<<
>>

НАКАЗ від 08.08.2019 № 1239 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2019

Документ актуальний на 04.10.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.08.2019  № 1239

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 серпня 2019 р.

за № 967/33938

Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Відповідно до статей 10-12 Закону України «Про державну таємницю», Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939, на підставі рішень державних експертів з питань таємниць про скасування раніше прийнятих рішень про віднесення інформації до державної таємниці, зареєстрованих у Службі безпеки України 21 червня 2019 року за № 2015, 27 червня 2019 року за № 2017, та рішень державних експертів з питань таємниць про віднесення інформації до державної таємниці, зареєстрованих у Службі безпеки України 05 червня 2019 року за №№ 1978, 1979, 18 червня 2019 року за №№ 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 21 червня 2019 року за № 2016, 27 червня 2019 року за № 2018, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року № 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за № 902/11182, що додаються.

2. Начальникам Управління правового забезпечення та Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Т.в.о. Голови Служби

генерал-майор

А.

Дублик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Служби безпеки України

08 серпня 2019 року № 1239

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 серпня 2019 р.

за № 967/33938

ЗМІНИ

до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

1. Пункт 5 Загальних положень після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом десятим такого змісту:

«ДБР - Державне бюро розслідувань.».

У зв’язку з цим абзаци десятий - п’ятдесят другий вважати відповідно абзацами одинадцятим - п’ятдесят третім.

2. У Відомостях, що становлять державну таємницю:

1) статтю 1.7.3 розділу 1 викласти у такій редакції:

«

1.7.3

Відомості за сукупністю всіх показників про строк, транспортний засіб та деталізований маршрут перевезення кореспонденції, яка містить державну таємницю, підрозділом фельд’єгерсько-поштового зв’язку ЗС

Т

5

ЗС

»;

2) статтю 2.4.2 розділу 2 викласти у такій редакції:

«

2.4.2

Відомості (щодо конкретного випадку) за сукупністю всіх показників про організацію охорони перевезення, маршрут та час переміщення матеріальних носіїв секретної інформації, що пересилаються через Головне управління та підрозділи урядового фельд’єгерського зв’язку ДССЗЗІ (підрозділи спеціального поштового зв’язку)

Т

5

ДССЗЗІ

»;

3) у розділі 4:

статтю 4.1.1 викласти у такій редакції:

«

4.1.1

Відомості про причетність працівників ДБР, СБ, ДПС, органів внутрішніх справ, податкової міліції ДФС, ГУР, УДО, персоналу ДКВС до здійснення оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, розголошення яких може завдати шкоду цій діяльності або життю чи здоров’ю цих працівників (персоналу), їх близьких родичів у зв’язку з виконанням цими працівниками (персоналом) завдань цієї діяльності. Рішення про необхідність засекречування інформації приймає начальник УДО, керівник органу ДБР, СБ, внутрішніх справ, оперативного підрозділу органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора ДКВС, територіального органу управління ДФС, ГУР, ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу

Т

5

ГУР

ДБР

ДКВС

ДПС

ДФС

МВС

СБ

УДО

»;

статті 4.1.3-4.1.6 викласти у такій редакції:

«

4.1.3

Відомості про персональні переліки, посади, належність до підрозділів, домашні адреси особового складу (персоналу).

Рішення про необхідність засекречування конкретної інформації приймає державний експерт з питань таємниць

ГУР

ДБР

ДКВС

ДПС

ДФС

НПУ

СБ

СЗР

ССО

УДО

за сукупністю всіх показників у цілому щодо СЗР

ОВ

ЗО

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ГУР, СБ; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; УДО; ССО; ДБР;

за окремими показниками у цілому щодо СЗР

ЦT

10

за окремими показниками в цілому щодо: підрозділу ГУР, СЗР, ССО; СБ;

ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; УДО; НПУ; ДБР;

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: органу, навчального закладу, підрозділу Центрального управління СБ, установи СБ; територіального (структурного) підрозділу розвідувального органу Адміністрації ДПС, іншого органу ДПС; органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора ДКВС; підрозділу податкової міліції ДФС;

підрозділу УДО; органу чи підрозділу НПУ; підрозділу (органу) ДБР

Т

5

4.1.4

Відомості про зв’язок ознак особи, стосовно якої проводяться або проведено заходи відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» (зміна персональних даних або зовнішності чи місця проживання), з її попередніми індивідуальними ознаками

ЦТ

10

ДБР

ДПС

МВС

НАБ

НПУ

СБ

СЗР

УДО

4.1.5

Відомості про комплекс заходів, що здійснюється СЗР, НАБ, органами СБ, внутрішніх справ, ДПС, розвідувальним органом Адміністрації ДПС, органами та підрозділами НПУ, ДБР для захисту конкретних осіб відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».

Рішення про необхідність засекречування інформації приймає посадова особа, яка приймає рішення про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки

Т

5

ДБР

ДПС

МВС

НАБ

НПУ

СБ

СЗР

4.1.6

Відомості про зв’язок ознак особи, яка бере участь у кримінальному судочинстві і взята під захист згідно з чинним законодавством України у зв’язку з виникненням загрози її життю чи здоров’ю і стосовно якої проводяться або проведено заходи щодо зміни персональних даних або зовнішності чи місця проживання, з її попередніми індивідуальними ознаками

ЦТ

10

ДБР

ДПС

МВС

НАБ

НПУ

СБ

СЗР

»;

статтю 4.1.9 викласти у такій редакції:

«

4.1.9

Відомості про зміст заходів або результати здійснення спеціальної перевірки особового складу, кандидата для зарахування на службу (роботу) до СБ, СЗР, ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС, УДО, ГУР, оперативних підрозділів ДБР, розголошення яких може завдати шкоди конкретним особам чи їх близьким родичам або створює загрозу національним інтересам і безпеці

Т

5

ГУР

ДБР

ДПС

СБ

СЗР

УДО

»;

статті 4.1.11-4.1.17 викласти у такій редакції:

«

4.1.11

Відомості про штат, штатну чисельність, фактичну укомплектованість за штатом

ГУР

ДБР

ДПС

ДССЗЗІ

СБ

СЗР

УДО

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ГУР; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; СБ; СЗР; УДО; ДССЗЗІ; ДБР

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо: підрозділу, військової частини ГУР; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС;

СЗР; УДО; ДССЗЗІ; СБ; ДБР;

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: територіального (структурного) підрозділу розвідувального органу Адміністрації ДПС, оперативно-розшукового підрозділу органу ДПС; Адміністрації ДССЗЗІ, її територіального органу, територіального підрозділу, закладу і установи ДССЗЗІ; органу, оперативного, оперативно-технічного, підрозділу спеціального зв’язку Центрального управління СБ; навчального закладу, підрозділу СЗР; підрозділу охорони органів державної влади України, посадових осіб та об’єктів, стосовно яких здійснюється державна охорона, оперативного підрозділу УДО; підрозділу (органу) ДБР

Т

5

4.1.12

Відомості про штат, функціональні обов’язки

ГУР

ДБР

ДПС

СБ

СЗР

УДО

за сукупністю показників у цілому щодо: СБ; СЗР за посадами кадрового складу; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; ГУР; УДО; ДБР

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо СБ; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; ДБР;

за сукупністю показників у цілому щодо: оперативного підрозділу СБ;

СЗР за посадами, що не належать до кадрового складу;

територіального (структурного) підрозділу розвідувального органу Адміністрації ДПС, оперативно-розшукового підрозділу органу ДПС;

підрозділу, військової частини ГУР; оперативного підрозділу УДО;

підрозділу (органу) ДБР

Т

5

4.1.13

Відомості про належність осіб до негласних штатних співробітників (працівників) оперативного підрозділу

ГУР

ДБР

ДПС

ДПСУ

МВС

НАБ

НПУ

СБ

у цілому щодо: СБ; ДПС; ГУР

ОВ

30

щодо конкретної особи

ЦТ

10

щодо конкретної особи у системі СБ ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від ступеня необхідності її зашифрування за рішенням керівника органу СБ

ЦТ Т

10 5

4.1.14

Відомості про штатну, фактичну чисельність негласних штатних співробітників (працівників)

ГУР

ДБР

ДПС

ДФС

СБ

СЗР

за окремими показниками в цілому щодо ГУР;

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: СБ, СЗР, ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; ДБР

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо: СБ; СЗР; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; ДБР;

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: оперативного підрозділу Центрального управління СБ; оперативного підрозділу СЗР;

територіального (структурного) підрозділу розвідувального органу Адміністрації ДПС, оперативно-розшукового підрозділу органу ДПС;

підрозділу податкової міліції ДФС; підрозділу (органу) ДБР

Т

5

4.1.15

Відомості про функціональні обов’язки негласних штатних співробітників (працівників) СБ; СЗР; органів внутрішніх справ; органів та підрозділів НПУ;

ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; податкової міліції ДФС;

ГУР; ДБР

Т

5

ГУР

ДБР

ДПС

ДФС

МВС

НПУ

СБ

СЗР

4.1.16

Відомості про кількість, функції позаштатних оперативних співробітників, розголошення яких може перешкодити виконанню завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності

ДБР

ДПС

ДФС

СБ

СЗР

УДО

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: СБ; СЗР; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; УДО; ДБР

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо: СБ; СЗР; УДО; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; ДБР;

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: оперативного підрозділу СБ;

оперативного підрозділу СЗР; територіального (структурного) підрозділу розвідувального органу Адміністрації ДПС, оперативного підрозділу органу ДПС; підрозділу податкової міліції ДФС;

оперативного підрозділу УДО; підрозділу (органу) ДБР

Т

5

4.1.17

Відомості про дійсне призначення або належність підрозділу, який створюється для виконання завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, розголошення яких може перешкодити виконанню цих завдань. При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць

ГУР

ДБР

ДПС

ДФС

МВС

НАБ

НПУ

СБ

СЗР

ССО

УДО

до: СЗР; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; ССО

ЦТ Т

10 5

до: СБ; органів внутрішніх справ; органів НПУ; податкової міліції ДФС; ГУР; НАБ; УДО; ДБР

Т

5

»;

статті 4.2.1-4.2.5 викласти у такій редакції:

«

4.2.1

Відомості за окремими показниками про причетність до співробітництва, факт (незалежно від часу), плани залучення до співробітництва на конфіденційній основі для виконання завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності особи, що дають змогу її ідентифікувати

ГУР

ДБР

ДКВС

ДПС

ДПСУ

МВС

НАБ

НПУ

СБ

СЗР

ССО

УДО

у цілому щодо: СЗР; органу СБ; НАБ; ССО; за окремими напрямами оперативно-розшукової чи розвідувальної діяльності або здійснення контррозвідувальних заходів у цілому щодо: ГУР; ДПС

ОВ

30

у цілому щодо УДО; щодо конкретної особи

ЦТ

10

4.2.2

Відомості про факт (незалежно від часу) або плани використання житлового приміщення, що дають змогу його ідентифікувати (адреса, місцезнаходження), на конфіденційній основі для виконання завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності

ГУР

ДБР

ДКВС

ДПС

ДПСУ

МВС

НАБ

НПУ

СБ

СЗР

УДО

у цілому щодо: СБ; СЗР; ДПС

ОВ

30

у цілому щодо УДО; щодо окремого приміщення

ЦТ

10

4.2.3

Відомості про факт або плани використання підприємств (організацій, приміщень, транспортних засобів чи іншого майна), що дають змогу їх ідентифікувати, на конфіденційній основі для виконання завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності

ГУР

ДБР

ДКВС

ДПС

ДПСУ

МВС

НАБ

НПУ

СБ

СЗР

УДО

у цілому щодо: СБ; СЗР; ДПС

ОВ

30

у цілому щодо: УДО; підрозділу СЗР; щодо: окремого підприємства, організації, приміщення, транспортного засобу чи іншого майна

ЦТ

10

4.2.4

Відомості про факт (незалежно від часу) або плани використання службового приміщення (транспортного засобу чи іншого майна) установ, організацій, підприємств, що дають змогу їх ідентифікувати, на конфіденційній основі для виконання завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності

ГУР

ДБР

ДКВС

ДПС

ДПСУ

МВС

НАБ

НПУ

СБ

УДО

у цілому щодо: ГУР; органу СБ; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС; оперативного підрозділу УДО; НАБ; ДБР

ЦТ

10

щодо: окремого приміщення, транспортного засобу чи іншого майна

Т

5

4.2.5

Відомості про планування або факт залучення установи (підприємства, організації) до здійснення фінансових операцій для виконання завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, розголошення яких може перешкодити виконанню цих завдань

ДБР

ДПС

МВС

НАБ

НПУ

СБ

СЗР

УДО

у цілому щодо: СБ; СЗР; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; НАБ; ДБР

ЦТ

10

щодо окремої установи (підприємства, організації)

Т

5

»;

статтю 4.3.1 викласти у такій редакції:

«

4.3.1

Відомості за сукупністю всіх показників про зміст, організацію, стан бойової і спеціальної підготовки особового складу (персоналу), розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці.

При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності

ГУР

ДБР

ДКВС

ДПС

НАБ

СБ

УДО

у цілому щодо: СБ; ГУР; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; НАБ; ДБР

ЦТ Т

10 5

у цілому щодо: ДКВС; спеціального підрозділу СБ; територіального (структурного) підрозділу розвідувального органу Адміністрації ДПС, оперативного підрозділу органу ДПС; УДО; підрозділу, військової частини ГУР; підрозділу (органу) ДБР

Т

5

»;

статтю 4.4.1 викласти у такій редакції:

«

4.4.1

Відомості за окремими показниками про зміст, форми, методи, організаційні положення, оперативну тактику здійснення ДПС, розвідувальним органом Адміністрації ДПС, ДФС, ГУР, УДО, СЗР;

органами СБ, внутрішніх справ; органами та підрозділами НПУ;

органом, установою виконання покарань, слідчим ізолятором ДКВС, НАБ, ДБР оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці

Т

5

ГУР

ДБР

ДКВС

ДПС

ДФС

МВС

НАБ

НПУ

СБ

СЗР

УДО

»;

статті 4.4.3-4.4.5 викласти у такій редакції:

«

4.4.3

Відомості про організацію, завдання, результати оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці

ГУР

ДБР

ДКВС

ДПС

ДФС

МВС

НАБ

НПУ

СБ

СЗР

УДО

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: СБ; СЗР; ГУР; НАБ

ОВ

30

за окремими показниками в цілому щодо: СБ; СЗР; ДПС; ГУР; НАБ;

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: УДО; ДКВС; органу, підрозділу Центрального управління СБ; підрозділу СЗР; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС; підрозділу ГУР; ДБР

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо: оперативного підрозділу органів внутрішніх справ; оперативного підрозділу органу чи підрозділу НПУ; УДО; ДКВС; підрозділу СБ, СЗР; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС; підрозділу ГУР; ДБР;

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: підрозділу податкової міліції ДФС; органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора ДКВС; підрозділу УДО; підрозділу (органу) ДБР

Т

5

4.4.4

Відомості за окремими показниками про зміст, організацію, результати здійснення комплексу або окремого оперативно-розшукового, контррозвідувального чи розвідувального заходу, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці.

При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності

ГУР

ДБР

ДКВС

ДПС

ДПСУ

МВС

НАБ

НПУ

СБ

СЗР

УДО

щодо: комплексу або окремого оперативно-розшукового заходу, що здійснюється для пошуку і фіксації фактичних даних про вчинення особливо тяжких або тяжких злочинів; контррозвідувального чи розвідувального заходу

ЦТ Т

10 5

щодо: комплексу або окремого оперативно-розшукового заходу, що здійснюється для пошуку і фіксації фактичних даних про вчинення інших злочинів

Т

5

4.4.5

Відомості про організацію діяльності формувань спеціального призначення СБ, ДПС, УДО, ГУР, СЗР, НАБ, ДБР, розголошення яких може перешкодити їх бойовому застосуванню.

При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності

ЦТ Т

10 5

ГУР

ДБР

ДПС

НАБ

СБ

СЗР

УДО

»;

статті 4.4.8, 4.4.9 викласти у такій редакції:

«

4.4.8

Відомості про статистичні показники оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, що дають змогу здійснити кількісну оцінку оперативних сил і засобів, які застосовувалися для здійснення цієї діяльності, але не розкривають об’єкти спрямувань цих заходів

ДБР

ДКВС

ДПС

СБ

СЗР

УДО

за окремими напрямами діяльності в цілому щодо: ДПС; за сукупністю всіх напрямів діяльності в цілому щодо: СБ; СЗР; УДО; ДБР

ЦТ

10

за окремими напрямами діяльності в цілому щодо: СБ; СЗР; УДО; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС; ДБР; за сукупністю всіх напрямів діяльності в цілому щодо: органу, оперативного підрозділу Центрального управління СБ; підрозділу СЗР; підрозділу УДО; органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора ДКВС; підрозділу (органу) ДБР

Т

5

4.4.9

Відомості, що дають змогу ідентифікувати конкретний об’єкт, стосовно якого здійснюється або планується здійснювати оперативно-розшуковий, контррозвідувальний чи розвідувальний захід, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці, щодо об’єктів

ГУР

ДБР

ДКВС

ДПС

ДПСУ

МВС

НАБ

НПУ

СБ

СЗР

УДО

оперативно-розшукового заходу (крім тих, що здійснюються органами внутрішніх справ), що здійснюється для пошуку і фіксації фактичних даних про вчинення особливо тяжких або тяжких злочинів; контррозвідувального чи розвідувального заходу

ЦТ

10

оперативно-розшукового заходу, що здійснюється для пошуку і фіксації фактичних даних про вчинення інших злочинів

Т

5

»;

статтю 4.4.17 викласти у такій редакції:

«

4.4.17

Відомості за окремими показниками про розроблення, впровадження, використання інформаційних систем, призначених для забезпечення оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці. При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць

ДБР

ДПС

ДФС

НАБ

НПУ

СБ

СЗР

УДО

замовниками яких є: СЗР; ДПС, розвідувальний орган Адміністрації ДПС; НАБ; ДБР

ЦТ Т

10 5

замовниками яких є: МВС; НПУ; СБ; ДФС; УДО

Т

5

»;

статтю 4.5.1 викласти у такій редакції:

«

4.5.1

Відомості про номенклатуру, фактичну наявність, фінансування, потребу в забезпеченні спеціальними технічними засобами чи спеціальною технікою

ГУР

ДБР

ДКВС

ДПС

ДФС

МВС

НАБ

НПУ

СБ

СЗР

УДО

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: СЗР; ДПС

ОВ

30

за окремими показниками в цілому щодо: СБ; СЗР; ДПС; УДО; ГУР; за сукупністю всіх показників у цілому щодо: МВС; НПУ; підрозділу ГУР; податкової міліції ДФС; підрозділу Центрального управління СБ; підрозділу СЗР; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС; НАБ; ДБР

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо: розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального структурного підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС; підрозділу ГУР; оперативного підрозділу УДО; податкової міліції ДФС; ДКВС; органу, підрозділу Центрального управління СБ; підрозділу СЗР; оперативного підрозділу органу внутрішніх справ; оперативного підрозділу органу чи підрозділу НПУ; НАБ; ДБР;

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: підрозділу податкової міліції ДФС; органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора ДКВС; підрозділу (органу) ДБР

Т

5

»;

статтю 4.5.3 викласти у такій редакції:

«

4.5.3

Відомості (за кодами економічної класифікації видатків) про потреби, фінансування, витрачання, матеріально-технічне забезпечення, які стосуються проведення або забезпечення негласної оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності

ГУР

ДБР

ДКВС

ДПС

ДФС

МВС

НАБ

НПУ

СБ

СЗР

ССО

УДО

за окремими показниками в цілому щодо: СБ; СЗР; ДПС; ГУР; НПУ; за сукупністю всіх показників у цілому щодо: МВС; УДО;

податкової міліції ДФС; органу СБ; оперативного підрозділу СЗР; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС; НАБ; ССО; ДБР

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо: УДО; податкової міліції ДФС; ДКВС; підрозділу, військової частини СБ; підрозділу СЗР; підрозділу, військової частини ГУР; оперативного підрозділу органів внутрішніх справ; оперативного підрозділу органів чи підрозділів НПУ; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС; НАБ; військової частини ССО; ДБР; за сукупністю всіх показників у цілому щодо: підрозділу податкової міліції ДФС; органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора ДКВС; оперативного підрозділу УДО; підрозділу (органу) ДБР

Т

5

»;

статті 4.5.5-4.5.7 викласти у такій редакції:

«

4.5.5

Відомості про фінансування операцій окремо щодо: використання, створення, придбання, орендування підприємств (організацій, приміщень, транспортних засобів та іншого майна), що не дають змоги їх ідентифікувати, на конфіденційній основі для виконання завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності

ГУР

ДБР

ДКВС

ДПС

ДПСУ

МВС

НПУ

СБ

УДО

у цілому щодо: ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; ГУР; ДБР

ЦТ

10

щодо окремого підприємства (організації, приміщення, транспортного засобу та іншого майна)

Т

5

4.5.6

Відомості про факт закупівлі СЗР, СБ, ДБР, НПУ технічних засобів розвідки, спеціальних технічних засобів чи спеціальної техніки, що розкривають найменування, принцип дії чи експлуатаційні характеристики технічних засобів розвідки, спеціальних технічних засобів чи спеціальної техніки, призначених для здійснення та забезпечення оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності СЗР, СБ, ДБР, НПУ, володіння якими дає змогу зацікавленій стороні впливати на її результати, що створює загрозу національним інтересам і безпеці.

При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць

ЦТ Т

10 5

ДБР

НПУ

СБ

СЗР

4.5.7

Відомості про факт закупівлі НПУ, СЗР, УДО озброєння та комплектувальних виробів до озброєння, боєприпасів, військової техніки, виробів та товарів військового призначення, призначених для забезпечення оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності НПУ, СЗР, охорони органів державної влади України, посадових осіб та об’єктів, стосовно яких здійснюється державна охорона УДО, володіння якими дає змогу зацікавленій стороні впливати на їх результати, що створює загрозу національним інтересам і безпеці.

При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць

ЦТ Т

10 5

НПУ

СЗР

УДО

»;

статтю 4.8.1 викласти у такій редакції:

«

4.8.1

Відомості за сукупністю всіх показників про тактико-технічні дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації, зміст заходів пропускного, внутрішньооб’єктового режиму окремого об’єкта, на якому впроваджено особливий режим діяльності, володіння якими дає змогу здійснити несанкціоноване проникнення до даного об’єкта, щодо: об’єктів ГУР, ДССЗЗІ, ДПС, МВС, НАБ, НПУ, СБ, СЗР, УДО, ДБР.

Перелік об’єктів, на яких впроваджено особливий режим діяльності, затверджується керівником ГУР, ДПС, ДССЗЗІ, МВС, НАБ, НПУ, СБ, СЗР, УДО, ДБР

Т

5

ГУР

ДБР

ДПС

ДССЗЗІ

МВС

НАБ

НПУ

СБ

СЗР

УДО

»;

статтю 4.12.1 викласти у такій редакції:

«

4.12.1

Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства), якщо розголошення відомостей про це може завдати шкоди національним інтересам і безпеці.

Рішення про необхідність засекречування та розсекречування (але не пізніше вступу в силу вироку суду) інформації приймає державний експерт з питань таємниць

Т

5

ДБР

ДКВС

ДМС

ДПС

ЗС

МВС

НПУ

СБ

»;

статті 4.12.3-4.12.5 викласти у такій редакції:

«

4.12.3

Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, які містять інформацію, віднесену до державної таємниці.

Рішення про необхідність засекречування (відповідно до ступеня секретності відповідних матеріалів) або розсекречування інформації приймає керівник органу дізнання (досудового слідства) самостійно або за поданням зацікавленої сторони (у разі представлення інформації про наявність у матеріалах дізнання (досудового слідства) державної таємниці, але на термін, що не перевищує максимального терміну засекречування відповідних матеріалів)

ОВ ЦТ Т

30 10 5

ДБР

ДКВС

ДМС

ДПС

ЗС

МВС

НПУ

СБ

4.12.4

Відомості про факт або методи проведення негласної слідчої (розшукової) дії

Т

5

ГПУ

ДБР

МВС

ДПСУ

НАБ

НПУ

СБ

4.12.5

Відомості, що дають змогу ідентифікувати особу, місце або річ, щодо якої проводиться чи планується проведення негласної слідчої (розшукової) дії, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці

Т

5

ГПУ

ДБР

ДПСУ

МВС

НАБ

НПУ

СБ

».

Начальник Департаменту

охорони державної

таємниці та ліцензування

С. Болдир


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 17.09.2019 — 2019 р., № 71, стор. 89, стаття 2513, код акта 95953/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Служба безпеки України:

 1. НАКАЗ від 14.01.2020 № 4 "Про Умови оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта". Служба безпеки України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 15 "Про внесення змін до Інструкції про порядок видачі у Службі безпеки України посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Служба безпеки України. 2020 рікк
 3. ДОГОВІР від Дата вчинення: "про співробітництво між Службою безпеки України та Інститутом національної пам’яті Словацької Республіки". Служба безпеки України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 21.02.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 13.03.2020 № 80 "Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 20.02.2020 № 53 "Про затвердження Положення про робочу групу з питань проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом". Служба безпеки України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 24.04.2020 № 109 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 24.04.2020 № 109 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 06.05.2020 № 120 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 12.05.2020 № 124 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень". Служба безпеки України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 13.05.2020 № 127 "Про відомчу відзнаку Служби безпеки України «Вогнепальна зброя» та затвердження Положення про неї". Служба безпеки України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 26.05.2020 № 140 "Про затвердження Положення про продовольче забезпечення в системі Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 18.06.2020 № 166 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), та інших форм розпорядчих документів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 01.07.2020 № 180 "Про затвердження Змін до Положення про комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 08.07.2020 № 190 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 09.07.2020 № 193 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 08.01.2019 № 19 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення диспансеризації у Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 04.03.2019 № 361 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 08.04.2019 № 573/152/252 "Про затвердження Положення про Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях". Служба безпеки України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 24.04.2019 № 667/316/197 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Управління державної охорони України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Національної гвардії України від 31 серпня 1999 року № 168ДСК/628ДСК/219ДСК/38ДСК/392ДСК/7/1-402". Служба безпеки України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -