>>

НАКАЗ від 24.01.2023 № 38 "Про затвердження Порядку ведення переліку пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, місць доставки, місць митного оформлення товарів на митній території України для проведення уповноваженими органами заходів офіційного контролю та форми переліку пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, місць доставки, місць митного оформлення товарів на митній території України". Мінфін України. 2023

Документ актуальний на 06.03.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.01.2023  № 38

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 лютого 2023 р.

за № 246/39302

Про затвердження Порядку ведення переліку пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, місць доставки, місць митного оформлення товарів на митній території України для проведення уповноваженими органами заходів офіційного контролю та форми переліку пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, місць доставки, місць митного оформлення товарів на митній території України

Відповідно до частини дванадцятої статті 319 глави 47 розділу XI Митного кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок ведення переліку пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, місць доставки, місць митного оформлення товарів на митній території України для проведення уповноваженими органами заходів офіційного контролю;

форму переліку пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, місць доставки, місць митного оформлення товарів на митній території України.

2. Державній митній службі України у 60-денний строк з початку запровадження у міжнародне застосування NCTS (фаза 5):

створити програмно-інформаційний комплекс «Перелік пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, місць доставки, місць митного оформлення товарів на митній території України;

доопрацювати програмно-інформаційні комплекси з урахуванням вимог цього наказу;

забезпечити розміщення переліку пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, місць доставки, місць митного оформлення товарів на митній території України на офіційному вебсайті та в єдиному державному інформаційному вебпорталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» та своєчасне його оновлення.

3.

Департаменту митної політики забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Драганчука Ю.О. та Голову Державної митної служби України.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної митної

служби України

Виконувач обов’язків Міністра

економіки України

Перший заступник Міністра цифрової

трансформації України

В. Демченко

Д. Кудін

О. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

24 січня 2023 року № 38

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 лютого 2023 р.

за № 246/39302

ПОРЯДОК

ведення переліку пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, місць доставки, місць митного оформлення товарів на митній території України для проведення уповноваженими органами заходів офіційного контролю

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог частини дванадцятої статті 319 глави 47 розділу ХI Митного кодексу України.

2. Цей Порядок визначає процедуру ведення переліку пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, місць доставки, місць митного оформлення товарів на митній території України (далі - Перелік).

3. Перелік ведеться з метою узагальнення інформації про пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон України, місця доставки, місця митного оформлення товарів на митній території України, режим роботи посадових осіб відповідних уповноважених органів для здійснення заходів офіційного контролю та не скасовує необхідності ведення митними органами інших реєстрів щодо об’єктів, передбачених Переліком, які ведуться згідно з іншими нормативно-правовими актами.

4. Ведення Переліку здійснює Держмитслужба за допомогою відповідного програмно-інформаційного комплексу Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів (далі - ЄАІС), що забезпечує:

автоматизацію процесу внесення інформації до Переліку;

накопичення і збереження інформації в електронній формі та створення її електронного архіву;

зберігання даних протягом 10 років з дати припинення функціонування об’єктів, внесених до Переліку;

можливість перегляду інформації, актуальної на відповідну дату;

взаємодію з іншими реєстрами та базами даних Держмитслужби;

проведення інших дій, визначених цим Порядком.

5. Терміни в цьому Порядку використовуються в таких значеннях:

гіперпосилання - активний текст, натиснення на який (активізація гіперпосилання) викликає перехід на іншу таблицю Переліку;

компетентний підрозділ - самостійний структурний підрозділ апарату Держмитслужби, який відповідно до Положення про нього надає повноваження на провадження діяльності об’єктів, що відображаються в Переліку, забезпечує ведення в ЄАІС переліку відповідних об’єктів, супроводжує нормативно-технічні документи, що стосуються даних Переліку, взаємодіє з уповноваженими органами, які здійснюють заходи офіційного контролю;

подання - лист митниці за підписом керівника митниці, надісланий засобами електронної пошти Держмитслужби, про внесення (доповнення, коригування) даних до Переліку;

уповноважена посадова особа - посадова особа Держмитслужби, яка відповідно до своїх посадових обов’язків має доступ до бази даних Переліку з правом його ведення та забезпечує внесення інформації до Переліку.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, визначених Митним кодексом України та законодавством України з питань митної справи.

6. Держмитслужба є розпорядником відомостей, що містяться у Переліку.

7. Відомості з Переліку є відкритими та загальнодоступними.

8. Держмитслужба розміщує Перелік на офіційному вебсайті за адресою: www.customs.gov.ua та в єдиному державному інформаційному вебпорталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі».

II. Основні вимоги щодо ведення Переліку

1. Ведення Переліку передбачає:

внесення інформації до граф Переліку на підставі даних, отриманих або створених у процесі виконання компетентними підрозділами функціональних обов’язків;

внесення інформації до Переліку за результатами розгляду та перевірки інформації, наведеної в поданнях;

редагування відомостей у разі виявлення неточностей, технічних помилок або неповноти даних.

2. Інформація до Переліку вноситься за формою переліку пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, місць доставки, місць митного оформлення товарів на митній території України (далі - форма), затвердженою цим наказом.

Перелік складається з таблиць, зв’язаних між собою ключовим об’єктом Переліку - кодом підрозділу митного оформлення через систему гіперпосилань.

3. Внесення інформації до граф Переліку здійснюється уповноваженими посадовими особами відповідних компетентних підрозділів та/або шляхом автоматичного перенесення інформації з інших реєстрів (переліків), що веде Держмитслужба, а саме з:

Переліку місць доставки;

Реєстру митних складів;

Реєстру складів тимчасового зберігання;

Реєстру магазинів безмитної торгівлі;

Реєстру центральних сортувальних станцій, регіональних сортувальних станцій;

Реєстру утримувачів вільних митних зон комерційного або сервісного типу.

4. Формування та відображення даних Переліку здійснюється за такою схемою:

ключовим об’єктом у Переліку є код підрозділу митного оформлення митниці (графа 1 таблиці 1 форми Переліку);

додаткові відомості щодо ключового об’єкта та інформація про інші об’єкти (місце доставки товарів, митний склад, склад тимчасового зберігання, магазин безмитної торгівлі, центральна сортувальна станція (далі - ЦСС), регіональна сортувальна станція (далі - РСС), місце міжнародного поштового обміну (далі - ММПО), вільна митна зона, об’єкт підприємства, зазначеного в авторизації на застосування спрощення або транзитного спрощення) вносяться до відповідних граф таблиць Переліку та відображаються з прив’язкою до коду підрозділу митного оформлення митниці, який здійснює контроль за діяльністю цих об’єктів;

інформація про місце доставки товарів, що є територією митного складу, складу тимчасового зберігання, магазину безмитної торгівлі, ЦСС/РСС, ММПО, вільної митної зони, об’єкта підприємства, зазначеного в авторизації на застосування спрощення або транзитного спрощення, формується також із прив’язкою до відповідного об’єкта;

у разі, якщо підрозділ митного оформлення митниці здійснює контроль за кількома однотипними об’єктами, інформація про кожний із них зазначається в окремому рядку відповідної таблиці з урахуванням визначеного взаємозв’язку;

відомості з таблиць Переліку по відповідному підрозділу митного оформлення митниці відображаються в Переліку через систему гіперпосилань.

III. Внесення інформації до Переліку

1. Внесення уповноваженою посадовою особою відповідного компетентного підрозділу інформації до Переліку здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення або з дати отримання інформації від митниці про початок/припинення функціонування відображених у графах Переліку об’єктів, зміни інформації про них, визначення їх кодів чи реєстраційних номерів.

У разі наявності інформації, передбаченої графами Переліку, в інших базах даних Держмитслужби така інформація може переноситись до відповідних граф Переліку автоматично.

2. Інформація до граф 26-34, 39-42 таблиць 1.2, 5 Переліку подається митницею до відповідного компетентного підрозділу завчасно, до настання дати початку/припинення функціонування об’єктів, відображених у цих графах, або зміни інформації про них.

3. Інформація до граф 79-84 таблиць 13-15 Переліку подається митницею до відповідного компетентного підрозділу невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після дня отримання відповідних відомостей від уповноважених органів, які здійснюють заходи офіційного контролю.

4. У разі виявлення уповноваженою посадовою особою відповідного компетентного підрозділу в Переліку неточностей, технічних помилок або неповноти внесених даних, їх виправлення/доповнення здійснюється цією особою за погодженням з керівником відповідного компетентного підрозділу невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після дня такого виявлення.

IV. Заповнення граф Переліку

Уповноважені посадові особи відповідних компетентних підрозділів заповнюють графи Переліку у такому порядку:

у таблиці 1:

у графі 1 - код підрозділу митного оформлення митниці;

у графі 2 - вид сполучення через пункт пропуску відповідно до Класифікатора Державної митної служби України, її територіальних органів та їх структурних підрозділів, затвердженого в установленому порядку (далі - Класифікатор);

у графі 3 - категорія пункту пропуску (пункту контролю) відповідно до Класифікатора;

у графі 4 - суміжна сторона відповідно до Класифікатора;

у графах 5, 6 - у разі сезонного функціонування підрозділу зазначаються відомості про дату початку та дату закінчення періоду, протягом якого зазначений підрозділ працює, у форматі «ЧЧММРРРР» без розділових знаків, наприклад «01022023»;

у графі 7 - назва підрозділу митного оформлення митниці українською мовою;

у графі 8 - назва підрозділу митного оформлення митниці англійською мовою;

графи 9, 10 - заповнюються автоматично на основі відомостей, внесених до додаткової таблиці 1.1;

у графі 11 - дата набрання чинності наказом Мінфіну, яким це місце митного оформлення включено до Класифікатора;

у графі 12 - дата набрання чинності наказом Мінфіну, яким це місце митного оформлення виключено з Класифікатора, за відсутності такої дати графа не заповнюється;

графа 13 - заповнюється автоматично на основі відомостей, внесених до додаткової таблиці 1.2;

у таблиці 1.1:

дані з урахуванням загальноприйнятих правил наведення таких даних, інформація англійською мовою наводиться за правилами транслітерації, інформація про телефонні номери - у міжнародному форматі;

у таблиці 1.2:

години і хвилини початку та закінчення робочого дня, обідньої перерви зазначаються без розділових знаків, наприклад «0000» або «1645»; у разі, якщо підрозділ митного оформлення працює цілодобово і без перерви, початок та закінчення робочого дня у графах 26, 27, 30, 31, 34 зазначаються як «0000» і «2400» відповідно, а графи таблиці, що стосуються обідньої перерви (28, 29, 32, 33), не заповнюються;

у графі 35 таблиці 2 - код точки доступу підрозділу митного оформлення для реалізації механізму «єдиного вікна»; за відсутності такого коду графа не заповнюється;

у графі 36 таблиці 3 - код місця прийому електронних документів підрозділу митного оформлення;

у графі 37 таблиці 4 - код ролі підрозділу митного оформлення відповідно до функціональних повноважень такого підрозділу митного оформлення. Інформація по кожному коду ролі підрозділу митного оформлення вноситься окремим рядком:

Рішення митних органів

ACE - митний орган, відповідальний за надання авторизації на застосування транзитного спрощення «статус авторизованого вантажоодержувача»;

ACR - митний орган, відповідальний за надання авторизації на застосування транзитного спрощення «статус авторизованого вантажовідправника»

BTI - митний орган, уповноважений на прийняття рішень, пов’язаних із класифікацією товарів

CGU - митний орган, відповідальний за надання авторизації на застосування спрощення «загальна гарантія», «загальна гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 %», «загальна гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 70 %» та «звільнення від гарантії» або аналогічних спрощень відповідно до Конвенції про процедуру спільного транзиту

CWP - митний орган, відповідальний за надання дозволу з операцій, пов’язаних зі складськими операціями щодо товарів, які перебувають у митному режимі митного складу

DPO - митний орган, відповідальний за надання дозволу з відстрочення (розстрочення) сплати митних платежів

EUS - митний орган, відповідальний за надання авторизації «процедура кінцевого використання»;

IPO - митний орган, відповідальний за надання дозволу з переробки на митній території

LCP - митний орган, відповідальний за надання авторизації на застосування спрощення «випуск за місцезнаходженням»

OPO - митний орган, відповідальний за надання дозволу з переробки за межами митної території

SDE - митний орган, відповідальний за надання авторизації на застосування спрощення «процедура спрощеного декларування»;

SSE - митний орган, відповідальний за надання авторизації на застосування спрощення «самостійне накладення пломби спеціального типу» або аналогічного спрощення відповідно до Конвенції про процедуру спільного транзиту

TEA - митний орган, відповідальний за надання дозволу на застосування митного режиму тимчасового ввезення

TRD - митний орган, відповідальний за надання дозволу на використання транзитної декларації зі зменшеним обсягом даних

TST - митний орган, відповідальний за надання дозволу зі здійснення операцій під час тимчасового зберігання

Вищий орган

AUT - митний орган вищого рівня

Ввезення

ENL - митний орган, якому подається повідомлення про в’їзд

Акциз

EXC - акциз

EORI/AEO

CCA - митні органи, уповноважені на розгляд питань щодо АЕО

MCA - головні митні органи з питань АЕО

RCA - митний орган, який отримує заяв

REG - митний орган, уповноважений на облік осіб

Вивезення

EXP - митний орган експорту

EXT - митний орган виїзду

COPIS

CCD - центральний офіс - загальний домен

CND - центральний офіс - національний домен

IPR - митний орган, уповноважений на врегулювання питань із захисту прав інтелектуальної власності

Транзит

CAU - компетентний орган країни відправлення

DEP - митний орган відправлення

DES - митний орган призначення

ENQ - компетентний орган розслідування

GUA - митний орган гарантій

REC - компетентний орган стягнення митного боргу

TRA - митний орган транзиту

INC - митний орган реєстрації інциденту

TXT - митний орган виїзду при транзиті

у таблиці 5 за наявності місця доставки товарів:

у графі 38 - код місця доставки товарів, який формується відповідно до пункту 4 наказу Державної митної служби України від 27 серпня 2012 року № 426 «Про ведення Переліку місць доставки», зі змінами;

у графі 39 - інформація про назву місця доставки товарів;

у графі 40 - інформація про адресу місця доставки товарів;

у графі 41 - дата початку функціонування місця доставки;

у графі 42 - дата припинення функціонування місця доставки у разі її встановлення;

у таблиці 6 за наявності митного складу:

у графі 43 - відомості про реєстраційний номер митного складу, який формується відповідно до пункту 3.8 розділу III Порядку надання складським об’єктам статусу «митний склад» та позбавлення такого статусу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2012 року № 835, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2012 року за № 1324/21636;

у графі 44 - інформація про адресу місця розташування митного складу;

у графі 45 - дата початку експлуатації митного складу;

у графі 46 - строк зупинення дії дозволу у форматі дати, з якої зупиняється дія дозволу, та через тире - дати, до якої зупиняється дія дозволу, наприклад «01112023-01122023»;

у графі 47 - дата припинення функціонування митного складу у разі її встановлення;

у таблиці 7 за наявності складу тимчасового зберігання:

у графі 48 - реєстраційний номер складу тимчасового зберігання, який формується відповідно до пункту 6.1 розділу VI Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 2012 року № 613, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2012 року за № 1307/21619;

у графі 49 - інформація про адресу місця розташування складу тимчасового зберігання;

у графі 50 - дата початку експлуатації складу тимчасового зберігання;

у графі 51 - строк зупинення дії дозволу у форматі дати, з якої зупиняється дія дозволу, та через тире - дати, до якої зупиняється дія дозволу, наприклад «01112023-01122023»;

у графі 52 - дата припинення функціонування складу тимчасового зберігання у разі її встановлення;

у таблиці 8 за наявності магазину безмитної торгівлі:

у графі 53 - реєстраційний номер магазину безмитної торгівлі, який формується відповідно до пункту 8 Порядку подання та розгляду заяв, надання, зупинення дії, анулювання дозволів на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08 червня 2012 року № 692, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2012 року за № 1080/21392;

у графі 54 - інформація про адресу місця розташування магазину безмитної торгівлі;

у графі 55 - дата початку експлуатації магазину безмитної торгівлі;

у графі 56 - строк зупинення дії дозволу у форматі дати, з якої зупиняється дія дозволу, та через тире - дати, до якої зупиняється дія дозволу, наприклад «01112023-01122023»;

у графі 57 - дата припинення функціонування магазину безмитної торгівлі у разі її встановлення;

у таблиці 9 за наявності ЦСС/РСС:

у графі 58 - інформація про найменування експрес-перевізника;

у графі 59 - інформація про код згідно з ЄДРПОУ експрес-перевізника;

у графі 60 - інформація про адресу місця розташування ЦСС/РСС;

у графі 61 - дата початку експлуатації ЦСС/РСС;

у графі 62 - дата припинення функціонування ЦСС/РСС у разі її встановлення;

у таблиці 10 за наявності ММПО:

у графі 63 - інформація про найменування оператора поштового зв’язку;

у графі 64 - інформація про код згідно з ЄДРПОУ оператора поштового зв’язку;

у графі 65 - інформація про адресу місця розташування ММПО;

у графі 66 - дата початку експлуатації ММПО; за відсутності інформації про цю дату графа не заповнюється;

у графі 67 - дата припинення функціонування ММПО у разі її встановлення;

у таблиці 11 за наявності вільної митної зони:

у графі 68 - відомості про реєстраційний номер вільної митної зони, який формується відповідно до пункту 2.7 розділу II Порядку відкриття та експлуатації вільної митної зони комерційного або сервісного типу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 633, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2012 року за № 1048/21360;

у графі 69 - інформація про адресу місця розташування вільної митної зони;

у графі 70 - дата початку експлуатації вільної митної зони;

у графі 71 - строк зупинення дії дозволу у форматі дати, з якої зупиняється дія дозволу, та через тире - дати, до якої зупиняється дія дозволу, наприклад «01112023-01122023»;

у графі 72 - дата припинення функціонування вільної митної зони у разі її встановлення;

у таблиці 12 за наявності об’єкта підприємства, зазначеного в авторизації на застосування спрощення або транзитного спрощення:

у графі 73 - реєстраційний номер авторизації на застосування спрощення «процедура випуску за місцезнаходженням», авторизації на застосування транзитного спрощення «статус авторизований вантажовідправник» або авторизації на застосування транзитного спрощення «статус авторизований вантажоодержувач», який надано на відповідний об’єкт підприємства;

у графі 74 - інформація про адресу об’єкта (будівлі, споруди, відкритого або закритого майданчика тощо), на яку надано відповідну авторизацію;

у графі 75 - дата початку дії авторизації на застосування спрощення «процедура випуску за місцезнаходженням», авторизації на застосування транзитного спрощення «статус авторизований вантажовідправник» або авторизації на застосування транзитного спрощення «статус авторизований вантажоодержувач», який надано на відповідний об’єкт підприємства;

у графі 76 - строк зупинення дії дозволу у форматі дати, з якої зупиняється дія авторизації, та через тире - дати, до якої зупиняється дія авторизації, наприклад «01112023-01122023»;

у графі 77 - дата поновлення дії авторизації;

у графі 78 - дата скасування або анулювання відповідної авторизації;

у таблиці 13:

у графі 79 - відомості про режим роботи уповноваженого органу, який здійснює заходи фітосанітарного контролю, у такому форматі: години і хвилини початку та закінчення робочого дня, обідньої перерви зазначаються без розділових знаків, наприклад «0000» або «1645»; у разі, якщо уповноважений орган працює цілодобово і без перерви, початок та закінчення робочого дня зазначаються як «0000» і «2400», а графи таблиці, що стосуються обідньої перерви, не заповнюються;

у графі 80 - інформація про орієнтовний строк (кількість годин та хвилин), що необхідний для прибуття посадової особи уповноваженого органу, який здійснює заходи фітосанітарного контролю, та заповнюється у форматі «0000»;

у таблиці 14:

у графі 81 - відомості про режим роботи уповноваженого органу, який здійснює заходи ветеринарно-санітарного контролю, у такому форматі: години і хвилини початку та закінчення робочого дня, обідньої перерви зазначаються без розділових знаків, наприклад «0000» або «1645»; у разі, якщо уповноважений орган працює цілодобово і без перерви, початок та закінчення робочого дня зазначаються як «0000» і «2400», а графи таблиці, що стосуються обідньої перерви, не заповнюються;

у графі 82 - інформація про орієнтовний строк (кількість годин та хвилин), що необхідний для прибуття посадової особи уповноваженого органу, який здійснює ветеринарно-санітарний контроль, та заповнюється у форматі «0000»;

у таблиці 15:

у графі 83 - відомості про режим роботи уповноваженого органу, який здійснює заходи державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, у такому форматі: години і хвилини початку та закінчення робочого дня, обідньої перерви зазначаються без розділових знаків, наприклад «0000» або «1645»; у разі, якщо уповноважений орган працює цілодобово і без перерви, початок та закінчення робочого дня зазначаються як «0000» і «2400», а графи таблиці, що стосуються обідньої перерви, не заповнюються;

у графі 84 - інформація про орієнтовний строк (кількість годин та хвилин), необхідний для прибуття посадової особи уповноваженого органу, який здійснює заходи державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, та заповнюється у форматі «0000».

Директор Департаменту

митної політики

О. Москаленко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

24 січня 2023 року № 38

ПЕРЕЛІК

пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, місць доставки, місць митного оформлення товарів на митній території України

Про затвердження Порядку ведення переліку пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, місць доставки, місць митного оформлення товарів на митній території України для проведення уповноваженими органами заходів офіційного контролю та форми переліку пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, місць доставки, місць митного оформлення товарів на митній території України

Наказ; Мінфін України від 24.01.2023 № 38

Прийняття від 24.01.2023

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/z0246-23

Законодавство України

станом на 06.03.2023

чинний


Документи та файли

 • Сигнальний документ — f523924n155.docx від 06.03.23 16:15, 25 кб

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 01.03.2023 — 2023 р., № 22, стор. 593, стаття 1250, код акта 116822/2023

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 04.01.2023 № 5 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України ". Мінфін України. 2023 рікк
 2. НАКАЗ від 13.01.2023 № 23 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 04 січня 2023 року № 6". Мінфін України. 2023 рікк
 3. до. Мінфін України. 2023 рікк
 4. заповнення реєстрів (тимчасового та додаткового) міжнародних поштових та експрес-відправлень і внесення змін до таких реєстрів. Мінфін України. 2023 рікк
 5. заповнення митної декларації М-16. Мінфін України. 2023 рікк
 6. визначення та обладнання центральних (регіональних) сортувальних станцій. Мінфін України. 2023 рікк
 7. НАКАЗ від 04.01.2023 № 6 "Про оформлення міжнародних поштових та експрес-відправлень і затвердження Змін до Порядку заповнення митних декларацій за формою єдиного адміністративного документа". Мінфін України. 2023 рікк
 8. НАКАЗ від 02.01.2023 № 1 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 грудня 2022 року № 430". Мінфін України. 2023 рікк
 9. НАКАЗ від 02.01.2023 № 2 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 грудня 2022 року № 431". Мінфін України. 2023 рікк
 10. НАКАЗ від 17.01.2023 № 26 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2022 року № 463". Мінфін України. 2023 рікк
 11. НАКАЗ від 19.01.2023 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2022 року № 468". Мінфін України. 2023 рікк
 12. НАКАЗ від 23.01.2023 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України ". Мінфін України. 2023 рікк
 13. НАКАЗ від 30.01.2023 № 45 "Про внесення змін до Методики верифікації державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю". Мінфін України. 2023 рікк
 14. НАКАЗ від 26.01.2023 № 43 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 06 січня 2023 року № 10". Мінфін України. 2023 рікк
 15. НАКАЗ від 09.01.2023 № 11 "Про затвердження Методики верифікації державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю". Мінфін України. 2023 рікк
 16. НАКАЗ від 06.01.2023 № 10 "Про внесення зміни у додаток до Порядку підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування відповідно до норм міжнародних договорів". Мінфін України. 2023 рікк
 17. НАКАЗ від 02.02.2023 № 57 "Про внесення змін до Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку". Мінфін України. 2023 рікк
 18. НАКАЗ від 12.01.2023 № 18 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку". Мінфін України. 2023 рікк
 19. НАКАЗ від 13.02.2023 № 85 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів Україні від 26 січня 2023 року № 41". Мінфін України. 2023 рікк
 20. НАКАЗ від 26.01.2023 № 41 "Про особливості складання звітів про виконання паспортів бюджетних програм на 2022 рік та здійснення оцінки ефективності бюджетних програм за 2022 рік". Мінфін України. 2023 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -