<<
>>

НАКАЗ від 13.01.2023 № 23 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 04 січня 2023 року № 6". Мінфін України. 2023

Документ актуальний на 27.01.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.01.2023  № 23

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 січня 2023 р.

за № 81/39137

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 04 січня 2023 року № 6

Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно--правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства фінансів України від 04 січня 2023 року № 6 «Про оформлення міжнародних поштових та експрес-відправлень і затвердження Змін до Порядку заповнення митних декларацій за формою єдиного адміністративного документа», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2023 року за № 46/39102, такі зміни:

1) доповнити преамбулу цього наказу після слів «та порядку їх декларування»,» словами та цифрами «Указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», від 14 березня 2022 року № 133 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»», від 18 квітня 2022 року № 259 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»», від 17 травня 2022 року № 341 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»», від 12 серпня 2022 року № 573 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»», від 07 листопада 2022 року № 757 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»»,»;

2) у пункті 4:

у підпункті 1 слово «моменту» замінити словом «дати»;

у підпункті 2:

в абзаці першому слово «закінчення» замінити словами «припинення чи скасування»;

в абзаці четвертому слово «терміну» замінити словом «строку»;

в абзаці третьому підпункту 3 слова «оператора на момент» замінити словами «оператора поштового зв’язку та експрес-перевізника на дату».

2.

Внести до Порядку та умов здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04 січня 2023 року № 6, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 січня 2023 року за № 46/39102, такі зміни:

1) у розділі І:

у пункті 1 слова та цифри «, розроблені на підставі частини першої статті 237 глави 36 розділу VI Митного кодексу України (далі - Кодекс),» виключити;

у пункті 2:

в абзаці десятому слова «телекомунікаційна, інформаційно-телекомунікаційна» замінити словами «комунікаційна, інформаційно-комунікаційна»;

в абзаці тринадцятому слова «тимчасового, електронна митна декларація» замінити словами «тимчасового реєстру, електронні митні декларації»;

в абзаці п’ятнадцятому:

слово «Кодексом» замінити словами «Митним кодексом України (далі - Кодекс)»;

слова «законодавства України» виключити;

пункт 5 після слова «законодавством» доповнити словами «України з питань митної справи»;

у пункті 10 слова «тимчасового та митну декларацію» замінити словами «тимчасового реєстру та митні декларації»;

2) у розділі II:

в абзаці другому пункту 4 глави 1 слово «моменту» замінити словом «початку»;

в абзаці першому пункту 5 глави 2 слово «моменту» замінити словом «початку»;

3) у розділі III:

в абзаці першому пункту 2 слово «законів» замінити словом «Законів»;

у пункті 4:

у підпункті 2 слова «код ЄДРПОУ» замінити словами «код за ЄДРПОУ»;

у підпунктах 11, 15 слова «код ЄДРПОУ / ІПН / паспортні дані» замінити словами «код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) номер паспорта»;

в абзаці другому пункту 5 слово «моменту» замінити словом «початку»;

4) у розділі IV:

у пункті 5 глави 1:

в абзацах третьому, дев’ятому слово «назву» замінити словом «найменування»;

в абзаці дев’ятому після слів «(за наявності)» доповнити словом «особи»;

5) у розділі VII:

абзаци перші пунктів 1, 2, 4 після слова «документа», абзац перший пункту 3 після слова «оформлення», абзац перший пункту 5 після слова «систем», абзац перший пункту 6 після слова «формальності», абзац перший пункту 7 після слова «правил», абзац перший пункту 8 після слова «формальностей» доповнити розділовим знаком «.»;

в абзаці другому пункту 5 слово «ті» замінити словом «ті»;

в абзаці сьомому підпункту 3 пункту 6 слова «рішення рішення» замінити словом «рішення»;

6) у розділі IX:

у пункті 3 цифри «4-8» замінити цифрами «4-8»;

абзаци перші пунктів 4, 5 після слова «документа», абзац перший пункту 6 після слова «оформлення», абзац перший пункту 7 після слова «огляд» доповнити розділовим знаком «.»;

7) в абзацах третьому, десятому пункту 7 глави 1 розділу Х слово «назву» замінити словом «найменування»;

8) в абзаці другому підпункту 2 пункту 6 розділу XII слово «моменту» замінити словом «часу»;

9) у пункті 7 розділу XIV слова «У разі потреби посадові» замінити словом «Посадові»;

10) у розділі XV:

в абзаці четвертому підпункту 2 пункту 1 слова «телекомунікаційні та інформаційно-телекомунікаційні» замінити словами «комунікаційні та інформаційно-комунікаційні»;

у пункті 2:

слово «рахунки» замінити словами «наприклад, рахунки»;

слово «розміщуватись» замінити словами «наприклад, розміщуватись»;

слово «тощо» виключити (у двох випадках).

3. Внести до Порядку визначення та обладнання центральних (регіональних) сортувальних станцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 04 січня 2023 року № 6, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2023 року за № 47/39103, такі зміни:

1) у розділі І:

у пункті 1 слова та цифри «відповідно до частини шостої статті 233 глави 36 розділу VI Митного кодексу України (далі - Кодекс)» виключити;

в абзаці чотирнадцятому пункту 2 слово «Кодексі» замінити словами «Митному кодексі України (далі - Кодекс)»;

2) у розділі II:

в абзаці другому підпункту 1 пункту 1 слова «далі - Наказ» замінити словами «далі - Наказ»;

в абзаці сьомому підпункту 2 пункту 1 слова «телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних» замінити словами «комунікаційних та інформаційно-комунікаційних»;

3) у розділі ІІІ

у заголовку слово «Заяви» замінити словами «заяви про визначення центральної (регіональної) сортувальної станції»;

у пункті 5:

в абзаці першому підпункту 3 слова «може використовуватись» замінити словом «використовується»;

в абзаці першому підпункту 4 слова «може підтверджуватися» замінити словом «підтверджується»;

4) у пункті 2 додатка 1 до цього Порядку:

в абзаці першому слова «має бути достатньою для фіксації» замінити словами «повинна повністю забезпечувати фіксацію»;

в абзаці шостому після слова «погоджених» доповнити словом «з».

4. Внести до розділу І Порядку заповнення митної декларації М-16, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 04 січня 2023 року № 6, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2023 року за № 48/39104, такі зміни:

в абзаці першому пункту 1:

слова та цифри «розроблений відповідно до частини шостої статті 257 глави 40 розділу VIII Митного кодексу України та» виключити;

після цифр «450» доповнити словами та цифрами «(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 979)»;

у пункті 8 слова «на папері» замінити словами «у паперовій формі».

5. Внести до Порядку заповнення реєстрів (тимчасового та додаткового) міжнародних поштових та експрес-відправлень і внесення змін до таких реєстрів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 04 січня 2023 року № 6, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2023 року за № 49/39105, такі зміни:

1) у розділі І:

у пункті 1 слова та цифри «відповідно до частини сьомої статті 236 глави 36 розділу VI Митного кодексу України і» виключити;

у пункті 2:

абзац другий після слова «поштове» доповнити словом «відправлення»;

в абзаці шостому слово «законах» замінити словом «Законах»;

2) у розділі III:

абзац двадцятий глави 1 після слова «форму» доповнити словом «суб’єкта»;

у главі 2:

абзац десятий після слова «форму» доповнити словом «суб’єкта»;

в абзаці чотирнадцятому слова «індивідуальний податковий номер (далі - ІПН)» замінити словами «реєстраційний номер облікової картки платника податків»;

у главі 3:

в абзацах тридцять третьому, тридцять шостому, сорок третьому, п’ятдесят четвертому, шістдесят першому, сімдесят четвертому цифри «2019» замінити цифрами «2012»;

в абзаці сорок шостому слово «кодексу» замінити словом «кодексів»;

абзац тридцять шостий після цифр «1011» доповнити словами та цифрами «(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 липня 2019 року № 313)»;

абзац сімдесят четвертий після слова «документів» доповнити словами «, сертифікатів, дозволів та додаткової інформації»;

в абзаці четвертому глави 4 цифри «2019» замінити цифрами «2012».

6. Департаменту митної політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

7. Цей наказ набирає чинності 18 січня 2023 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Драганчука Ю.О. та Голову Державної митної служби України.

Міністр

С. Марченко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.01.2023 — 2023 р., № 4, стор. 605, стаття 390, код акта 116163/2023

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 04.01.2023 № 5 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України ". Мінфін України. 2023 рікк
 2. до. Мінфін України. 2023 рікк
 3. заповнення реєстрів (тимчасового та додаткового) міжнародних поштових та експрес-відправлень і внесення змін до таких реєстрів. Мінфін України. 2023 рікк
 4. заповнення митної декларації М-16. Мінфін України. 2023 рікк
 5. визначення та обладнання центральних (регіональних) сортувальних станцій. Мінфін України. 2023 рікк
 6. НАКАЗ від 04.01.2023 № 6 "Про оформлення міжнародних поштових та експрес-відправлень і затвердження Змін до Порядку заповнення митних декларацій за формою єдиного адміністративного документа". Мінфін України. 2023 рікк
 7. НАКАЗ від 02.01.2023 № 1 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 грудня 2022 року № 430". Мінфін України. 2023 рікк
 8. НАКАЗ від 31.01.2022 № 42 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 27 квітня 2015 року № 464". Мінфін України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 17.03.2022 № 99 "Про затвердження форми Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування та Порядку подання та розгляду такої Заяви". Мінфін України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 18.02.2022 № 85 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2022 року № 40". Мінфін України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 28.01.2022 № 40 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 10 жовтня 2005 року № 683". Мінфін України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 09.02.2022 № 56/83 "Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Міністерством соціальної політики України для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат". Мінфін України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 08.02.2022 № 55 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа". Мінфін України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 10.02.2022 № 58 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів". Мінфін України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 10.02.2022 № 59 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 23 листопада 2020 року № 723". Мінфін України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 17.03.2022 № 100 "Про внесення зміни до пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 08 лютого 2022 року № 55". Мінфін України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 15.02.2022 № 79 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з рентної плати". Мінфін України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 21.02.2022 № 86 "Про внесення змін у додаток 1 до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків". Мінфін України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 16.02.2022 № 80/88 "Про затвердження Порядку надання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки Міністерству фінансів України". Мінфін України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 23.02.2022 № 90 "Про затвердження Порядку проведення стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної митної служби України та її територіальних органах". Мінфін України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -