<<
>>

ПОСТАНОВА від 23.05.2018 № 11-1 "Про затвердження Змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2018

Документ актуальний на 27.07.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

23.05.2018  № 11-1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 червня 2018 р.
за № 724/32176

Про затвердження Змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України

Відповідно до пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280 (із змінами), правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до деяких постанов правління Пенсійного фонду України, що додаються.

2. Юридичному департаменту (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління

О. Зарудний

ПОГОДЖЕНО:

Голова Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

Урядовий уповноважений
з прав осіб з інвалідністю

Міністр соціальної політики України

Генеральний Секретар Громадської спілки
«Всеукраїнське громадське об’єднання
«Національна асамблея людей
з інвалідністю України»

Голова Громадської організації
«Всеукраїнська організація
Союз осіб з інвалідністю України»
Г.В.

ОсовийР. Іллічов


О. Мірошниченко


Р. Панасюк

А. Рева
В. НазаренкоВ.В. Назаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
23 травня 2018 року № 11-1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 червня 2018 р.
за № 724/32176

ЗМІНИ
до деяких постанов правління  Пенсійного фонду України

1. У Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженому постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за № 1566/11846 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 07 липня 2014 року № 13-1):

1) у розділі ІІ:

у пункті 2.1:

у підпункті 2:

в абзаці першому:

слова та цифру «згідно з додатком 1» замінити словами та цифрою «згідно з додатком 4»;

після слів та цифр «зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08 липня 2014 року за № 785/25562» доповнити словами та цифрами «(у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 27 березня 2018 року № 8-1)»;

абзац третій доповнити новим реченням такого змісту: «Для визначення права на призначення пенсії за віком згідно зі статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» за період ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку з 01 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно надається довідка про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності.»;

після абзацу п’ятого доповнити новими абзацами такого змісту:

«Період перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами у період з 01 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно підтверджується свідоцтвом про народження дитини, наказом про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, довідкою з реєстру застрахованих осіб. Період перебування у відпустці визначається як період, що відповідає тривалості такої відпустки, встановленій статтею 17 Закону України «Про відпустки», а для жінок, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,- тривалості, передбаченій пунктом 10 частини першої статті 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», та передує даті надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Якщо за відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку жінка не зверталась (у тому числі у разі смерті дитини до закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами або мертвонародження, про що додатково надається свідоцтво про смерть дитини), надається свідоцтво про народження дитини. У цьому випадку період перебування у відпустці визначається як період непрацездатності за відомостями реєстру застрахованих осіб, що не може перевищувати тривалості такої відпустки, встановленої статтею 17 Закону України «Про відпустки», а для жінок, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,- тривалості, передбаченої пунктом 10 частини першої статті 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Період перебування у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 01 січня 2004 року по 31 грудня 2004 року підтверджується свідоцтвом про народження дитини та наказом про надання такої відпустки.

У разі якщо за період з 01 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для призначення пенсії військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», страховий стаж та заробітна плата (дохід) обчислюються на підставі довідки про проходження військової служби, нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески згідно з додатком 2 до цього Порядку.»;

у підпункті 3 слова та цифри «(додатки 1, 3 до Положення)» замінити словами та цифрами «(додатки 3, 4 до Положення)»;

у підпункті 5:

абзац другий викласти у такій редакції:

«посвідчення інваліда війни, довідка МСЕК про групу та причину інвалідності, отриманої унаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов’язку, довідка про період (періоди) участі у бойових діях або в антитерористичній операції в районах її проведення, а для осіб, яким надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 11-13 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», також документи, на підставі яких встановлено статус особи з інвалідністю внаслідок війни, визначені Порядком надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2015 року № 685 (при призначенні пенсії особам з інвалідністю згідно з пунктом 4 частини першої статті 115 Закону);»;

в абзацах третьому, четвертому слова і цифри «абзацом шостим пункту 3 розділу ХV «Прикінцеві положення» замінити словами і цифрами «пунктом 4 частини першої статті 115»;

доповнити підпункт після абзацу четвертого новими абзацами п'ятим, шостим такого змісту:

«документ, що свідчить про факт загибелі (смерті) особи внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності (при призначенні пенсії членам сімей померлих (загиблих) згідно з пунктом 5 частини першої статті 115 Закону);

документ про присвоєння особі звання Героя України (посмертно) за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності (при призначенні пенсії членам сімей померлих (загиблих) згідно з пунктом 5 частини першої статті 115 Закону);».

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий вважати відповідно абзацами сьомим - дванадцятим;

в абзаці сьомому слово «інвалідом» замінити словами «особою з інвалідністю», слова і цифри «абзацом третім пункту 3 розділу ХV «Прикінцеві положення» замінити словами і цифрами «пунктом 2 частини першої статті 115»;

в абзаці восьмому слова і цифри «із абзацом другим пункту 3 розділу ХV «Прикінцеві положення» замінити словами і цифрами «з пунктом 1 частини першої статті 115»;

в абзаці десятому слова і цифри «із пунктом «ж» частини першої статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» замінити словами і цифрами «з пунктом 7 частини другої статті 114 Закону»;

в абзаці одинадцятому:

слова «інвалідом з дитинства» замінити словами «особою з інвалідністю з дитинства», слова «дитиною-інвалідом» замінити словами «дитиною з інвалідністю»;

слова і цифри «абзацом четвертим пункту 3 розділу ХV «Прикінцеві положення» замінити словами і цифрами «абзацом першим пункту 3 частини першої статті 115»;

в абзаці дванадцятому:

слова «дитини-інваліда» замінити словами «дитини з інвалідністю»;

слова і цифри «абзацом п'ятим пункту 3 розділу ХV «Прикінцеві положення» замінити словами і цифрами «абзацом другим пункту 3 частини першої статті 115»;

у пункті 2.3:

абзац перший підпункту 10 викласти в такій редакції:

«10) експертний висновок про встановлення причинного зв’язку смерті годувальника з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (крім дружин (чоловіків), які втратили годувальника з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, та звернулися за призначенням пенсії у зв’язку з втратою годувальника).»;

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

«11) документи про стаж особи, якій призначається пенсія, визначені підпунктом 2 пункту 2.1 цього розділу (для визначення пенсійного віку осіб, зазначених у пункті 1 частини другої статті 36 Закону).»;

у пункті 2.6:

абзац перший після слова «компенсації» доповнити словами «, пенсії за особливі заслуги перед Україною»;

доповнити пункт новими підпунктами такого змісту:

«13) документи, що підтверджують особливі заслуги перед Україною (для встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»).

При призначенні пенсії за особливі заслуги перед Україною у разі втрати годувальника надаються також документи, передбачені підпунктами 2-4, 6, 7, 9, 11 пункту 2.3 цього розділу (якщо вони відсутні у пенсійній справі особи, якій призначається пенсія, або пенсійній справі померлого годувальника).

У разі смерті військовослужбовця, поліцейського, особи начальницького або рядового складу органів внутрішніх справ, особи начальницького або рядового складу державної пожежної охорони, особи начальницького або рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту, особи начальницького складу податкової міліції, особи начальницького або рядового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, особи начальницького або рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України надаються документи, які підтверджують факт загибелі (смерті) при виконанні службових обов’язків під час проходження військової служби, служби в Національній поліції, служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України чи Державній кримінально-виконавчій службі України внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаного під час виконання цих обов’язків, і посмертного нагородження державними нагородами України або колишнього Союзу РСР, зазначеними у статті 1 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»;

14) документи про визнання особи постраждалим учасником Революції Гідності.»;

у пункті 2.8:

у підпункті 1 слова та цифру «згідно з додатком 1 до Положення» замінити словами та цифрою «згідно з додатком 4 до Положення»;

у підпункті 3 слово «інвалідом» замінити словами «особою з інвалідністю»;

абзац перший пункту 2.11 викласти у такій редакції:

«2.11. За документ, що засвідчує факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім'ї, приймаються довідки або інші документи про склад сім'ї, видані відповідно до чинного законодавства за місцем проживання (реєстрації) особи, зокрема органом місцевого самоврядування, або документ про реєстрацію місця проживання (разом з годувальником за однією адресою), виданий згідно із вимогами статті 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».»;

пункт 2.12 після слів «інваліда війни;» доповнити словами «Постраждалий учасник Революції Гідності» (в період до видачі посвідчення - копію відповідної довідки, виданої структурними підрозділами соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчими органами міських рад за місцем проживання);»;

у пункті 2.17 слова «інвалідів з дитинства» замінити словами «осіб з інвалідністю з дитинства», слова «дитини-інваліда» замінити словами «дитини з інвалідністю»;

у підпункті 1 пункту 2.19 слово «довідки» замінити словом «документи»;

у пункті 2.22 слово «довідка» замінити словом «документ»;

2) абзац перший пункту 4.9 розділу ІV викласти у такій редакції:

«4.9. Документом, який підтверджує призначення особі пенсії, є пенсійне посвідчення, що видається відповідно до Порядку оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 03 листопада 2017 року № 26-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2017 року за № 1464/31332.»;

3) пункт 5.1 розділу V викласти у такій редакції:

«5.1. Особа, яка звертається по допомогу на поховання, подає до органу, що призначає пенсію, в якому перебував на обліку померлий пенсіонер, документ, що посвідчує особу заявника, заяву про виплату допомоги на поховання, свідоцтво про смерть та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання (додаток 14 до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за № 691/15382) або довідку про смерть пенсіонера. У разі реєстрації смерті за межами України подається свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті, виданий компетентним органом іноземної держави.»;

4) доповнити Порядок після додатка 1 новим додатком 2 такого змісту:


«Додаток 2
до Порядку подання та оформлення
документів для призначення (перерахунку)
пенсій відповідно до Закону України
«Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування»
(пункт 2.1 розділу IІ)

ДОВІДКА
про проходження військової служби, нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески

У зв'язку з цим додатки 2-4 до Порядку вважати відповідно додатками 3-5. У тексті Порядку посилання на додатки 2-4 до Порядку замінити посиланнями відповідно на додатки 3-5;

5) додаток 3 до Порядку викласти в такій редакції:


«Додаток 3
до Порядку подання та оформлення
документів для призначення (перерахунку)
пенсій відповідно до Закону України
«Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування»
(пункт 4.1 розділу IV)

ЗАЯВА
про призначення/перерахунок пенсії»

6) у пункті 4 додатка 4 до Порядку:

в абзацах першому - четвертому слово «інвалід» в усіх відмінках та числах замінити словами «особа з інвалідністю» у відповідних відмінках та числах»;

в абзаці четвертому слово «звільнився» замінити словом «звільнилася», слово «набув» замінити словом «набула».

2. У Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у центральному апараті Пенсійного фонду України, затвердженому постановою правління Пенсійного фонду України від 17 червня 2011 року № 17-1, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 липня 2011 року за № 810/19548:

1) в абзаці другому пункту 2 слова «інвалідів Великої Вітчизняної війни» замінити словами «осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни»;

2) у пункті 3:

в абзаці другому слова та цифри «, кімната 105» виключити;

в абзаці третьому слова «відділі по роботі із зверненнями громадян департаменту персоналу та бухгалтерського обліку Пенсійного фонду України» замінити словами «відділі обробки звернень громадян департаменту персоналу та адміністративного забезпечення Пенсійного фонду України (далі - відділ обробки звернень громадян)»;

3) пункт 4 викласти у такій редакції:

«4. Інформація про порядок і графік особистого прийому громадян керівництвом і спеціалістами Пенсійного фонду України розміщується на інформаційних стендах у приміщеннях Пенсійного фонду України, на веб-порталі Пенсійного фонду України та в інші способи у доступному для вільного ознайомлення місці.»;

4) абзац перший пункту 5 викласти у такій редакції:

«5. Відділ обробки звернень громадян:»;

5) абзац другий пункту 8 викласти у такій редакції:

«За потреби проведення особистого прийому здійснюється із залученням фахівців, що володіють мовою жестів. Присутність інших осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.»;

6) у пункті 10 слова «відділу по роботі із зверненнями громадян» замінити словами «відділу обробки звернень громадян»;

у пункті 12 слова «Відділ по роботі із зверненнями громадян» замінити словами «Відділ обробки звернень громадян».

3. У формі довідки про складові заробітної плати для призначення пенсії державного службовця (за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за пенсією), затвердженій постановою правління Пенсійного фонду України від 17 січня 2017 року № 1-3, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2017 року за № 180/30048, назву графи «Інші виплати (матеріальна допомога, премії, нараховані за період, що перевищує календарний місяць)**» таблиці після слів «допомога, премії» доповнити словом «тощо».

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення


О. Охріменко


Документи та файли

Сигнальний документ — f476305n98.doc
Сигнальний документ — f476305n99.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 17.07.2018 — 2018 р., № 54, стор. 98, стаття 1893, код акта 90782/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Пенсійний фонд України:

 1. ПОСТАНОВА від 07.06.2019 № 6-1 "Про затвердження Змін до Порядку подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 26.07.2019 № 10-1 "Про затвердження Змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 19.07.2019 № 9-1 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Пенсійного фонду України та його територіальних органах". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 16.08.2019 № 12-1 "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови правління Пенсійного фонду України від 24 грудня 2009 року № 28-2". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 19.08.2019 № 13-1 "Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 03 вересня 2018 року № 19-1". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 08.08.2019 № 11-3 "Про внесення зміни до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 08.08.2019 № 11-3 "Про внесення зміни до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 20.11.2019 № 20-1 "Про затвердження форм актів, які складаються під час або за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, та інших організаційно-розпорядчих документів". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 15.02.2018 № 2-1 "Про затвердження Змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 22 грудня 2014 року № 28-2". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 10. до. Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 21.02.2018 № 4-2 "Про затвердження Порядку розрахунку недоотриманої Пенсійним фондом України суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 27.03.2018 № 8-1 "Про внесення змін до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 12.06.2018 № 12-1 "Про внесення зміни до Порядку надання інформації Пенсійним фондом України на запити органів виконавчої служби та приватних виконавців". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 18.05.2018 № 10-1 "Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсії без додаткового звернення особи відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 14.05.2018 № 9-1 "Про затвердження Змін до Правил з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 09.07.2018 № 14-1 "Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 07 липня 2014 року № 13-4". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 20.02.2018 № 3-1 "Про затвердження Порядку передання Міністерством юстиції України Пенсійному фонду України інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичної особи". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 19.07.2018 № 16-1/14 "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови правління Пенсійного фонду України, правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 04 березня 2003 року № 5-4/4". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 03.09.2018 № 19-1 "Про проведення інвентаризації пенсійних справ". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 26.09.2018 № 20-1 "Про затвердження Порядку ведення обліку рішень суду у реєстрі рішень, виконання яких здійснюється за окремою бюджетною програмою". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -