<<
>>

ПОСТАНОВА від 26.07.2019 № 10-1 "Про затвердження Змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2019

Документ актуальний на 10.10.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

26.07.2019  № 10-1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 серпня 2019 р.
за № 949/33920

Про затвердження Змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України

Відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги», пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2014 року № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280 (із змінами), правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до деяких постанов правління Пенсійного фонду України, що додаються.

2. Департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів (Малецький О.М.) разом з Юридичним департаментом (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління

Є. Капінус

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра соціальної політики України

Голова Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України

Голова Державного агентства
з питань електронного урядування України

Керівник Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини

Голова Національного банку України

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

Генеральний Секретар Громадської спілки
«Всеукраїнське Громадське об’єднання
«Національна Асамблея людей з інвалідністю України»М.

Шамбір


Л.О. Євдоченко


О. Риженко


Л. Левшун

Я. СмолійР. Іллічов


Г.В. Осовий


О. МірошниченкоВ. НазаренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
26 липня 2019 року № 10-1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 серпня 2019 р.
за № 949/33920

ЗМІНИ
до деяких постанов правління Пенсійного фонду України

1. У Положенні про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженому постановою правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за № 991/27436:

1) в абзаці третьому пункту 2 розділу I слова «Про електронний цифровий підпис» замінити словами «Про електронні довірчі послуги»;

2) у розділі IV:

в абзаці п’ятому пункту 1, абзаці другому пункту 2, абзацах першому, третьому, четвертому пункту 11 слова «електронний цифровий підпис» в усіх відмінках замінити словами «кваліфікований електронний підпис» у відповідних відмінках;

в абзаці першому пункту 11 слова «, що є аналогом електронної печатки Пенсійного фонду» виключити;

3) у додатку 1 до Положення слова «електронним цифровим підписом» замінити словами «кваліфікованим електронним підписом».

2. У Порядку емісії платіжних карток, які одночасно є пенсійними посвідченнями, затвердженому постановою правління Пенсійного фонду України від 08 квітня 2016 року № 7-1, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2016 року за № 633/28763:

1) у пункті 2:

абзац другий виключити.

У зв’язку з чим абзаци третій - дванадцятий вважати відповідно абзацами другим - одинадцятим;

в абзаці шостому абревіатуру та слова «ЕЦП - електронний цифровий підпис» замінити словами та абревіатурою «КЕП - кваліфікований електронний підпис»;

в абзаці дев’ятому абревіатуру «ЕЦП» замінити абревіатурою «КЕП»;

2) абзаци перший, другий пункту 6 викласти у такій редакції:

«6. Строк дії електронного пенсійного посвідчення як платіжної картки встановлюється до трьох років за умови проходження фізичної ідентифікації одержувача пенсії кожні шість місяців.

Відомості про вид пенсії, групу, підгрупу, причину інвалідності та строк, на який встановлено інвалідність (в тому числі із зазначенням у відповідних випадках нозологічних форм захворювань (по зору, слуху, з ураженням опорно-рухового апарату)), зазначаються в електронному пенсійному посвідченні з урахуванням вимог Порядку оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 03 листопада 2017 року № 26-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2017 року за № 1464/31332.»;

3) абзац перший пункту 7 викласти у такій редакції:

«7. Виготовлення електронних пенсійних посвідчень здійснюється на підставі заяви (додаток 3), поданої до територіального органу Пенсійного фонду України, відомостей, зазначених у пункті 1 розділу II Порядку оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 03 листопада 2017 року № 26-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2017 року за № 1464/31332, інформації, отриманої в електронному вигляді відповідно до пункту 9 цього Порядку.»;

4) в абзаці третьому пункту 8 абревіатуру «ЕЦП» замінити абревіатурою «КЕП»;

5) у пункті 9:

в абзаці першому слово та абревіатуру «послуг ЕЦП» замінити словами «отримувачів електронних довірчих послуг»;

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

«між персоналізатором електронних пенсійних посвідчень та кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг - в обсязі, необхідному для формування та активації кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів;»;

6) в абзаці другому пункту 11 слова «до електронного цифрового підпису» замінити словами «доступу до ключа КЕП»;

7) в абзаці третьому пункту 13 слова «блокує електронне пенсійне посвідчення» замінити словами «зупиняє видаткові операції за поточним рахунком»;

8) в абзаці четвертому пункту 15 слова «посилених сертифікатів електронних ключів» замінити словами «кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів»;

9) у додатку 2 до Порядку:

слова та абревіатуру «власника електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП)» замінити словами та абревіатурою «кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП) власника.»;

абревіатуру «ЕЦП» замінити абревіатурою «КЕП»;

слова та цифри «Аутентифікація може бути зроблена на будь-якому з криптоалгоритмів, підтримуваних карткою; DES, AES, RSA, ECC (ДСТУ 4145)» замінити словами та цифрами «Аутентифікація здійснюється на криптоалгоритмі ДСТУ 4145»;

слова «Електронно-цифровий підпис» замінити абревіатурою «КЕП».

3. В абзаці третьому пункту 1 постанови правління Пенсійного фонду України від 14 грудня 2015 року № 25-1 «Деякі питання впровадження електронних пенсійних справ на базі централізованих інформаційних технологій», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2015 року за № 1645/28090, слова «електронним цифровим підписом» замінити словами «кваліфікованим електронним підписом».

4. У Порядку оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії, затвердженому постановою правління Пенсійного фонду України від 03 листопада 2017 року № 26-1, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2017 року за № 1464/31332:

1) у розділі I:

в абзаці третьому пункту 2 слова «електронного цифрового підпису» замінити словами «кваліфікованого електронного підпису»;

у пункті 5:

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій - дев’ятий вважати відповідно абзацами другим - восьмим;

в абзаці сьомому слова «електронного цифрового підпису» замінити словами «кваліфікованого електронного підпису»;

2) у розділі IV:

в абзаці другому пункту 2 слова «надійного засобу електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП)» замінити словами «засобу кваліфікованого електронного підпису чи печатки (далі - КЕП)»;

в абзаці третьому пункту 4 абревіатуру «ЕЦП» замінити абревіатурою «КЕП»;

абзац четвертий пункту 5 викласти у такій редакції:

«між банком та кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг - в обсязі, необхідному для ідентифікації одержувача пенсії, перевірки наданих ним даних, що включаються у кваліфікований сертифікат відкритого ключа, та передачі інформації, необхідної для формування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.»;

у пункті 6:

в абзаці першому абревіатуру «АЦСК» замінити словами «кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг»;

в абзаці другому:

перше речення викласти у такій редакції: «Банк на договірній основі з кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг здійснює ідентифікацію отримувача пенсії та передає інформацію кваліфікованому надавачу електронних довірчих послуг, необхідну для його реєстрації і формування кваліфікованих сертифікатів відкритого ключа.»;

у другому, третьому реченнях абревіатуру «ЕЦП» замінити словами «електронний підпис» у відповідних відмінках;

в абзаці четвертому абревіатуру «ЕЦП» замінити абревіатурою «КЕП»;

у пункті 7 слово та абревіатуру «послуг ЕЦП» замінити словами «електронних довірчих послуг»;

в абзаці четвертому пункту 8 слова «посилених сертифікатів електронних ключів» замінити словами «кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів».

5. У розділі I Порядку надання в електронній формі інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування органам праці та соціального захисту населення, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 20 лютого 2017 року № 2-1 та наказом Міністерства соціальної політики України від 20 лютого 2017 року № 252, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 травня 2017 року за № 598/30466:

1) у пункті 7:

слова «електронного цифрового підпису» замінити словами «кваліфікованого електронного підпису»;

слово «надійних» виключити;

2) у пункті 8 слова «послуг електронного цифрового підпису» замінити словами «електронних довірчих послуг».

Директор Департаменту
інформаційних систем
та електронних реєстрівО. Малецький


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.10.2019 — 2019 р., № 76, стор. 240, стаття 2655, код акта 96140/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Пенсійний фонд України:

 1. ПОСТАНОВА від 07.06.2019 № 6-1 "Про затвердження Змін до Порядку подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 19.07.2019 № 9-1 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Пенсійного фонду України та його територіальних органах". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 16.08.2019 № 12-1 "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови правління Пенсійного фонду України від 24 грудня 2009 року № 28-2". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 19.08.2019 № 13-1 "Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 03 вересня 2018 року № 19-1". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 08.08.2019 № 11-3 "Про внесення зміни до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 08.08.2019 № 11-3 "Про внесення зміни до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 20.11.2019 № 20-1 "Про затвердження форм актів, які складаються під час або за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, та інших організаційно-розпорядчих документів". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 15.02.2018 № 2-1 "Про затвердження Змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 22 грудня 2014 року № 28-2". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 9. до. Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 21.02.2018 № 4-2 "Про затвердження Порядку розрахунку недоотриманої Пенсійним фондом України суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 27.03.2018 № 8-1 "Про внесення змін до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 12.06.2018 № 12-1 "Про внесення зміни до Порядку надання інформації Пенсійним фондом України на запити органів виконавчої служби та приватних виконавців". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 18.05.2018 № 10-1 "Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсії без додаткового звернення особи відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 14.05.2018 № 9-1 "Про затвердження Змін до Правил з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 23.05.2018 № 11-1 "Про затвердження Змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 09.07.2018 № 14-1 "Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 07 липня 2014 року № 13-4". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 20.02.2018 № 3-1 "Про затвердження Порядку передання Міністерством юстиції України Пенсійному фонду України інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичної особи". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 19.07.2018 № 16-1/14 "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови правління Пенсійного фонду України, правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 04 березня 2003 року № 5-4/4". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 03.09.2018 № 19-1 "Про проведення інвентаризації пенсійних справ". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 26.09.2018 № 20-1 "Про затвердження Порядку ведення обліку рішень суду у реєстрі рішень, виконання яких здійснюється за окремою бюджетною програмою". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -