<<
>>

ПОСТАНОВА від 08.06.2021 № 19-1 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2021

Документ актуальний на 30.07.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

08.06.2021  № 19-1

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 червня 2021 р.

за № 851/36473

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

Відповідно до пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280 (із змінами), правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2003 року № 21-1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 січня 2004 року за № 64/8663, що додаються.

2. Фінансово-економічному департаменту (Пухлій Л.) та Юридичному департаменту (Рябцева Т.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління

Є. Капінус

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

Голова Державної регуляторної служби України

Міністр соціальної політики України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Голова Спільного представницького

органу об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату Спільного представницького

органу сторони роботодавців на національному рівні

О.

Вискуб

О. Кучер

М. Лазебна

Л. Денісова

Г.В. Осовий

Р. Іллічов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління

Пенсійного фонду України

08 червня 2021 року № 19-1

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 червня 2021 р.

за № 851/36473

ЗМІНИ

до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

1. Абзац третій пункту 1.3 розділу 1 викласти у такій редакції:

«органи Пенсійного фонду України - управління Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, об’єднані управління, а також головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які забезпечують виконання завдань, передбачених пунктом 4 Положення про управління Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а також про об’єднані управління, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 22 грудня 2014 року № 28-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2015 року за № 41/26486.».

2. У розділі 6:

1) у пункті 6.2:

в абзаці дванадцятому слова та цифри «від 16 січня 2003 року № 36» виключити; абзац чотирнадцятий викласти у такій редакції:

«Якщо пенсія на пільгових умовах призначена із взаємним зарахуванням періодів роботи, передбачених статтями 13, 14 та 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення», або із взаємним зарахуванням періодів роботи, передбачених частинами другою і третьою статті 114 Закону, які дали право на цю пільгову пенсію, то відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку цих пенсій здійснюється тими підприємствами, на яких цей стаж було вироблено.»;

2) пункт 6.5 викласти у такій редакції:

«6.5 Розрахунки формуються програмними засобами Інтегрованої комплексної інформаційної системи (ІКІС) Пенсійного фонду України до 01 січня поточного року та протягом місяця з дня прийняття рішення про призначення нової пенсії (підсистема «Призначення та виплата пенсій на базі електронної пенсійної справи» (ППВП ЕПС)) за даними відомостей, сформованих згідно з додатком 8. Уповноважені особи підписують розрахунки та передають їх підрозділам, відповідальним за направлення їх платникам.»;

3) у пункті 6.8:

в абзаці другому слова «Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»» замінити словами «Кодексу України з процедур банкрутства»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Відомості по особах, які набули пільговий стаж на таких підприємствах, організаціях, обліковуються в органах Пенсійного фонду за місцем призначення пенсії та відображаються в окремій відомості згідно з додатком 8а.».

3. У розділі 15:

1) у пункті 15.2 слова «Працівник відділу надходження доходів» замінити словами «Структурний підрозділ, відповідальний за ведення обліку платежів,»;

2) у пункті 15.4 слова «відділ надходження доходів повідомляє відділ персоніфікованого обліку платежів» замінити словами «структурний підрозділ, відповідальний за ведення обліку платежів, повідомляє структурний підрозділ, відповідальний за ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування,»;

3) доповнити новим пунктом такого змісту:

«15.6. Особи, визначені у підпунктах 2.1.3 та 2.1.5 пункту 2.1 розділу 2 цієї Інструкції, які здійснювали економічну діяльність, основний вид якої тимчасово зупинений рішенням Кабінету Міністрів України внаслідок здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та в яких у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), сума сплачених внесків за відповідний місяць є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, можуть здійснити доплату до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок, у порядку, передбаченому пунктами 15.1–15.5 цієї Інструкції.».

4. У відмітці додатка 8а слова та цифри «(пункт 6.5)» замінити словами та цифрами «(пункт 6.8)».

В.о. директора

Фінансово-економічного

департаменту

Л. Пухлій


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 13.07.2021 — 2021 р., № 53, стор. 198, стаття 3310, код акта 105811/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Пенсійний фонд України:

 1. ПОСТАНОВА від 03.02.2021 № 2-1 "Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 25 січня 2008 року № 3-2". Пенсійний фонд України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 03.03.2021 № 8-1 "Про затвердження Порядку проведення експериментального проекту з реалізації функціоналів першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери". Пенсійний фонд України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 18.02.2021 № 6-3 "Про затвердження Змін до Порядку визначення показників середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії". Пенсійний фонд України. 2021 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 11.02.2021 № 5-1 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Пенсійному фонді України, його територіальних органах та на державному підприємстві, що належить до сфери управління Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2021 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 23.03.2021 № 13-1 "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови правління Пенсійного фонду України від 26 вересня 2018 року № 20-1". Пенсійний фонд України. 2021 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 04.02.2021 № 3-1 "Про затвердження форми довідки про нараховані суми грошового забезпечення та про сплачені страхові внески та Порядку розрахунку сум грошового забезпечення, якщо документи про його нарахування та про сплачені страхові внески зберігаються на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя або знищено". Пенсійний фонд України. 2021 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 08.04.2021 № 14-1 "Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України Пенсійному фонду України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суму виплаченого доходу, необхідну для призначення пенсії військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам начальницького і рядового складу, поліцейським". Пенсійний фонд України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 04.03.2021 № 9-1 "Про затвердження Порядку обміну інформацією між Пенсійним фондом України та Міністерством освіти і науки України". Пенсійний фонд України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 16.04.2021 № 15-1 "Про затвердження Змін до Порядку розрахунку недоотриманої Пенсійним фондом України суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Пенсійний фонд України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 28.04.2021 № 16-1 "Про затвердження Порядку надання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування Пенсійним фондом України на запит Державної служби фінансового моніторингу України". Пенсійний фонд України. 2021 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 23.06.2021 № 21-1 "Про внесення зміни до пункту 1 Порядку подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі". Пенсійний фонд України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 12.03.2021 № 11-1 "Про затвердження Порядку подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі". Пенсійний фонд України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 14.05.2020 № 7-1 "Про затвердження Змін до Порядку виплати доплати до пенсії окремим категоріям осіб, які перебували на утриманні осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року". Пенсійний фонд України. 2020 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 13.05.2020 № 6-1 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов правління Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2020 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 13.05.2020 № 6-2 "Про затвердження змін до Порядку виплати доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною". Пенсійний фонд України. 2020 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 02.07.2020 № 12-1 "Про затвердження Порядку подання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування центрам з надання безоплатної вторинної правової допомоги". Пенсійний фонд України. 2020 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 30.06.2020 № 11-1 "Про затвердження Змін до Порядку складання, подання запиту на публічну інформацію та її отримання у Пенсійному фонді України". Пенсійний фонд України. 2020 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 11.09.2020 № 17-1 "Про затвердження Порядку подання Пенсійному фонду України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян". Пенсійний фонд України. 2020 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 31.08.2020 № 16-1 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов правління Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2020 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 02.10.2020 № 18-1 "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови правління Пенсійного фонду України від 25 грудня 2015 року № 27-2". Пенсійний фонд України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -