Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 18.09.2018 № 205 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, у Держаудитслужбі". Держаудитслужба України. 2018

Документ актуальний на 15.11.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.09.2018  № 205

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 жовтня 2018 р.

за № 1136/32588

Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, у Держаудитслужбі

Відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України «Про державну службу», пункту 9 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, у Держаудитслужбі, що додається.

2. Департаменту роботи з персоналом та організаційного розвитку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу комунікацій, зв’язків з громадськістю та розгляду звернень громадян забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Держаудитслужби.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

Л. Гаврилова


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної

аудиторської служби України

18 вересня 2018 року № 205

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 жовтня 2018 р.

за № 1136/32588

ПОРЯДОК

стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, у Держаудитслужбі

1.

Цей Порядок визначає загальні положення щодо організації та проходження у Держаудитслужбі стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, віком до 35 років, є студентами закладу вищої освіти останнього року навчання та здобувають ступінь вищої освіти бакалавра, студентами закладу вищої освіти та здобувають ступінь вищої освіти магістра або випускниками, що отримали диплом бакалавра або магістра (далі - стажування).

2. Стажування здійснюється строком до шести місяців з метою ознайомлення з функціонуванням системи державного фінансового контролю.

Стажування проводиться у вільний від навчання (роботи) час у межах робочого часу працівників Держаудитслужби.

3. Допуск до стажування та визначення строку його проходження здійснюються на підставі письмової заяви особи (додаток 1), яка має намір пройти стажування (далі - стажист), та оформлюються наказом Держаудитслужби. До заяви стажист додає копію студентського квитка (для студентів) або копію диплома (для осіб, що закінчили заклад вищої освіти).

4. На строк стажування за стажистом закріплюється керівник стажування з числа керівників самостійних структурних підрозділів Держаудитслужби (далі - керівник стажування).

5. Зміст та строк стажування визначаються індивідуальним планом стажування (додаток 2), який затверджує керівник стажування.

6. На строк проходження стажування на стажиста поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку Держаудитслужби, яких він зобов’язаний дотримуватися.

Стажист з метою проходження стажування:

готує проекти документів;

отримує інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань, передбачених індивідуальним планом стажування (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом);

у повному обсязі та своєчасно виконує завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування;

удосконалює професійні знання, уміння та навички, поєднуючи їх із практичною діяльністю;

дотримується правил і норм охорони праці та протипожежного захисту, пропускного режиму.

7. Керівник стажування:

проводить інструктаж щодо правил та умов проходження стажування;

складає спільно зі стажистом та затверджує індивідуальний план стажування, контролює його виконання;

забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;

забезпечує можливість ознайомлення стажиста з організацією роботи структурного підрозділу;

залучає стажиста до виконання завдань, покладених на структурний підрозділ, підготовки проектів документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом).

8. У разі потреби бути відсутнім на стажуванні стажист подає заяву на ім’я Голови Державної аудиторської служби України з обґрунтуванням такої відсутності.

9. У разі невиконання стажистом індивідуального плану стажування, порушення вимог, зазначених у пунктах 6, 8, 10 цього Порядку, або за власним бажанням стажиста стажування припиняється, що оформлюється наказом Держаудитслужби.

10. Стажист в останній день стажування складає і подає керівнику стажування підсумковий звіт про результати стажування (додаток 3).

11. Керівник стажування після подання стажистом підсумкового звіту про результати стажування готує висновок про результати стажування (додаток 4), що містить оцінку виконання стажистом індивідуального плану стажування.

12. Керівник стажування після закінчення стажування на прохання стажиста складає, підписує та видає йому довідку (додаток 5), яка містить інформацію про результати стажування.

13. Документи про проходження стажування зберігаються в службі управління персоналом Держаудитслужби.

14. Стажування проходить на безоплатній основі. Держаудитслужба не несе зобов’язань щодо відшкодування стажисту витрат на проїзд до місця стажування і назад, добових та найм житла тощо.

Директор Департаменту

роботи з персоналом

та організаційного розвитку

В. Коваль


Додаток 1

до Порядку стажування громадян

з числа молоді, які не перебувають

на посадах державної служби,

у Держаудитслужбі

(пункт 3)

ЗАЯВА

Додаток 2

до Порядку стажування громадян

з числа молоді, які не перебувають

на посадах державної служби,

у Держаудитслужбі

(пункт 5)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

СТАЖУВАННЯ

Додаток 3

до Порядку стажування громадян

з числа молоді, які не перебувають

на посадах державної служби,

у Держаудитслужбі

(пункт 10)

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

про результати стажування

Додаток 4

до Порядку стажування громадян

з числа молоді, які не перебувають

на посадах державної служби,

у Держаудитслужбі

(пункт 11)

ВИСНОВОК

про результати стажування

Додаток 5

до Порядку стажування громадян

з числа молоді, які не перебувають

на посадах державної служби,

у Держаудитслужбі

(пункт 12)

ДОВІДКА

за результатами стажування у Держаудитслужбі


Документи та файли

Сигнальний документ — f478869n58.doc
Сигнальний документ — f478869n59.doc
Сигнальний документ — f478869n55.doc
Сигнальний документ — f478869n60.doc
Сигнальний документ — f478869n57.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.11.2018 — 2018 р., № 84, стор. 297, стаття 2796, код акта 91901/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Держаудитслужба України:

 1. НАКАЗ від 12.02.2019 № 39 "Про затвердження зразка Направлення для посадових осіб Державної аудиторської служби України, її міжрегіональних територіальних органів на проведення збору інформації та втрату чинності наказу Державної аудиторської служби України від 06 вересня 2017 року № 185". Держаудитслужба України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 25.04.2019 № 121 "Про внесення змін до Інструкції з організації пропускного режиму до адміністративної будівлі Держаудитслужби". Держаудитслужба України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 23.04.2019 № 114 "Про внесення зміни до Порядку проведення заходів державного фінансового контролю Держаудитслужбою та її міжрегіональними територіальними органами в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею". Держаудитслужба України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 20.08.2019 № 242 "Про внесення зміни до Інструкції з організації пропускного режиму до адміністративної будівлі Держаудитслужби". Держаудитслужба України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 24.09.2019 № 273 "Про внесення змін до Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній аудиторській службі України та її міжрегіональних територіальних органах". Держаудитслужба України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 24.09.2019 № 273 "Про внесення змін до Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній аудиторській службі України та її міжрегіональних територіальних органах". Держаудитслужба України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 20.06.2018 № 131 "Про затвердження Інструкції з організації пропускного режиму до адміністративної будівлі Держаудитслужби". Держаудитслужба України. 2018 рікк
 8. НАКАЗ від 22.05.2017 № 114 "Про внесення зміни до пункту 6 Порядку функціонування телефону довіри у Держаудитслужбі та її міжрегіональних територіальних органах". Держаудитслужба України. 2017 рікк
 9. НАКАЗ від 06.09.2017 № 185 "Про затвердження зразка Направлення для посадових осіб органів Державної аудиторської служби України на проведення збору відомостей, інформації та даних". Держаудитслужба України. 2017 рікк
 10. НАКАЗ від 06.09.2017 № 184 "Про внесення змін до зразка Направлення для посадових осіб органів Державної аудиторської служби України на проведення ревізії, державного фінансового аудиту, перевірки закупівель, зустрічної звірки". Держаудитслужба України. 2017 рікк
 11. НАКАЗ від 16.11.2016 № 139 "Про затвердження форм протоколів з опечатування та зняття наклеєного під час опечатування аркуша паперу з кас, касових приміщень, складів та архівів в установах, де проводиться ревізія". Держаудитслужба України. 2016 рікк
 12. НАКАЗ від 24.11.2016 № 149 "Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній аудиторській службі України та її міжрегіональних територіальних органах". Держаудитслужба України. 2016 рікк
 13. НАКАЗ від 01.12.2016 № 168 "Про затвердження Порядку оформлення Держаудитслужбою та її міжрегіональними територіальними органами матеріалів про адміністративні правопорушення". Держаудитслужба України. 2016 рікк
 14. НАКАЗ від 04.10.2016 № 101 "Про затвердження Порядку функціонування телефону довіри у Держаудитслужбі та її міжрегіональних територіальних органах". Держаудитслужба України. 2016 рікк
 15. НАКАЗ від 01.08.2016 № 45 "Про затвердження зразка Направлення для посадових осіб органів Державної аудиторської служби України на проведення ревізії, державного фінансового аудиту, перевірки закупівель, зустрічної звірки". Держаудитслужба України. 2016 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -