Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021

Документ актуальний на 10.02.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.01.2021  № 7

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 січня 2021 р.

за № 111/35733

Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 196/20509 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 лютого 2017 року № 44), що додаються.

2. Департаменту державного бюджету в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Установити, що розпорядники та одержувачі бюджетних коштів складають бюджетну звітність з урахуванням Змін, затверджених цим наказом, починаючи зі звітності за січень 2021 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра фінансів України відповідно до розподілу обов’язків та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.

Міністр

С.

Марченко

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної казначейської служби України

В. Дуда


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

13 січня 2021 року № 7

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 січня 2021 р.

за № 111/35733

ЗМІНИ

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування

1. У розділі I:

1) перше речення пункту 6 після слів «була змінена,» доповнити словами «в тому числі у зв’язку із зміною бюджету, з якого здійснювались видатки на їх утримання,»;

2) у пункті 14:

в абзаці третьому слово «веб-сайт» замінити словом «вебсайт»;

абзац восьмий доповнити словами «з поданням звітності до АС «Є-Звітність» після усунення обставин, які стали причиною подання звітності на паперових носіях»;

3) у пункті 15:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«засвідчення підписом на кожній сторінці всіх форм бюджетної звітності і форм щодо розкриття елементів бюджетної звітності із зазначенням посади, власного імені та прізвища відповідальної особи органу Казначейства та дати перевірки звітності (у разі подання звітності на паперових носіях).»;

в абзаці шостому слова «підписом, печаткою або штампом на кожній сторінці» замінити словами «підписом на кожній сторінці із зазначенням посади, власного імені та прізвища відповідальної особи органу Казначейства та дати перевірки звітності»;

4) абзац другий пункту 16 доповнити словами «та на території проведення антитерористичної операції або здійснення заходів ООС».

2. У розділі II:

1) у пункті 5:

абзаци третій - п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци шостий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами третім - чотирнадцятим;

в абзаці четвертому слова «інших поточних» виключити;

абзаци десятий, одинадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - дванадцятим;

2) у підпункті 2 пункту 6:

в абзаці другому слова та цифри «(додатки 11, 15-17, 19-26) згідно з абзацами другим, шостим-восьмим, десятим-сімнадцятим» замінити словами та цифрами «(додатки 11-14, 16-21) згідно з абзацами другим - п’ятим, сьомим - дванадцятим»;

в абзаці третьому слова та цифри «(додатки 11-26) згідно з абзацами другим - сімнадцятим» замінити словами та цифрами «(додатки 11-21) згідно з абзацами другим - дванадцятим».

3. У розділі III:

1) абзац п’ятий пункту 1 доповнити словами «; та за кодами класифікації кредитування бюджету»;

2) у пункті 2:

абзац двадцять перший доповнити словами «; та за кодами класифікації кредитування бюджету»;

абзац двадцять сьомий після слів «на поточному рахунку на початок звітного року» доповнити словами «у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету»;

абзац двадцять дев’ятий доповнити словами та цифрами «, крім форми № 4-3д, № 4-3м (додаток 4)»;

абзац тридцятий доповнити новим реченням такого змісту: «Такі суми відображаються у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету;»;

3) у пункті 3:

в абзаці дев’ятому цифри «570» замінити цифрами «580»;

в абзаці десятому цифри «390» та «570» замінити відповідно цифрами «400» та «580».

4. У розділі IV:

1) у пункті 2:

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

«інформація про загальні суми невикористаних відкритих асигнувань та причини їх невикористання, крім зведеної бюджетної звітності;»;

в абзаці десятому слово «Казначейства» замінити словами «, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства»;

абзац тринадцятий доповнити словами «, крім зведеної бюджетної звітності»;

2) пункти 4-6 виключити.

У зв’язку з цим пункти 7-18 вважати відповідно пунктами 4-15;

3) пункт 4 доповнити новим реченням такого змісту: «У довідці наводиться інформація за даними довідок про підтвердження залишків, наданих установами банків за встановленими ними формами.»;

4) у пункті 5:

слова «інших поточних», «інші поточні» виключити;

доповнити пункт новим реченням такого змісту: «У довідці наводиться інформація за даними довідок про підтвердження залишків, наданих установами банків за встановленими ними формами.»;

5) пункти 11, 12 виключити.

У зв’язку з цим пункти 13-15 вважати відповідно пунктами 11-13.

5. У додатках до Порядку:

1) додатки 1-7 викласти в новій редакції, що додаються;

2) додатки 12-14 виключити.

У зв’язку з цим додатки 15-26 вважати відповідно додатками 12-23. У тексті Порядку посилання на додатки 15-26 замінити відповідно посиланнями на додатки 12-23;

3) у назві додатка 13 слова «інших поточних» виключити;

4) додаток 18 викласти в новій редакції, що додається;

5) додатки 19, 20 виключити.

У зв’язку з цим додатки 21-23 вважати відповідно додатками 19-21. У тексті Порядку посилання на додатки 21-23 замінити відповідно посиланнями на додатки 19-21.

Директор Департаменту

державного бюджету

В. Лозицький

Додаток 1

до Порядку складання

бюджетної звітності розпорядниками

та одержувачами бюджетних коштів,

звітності фондами

загальнообов’язкового державного

соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу II)

ЗВІТ

про надходження та використання коштів загального фонду

(форма № 2д, № 2м)

Додаток 2

до Порядку складання

бюджетної звітності розпорядниками

та одержувачами бюджетних коштів,

звітності фондами

загальнообов’язкового державного

соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу II)

ЗВІТ

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

(форма № 4-1д, № 4-1м)

Додаток 3

до Порядку складання

бюджетної звітності розпорядниками

та одержувачами бюджетних коштів,

звітності фондами

загальнообов’язкового державного

соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу II)

ЗВІТ

про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

(форма № 4-2д, № 4-2м)


Додаток 4

до Порядку складання

бюджетної звітності розпорядниками

та одержувачами бюджетних коштів,

звітності фондами

загальнообов’язкового державного

соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу II)

ЗВІТ

про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

(форма № 4-3д, № 4-3м)

Додаток 5

до Порядку складання

бюджетної звітності розпорядниками

та одержувачами бюджетних коштів,

звітності фондами

загальнообов’язкового державного

соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу II)

ЗВІТ

про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

(форма № 4-4д)

Додаток 6

до Порядку складання

бюджетної звітності розпорядниками

та одержувачами бюджетних коштів,

звітності фондами

загальнообов’язкового державного

соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу II)

ЗВІТ

про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

(форма № 4-3д.1, № 4-3м.1)


Додаток 7

до Порядку складання

бюджетної звітності розпорядниками

та одержувачами бюджетних коштів,

звітності фондами

загальнообов’язкового державного

соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу II)

ЗВІТ

про заборгованість за бюджетними коштами

(форма № 7д, № 7м)

Додаток 18

до Порядку складання

бюджетної звітності розпорядниками

та одержувачами бюджетних коштів,

звітності фондами

загальнообов’язкового державного

соціального і пенсійного страхування

(пункт 5 розділу II)

ДОВІДКА

про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів


Документи та файли

Сигнальний документ — f502580n91.doc
Сигнальний документ — f502580n92.doc
Сигнальний документ — f502580n93.doc / zip
Сигнальний документ — f502580n94.doc
Сигнальний документ — f502580n95.doc
Сигнальний документ — f502580n96.doc
Сигнальний документ — f502580n97.doc
Сигнальний документ — f502580n98.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 29.01.2021 — 2021 р., № 7, стор. 374, стаття 360, код акта 102835/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 31.01.2022 № 42 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 27 квітня 2015 року № 464". Мінфін України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 17.03.2022 № 99 "Про затвердження форми Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування та Порядку подання та розгляду такої Заяви". Мінфін України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 18.02.2022 № 85 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2022 року № 40". Мінфін України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 28.01.2022 № 40 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 10 жовтня 2005 року № 683". Мінфін України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 09.02.2022 № 56/83 "Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Міністерством соціальної політики України для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат". Мінфін України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 08.02.2022 № 55 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа". Мінфін України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 10.02.2022 № 58 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів". Мінфін України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 10.02.2022 № 59 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 23 листопада 2020 року № 723". Мінфін України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 17.03.2022 № 100 "Про внесення зміни до пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 08 лютого 2022 року № 55". Мінфін України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 15.02.2022 № 79 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з рентної плати". Мінфін України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 21.02.2022 № 86 "Про внесення змін у додаток 1 до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків". Мінфін України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 16.02.2022 № 80/88 "Про затвердження Порядку надання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки Міністерству фінансів України". Мінфін України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 23.02.2022 № 90 "Про затвердження Порядку проведення стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної митної служби України та її територіальних органах". Мінфін України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 18.02.2022 № 83 "Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)". Мінфін України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 21.02.2022 № 87 "Про внесення змін до Форми одноразової (спеціальної) добровільної декларації та Порядку подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації". Мінфін України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 18.02.2022 № 84 "Про внесення змін до форми Заявки-розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв". Мінфін України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 22.02.2022 № 88 "Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу". Мінфін України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 12.01.2022 № 4 "Про внесення зміни до пункту 1 розділу V Порядку призначення та звільнення податкового керуючого з визначенням його функцій та повноважень". Мінфін України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 14.01.2021 № 9 "Про затвердження змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами". Мінфін України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -