>>

НАКАЗ від 30.11.2020 № 345 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень". Служба безпеки України. 2020

Документ актуальний на 13.01.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Центральне управління

НАКАЗ

30.11.2020  № 345

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 грудня 2020 р.

за № 1253/35536

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень

Відповідно до статей 10, 13 Закону України "Про Службу безпеки України", Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2006 року № 1081, Порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони та військовослужбовцям, відрядженим до Міністерства освіти і науки, Державного космічного агентства, за піднайом (найом) ними житлових приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 450, з метою вдосконалення порядку забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України та членів їх сімей житловими приміщеннями та виплати компенсації за піднайом (найом) житлових приміщень НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень, затвердженої наказом Служби безпеки України від 06 листопада 2007 року № 792, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2007 року за № 1308/14575, що додаються.

2. Начальникам Управління правового забезпечення та Департаменту господарського забезпечення забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

І. Баканов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Центрального управління

Служби безпеки України

30 листопада 2020 року № 345

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 грудня 2020 р.

за № 1253/35536

ЗМІНИ

до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень

1. У розділі II:

1) абзац другий пункту 2.13 після слів "житлово-побутової" доповнити словом "комісії";

2) пункт 2.14 викласти в такій редакції:

"2.14. Рішення житлово-побутової комісії Центрального управління СБ України затверджуються Головою СБ України або його першим заступником чи заступником.

Рішення житлово-побутової комісії органу, закладу та установи СБ України затверджуються керівником відповідного органу, закладу та установи СБ України.

Рішення житлово-побутових комісій підрозділів Центрального управління, штабу Антитерористичного центру при СБ України, закладів та установ СБУ, зазначених в абзаці другому пункту 2.1 цього розділу, після їх підписання в порядку, визначеному пунктом 2.13 цього розділу, враховуються при подальшому розгляді відповідних питань житлово-побутовою комісією Центрального управління СБ України.

Рішення житлово-побутових комісій з питань, що стосуються військовослужбовців з числа заступників Голови СБ України, затверджуються Головою СБ України, а з питань, що стосуються керівників органів, закладів, установ СБ України, штабу Антитерористичного центру при СБ України, - Головою СБ України або його першим заступником чи заступником.".

2. У розділі VII:

1) пункт 7.1 викласти в такій редакції:

"7.1. У разі відсутності можливості розміщення військовослужбовців у спеціально пристосованих житлових приміщеннях чи гуртожитку СБ України, її органи, заклади, установи, штаб Антитерористичного центру при СБ України зобов'язані орендувати за місцем проходження служби житло (ліжко-місця чи кімнати в гуртожитках, квартири тощо) для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу (крім військовослужбовців строкової служби), офіцерського складу СБ України, у тому числі тих, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу СБ України (далі - військовослужбовці), та членів їх сімей.

Підрозділами, відповідальними за виконання заходів, передбачених розділами VII та VIII цієї Інструкції (далі - відповідальні підрозділи), є:

ПГЗ - стосовно військовослужбовців Центрального управління СБ України, крім підрозділів, зазначених в абзаці четвертому цього пункту;

Департамент оперативного документування, Центр спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів, Департамент військової контррозвідки, Військово-медичне управління, штаб Антитерористичного центру при СБ України, регіональні органи, заклади, установи СБ України, які є розпорядниками бюджетних коштів, - стосовно військовослужбовців, які проходять військову службу в цих підрозділах, органах, закладах, установах СБ України, штабі Антитерористичного центру при СБ України.

Оплата оренди житла та виплата грошової компенсації за піднайом (найом) житлового приміщення в підрозділах Центрального управління СБ України (крім підрозділів, зазначених в абзаці четвертому цього пункту) здійснюється Фінансово-економічним управлінням.

Забороняється орендувати житло для військовослужбовців у їх близьких осіб, які визначені у статті 1 Закону України "Про запобігання корупції";

2) абзац другий пункту 7.2 виключити;

3) пункт 7.3 викласти в такій редакції:

"7.3. Проект договору оренди розробляється та оформлюється відповідальним підрозділом. Проект має бути попередньо погоджений підрозділами фінансового та правового забезпечення.";

4) в абзаці першому пункту 7.10 слова "відповідальних підрозділів" виключити.

3. У розділі VIII:

1) абзац перший пункту 8.3 викласти в такій редакції:

"8.3. Грошова компенсація виплачується, починаючи з дня реєстрації поданого в установленому порядку рапорту на виплату грошової компенсації разом з документами, перелік яких визначено пунктом 5 Порядку, незалежно від дати видання наказу СБ України, наказу органу, закладу та установи СБ України.";

2) абзаци другий та третій пункту 8.7 викласти в такій редакції:

"У разі отримання (придбання) військовослужбовцем або членами його сім'ї житлового приміщення чи грошової компенсації за належне йому для отримання житлове приміщення в населених пунктах за місцем проходження військової служби та/або в безпосередній близькості від місця проходження військової служби, що дає змогу щодня своєчасно прибувати до місця її проходження, військовослужбовець зобов'язаний протягом трьох робочих днів письмово повідомити про це керівника відповідального підрозділу, а курсант - керівника вищого військового навчального закладу чи військового навчального підрозділу закладу вищої освіти.

У разі якщо військовослужбовець (курсант) не повідомив про зміни у складі сім'ї, що впливають на зменшення розміру компенсації, або про отримання (придбання) житлового приміщення чи грошової компенсації за належне йому для отримання житлове приміщення в населених пунктах за місцем проходження військової служби та/або в безпосередній близькості від місця проходження військової служби, що дає змогу щодня своєчасно прибувати до місця її проходження, він зобов'язаний повернути відповідальному підрозділу надмірно отриману суму грошової компенсації. В іншому випадку питання щодо повернення суми надмірно отриманої грошової компенсації вирішуються в судовому порядку.".

4. У розділі IX:

1) пункт 9.2 викласти в такій редакції:

"9.2. Фінансування витрат на оренду житлових приміщень та компенсацію за піднайом (найом) житлових приміщень здійснюється підрозділами, зазначеними в абзацах четвертому та п'ятому пункту 7.1 розділу VII цієї Інструкції, у межах асигнувань, затверджених кошторисами та планами асигнувань загального фонду Державного бюджету України.";

2) абзац перший пункту 9.3 викласти в такій редакції:

"9.3. Компенсація за піднайом (найом) житлового приміщення здійснюється на підставі копії договору піднайму (найму, оренди) житлового приміщення, укладеного між військовослужбовцем та наймодавцем (орендодавцем, наймачем, який здає житлове приміщення в піднайом) житлового приміщення згідно із законодавством, а також банківських квитанцій (прибуткових касових ордерів чи інших встановлених законодавством документів, що підтверджують факт здійснення військовослужбовцем оплати вартості піднайму (найму)), які надаються відповідному фінансовому підрозділу.".

Начальник Департаменту

господарського забезпечення

О. Провоторов


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 28.12.2020 — 2020 р., № 101, стор. 382, стаття 3329, код акта 102223/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Служба безпеки України:

 1. НАКАЗ від 14.01.2020 № 4 "Про Умови оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта". Служба безпеки України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 15 "Про внесення змін до Інструкції про порядок видачі у Службі безпеки України посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Служба безпеки України. 2020 рікк
 3. ДОГОВІР від Дата вчинення: "про співробітництво між Службою безпеки України та Інститутом національної пам’яті Словацької Республіки". Служба безпеки України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 21.02.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 13.03.2020 № 80 "Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 20.02.2020 № 53 "Про затвердження Положення про робочу групу з питань проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом". Служба безпеки України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 24.04.2020 № 109 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 24.04.2020 № 109 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 06.05.2020 № 120 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 12.05.2020 № 124 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень". Служба безпеки України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 13.05.2020 № 127 "Про відомчу відзнаку Служби безпеки України «Вогнепальна зброя» та затвердження Положення про неї". Служба безпеки України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 26.05.2020 № 140 "Про затвердження Положення про продовольче забезпечення в системі Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 18.06.2020 № 166 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), та інших форм розпорядчих документів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 01.07.2020 № 180 "Про затвердження Змін до Положення про комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 08.07.2020 № 190 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 09.07.2020 № 193 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 06.08.2020 № 220 "Про внесення змін до Інструкції про порядок оформлення в Службі безпеки України матеріалів про адміністративні правопорушення". Служба безпеки України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 01.08.2020 № 216 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення службових розслідувань та службових перевірок стосовно військовослужбовців Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 03.08.2020 № 214 "Про внесення змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 01.09.2020 № 250 "Про внесення змін до Інструкції про особливості направлення у службові відрядження військовослужбовців, державних службовців Служби безпеки України та працівників, які уклали трудовий договір зі Службою безпеки України, в межах України". Служба безпеки України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -