Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 23.07.2021 № 258 "Про затвердження Змін до Умов оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта". Служба безпеки України. 2021

Документ актуальний на 16.09.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Центральне управління

НАКАЗ

23.07.2021  № 258

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 серпня 2021 р.

за № 1040/36662

Про затвердження Змін до Умов оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта

Відповідно до статей 10, 13 Закону України «Про Службу безпеки України», статті 18 Закону України «Про судову експертизу», з метою вдосконалення порядку виплати щомісячної надбавки за вислугу років працівникам Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Умов оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта, затверджених наказом Центрального управління Служби безпеки України від 14 січня 2020 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 січня 2020 року за № 89/34372, що додаються.

2. Управлінню правового забезпечення та Українському науково-дослідному інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

І. Баканов

ПОГОДЖЕНО:

Перший віце-прем’єр-міністр України -

Міністр економіки України

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник

Голови Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Голова Об’єднаного комітету профспілки

Служби безпеки України

О.

Любченко

Р. Іллічов

О.О. Шубін

В. Шатілов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Центрального управління

Служби безпеки України

23 липня 2021 року № 258

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 серпня 2021 р.

за № 1040/36662

ЗМІНИ

до Умов оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта

1. У абзаці другому пункту 1 розділу I слова «науково-дослідного інституту» виключити.

2. У розділі II:

у пунктах 1, 3 слова «науково-дослідного інституту» виключити;

пункт 2 після слів «працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта» доповнити словами та цифрою «згідно з додатком 1 до цих Умов».

3. У розділі III:

у пунктах 1, 2 слова «науково-дослідного інституту» виключити;

пункт 3 викласти у такій редакції:

«3. Директор ІСТЕ СБУ та начальники регіональних органів Служби безпеки України у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, мають право установлювати працівникам Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта, надбавку за кваліфікаційний клас судового експерта на підставі атестаційного листа, складеного за результатами атестації, відповідно до розмірів надбавок за кваліфікаційні класи судових експертів (додаток 2).

Якщо працівник отримав кваліфікацію судового експерта з кількох експертних спеціальностей і по кожній з них йому присвоєно кваліфікаційний клас судового експерта, то надбавка установлюється за найвищий кваліфікаційний клас.»;

у пункті 4:

абзац перший викласти у такій редакції:

«4. Директор ІСТЕ СБУ та начальники регіональних органів Служби безпеки України у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, мають право установлювати працівникам Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта, щомісячну надбавку за вислугу років у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за кваліфікаційний клас судового експерта і залежно від стажу роботи на підставі висновку про стаж роботи судового експерта (додаток 3) у таких розмірах: понад три роки - 10 відсотків, понад п’ять років - 15 відсотків, понад десять років - 20 відсотків, понад п’ятнадцять років - 25 відсотків, понад двадцять років - 30 відсотків, понад двадцять п’ять років - 40 відсотків.».

4. Після розділу III доповнити новим розділом IV такого змісту:

«IV. Виплата щомісячної надбавки за вислугу років працівникам Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта

1. Працівникам Служби безпеки України, які мають кваліфікацію судового експерта, у яких протягом календарного місяця виникло право (за наявності відповідного стажу роботи) на щомісячну надбавку за вислугу років в більшому розмірі, надбавка змінюється з дня набуття такого права.

2. Щомісячна надбавка за вислугу років працівникам Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта, виплачується на підставі висновку про стаж роботи судового експерта.

3. Стаж роботи, що дає право працівникам Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта, на отримання щомісячної надбавки за вислугу років, установлюється комісіями з установлення стажу роботи (далі - комісії), які створюються в ІСТЕ СБУ та регіональних органах Служби безпеки України.

Кількісний та персональний склад комісії затверджується наказом ІСТЕ СБУ або наказом начальника регіонального органу Служби безпеки України. Комісія утворюється у складі голови, секретаря та членів комісії. Головою комісії призначається заступник керівника установи, органу. До складу комісії включаються керівники підрозділів кадрового забезпечення, фінансових та юридичних підрозділів, представники профспілкового органу чи вповноваженого на представництво трудовим колективом органу.

До складу комісії можуть включатися й інші особи.

Оформлення матеріалів щодо роботи комісій покладається на співробітників підрозділів кадрового забезпечення.

4. Документом для визначення стажу роботи є трудова книжка, військовий квиток та інші документи, які відповідно до законодавства України підтверджують стаж роботи.

5. Робота комісії проводиться у такому порядку:

1) членами комісії перевіряються трудова книжка, військовий квиток, довідки та інші документи. Ці документи вказуються у висновку про стаж роботи судового експерта. У разі потреби на засідання комісії запрошується працівник, стаж роботи якого встановлюється;

2) визначаються періоди, які підлягають включенню до стажу роботи, на якій посаді та в яких експертних підрозділах, науково-дослідних, наукових установах Служби безпеки України, інших державних спеціалізованих установах, що здійснюють судово-експертну діяльність, науково-дослідних, наукових установах працювала (проходила службу) особа в ці періоди;

3) рішення комісії оформлюється висновком про стаж роботи судового експерта, який підписується головою і членами комісії.

6. Висновок про стаж роботи судового експерта оформлюється на кожного працівника Служби безпеки України, який отримав кваліфікацію судового експерта, окремо в двох примірниках, один з яких передається до фінансового підрозділу, а другий залучається до матеріалів особової справи.».

У зв’язку з цим розділ IV вважати відповідно розділом V.

5. Доповнити Умови новим додатком, що додається.

Заступник Голови Служби

С. Андрущенко


Додаток 3

до Умов оплати праці працівників

Служби безпеки України,

які отримали кваліфікацію

судового експерта

(пункт 4 розділу III)

ВИСНОВОК

про стаж роботи судового експерта


Документи та файли

Сигнальний документ — f508981n47.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 20.08.2021 — 2021 р., № 64, стор. 370, стаття 4092, код акта 106581/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Служба безпеки України:

 1. НАКАЗ від 27.01.2021 № 28 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 27.01.2021 № 28 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 17.03.2021 № 79 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення в Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.03.2021 № 69 "Про розмір плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти Служби безпеки України на 2021 рік". Служба безпеки України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 29.01.2021 № 31 "Про затвердження Інструкції про порядок прийняття Службою безпеки України рішень про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства". Служба безпеки України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 15.03.2021 № 76 "Про внесення зміни до Умов оплати праці працівників штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України, транспортних, соціально-побутових та експлуатаційно-ремонтних організацій, а також наукових, науково-дослідних та спеціалізованих установ Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 29.03.2021 № 102 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Служби безпеки України від 16 жовтня 2006 року № 679/ДСК". Служба безпеки України. 2021 рікк
 8. МЕМОРАНДУМ від Дата підписання: "про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері розвитку туристичного сектору між державним агентством розвитку туризму України та Міністерством економіки Об’єднаних Арабських Еміратів". Служба безпеки України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 26.04.2021 № 143 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 17.05.2021 № 162 "Про внесення зміни до Порядку проведення у Службі безпеки України переатестації військовослужбовців сержантського і старшинського складу у військових званнях". Служба безпеки України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 28.05.2021 № 178 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 09.06.2021 № 191 "Про затвердження Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та підрозділів Служби безпеки України в мирний час та особливий період". Служба безпеки України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 15.06.2021 № 199 "Про внесення змін до Інструкції про порядок оформлення в Службі безпеки України матеріалів про адміністративні правопорушення". Служба безпеки України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 24.06.2021 № 214 "Про внесення зміни до Порядку відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються Службою безпеки України за запитом на інформацію". Служба безпеки України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 23.07.2021 № 257 "Про утворення Міжвідомчої робочої групи". Служба безпеки України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 12.07.2021 № 76 "Про затвердження форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств". Служба безпеки України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 14.01.2020 № 4 "Про Умови оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта". Служба безпеки України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 22.01.2020 № 15 "Про внесення змін до Інструкції про порядок видачі у Службі безпеки України посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Служба безпеки України. 2020 рікк
 19. ДОГОВІР від Дата вчинення: "про співробітництво між Службою безпеки України та Інститутом національної пам’яті Словацької Республіки". Служба безпеки України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 21.02.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -