<<
>>

ПОСТАНОВА від 07.06.2019 № 6-1 "Про затвердження Змін до Порядку подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2019

Документ актуальний на 05.09.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

07.06.2019  № 6-1

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 липня 2019 р.

за № 718/33689

Про затвердження Змін до Порядку подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України

Відповідно до статті 27 Закону України «Про Конституційний Суд України», статті 142 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280 (із змінами), правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Порядку подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 січня 2008 року № 3-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2008 року за № 200/14891 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 20 березня 2017 року № 5-1), що додаються.

2. Департаменту пенсійного забезпечення (Охріменко О.В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління

Є. Капінус

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Секретаріату Спільного

представницького органу сторони

роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького

органу об’єднань профспілок

Міністр соціальної політики України

Р.

Іллічов

Г.В. Осовий

А. Рева


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління

Пенсійного фонду України

07 червня 2019 року № 6-1

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 липня 2019 р.

за № 718/33689

ЗМІНИ

до Порядку подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України

1. У розділі II:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. Заява про перерахунок щомісячного довічного утримання та довідка про суддівську винагороду для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці (додаток 2) (далі - довідка про суддівську винагороду) або довідка про винагороду судді Конституційного Суду України для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді Конституційного Суду України у відставці (додаток 3) (далі - довідка про винагороду судді КСУ) подається до органів, що призначають щомісячне довічне утримання.»;

2) пункти 3, 4 викласти у такій редакції:

«3. Звернення за перерахунком щомісячного довічного утримання проводиться в разі зміни розміру складових суддівської винагороди судді (в разі збільшення розміру винагороди судді Конституційного Суду України), який працює на відповідній посаді.

4. Перерахунок щомісячного довічного утримання проводиться з дня виникнення права на відповідний перерахунок.».

2. У розділі III:

1) в пункті 1:

в абзаці першому слова «судді у відставці» виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

«копія рішення Вищої ради правосуддя (копія рішення Конституційного Суду України) про звільнення судді з посади;»;

абзац шостий викласти у такій редакції:

«довідка про суддівську винагороду (довідка про винагороду судді КСУ) для обчислення щомісячного довічного утримання;»;

в абзаці сьомому після слова «додаток» цифру «3» замінити цифрою «4»;

2) пункт 2 після слів «про суддівську винагороду» доповнити словами «(довідка про винагороду судді КСУ)»;

3) у пункті 3 слова «судді у відставці» виключити.

3. У додатках до Порядку:

1) у додатку 2:

слова та цифри «(пункт 1 розділу III)» замінити словами та цифрами «(пункт 1 розділу II)»;

у формі довідки про суддівську винагороду для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці позицію:

«

Довідка видана на підставі особового рахунку за

_________________ 20______ року

(місяць)

»

замінити позицією такого змісту:

«

Довідка видана на підставі

____________________________________________________

(підстава видачі)

»;

2) доповнити Порядок після додатка 2 новим додатком 3, що додається.

У зв'язку з цим додаток 3 вважати додатком 4.

Заступник директора

Департаменту пенсійного

забезпечення

Л. Бричок


Додаток 3

до Порядку подання документів

для призначення (перерахунку)

і виплати щомісячного довічного

грошового утримання суддям

у відставці органами Пенсійного

фонду України

(пункт 1 розділу II)

ДОВІДКА

про винагороду судді Конституційного Суду України для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді Конституційного Суду України у відставці


Документи та файли

Сигнальний документ — f487386n49.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.08.2019 — 2019 р., № 60, стор. 218, стаття 2111, код акта 95391/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Пенсійний фонд України:

 1. ПОСТАНОВА від 14.05.2020 № 7-1 "Про затвердження Змін до Порядку виплати доплати до пенсії окремим категоріям осіб, які перебували на утриманні осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року". Пенсійний фонд України. 2020 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 13.05.2020 № 6-1 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов правління Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2020 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 13.05.2020 № 6-2 "Про затвердження змін до Порядку виплати доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною". Пенсійний фонд України. 2020 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 02.07.2020 № 12-1 "Про затвердження Порядку подання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування центрам з надання безоплатної вторинної правової допомоги". Пенсійний фонд України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 30.06.2020 № 11-1 "Про затвердження Змін до Порядку складання, подання запиту на публічну інформацію та її отримання у Пенсійному фонді України". Пенсійний фонд України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 26.07.2019 № 10-1 "Про затвердження Змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 19.07.2019 № 9-1 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Пенсійного фонду України та його територіальних органах". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 16.08.2019 № 12-1 "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови правління Пенсійного фонду України від 24 грудня 2009 року № 28-2". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 19.08.2019 № 13-1 "Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 03 вересня 2018 року № 19-1". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 08.08.2019 № 11-3 "Про внесення зміни до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 08.08.2019 № 11-3 "Про внесення зміни до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 20.11.2019 № 20-1 "Про затвердження форм актів, які складаються під час або за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, та інших організаційно-розпорядчих документів". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 15.02.2018 № 2-1 "Про затвердження Змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 22 грудня 2014 року № 28-2". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 14. до. Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 21.02.2018 № 4-2 "Про затвердження Порядку розрахунку недоотриманої Пенсійним фондом України суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 27.03.2018 № 8-1 "Про внесення змін до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 12.06.2018 № 12-1 "Про внесення зміни до Порядку надання інформації Пенсійним фондом України на запити органів виконавчої служби та приватних виконавців". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 18.05.2018 № 10-1 "Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсії без додаткового звернення особи відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 14.05.2018 № 9-1 "Про затвердження Змін до Правил з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 23.05.2018 № 11-1 "Про затвердження Змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -