Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 26.04.2021 № 143 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2021

Документ актуальний на 19.06.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Центральне управління

НАКАЗ

26.04.2021  № 143

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 травня 2021 р.

за № 654/36276

Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Відповідно до статей 10-12 Закону України «Про державну таємницю», Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939, на підставі рішень державних експертів з питань таємниць про скасування раніше прийнятих рішень про віднесення інформації до державної таємниці, зареєстрованих у Службі безпеки України 05 січня 2021 року за №№ 2535-2537, 13 січня 2021 року за № 2538, № 2539, 16 січня 2021 року за № 2540, 21 січня 2021 року за № 2541, 22 січня 2021 року за № 2542, 19 лютого 2021 року за № 2543, 05 березня 2021 року за № 2544, № 2546, 02 квітня 2021 року № 2552, та рішень державних експертів з питань таємниць про віднесення інформації до державної таємниці, зареєстрованих у Службі безпеки України 05 березня 2021 року за № 2545, 30 березня 2021 року за №№ 2547-2551, 02 квітня 2021 року № 2553, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Центрального управління Служби безпеки України від 23 грудня 2020 року № 383, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 січня 2021 року за № 52/35674, що додаються.

2. Начальникам Управління правового забезпеченням та Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

І.

Баканов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Центрального управління

Служби безпеки України

26 квітня 2021 року № 143

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 травня 2021 р.

за № 654/36276

ЗМІНИ

до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

1. У пункті 2 розділу I:

1) після абзацу двадцять дев’ятого доповнити новим абзацом тридцятим такого змісту:

«МСПУ - Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України;».

У зв’язку з цим абзаци тридцятий-сто дев’яносто перший вважати відповідно абзацами тридцять першим-сто дев’яносто другим;

2) абзац сто сьомий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сто восьмий-сто дев’яносто другий вважати відповідно абзацами сто сьомим-сто дев’яносто першим.

2. У розділі II:

1)у главі 1:

статтю 1.1.2 викласти у такій редакції:

«

1.1.2

Відомості про зміст стратегічних (оперативних) планів застосування ЗС (військ або сил)

ДПС

ДССЗЗІ

ЗС

МВС

НГУ

СБ

СЗР

УДО

за сукупністю всіх складових показників у цілому щодо: виду, створеного угруповання (стратегічного рівня), спеціальних військ (до них прирівняних) ЗС; МВС; ДПС; ДССТ; ДССЗЗІ; СБ

ОВ

за окремими складовими показниками у цілому щодо: виду, створеного угруповання (стратегічного рівня), спеціальних військ (до них прирівняних) ЗС; МВС; ДПС; ДССТ; ДССЗЗІ; СБ;

за сукупністю всіх складових показників у цілому щодо: оперативних, повітряних, морських, морської піхоти командувань видів ЗС, корпусу резерву, створених угруповань (оперативного, оперативно-тактичного рівня) та їм рівним; Адміністрації, розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС; УДО; НГУ; територіального органу, територіального підрозділу ДССЗЗІ; СЗР; підрозділу Центрального управління, органу СБ

ЦТ

за окремими складовими показниками у цілому щодо: оперативних, повітряних, морських, морської піхоти командувань видів ЗС, корпусу резерву, створених угруповань (оперативного, оперативно-тактичного рівня) та їм рівним; зони, району територіальної оборони; Адміністрації, розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС; УДО; органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС; частини ДССТ;

оперативно-територіального об’єднання, угруповання НГУ; територіального органу, територіального підрозділу ДССЗЗІ; СЗР; підрозділу Центрального управління, органу СБ;

за сукупністю всіх складових показників у цілому щодо: головного управління, управління МВС; Головного управління, територіального управління, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) НГУ

Т

»;

статтю 1.1.4 викласти у такій редакції:

«

1.1.4

Відомості про організацію або здійснення взаємодії військ (сил), у цілому щодо:

ДПС

ДССЗЗІ

ЗС

МВС

НГУ

СБ

СЗР

УДО

виду, спеціальних військ, оперативного командування, повітряного командування, тактичної групи (до них прирівняних) ЗС; Адміністрації, розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС; МВС; НГУ, оперативно-територіального об’єднання НГУ; ДССЗЗІ; СЗР; УДО; СБ

ЦТ

бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) ЗС; зони (району) територіальної оборони; органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС; ДССТ; головного управління, управління МВС; Головного управління, угруповання, територіального управління, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) НГУ; територіального підрозділу ДССЗЗІ; підрозділу СЗР; підрозділу охорони органів державної влади України УДО; підрозділу Центрального управління, органу СБ

Т

»;

статтю 1.1.8 викласти у такій редакції:

«

1.1.8

Відомості про заходи уведення в оману, приховування діяльності військ (сил) та військових об’єктів

ДПС

ДССЗЗІ

ЗС

НГУ

СБ

СЗР

на особливий період у цілому щодо ЗС

ОВ

у мирний час у цілому щодо: ЗС; на особливий період у цілому щодо: виду, спеціальних військ, оперативного командування, повітряного командування (до них прирівняних) ЗС; ДПС; СБ; СЗР; ДССЗЗІ; НГУ; СБ

ЦТ

у мирний час у цілому щодо: виду, спеціальних військ, оперативного командування, повітряного командування (до них прирівняних) ЗС; ДПС; СБ; СЗР; ДССЗЗІ; СБ;

у мирний час або на особливий період у цілому щодо: тактичної групи, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) ЗС; Головного управління, оперативно-територіального об’єднання, угруповання, територіального управління, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) НГУ; ДССТ; підрозділу Центрального управління, органу СБ

Т

»;

статтю 1.4.13 викласти у такій редакції:

«

1.4.13

Відомості про кількість військовозобов’язаних та техніки, які знаходяться на військовому обліку, призначені на доукомплектування ЗС, інших військових формувань за мобілізаційним планом; залишки вільних ресурсів військовозобов’язаних та техніки

ЗС

СБ

УДО

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ЗС, виду, оперативного командування ЗС; УДО; СБ

ЦТ

за окремими показниками в цілому щодо: ЗС, виду, оперативного командування ЗС; УДО; СБ;

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: обласного військового комісаріату, Київського міського військового комісаріату; органу СБ

Т

»;

доповнити новою статтею 1.4.16 такого змісту:

«

1.4.16

Відомості про перелік (номенклатуру) та обсяги товарів, робіт і послуг оборонного призначення, закупівля (постачання) яких передбачається за зведеним трирічним планом закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями.

При засекречуванні ступінь секретності визначається посадовою особою, уповноваженою на встановлення грифа секретності, з урахуванням найвищого ступеня секретності відомостей про предмет та/або факт його закупівлі, встановленого висновками держекспертів

ЦТ

Т

МСПУ

»;

2) статтю 2.1.15 глави 2 виключити;

3) у главі 4:

статтю 4.1.5 викласти у такій редакції:

«

4.1.5

Відомості про комплекс заходів, що здійснюється ССО, СЗР, НАБ, органами СБ, внутрішніх справ, ДПС, розвідувальним органом Адміністрації ДПС, органами та підрозділами НПУ, ДБР для захисту конкретних осіб відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».

Рішення про необхідність засекречування інформації приймає посадова особа, яка приймає рішення про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки

Т

ДБР

ДПС

МВС

НАБ

НПУ

СБ

СЗР

ССО

»;

статтю 4.5.1 викласти у такій редакції:

«

4.5.1

Відомості про номенклатуру, фактичну наявність, фінансування, потребу в забезпеченні технічними засобами розвідки, спеціальними технічними засобами чи спеціальною технікою

ГУР

ДБР

ДКВС

ДПС

ДФС

МВС

НАБ

НПУ

СБ

СЗР

УДО

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: СЗР; ДПС

ОВ

за окремими показниками в цілому щодо: СБ; СЗР; ДПС; УДО; ГУР;

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: МВС; НПУ; підрозділу ГУР; податкової міліції ДФС; підрозділу Центрального управління СБ; підрозділу СЗР; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС; НАБ; ДБР

ЦТ

за окремими показниками в цілому щодо: розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального структурного підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС; підрозділу ГУР; оперативного підрозділу УДО; податкової міліції ДФС; ДКВС; органу, підрозділу Центрального управління СБ; підрозділу СЗР; оперативного підрозділу органу внутрішніх справ; оперативного підрозділу органу чи підрозділу НПУ; НАБ; ДБР;

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: підрозділу податкової міліції ДФС; органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора ДКВС; підрозділу (органу) ДБР

Т

».

Начальник Департаменту

охорони державної

таємниці та ліцензування

І. Носко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.06.2021 — 2021 р., № 42, стор. 1088, стаття 2601, код акта 105043/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Служба безпеки України:

 1. НАКАЗ від 27.01.2021 № 28 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 27.01.2021 № 28 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 17.03.2021 № 79 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення в Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.03.2021 № 69 "Про розмір плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти Служби безпеки України на 2021 рік". Служба безпеки України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 29.01.2021 № 31 "Про затвердження Інструкції про порядок прийняття Службою безпеки України рішень про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства". Служба безпеки України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 15.03.2021 № 76 "Про внесення зміни до Умов оплати праці працівників штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України, транспортних, соціально-побутових та експлуатаційно-ремонтних організацій, а також наукових, науково-дослідних та спеціалізованих установ Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 29.03.2021 № 102 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Служби безпеки України від 16 жовтня 2006 року № 679/ДСК". Служба безпеки України. 2021 рікк
 8. МЕМОРАНДУМ від Дата підписання: "про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері розвитку туристичного сектору між державним агентством розвитку туризму України та Міністерством економіки Об’єднаних Арабських Еміратів". Служба безпеки України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 17.05.2021 № 162 "Про внесення зміни до Порядку проведення у Службі безпеки України переатестації військовослужбовців сержантського і старшинського складу у військових званнях". Служба безпеки України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 28.05.2021 № 178 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 09.06.2021 № 191 "Про затвердження Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та підрозділів Служби безпеки України в мирний час та особливий період". Служба безпеки України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 15.06.2021 № 199 "Про внесення змін до Інструкції про порядок оформлення в Службі безпеки України матеріалів про адміністративні правопорушення". Служба безпеки України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 24.06.2021 № 214 "Про внесення зміни до Порядку відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються Службою безпеки України за запитом на інформацію". Служба безпеки України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 23.07.2021 № 257 "Про утворення Міжвідомчої робочої групи". Служба безпеки України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 12.07.2021 № 76 "Про затвердження форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств". Служба безпеки України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 23.07.2021 № 258 "Про затвердження Змін до Умов оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта". Служба безпеки України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 31.08.2021 № 159 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Мінагрополітики". Служба безпеки України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 15.09.2021 № 321 "Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". Служба безпеки України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 13.09.2021 № 320 "Про затвердження Положення про державний нагляд за безпечним веденням робіт у Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 20.09.2021 № 323/421 "Про взаємодію між Службою безпеки України і Службою зовнішньої розвідки України при пересиланні матеріалів особових справ співробітників та військовозобов'язаних, які перебувають у їхньому запасі". Служба безпеки України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -