<<
>>

НАКАЗ від 20.03.2017 № 54 "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян керівництвом Держкомтелерадіо". Держкомтелерадіо України. 2017

Документ актуальний на 29.05.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.03.2017  № 54


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 квітня 2017 р.
за № 491/30359

Про затвердження Порядку особистого прийому громадян керівництвом Держкомтелерадіо

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
телебачення і радіомовлення
№ 153 від 14.03.2018}

Відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок особистого прийому громадян керівництвом Державного комітету телебачення і радіомовлення України (далі - Порядок), що додається.

2. Управлінню розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції (Радзієвський І.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Держкомтелерадіо

О.І. Наливайко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
комітету телебачення
і радіомовлення України
20.03.2017 № 54


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 квітня 2017 р.


за № 491/30359

ПОРЯДОК
особистого прийому громадян керівництвом Державного комітету телебачення і радіомовлення України

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян Головою, першим заступником, заступником Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України та керівником апарату Державного комітету телебачення і радіомовлення України (далі - Порядок прийому громадян, керівництво, посадова особа, Держкомтелерадіо).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення № 153 від 14.03.2018}

2. Особистий прийом громадян здійснюється з метою реалізації громадянами конституційного права на звернення та з метою сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до Держкомтелерадіо, відповідно до чинного законодавства.

3. Особистий прийом громадян керівництвом Держкомтелерадіо здійснюється відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян" в установленому порядку.

Особистий прийом громадян, яким присвоєно звання Герой України, Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", проводиться першочергово.

4. Особистий прийом громадян проводиться згідно з Графіком особистого прийому громадян керівництвом Державного комітету телебачення і радіомовлення України (далі - Графік), затвердженим Головою Держкомтелерадіо, виключно за попереднім записом.

Графік містить дні та години прийому громадян керівництвом Держкомтелерадіо.

У разі відсутності посадової особи, яка проводить особистий прийом громадян згідно із затвердженим Графіком, прийом здійснює посадова особа, на яку покладено виконання її обов’язків.

Порядок прийому громадян та Графік розміщуються на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо.

5. Попередній запис громадян на особистий прийом до керівництва Держкомтелерадіо проводиться визначеними Головою, першим заступником, заступником Голови Держкомтелерадіо та керівником апарату Держкомтелерадіо працівниками апарату (далі - визначені працівники) щоденно, крім святкових і неробочих днів.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення № 153 від 14.03.2018}

6. Громадянин може записатися на прийом керівництвом Держкомтелерадіо особисто або через представника, повноваження якого оформлені в установленому порядку. В інтересах малолітніх, неповнолітніх і недієздатних осіб на прийом керівництвом Держкомтелерадіо записуються їх законні представники.

Для запису на особистий прийом керівництвом Держкомтелерадіо та участі в особистому прийомі громадяни пред'являють документи, що посвідчують їх особу, а в разі представлення інтересів інших осіб - також документи, що підтверджують відповідні повноваження.

Під час попереднього запису на особистий прийом керівництвом Держкомтелерадіо фіксуються прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, номери контактних телефонів чи відомості щодо інших засобів зв’язку з ним. Під час попереднього запису на особистий прийом громадянин, його представник також надає за особистим підписом письмовий виклад змісту питань, що порушуватимуться на особистому прийомі.

З’ясування інших відомостей про громадянина, його представника, одержання іншої інформації, що не стосується змісту порушуваних питань, під час попереднього запису на прийом керівництвом Держкомтелерадіо забороняється.

7. Попередній запис на прийом громадянина керівництвом Держкомтелерадіо не проводиться у разі звернення:

одного й того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо воно вирішено по суті;

з питання оскарження рішення з порушенням терміну його подання, визначеного статтею 17 Закону України "Про звернення громадян";

особи, визнаної судом недієздатною, а також при відсутності документів, що посвідчують особу громадянина, а в разі представлення інтересів інших осіб - ще й документів, що підтверджують відповідні повноваження.

Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз’яснення.

8. Список громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом до керівництва Держкомтелерадіо, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, змісту порушуваних питань подається визначеними працівниками відповідно Голові Держкомтелерадіо, першому заступникові, заступникові Голови Держкомтелерадіо та керівникові апарату Держкомтелерадіо.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення № 153 від 14.03.2018}

9. Керівництво Держкомтелерадіо під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз’яснення в письмовому вигляді та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

10. Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення поставлених громадянином питань керівництво Держкомтелерадіо може залучати до їх розгляду працівників структурних підрозділів або одержувати від них потрібну інформацію.

11. Якщо вирішити порушене в усному зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмової заяви. Подана громадянином письмова заява розглядається у порядку, встановленому для письмових звернень.

12. Повторний прийом громадянина з питання, розглянутого керівництвом Держкомтелерадіо, проводиться у разі, якщо питання, порушене в першому обґрунтованому зверненні, не було вирішено по суті.

У разі повторного звернення громадянина вивчаються матеріали з порушеного питання, з'ясовуються причини повторного звернення, надаються необхідні роз'яснення та можлива допомога.

13. Якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не належить до компетенції Держкомтелерадіо, посадова особа, яка здійснює особистий прийом, пояснює громадянинові, до якого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися, і по можливості сприяє в цьому (дає адресу, номер телефону тощо).

14. Керівництво Держкомтелерадіо зобов’язане здійснити прийом усіх громадян відповідно до запису та Графіка.

15. Облік особистого прийому громадян ведеться визначеними працівниками у журналах, а письмові заяви реєструються загальним відділом адміністративно-господарського управління за допомогою системи електронного документообігу.

16. Письмові звернення громадян, надані під час особистого прийому, з резолюцією керівництва Держкомтелерадіо передаються визначеними працівниками до загального відділу адміністративно-господарського управління для реєстрації відповідно до чинного законодавства.

17. Загальний відділ адміністративно-господарського управління відповідно до резолюції керівництва Держкомтелерадіо забезпечує направлення звернення, що подано на особистому прийомі, безпосередньо тим виконавцям, до компетенції яких належить їх розгляд і вирішення.

18. Консультації та роз’яснення для громадян щодо порядку вирішення порушених питань надають визначені працівники й загальний відділ адміністративно-господарського управління.

19. Сектор контролю та перевірки виконання актів і доручень Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України здійснює:

контроль за дотриманням визначених чинним законодавством порядку і строків розгляду письмових звернень, прийнятих під час особистого прийому;

систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян, прийнятих на особистому прийомі, інформує про це на щотижневих апаратних нарадах, які проводяться керівництвом Держкомтелерадіо.

Начальник
адміністративно-
господарського управлінняС.Б. Шапкін


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.06.2017 — 2017 р., № 44, стор. 112, стаття 1383, код акта 86104/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Держкомтелерадіо України:

 1. НАКАЗ від 17.01.2019 № 23 "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України". Держкомтелерадіо України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 31.05.2018 № 330 "Про внесення змін до Положення про премію імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності". Держкомтелерадіо України. 2018 рікк
 3. НАКАЗ від 12.09.2018 № 606/799 "Про внесення змін до Положення про премію імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики". Держкомтелерадіо України. 2018 рікк
 4. НАКАЗ від 31.01.2017 № 21 "Про затвердження Положення про експертну раду Державного комітету телебачення і радіомовлення України з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України". Держкомтелерадіо України. 2017 рікк
 5. НАКАЗ від 03.03.2017 № 47 "Про затвердження Критеріїв оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України". Держкомтелерадіо України. 2017 рікк
 6. НАКАЗ від 27.04.2017 № 73 "Про затвердження Положення про Реєстр видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України". Держкомтелерадіо України. 2017 рікк
 7. НАКАЗ від 17.10.2017 № 384 "Про затвердження Порядку накладення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України адміністративно- господарських штрафів". Держкомтелерадіо України. 2017 рікк
 8. НАКАЗ від 19.10.2016 № 186 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті Державного комітету телебачення і радіомовлення України". Держкомтелерадіо України. 2016 рікк
 9. НАКАЗ від 01.11.2016 № 194 "Про затвердження Умов, критеріїв та розмірів преміювання керівників державних підприємств сфери управління Держкомтелерадіо". Держкомтелерадіо України. 2016 рікк
 10. НАКАЗ від 16.12.2016 № 232 "Про затвердження Положення про міжвідомчу комісію з питань виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста під час виконання ним професійних обов’язків". Держкомтелерадіо України. 2016 рікк
 11. НАКАЗ 28.12.2016 № 252 Про внесення змін до наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 16 липня 2012 року № 188. Держкомтелерадіо України. 2016 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -