структурних | | | | | |підрозділів; ДАЗТ, залізниці, | | | | | |окремого підприємства (установи, | | | | | |організації), які виробляють | | | | | |озброєння (боєприпаси, військову | | | | | |техніку, спеціальні комплектувальні | | | | | |вироби до них) | | | | --------------------------------------------------------------------".

31. Статтю 2.1.4 викласти в такій редакції:

"-------------------------------------------------------------------- |2.1.4 |Відомості за сукупністю всіх складових |Т |5 |МЕ | | |показників про заходи мобілізаційної | | | | | |підготовки або мобілізаційного плану | | | | | |галузей національної економіки стосовно | | | | | |забезпечення життєдіяльності населення | | | | | |на особливий період у цілому щодо: | | | | | |центрального органу виконавчої | | | | | |влади, іншого державного органу, Ради | | | | | |міністрів АР Крим, обласної, Київської | | | | | |або Севастопольської міської державних | | | | | |адміністрацій | | | | --------------------------------------------------------------------".

32. Статтю 2.1.6 викласти в такій редакції:

"-------------------------------------------------------------------- |2.1.6 |Відомості за сукупністю всіх показників | | |МЕ | | |про місця зберігання, номенклатуру, | | | | | |норми накопичення, фактичну наявність | | | | | |матеріальних цінностей мобілізаційного | | | | | |резерву в цілому щодо: | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |Державного комітету України з державного|ЦТ |10 | | | |матеріального резерву | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |центрального органу виконавчої влади, |Т |5 | | | |Ради міністрів АР Крим, обласної, | | | | | |Київської або Севастопольської міської | | | | | |державних адміністрацій; окремого | | | | | |підприємства (установи, організації), | | | | | |які виробляють озброєння (боєприпаси, | | | | | |військову техніку, спеціальні | | | | | |комплектувальні вироби до них) | | | | --------------------------------------------------------------------".

33. Статтю 2.1.7 викласти в такій редакції:

"-------------------------------------------------------------------- |2.1.7 |Відомості за сукупністю всіх показників | | |МЕ | | |про місця зберігання, номенклатуру, | | | | | |норми накопичення, фактичну наявність | | | | | |матеріальних цінностей державного | | | | | |резерву в цілому щодо: | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |Державного комітету України з державного|ЦТ |10 | | | |матеріального резерву | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |центрального органу виконавчої влади; |Т |5 | | | |ДАЗТ; організації або установи, | | | | | |підпорядкованої Державному комітету | | | | | |України з державного матеріального | | | | | |резерву | | | | --------------------------------------------------------------------".

34. Статтю 2.1.13 викласти в такій редакції:

"-------------------------------------------------------------------- |2.1.13 |Відомості за сукупністю всіх показників | | |МЕ | | |про потреби, обсяги | | | | | |матеріально-технічного, фінансового | | | | | |забезпечення заходів, передбачених | | | | | |мобілізаційними планами, у цілому щодо: | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |ЗС; СБ; СЗР; ДПС, Адміністрації ДПС, її |ЦТ |10 | | | |розвідувального органу; МВС, внутрішніх | | | | | |військ МВС; ДДВП; ДССЗЗІ | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |корпусу, територіального управління, |Т |5 | | | |повітряного командування, військово- | | | | | |морської бази, ескадри, тактичної | | | | | |групи, бригади, полку, окремого | | | | | |батальйону, установи, організації, | | | | | |підприємства ЗС; УДО; | | | | | |регіонального управління, морської | | | | | |охорони, органу охорони державного | | | | | |кордону, загону морської охорони, | | | | | |органу забезпечення ДПС; органу СБ; | | | | | |головного управління, управління МВС, | | | | | |управління територіального | | | | | |командування, бригади, полку, окремого | | | | | |батальйону (до них прирівняних) | | | | | |внутрішніх військ МВС; органу й | | | | | |установи кримінально-виконавчої | | | | | |системи, Адміністрації, регіонального | | | | | |органу, територіального підрозділу, | | | | | |закладу, установи ДССЗЗІ | | | | --------------------------------------------------------------------".

35. Статтю 2.1.19 викласти в такій редакції:

"-------------------------------------------------------------------- |2.1.19 |Відомості про норми, обсяги заготівлі | | |МЕ | | |донорської крові або її препаратів | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за окремими показниками на особливий |ЦТ |10 | | | |період у цілому щодо: центрального | | | | | |органу виконавчої влади, | | | | | |Академії медичних наук | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за сукупністю всіх показників в мирний |Т |5 | | | |час у цілому щодо: центрального органу | | | | | |виконавчої влади, Академії медичних | | | | | |наук; за сукупністю всіх показників | | | | | |на особливий період або в мирний час | | | | | |у цілому щодо: Ради міністрів АР Крим, | | | | | |обласної, Київської або | | | | | |Севастопольської міської державних | | | | | |адміністрацій | | | | --------------------------------------------------------------------".

36. Доповнити ЗВДТ ( z0902-05 ) статтею 2.1.22 такого змісту:

"-------------------------------------------------------------------- |2.1.22 |Відомості за окремими показниками про |Т |5 |МЕ | | |місця зберігання, норми накопичення, | | | | | |фактичну наявність резервних фондів | | | | | |грошових коштів, що призначені для | | | | | |задоволення потреб ЗС, інших військових | | | | | |формувань, національної економіки, | | | | | |населення в особливий період у цілому | | | | | |щодо: територіального управління або | | | | | |структурної одиниці НБ | | | | --------------------------------------------------------------------".

37. Статтю 2.2.1 викласти в такій редакції:

"-------------------------------------------------------------------- |2.2.1 |Відомості про зміст плану перевезень |Т |5 |МЕ | | |населення або об'єктів оборонних | | | | | |галузей у разі евакуації в цілому щодо: | | | | | |центрального органу виконавчої влади, | | | | | |іншого державного органу, Ради | | | | | |міністрів АР Крим, обласної, Київської | | | | | |або Севастопольської міської державних | | | | | |адміністрацій; залізниці | | | | --------------------------------------------------------------------".

38. Статтю 2.3.1 викласти в такій редакції:

"-------------------------------------------------------------------- |2.3.1 |Відомості за сукупністю всіх складових |Т |5 |МПЕ | | |показників про системи фізичного | | | | | |захисту або охорони окремого об'єкта | | | | | |підприємств паливно-енергетичного | | | | | |комплексу, що розкривають інформацію | | | | | |про його диверсійну стійкість. | | | | | |Перелік об'єктів підприємств паливно- | | | | | |енергетичного комплексу, відомості про | | | | | |системи фізичного захисту або охорони | | | | | |яких (що розкривають інформацію про | | | | | |їх диверсійну стійкість) становлять | | | | | |державну таємницю, визначається | | | | | |державним експертом з питань | | | | | |таємниць МПЕ | | | | --------------------------------------------------------------------".

39. Доповнити ЗВДТ ( z0902-05 ) статтею 2.7.3 такого змісту:

"-------------------------------------------------------------------- |2.7.3 |Відомості за окремими показниками про |Т |5 |НКА | | |результати наукових, науково-дослідних, | | | | | |дослідно-конструкторських, проектних | | | | | |робіт у галузі створення матеріалів, | | | | | |зарядів, ракетних двигунів на основі | | | | | |твердого ракетного палива, розголошення | | | | | |яких створює загрозу національним | | | | | |інтересам і безпеці. При засекречуванні | | | | | |ступінь секретності встановлюється і | | | | | |змінюється за рішенням державного | | | | | |експерта з питань таємниць | | | | --------------------------------------------------------------------".

40. Доповнити ЗВДТ ( z0902-05 ) статтею 2.7.4 такого змісту:

"-------------------------------------------------------------------- |2.7.4 |Відомості за окремими показниками про |ЦТ |10 |НКА | | |результати наукових, науково-дослідних |Т |5 | | | |(дослідно-конструкторських) або | | | | | |проектних робіт у галузі створення чи | | | | | |забезпечення функціонування в умовах | | | | | |завад апаратури користувачів | | | | | |супутникових систем | | | | | |координатно-часового та навігаційного | | | | | |забезпечення, на базі яких можуть бути | | | | | |створені нові види продукції чи | | | | | |прогресивні технології, що мають | | | | | |важливе оборонне чи економічне | | | | | |значення, або суттєво впливають | | | | | |на зовнішньоекономічну діяльність | | | | | |та національну безпеку України. | | | | | |При засекречуванні ступінь секретності | | | | | |встановлюється і змінюється за рішенням | | | | | |державного експерта з питань таємниць | | | | --------------------------------------------------------------------".

41. Доповнити ЗВДТ ( z0902-05 ) статтею 2.7.5 такого змісту:

"-------------------------------------------------------------------- |2.7.5 |Відомості за окремими показниками про |ЦТ |10 |НКА | | |результати наукових, науково-дослідних, |Т |5 | | | |дослідно-конструкторських, проектних | | | | | |робіт зі створення систем управління | | | | | |космічних ракет-носіїв військового | | | | | |призначення (балістичних ракет чи | | | | | |космічних апаратів військового | | | | | |призначення), розголошення яких створює | | | | | |загрозу національним інтересам | | | | | |і безпеці. При засекречуванні ступінь | | | | | |секретності встановлюється і змінюється | | | | | |за рішенням державного експерта | | | | | |з питань таємниць | | | | --------------------------------------------------------------------".

42. Доповнити ЗВДТ ( z0902-05 ) статтею 4.3.2 такого змісту:

"-------------------------------------------------------------------- |4.3.2 |Відомості про планування або |Т |5 |СБ | | |організацію антитерористичних заходів, | | | | | |розголошення яких може завдати шкоди | | | | | |проведенню таких заходів, життю чи | | | | | |здоров'ю їх учасників. Рішення про | | | | | |необхідність засекречування інформації | | | | | |приймає керівник Антитерористичного | | | | | |центру при СБ України або керівник | | | | | |координаційної групи Антитерористичного | | | | | |центру при регіональному органі | | | | | |СБ України | | | | --------------------------------------------------------------------".

43. Статтю 4.7.4 викласти в такій редакції:

"-------------------------------------------------------------------- |4.7.4 |Відомості про систему забезпечення |ЦТ |10 |СЗР | | |безпечного функціонування закордонних |Т |5 | | | |дипломатичних установ України. | | | | | |При засекречуванні ступінь секретності | | | | | |встановлюється і змінюється в залежності| | | | | |від обсягу і важливості відповідних | | | | | |відомостей за рішенням посадової особи, | | | | | |уповноваженої на встановлення грифа | | | | | |секретності | | | | --------------------------------------------------------------------".

44. Статтю 4.9.7 викласти в такій редакції:

"-------------------------------------------------------------------- |4.9.7 |Відомості про заходи, перспективи | | |ДССЗЗІ | | |організації чи забезпечення безпеки | | | | | |систем урядового або спеціального | | | | | |видів зв'язку | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за сукупністю всіх показників у цілому |ЦТ |10 | | | |щодо центрального органу виконавчої | | | | | |влади, НБ, СБ, СЗР | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за окремими показниками в цілому щодо |Т |5 | | | |окремої системи (об'єкта) | | | | --------------------------------------------------------------------".

45. Статтю 4.10.6 викласти в такій редакції:

"-------------------------------------------------------------------- |4.10.6 |Відомості про організацію, зміст, стан, | | |ДССЗЗІ | | |плани розвитку системи | | | | | |криптографічного захисту секретної | | | | | |інформації | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за сукупністю всіх показників у цілому |ЦТ |10 | | | |щодо: вищого і центрального органу | | | | | |виконавчої влади, НБ, СБ, СЗР | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за окремими показниками в цілому щодо: |Т |5 | | | |вищого і центрального органу | | | | | |виконавчої влади, НБ, СБ, СЗР; | | | | | |за сукупністю всіх показників у цілому | | | | | |щодо: місцевого органу виконавчої | | | | | |влади, військової частини, | | | | | |підприємства, установи, організації | | | | --------------------------------------------------------------------".

Начальник Управління охорони

державної таємниці І.Божков


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 01.02.2008 — 2008 р., № 5, стор. 122, стаття 129, код акта 42017/2008

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Служба безпеки України:

 1. НАКАЗ від 27.01.2021 № 28 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 14.01.2020 № 4 "Про Умови оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта". Служба безпеки України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 22.01.2020 № 15 "Про внесення змін до Інструкції про порядок видачі у Службі безпеки України посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Служба безпеки України. 2020 рікк
 4. ДОГОВІР від Дата вчинення: "про співробітництво між Службою безпеки України та Інститутом національної пам’яті Словацької Республіки". Служба безпеки України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 21.02.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 13.03.2020 № 80 "Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 20.02.2020 № 53 "Про затвердження Положення про робочу групу з питань проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом". Служба безпеки України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 24.04.2020 № 109 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 24.04.2020 № 109 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 06.05.2020 № 120 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 12.05.2020 № 124 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень". Служба безпеки України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 13.05.2020 № 127 "Про відомчу відзнаку Служби безпеки України «Вогнепальна зброя» та затвердження Положення про неї". Служба безпеки України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 26.05.2020 № 140 "Про затвердження Положення про продовольче забезпечення в системі Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 18.06.2020 № 166 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), та інших форм розпорядчих документів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 01.07.2020 № 180 "Про затвердження Змін до Положення про комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 08.07.2020 № 190 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 09.07.2020 № 193 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 06.08.2020 № 220 "Про внесення змін до Інструкції про порядок оформлення в Службі безпеки України матеріалів про адміністративні правопорушення". Служба безпеки України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 01.08.2020 № 216 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення службових розслідувань та службових перевірок стосовно військовослужбовців Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 03.08.2020 № 214 "Про внесення змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". Служба безпеки України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -