<<
>>

ПОСТАНОВА від 14.05.2018 № 9-1 "Про затвердження Змін до Правил з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2018

Документ актуальний на 26.07.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

14.05.2018  № 9-1

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 червня 2018 р.

за № 663/32115

Про затвердження Змін до Правил з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Пенсійного фонду України

Відповідно до пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280 (зі змінами), правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Пенсійного фонду України, затверджених постановою правління Пенсійного фонду України від 14 квітня 2016 року № 8-1, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12 травня 2016 року за № 712/28842, що додаються.

2. Юридичному департаменту (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління

О. Зарудний

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

А. Рева

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління

Пенсійного фонду України

14 травня 2018 року № 9-1

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 червня 2018 р.

за № 663/32115

ЗМІНИ

до Правил з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Пенсійного фонду України

1.

У пункті 2 розділу I слова та цифри ", вул. Пушкінська, 25," виключити;

2. У розділі III:

1) абзац четвертий пункту 1 виключити;

2) пункт 11 викласти у такій редакції:

"11. Пропуск осіб до громадської приймальні Фонду, що розташована в адміністративній будівлі за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 9, здійснюється безперешкодно згідно з графіком прийому громадян.";

3) абзац шостий пункту 12 викласти у такій редакції:

"з валізами, господарськими сумками та пакетами великих розмірів (понад 60 × 40 × 20 см), крім випадків, коли на це надано дозвіл керівника самостійного структурного підрозділу Фонду відповідно до розділу IV цих Правил;".

3. Розділ IV Правил викласти у такій редакції:

"IV. Порядок внесення (ввезення), винесення (вивезення) матеріальних цінностей (майна)

1. Внесення (ввезення), винесення (вивезення) матеріальних цінностей та іншого майна (далі - майно) до/з адміністративних будівель Фонду здійснюється з дозволу керівника самостійного структурного підрозділу Фонду за матеріальною перепусткою на внесення (ввезення), винесення (вивезення) майна до/з адміністративної будівлі Пенсійного фонду України (далі - матеріальна перепустка) (додаток 3), складеною у двох оригінальних примірниках.

2. Працівник охорони під час внесення (ввезення), винесення (вивезення) майна до/з адміністративних будівель Фонду звіряє заводські або реєстраційні (інвентарні) номери, зазначені в матеріальній перепустці, з номерами, зазначеними на майні, та його кількість. Після цього працівник охорони робить відмітку в матеріальній перепустці "Майно перевірено і внесено (ввезено), винесено (вивезено)" шляхом підкреслення потрібного, проставляє підпис, а також дату і час внесення (ввезення), винесення (вивезення) майна.

Після внесення (ввезення), винесення (вивезення) майна один оригінальний примірник матеріальної перепустки залишається у працівника охорони, інший - у структурному підрозділі Фонду, що забезпечує ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності.

3. Внесення (ввезення), винесення (вивезення) майна до/з адміністративних будівель Фонду, яке належить іншим підприємствам, установам, організаціям, що проводять роботи (ремонтні, будівельні тощо), здійснюються за матеріальними перепустками, оформленими відповідно до вимог цього розділу.

4. Вивезення сміття, будівельних відходів тощо з території Фонду здійснюється під наглядом працівника охорони.".

4. Доповнити Правила новим додатком 3 такого змісту:

"Додаток 3

до Правил з організації пропускного

режиму до адміністративних будівель

Пенсійного фонду України

(пункт 1 розділу IV)

МАТЕРІАЛЬНА ПЕРЕПУСТКА

на внесення (ввезення), винесення (вивезення) майна до/з адміністративної будівлі Пенсійного фонду України

за адресою: __________________________________________

___ ____________ 20__ року

№ з/п

Найменування майна

Найменування та кількість одиниць

Заводський або реєстраційний (інвентарний) номер

Внесення (ввезення) або винесення (вивезення) дозволяю (потрібне підкреслити)

Керівник структурного підрозділу

____________

(підпис)

____________________

(ініціали, прізвище)

Майно перевірено і внесено (ввезено), винесено (вивезено) (потрібне підкреслити) о ___ год ___ хв ____________ 20___ року.

Працівник охорони

____________

(підпис)

____________________

(ініціали, прізвище)

".

В.о. директора

департаменту персоналу

та  адміністративного

забезпечення

С.А. Бунятян


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 17.07.2018 — 2018 р., № 54, стор. 96, стаття 1892, код акта 90781/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Пенсійний фонд України:

 1. ПОСТАНОВА від 14.05.2020 № 7-1 "Про затвердження Змін до Порядку виплати доплати до пенсії окремим категоріям осіб, які перебували на утриманні осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року". Пенсійний фонд України. 2020 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 13.05.2020 № 6-1 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов правління Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2020 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 13.05.2020 № 6-2 "Про затвердження змін до Порядку виплати доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною". Пенсійний фонд України. 2020 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 02.07.2020 № 12-1 "Про затвердження Порядку подання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування центрам з надання безоплатної вторинної правової допомоги". Пенсійний фонд України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 30.06.2020 № 11-1 "Про затвердження Змін до Порядку складання, подання запиту на публічну інформацію та її отримання у Пенсійному фонді України". Пенсійний фонд України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 07.06.2019 № 6-1 "Про затвердження Змін до Порядку подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 26.07.2019 № 10-1 "Про затвердження Змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 19.07.2019 № 9-1 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Пенсійного фонду України та його територіальних органах". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 16.08.2019 № 12-1 "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови правління Пенсійного фонду України від 24 грудня 2009 року № 28-2". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 19.08.2019 № 13-1 "Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 03 вересня 2018 року № 19-1". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 08.08.2019 № 11-3 "Про внесення зміни до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 08.08.2019 № 11-3 "Про внесення зміни до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 20.11.2019 № 20-1 "Про затвердження форм актів, які складаються під час або за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, та інших організаційно-розпорядчих документів". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 15.02.2018 № 2-1 "Про затвердження Змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 22 грудня 2014 року № 28-2". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 15. до. Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 21.02.2018 № 4-2 "Про затвердження Порядку розрахунку недоотриманої Пенсійним фондом України суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 27.03.2018 № 8-1 "Про внесення змін до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 12.06.2018 № 12-1 "Про внесення зміни до Порядку надання інформації Пенсійним фондом України на запити органів виконавчої служби та приватних виконавців". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 18.05.2018 № 10-1 "Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсії без додаткового звернення особи відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 23.05.2018 № 11-1 "Про затвердження Змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -