<<
>>

НАКАЗ від 10.02.2023 № 79 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2023 року № 38". Мінфін України. 2023

Документ актуальний на 06.03.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.02.2023  № 79

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 лютого 2023 р.

за № 280/39336

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2023 року № 38

Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Абзац другий пункту 2 наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2023 року № 38 «Про затвердження Порядку ведення переліку пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, місць доставки, місць митного оформлення товарів на митній території України для проведення уповноваженими органами заходів офіційного контролю та форми переліку пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, місць доставки, місць митного оформлення товарів на митній території України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2023 року за № 246/39302, після слова «України» доповнити парним розділовим знаком ««» (у другому випадку).

2. Внести до Порядку ведення переліку пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, місць доставки, місць митного оформлення товарів на митній території України для проведення уповноваженими органами заходів офіційного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2023 року № 38, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2023 року за № 246/39302, такі зміни:

1) у розділі I:

пункт 1 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2-8 вважати відповідно пунктами 1-7;

в абзаці третьому пункту 4 слово «Положення» замінити словом «положення»;

в абзаці шостому пункту 4 слова «Митним кодексом України та» виключити;

2) у розділі II:

в абзаці першому пункту 2 слова «(далі - форма), затвердженою цим наказом» замінити словами та цифрами «, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2023 року № 38 (далі - форма)»;

абзац другий пункту 2 після слова «оформлення» доповнити словом «митниці»;

3) у розділі III:

в абзаці другому пункту 1 слова «може переноситись» замінити словом «переноситься»;

в пункті 2:

цифри та слово «26-34, 39-42 таблиць 1.2, 5» замінити цифрами та словами «26-34 таблиці 1.2, граф 39-42 таблиці 5»;

слова «завчасно,», «настання» виключити;

в пункті 3:

цифри та слово «79-84 таблиць 13-15» замінити цифрами та словами «79, 80 таблиці 13, граф 81, 82 таблиці 14, граф 83, 84 таблиці 15»;

слова «після дня» замінити словами «з дати»;

у пункті 4 слова «після дня» замінити словами «з дати»;

доповнити цей розділ новим пунктом такого змісту:

«5.

Уповноважені посадові особи відповідних компетентних підрозділів заповнюють графи Переліку у порядку, передбаченому розділом IV цього Порядку.»;

4) у розділі IV:

абзац перший виключити.

У зв’язку з цим абзаци другий - сімдесят восьмий вважати відповідно абзацами першим - сімдесят сьомим;

в абзаці третьому слова «затвердженого в установленому порядку» замінити словами та цифрами «затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26 листопада 2019 року № 495 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 грудня 2020 року № 831)»;

в абзаці п’ятому слово «сторона» замінити словом «країна»;

в абзацах дев’ятому, дванадцятому слово «додаткової» виключити;

у таблиці:

доповнити цю таблицю рядком заголовків граф на початку цієї таблиці такого змісту:

«

Зміст ролі

Код та опис ролі

»;

доповнити цю таблицю нумерацією граф (на 5, 6 сторінках) та рядків;

після слів «Конвенції про процедуру спільного транзиту» доповнити словами та цифрами «, затвердженої Законом України від 30 серпня 2022 року № 2555-IX «Про приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту»» (у двох випадках);

після слів «вантажоодержувача»», «використання»», «декларування»» розділовий знак «;» виключити;

в абзаці двадцять першому слова «, зі змінами» виключити;

абзац двадцять четвертий після слова «доставки» доповнити словом «товарів»;

в абзаці першому слово «у» замінити цифрою та словом «1. У», в абзаці тринадцятому слово «у» замінити цифрою та словом «2. У», в абзаці п’ятнадцятому слово «у» замінити цифрою та словом «3. У», в абзаці сімнадцятому слово «у» замінити цифрою та словом «4. У», в абзаці вісімнадцятому слово «у» замінити цифрою та словом «5. У», в абзаці дев’ятнадцятому слово «у» замінити цифрою та словом «6. У», в абзаці двадцятому слово «у» замінити цифрою та словом «7. У», в абзаці двадцять шостому слово «у» замінити цифрою та словом «8. У», в абзаці тридцять другому слово «у» замінити цифрою та словом «9. У», в абзаці тридцять восьмому слово «у» замінити цифрами та словом «10. У», в абзаці сорок четвертому слово «у» замінити цифрами та словом «11. У», в абзаці п’ятдесятому слово «у» замінити цифрами та словом «12. У», в абзаці п’ятдесят шостому слово «у» замінити цифрами та словом «13. У», в абзаці шістдесят другому слово «у» замінити цифрами та словом «14. У», в абзаці шістдесят дев’ятому слово «у» замінити цифрами та словом «15. У», в абзаці сімдесят другому слово «у» замінити цифрами та словом «16. У», в абзаці сімдесят п’ятому слово «у» замінити цифрами та словом «17. У»;

в абзацах дванадцятому, чотирнадцятому, шістнадцятому - вісімнадцятому, двадцять п’ятому, тридцять першому, тридцять сьомому, сорок третьому, сорок дев’ятому, п’ятдесят п’ятому, шістдесят першому, шістдесят восьмому, сімдесят першому, сімдесят четвертому після слів та цифр «заповнюється», «форматі», «заповнюються», «оформлення», «встановлення», «авторизації», «0000»» розділовий знак «;» замінити розділовим знаком «.».

3. Внести до форми переліку пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, місць доставки, місць митного оформлення товарів на митній території України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2023 року № 38, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 лютого 2023 року за № 246/39302, такі зміни:

у грифі затвердження слово «р.» замінити словом «року»;

у тексті слово «Форма» виключити;

у підзаголовку графи 4 таблиці 1 слово «сторона» замінити словом «країна»;

у заголовку граф 60-62 таблиці 9 слова «ЦСС/РСС» замінити словами «Центральна сортувальна станція / регіональна сортувальна станція»;

у заголовку граф 63-67 таблиці 10 слово «ММПО» замінити словами «Місце міжнародного поштового обміну»;

доповнити цю форму нумерацією сторінок.

4. Департаменту митної політики забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Драганчука Ю.О. та Голову Державної митної служби України.

Міністр

С. Марченко

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2023 року № 38

Наказ; Мінфін України від 10.02.2023 № 79

Прийняття від 10.02.2023

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/z0280-23

Законодавство України

станом на 06.03.2023

чинний


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 01.03.2023 — 2023 р., № 22, стор. 605, стаття 1251, код акта 116823/2023

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 04.01.2023 № 5 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України ". Мінфін України. 2023 рікк
 2. НАКАЗ від 13.01.2023 № 23 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 04 січня 2023 року № 6". Мінфін України. 2023 рікк
 3. до. Мінфін України. 2023 рікк
 4. заповнення реєстрів (тимчасового та додаткового) міжнародних поштових та експрес-відправлень і внесення змін до таких реєстрів. Мінфін України. 2023 рікк
 5. заповнення митної декларації М-16. Мінфін України. 2023 рікк
 6. визначення та обладнання центральних (регіональних) сортувальних станцій. Мінфін України. 2023 рікк
 7. НАКАЗ від 04.01.2023 № 6 "Про оформлення міжнародних поштових та експрес-відправлень і затвердження Змін до Порядку заповнення митних декларацій за формою єдиного адміністративного документа". Мінфін України. 2023 рікк
 8. НАКАЗ від 02.01.2023 № 1 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 грудня 2022 року № 430". Мінфін України. 2023 рікк
 9. НАКАЗ від 02.01.2023 № 2 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 грудня 2022 року № 431". Мінфін України. 2023 рікк
 10. НАКАЗ від 17.01.2023 № 26 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2022 року № 463". Мінфін України. 2023 рікк
 11. НАКАЗ від 19.01.2023 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2022 року № 468". Мінфін України. 2023 рікк
 12. НАКАЗ від 23.01.2023 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України ". Мінфін України. 2023 рікк
 13. НАКАЗ від 30.01.2023 № 45 "Про внесення змін до Методики верифікації державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю". Мінфін України. 2023 рікк
 14. НАКАЗ від 26.01.2023 № 43 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 06 січня 2023 року № 10". Мінфін України. 2023 рікк
 15. НАКАЗ від 09.01.2023 № 11 "Про затвердження Методики верифікації державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю". Мінфін України. 2023 рікк
 16. НАКАЗ від 06.01.2023 № 10 "Про внесення зміни у додаток до Порядку підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування відповідно до норм міжнародних договорів". Мінфін України. 2023 рікк
 17. НАКАЗ від 02.02.2023 № 57 "Про внесення змін до Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку". Мінфін України. 2023 рікк
 18. НАКАЗ від 12.01.2023 № 18 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку". Мінфін України. 2023 рікк
 19. НАКАЗ від 13.02.2023 № 85 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів Україні від 26 січня 2023 року № 41". Мінфін України. 2023 рікк
 20. НАКАЗ від 26.01.2023 № 41 "Про особливості складання звітів про виконання паспортів бюджетних програм на 2022 рік та здійснення оцінки ефективності бюджетних програм за 2022 рік". Мінфін України. 2023 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -