<<
>>

НАКАЗ від 20.06.2018 № 131 "Про затвердження Інструкції з організації пропускного режиму до адміністративної будівлі Держаудитслужби". Держаудитслужба України. 2018

Документ актуальний на 08.08.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.06.2018  № 131

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 липня 2018 р.

за № 798/32250

Про затвердження Інструкції з організації пропускного режиму до адміністративної будівлі Держаудитслужби

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної аудиторської служби

№ 121 від 25.04.2019

№ 242 від 20.08.2019}

Відповідно до пункту 9 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43, з метою забезпечення пропускного режиму до адміністративної будівлі Держаудитслужби НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації пропускного режиму до адміністративної будівлі Держаудитслужби, що додається.

2. Юридичному департаменту Державної аудиторської служби України подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу комунікацій, зв’язків з громадськістю та розгляду звернень громадян Державної аудиторської служби України забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Державної аудиторської служби України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

Л. Гаврилова


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної аудиторської

служби України

20 червня 2018 року № 131

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 липня 2018 р.

за № 798/32250

ІНСТРУКЦІЯ

з організації пропускного режиму до адміністративної будівлі Держаудитслужби

І.

Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює пропускний режим до адміністративної будівлі Держаудитслужби по вул. Петра Сагайдачного, буд. 4, 6-А, 6-Б (далі - адміністративна будівля), заїзду (виїзду) транспортних засобів, увезення (вивезення) та внесення (винесення) матеріальних цінностей до/з адміністративної будівлі (далі - пропускний режим).

2. Метою запровадження пропускного режиму є врегулювання реалізації визначеного законами України права доступу осіб, заїзду (виїзду) транспортних засобів, переміщення матеріальних цінностей до/з адміністративної будівлі.

3. У разі виникнення аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій спеціальний транспорт з персоналом, а також аварійні бригади допускаються до адміністративної будівлі безперешкодно.

II. Порядок здачі (прийняття) під охорону службових приміщень адміністративної будівлі

1. В адміністративній будівлі працівники Держаудитслужби зобов’язані:

підтримувати приміщення та майно, яке в них розміщено, у належному санітарному та технічному стані;

дотримуватися правил техніки безпеки під час роботи з електрообладнанням і побутовими електроприладами, а також правил пожежної безпеки;

сприяти охороні приміщень і майна, що в них розміщено, запобігати їх руйнуванню або розкраданню.

2. Після закінчення робочого дня працівники Держаудитслужби, що останніми покидають приміщення адміністративної будівлі, перевіряють їх на предмет зачинення вікон, знеструмлення обладнання, побутових і освітлювальних приладів, замикають двері, здають ключі від приміщень адміністративної будівлі.

3. Працівники Держаудитслужби отримують та здають ключі від приміщень адміністративної будівлі на пост охорони сторожу.

4. Сторожу забороняється видавати ключі від приміщень адміністративної будівлі особам, які не є працівниками Держаудитслужби.

III. Порядок пропускного режиму та оформлення документів, що надають право на вхід до адміністративної будівлі

1. Вхід до адміністративної будівлі здійснюється через пост охорони сторожа, обладнаний автоматичною системою контролю допуску.

2. Документами, що надають право на вхід до адміністративної будівлі, є разова перепустка (додаток 1), разова перепустка для іноземців та осіб без громадянства (додаток 2), службове посвідчення.

{Пункт 2 розділу III в редакції Наказу Державної аудиторської служби № 121 від 25.04.2019}

3. Працівники Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів, керівництво та працівники підприємства, що належить до сфери управління Держаудитслужби, допускаються до адміністративної будівлі за умови пред’явлення сторожу службового посвідчення.

{Пункт 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної аудиторської служби № 121 від 25.04.2019}

4. Особи, які прибули за службовою потребою, допускаються до адміністративної будівлі з дозволу керівництва Держаудитслужби, керівників самостійних структурних підрозділів Держаудитслужби або їх заступників шляхом телефонного зв’язку з постом охорони, за разовою перепусткою, за разовою перепусткою для іноземців та осіб без громадянства відповідно.

5. Оформлену разову перепустку сторож видає відвідувачу.

6. Для підтвердження особи відвідувача сторож має право звернутися до відвідувача для пред’явлення ним документа, що посвідчує особу.

7. Для оформлення разової перепустки працівник Держаудитслужби подає письмове замовлення на разову перепустку (додаток 3) до структурного підрозділу Держаудитслужби, до функцій якого належить забезпечення організації пропускного режиму. Працівник Держаудитслужби, до якого прибув відвідувач, організовує його супровід під час входу та виходу до/з адміністративної будівлі, забезпечує дотримання відвідувачем правопорядку, своєчасний його вихід за межі адміністративної будівлі.

IV. Порядок пропуску відвідувачів до адміністративної будівлі

1. Цілодобово у робочі, святкові та вихідні дні безперешкодно до адміністративної будівлі пропускаються посадові особи, щодо яких відповідно до статей 5, 6 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» здійснюється державна охорона, а саме:

Президент України;

Голова Верховної Ради України;

Прем’єр-міністр України;

Голова Верховного Суду;

Голова Конституційного Суду України;

Перший заступник Голови Верховної Ради України;

Генеральний прокурор України;

інші особи, які мають таке право відповідно до законодавства.

За службовими посвідченнями без реєстрації в журналі обліку відвідувачів (додаток 4) та видачі разових перепусток через пост охорони сторожа пропускаються безперешкодно:

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, члени Кабінету Міністрів України, керівництво Секретаріату Ради національної безпеки та оборони України, Апарату Верховної Ради України, керівництво Офісу Президента України, Державного управління справами, Рахункової палати, Генеральної прокуратури України, голови обласних та Київської міської держадміністрації, Національного банку України, Центральної виборчої комісії, Конституційного Суду України, Верховного Суду, керівники інших центральних органів виконавчої влади;

{Абзац одинадцятий пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної аудиторської служби № 242 від 20.08.2019}

народні депутати України діючого скликання у разі пред’явлення посвідчення народного депутата України згідно з частиною третьою статті 17 Закону України «Про статус народного депутата України»;

інші особи, які мають таке право відповідно до законодавства.

2. За службовими посвідченнями без видачі разових перепусток через пост охорони сторожа пропускаються:

працівники фельд’єгерського та спеціального зв’язку, а також працівники інших відомств, що доставляють інформацію з обмеженим доступом, під час виконання службових обов’язків;

працівники національного оператора поштового зв’язку України;

бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги;

інші особи, які мають таке право відповідно до законодавства.

3. За службовим посвідченням з реєстрацією в журналі обліку відвідувачів через пост охорони сторожа пропускаються співробітники правоохоронних органів, помічники - консультанти народних депутатів України діючого скликання, які відповідно до законодавства мають право доступу до приміщень державних органів за службовими посвідченнями.

4. Відомості про прохід через турнікет до приміщення адміністративної будівлі до журналу обліку відвідувачів вносить сторож.

5. З метою врегулювання та упорядкування відвідувань адміністративної будівлі працівниками правоохоронних органів керівники структурних підрозділів повідомляють Голову Держаудитслужби або його заступників про такі зустрічі. При цьому структурний підрозділ Держаудитслужби, до функцій якого належить участь у тимчасовому доступі до речей і документів Держаудитслужби, який проводять правоохоронні органи, здійснює реєстрацію працівників правоохоронних органів у журналі реєстрації з обов’язковим зазначенням прізвища та ініціалів особи, назви правоохоронного органу, номера посвідчення та мети прибуття до адміністративної будівлі.

6. Представники засобів масової інформації та особи з фото-, аудіо- та відеоапаратурою, звукозаписувальними пристроями, комп’ютерною технікою тощо пропускаються до адміністративної будівлі на підставі відповідної акредитації та списку (додаток 5), підписаного працівником структурного підрозділу Держаудитслужби, до функцій якого належать комунікація із засобами масової інформації, зв’язки з громадськістю та розгляд звернень громадян. Список представників засобів масової інформації у двох примірниках подається до структурного підрозділу, що забезпечує організацію пропускного режиму. Один примірник списку залишається у цьому структурному підрозділі, другий передається на пост охорони сторожу.

7. Особи, які прибули до Держаудитслужби для виконання будівельних, ремонтних та інших господарських робіт, пропускаються до адміністративної будівлі на підставі замовлення (додаток 6), яке підписує працівник структурного підрозділу Держаудитслужби, до функцій якого належить забезпечення організації пропускного режиму (із зазначенням відомостей про інструменти, прилади та будівельні матеріали, які вносяться або ввозяться до адміністративної будівлі та приміщення, у яких проводитимуться роботи). Замовлення передається на пост охорони сторожу до 17:00 дня, що передує дню виконання робіт.

8. Іноземців, осіб без громадянства пропускають до адміністративної будівлі з дозволу Голови Держаудитслужби на підставі затвердженої програми.

9. Для пропуску іноземців, осіб без громадянства складається письмове замовлення на пропуск іноземців та осіб без громадянства (додаток 7), підписується керівником структурного підрозділу, до функцій якого належить координація роботи з іноземцями, та подається до структурного підрозділу Держаудитслужби, що забезпечує організацію пропускного режиму.

10. Разові перепустки для іноземців, осіб без громадянства та осіб, які їх супроводжують, видає сторож.

11. Представник структурного підрозділу Держаудитслужби, до якого прибули іноземці, особи без громадянства, зобов’язаний зустріти таких осіб біля поста охорони адміністративної будівлі і організувати супровід під час їх перебування в адміністративній будівлі.

12. Право надання дозволу в телефонному режимі на пропуск без огляду транспортних засобів та відвідувачів з валізами, пакунками великого розміру мають Голова Держаудитслужби, перший заступник Голови, заступник Голови, керівник структурного підрозділу Держаудитслужби, до функцій якого належить забезпечення організації пропускного режиму.

13. До адміністративної будівлі забороняється допуск осіб:

з ознаками алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

зі зброєю, спеціальними засобами індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасами, вибуховими речовинами і матеріалами, іншими предметами, матеріалами та речовинами, на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ (за винятком співробітників правоохоронних органів, державної фельд’єгерської служби, інкасаторів банку, а також Управління державної охорони України, які прибувають для доставки документів або здійснюють охорону посадових осіб органів державної влади згідно із законодавством);

із валізами, господарськими сумками та пакетами розміром понад 60 х 40 х 20 см без дозволу Голови Держаудитслужби, його заступників, керівника структурного підрозділу Держаудитслужби, до функцій якого належить забезпечення організації пропускного режиму;

з тваринами (крім службових собак);

з наркотичними засобами або психотропними, вогненебезпечними та легкозаймистими (за винятком бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги), радіоактивними речовинами.

14. Якщо відвідувач після завершення робочого дня відмовляється залишити адміністративну будівлю, сторож викликає поліцію для встановлення обставин та забезпечення належної охорони об’єкта.

V. Порядок пропуску транспортних засобів до території адміністративної будівлі

1. Цілодобово заїзд на територію адміністративної будівлі дозволяється транспортним засобам, що обслуговують:

Голову Держаудитслужби, його заступників;

посадових осіб, зазначених у пункті 1 розділу IV цієї Інструкції;

бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.

2. В’їзд (виїзд) службового автотранспорту Держаудитслужби на територію (із території) внутрішнього гаража адміністративної будівлі здійснюється через ворота з вулиці Боричів Узвіз та контролюється сторожем.

3. В’їзд (виїзд) автомобілів інших підприємств, установ та організацій на територію (з території) внутрішнього гаража адміністративної будівлі здійснюється в разі виробничої потреби з дозволу Голови Держаудитслужби, його заступників або керівника структурного підрозділу Держаудитслужби, до функцій якого належить забезпечення організації пропускного режиму.

4. Пропуск та паркування автомобілів інших підприємств, установ та організацій на службовій автостоянці Держаудитслужби здійснюються з дозволу керівництва Держаудитслужби або керівника структурного підрозділу Держаудитслужби, до функцій якого належить забезпечення організації пропускного режиму.

Директор

Юридичного департаменту

З. Пронюк


{Додаток 1 виключено на підставі Наказу Державної аудиторської служби № 121 від 25.04.2019}


Додаток 1

до Інструкції з організації пропускного

режиму до адміністративної будівлі

Держаудитслужби

(пункт 2 розділу ІІІ)

Зразок

РАЗОВА ПЕРЕПУСТКА

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

Документ, що посвідчує особу

№ службового приміщення відвідування

Дата, час прибуття

Час вибуття

__________________________________

                (найменування посади керівника

     структурного підрозділу Держаудитслужби,

       до функцій якого належить забезпечення

             організації пропускного режиму)

___________

(підпис)

______________________

(ініціали (ініціал імені), прізвище)

Сторож

___________

(підпис)

______________________

(ініціали (ініціал імені), прізвище)

__________

Примітка.

Разова перепустка виготовляється на папері формату А5.


Додаток 2

до Інструкції з організації пропускного

режиму до адміністративної будівлі

Держаудитслужби

(пункт 2 розділу ІІІ)

Зразок

Лицьовий бік

Зворотний бік

__________

Примітка.

Тимчасова разова перепустка для іноземців виготовляється у формі картки на папері білого кольору розміром 120 х 60 мм.

__________

-1 Зазначається прізвище іноземця або особи без громадянства.

-2 Зазначається ім’я іноземця або особи без громадянства.


{Додаток 3 виключено на підставі Наказу Державної аудиторської служби № 121 від 25.04.2019}


Додаток 3

до Інструкції з організації пропускного

режиму до адміністративної будівлі

Держаудитслужби

(пункт 7 розділу ІІІ)

ЗАМОВЛЕННЯ

на разову перепустку

на _____ __________________ 20___ р.

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) відвідувача

Мета прибуття, час зустрічі, номер приміщення адміністративної будівлі

Місце роботи, посада

Прізвище, ініціали особи, яка замовляє перепустку

Найменування структурного підрозділу, до якого проходить відвідувач

____________________________

      (найменування посади керівника

самостійного структурного підрозділу)

____________

(підпис)

______________________

(ініціали (ініціал імені), прізвище)


Додаток 4

до Інструкції з організації пропускного

режиму до адміністративної будівлі

Держаудитслужби

(пункт 2 розділу IV)

ЖУРНАЛ

обліку відвідувачів

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) відвідувача

Місце роботи, посада

Час входу до приміщення

Час виходу з приміщення

Найменування структурного підрозділу, до якого проходить відвідувач

№ разової перепустки

№ посвідчення, мета прибуття


Додаток 5

до Інструкції з організації пропускного

режиму до адміністративної будівлі

Держаудитслужби

(пункт 6 розділу IV)

СПИСОК

представників засобів масової інформації

________________________________________________________

(дата)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) представника ЗМІ

Назва ЗМІ

Модель, № фото-, аудіо-, відео- та комп’ютерної техніки, звукозаписувальних пристроїв

_____________________________

       (найменування посади керівника

структурного підрозділу Держаудитслужби,

  до функцій якого належить комунікація

       із засобами масової інформації)

__________

(підпис)

_______________________

(ініціали (ініціал імені), прізвище)


Додаток 6

до Інструкції з організації пропускного

режиму до адміністративної будівлі

Держаудитслужби

(пункт 7 розділу IV)

ЗАМОВЛЕННЯ

на пропуск осіб, які виконують будівельні, ремонтні та інші господарські роботи

Додаток 7

до Інструкції з організації пропускного

режиму до адміністративної будівлі

Держаудитслужби

(пункт 9 розділу IV)

ЗАМОВЛЕННЯ

на пропуск іноземців та осіб без громадянства

Про затвердження Інструкції з організації пропускного режиму до адміністративної будівлі Держаудитслужби

Наказ; Держаудитслужба від 20.06.2018 № 131

Редакція від 04.10.2019, підстава — z1006-19

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/z0798-18

Законодавство України

станом на 18.04.2023

чинний


Документи та файли

 • Сигнальний документ — f476568n149.doc від 20.06.19 12:40, 34 кб
 • Сигнальний документ — f476568n150.doc від 20.06.19 12:40, 32 кб

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 03.08.2018 — 2018 р., № 59, стор. 381, стаття 2081, код акта 90988/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Держаудитслужба України:

 1. НАКАЗ від 12.02.2019 № 39 "Про затвердження зразка Направлення для посадових осіб Державної аудиторської служби України, її міжрегіональних територіальних органів на проведення збору інформації та втрату чинності наказу Державної аудиторської служби України від 06 вересня 2017 року № 185". Держаудитслужба України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 25.04.2019 № 121 "Про внесення змін до Інструкції з організації пропускного режиму до адміністративної будівлі Держаудитслужби". Держаудитслужба України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 23.04.2019 № 114 "Про внесення зміни до Порядку проведення заходів державного фінансового контролю Держаудитслужбою та її міжрегіональними територіальними органами в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею". Держаудитслужба України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 20.08.2019 № 242 "Про внесення зміни до Інструкції з організації пропускного режиму до адміністративної будівлі Держаудитслужби". Держаудитслужба України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 24.09.2019 № 273 "Про внесення змін до Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній аудиторській службі України та її міжрегіональних територіальних органах". Держаудитслужба України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 24.09.2019 № 273 "Про внесення змін до Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній аудиторській службі України та її міжрегіональних територіальних органах". Держаудитслужба України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 18.09.2018 № 205 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, у Держаудитслужбі". Держаудитслужба України. 2018 рікк
 8. НАКАЗ від 22.05.2017 № 114 "Про внесення зміни до пункту 6 Порядку функціонування телефону довіри у Держаудитслужбі та її міжрегіональних територіальних органах". Держаудитслужба України. 2017 рікк
 9. НАКАЗ від 06.09.2017 № 185 "Про затвердження зразка Направлення для посадових осіб органів Державної аудиторської служби України на проведення збору відомостей, інформації та даних". Держаудитслужба України. 2017 рікк
 10. НАКАЗ від 06.09.2017 № 184 "Про внесення змін до зразка Направлення для посадових осіб органів Державної аудиторської служби України на проведення ревізії, державного фінансового аудиту, перевірки закупівель, зустрічної звірки". Держаудитслужба України. 2017 рікк
 11. НАКАЗ від 16.11.2016 № 139 "Про затвердження форм протоколів з опечатування та зняття наклеєного під час опечатування аркуша паперу з кас, касових приміщень, складів та архівів в установах, де проводиться ревізія". Держаудитслужба України. 2016 рікк
 12. НАКАЗ від 24.11.2016 № 149 "Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній аудиторській службі України та її міжрегіональних територіальних органах". Держаудитслужба України. 2016 рікк
 13. НАКАЗ від 01.12.2016 № 168 "Про затвердження Порядку оформлення Держаудитслужбою та її міжрегіональними територіальними органами матеріалів про адміністративні правопорушення". Держаудитслужба України. 2016 рікк
 14. НАКАЗ від 04.10.2016 № 101 "Про затвердження Порядку функціонування телефону довіри у Держаудитслужбі та її міжрегіональних територіальних органах". Держаудитслужба України. 2016 рікк
 15. НАКАЗ від 01.08.2016 № 45 "Про затвердження зразка Направлення для посадових осіб органів Державної аудиторської служби України на проведення ревізії, державного фінансового аудиту, перевірки закупівель, зустрічної звірки". Держаудитслужба України. 2016 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -